Oph12092013

406 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oph12092013

 1. 1. Kansilehti Laajennettu työssäoppiminen 2012-2013 -alustavia tuloksia Hellevi Tervo 12.9.2013
 2. 2. Hanketyön tavoitteita • Alueellisen verkostohankkeen päätavoitteina ovat ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien (ATTO) - integraatio sekä sosiaalisen median ja tieto- ja viestintätekniikan (SOME/TVT) käyttöönoton edistäminen osana laajennettua työssäoppimista. • Hankkeen tavoitteena on käynnistää ATTO- ja SOME/TVT – integraatioyhteistyöverkoston toiminta Pohjois-Suomen kolmen koulutuksenjärjestäjän kesken. • Hanketoiminnalla edistetään ATTO -opintojen tutkintokohtaistamista ja pohjoisen toimintaympäristön ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottamista opintojen sisällöissä ja toteuttamisessa sekä kannustetaan opetushenkilöstöä sosiaalisen median ja uuden teknologian käyttöönottoon.
 3. 3. Hanketyön satoa..esimerkkejä ATTO –integraatio/äidinkieli 1. Itä-Lapin ammattiopisto –hiusalan pt 2. RKK/LAO –sosiaali- ja terveysalan pt 3. Sakk -luonto- ja ympäristöalan pt poronhoitajien koulutusohjelma
 4. 4. Äidinkieli ja viestintä Hiusalan kurssi 3 ITÄ-LAPIN AMMATTIOPISTO Seppo Alajoutsijärvi MMXII Laajennettu TOP
 5. 5. TAVOITE MITEN OHJAUS / VÄLINE ARVIOIJA MUUTA Vuorovaikutusprosess in hallinta äidinkielen opettaja on yhteydessä puhelimitse, sähkö- postitse ja sos.median kautta äidinkielen opettaja arvioi TOP-ohjaajan kautta ja tehtävien ja blogin avulla kurssi arvioidaan kuten lähiopetuksessakin - palvelutilanteet asiakas lähtöisesti - työpaikan asiakaspalvelu- käytäntöjen havainnointi - toimivan viestintäilmapiirin vastuusta huolehtiminen - asiakkaan kohtaaminen - työpaikan monipuoliseen viestintään osallistuminen - oma osallistuminen Kirjoitusviestintä äidinkielen opettaja on yhtey- dessä puhelimitse, sähkö- postitse ja sos.median kautta äidinkielen opettaja arvioi TOP-ohjaajan kautta ja tehtävien ja blogin avulla kurssi arvioidaan kuten lähiopetuksessakin - kirjoitus- ja - tekemällä sisäisiä ja
 6. 6. TOP-laajennetuN sisäLLÖN OSA konkreettiNEN kuvauS äidinkielen kurssiSTA 3 SISÄLLÖT TOTEUTUS OPPIMISTEHT. AJANKOHTA BLOGI / TEHTÄVÄ Vuorovaikutus- taidot 1) Ajanvarausten vastaanotta- mista puhelimessa, kasvo- tusten Itseopiskeluna teoria mitä sosiaalinen vuorovaikutus on? Tehtävät aiheeseen. TOP alku 1. vk Esseemäinen blogikirjoitus palvelukokemuksista ja teh-tävien palautus Informointia ja ohjeiden an-tamista asiakkaalle sekä hä- nen kotiopastamistaan Infromaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ero? Sinutellako vai teititellä? TOP 2. vk Tehtävien palautus ja blogi-kirjoitus asiakkaiden puhutte- lusta ja heidän reaktioistaan Small talkin käyttö asiakas- palvelussa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista Keskustelutaitoteoriaa opis- keltavaksi. Mitä mediatodel- lisuus ja representaatio on? TOP 3. vk Tehtävien palautus. Kieli ja kulttuuri 2) Murteen, ammattislangin ja yleiskielen käyttö työssä Kielen vaihtelu ja käyttö. Etätehtävät kielen vaihtelusta TOP vk Tehtävien palautus Ryhmäpuhetai- dot 3) Neuvottelu työajoista, vapaa- päivistä ja työtehtävistä Neuvottelutaitoteoriaa opis- keltavaksi ja tehtävä neuvot- telun ja kokouksen eroista. TOP vk Tehtävän palautus. Kirjoitus kokemuksia työpaikan arjen neuvoteltavista asioista Esiintymistaito 4) Huomion kiinnittäminen ul-koiseen olemukseen ja sa- Teoria oheisviestinnästä ja tehtävä sen soveltamisesta TOP vk Blokirjoitus ulkoisesta ole- muksesta ja tehtävän
 7. 7. ÄIDINKIELI 1: Viestijän perustaidot, Laajennetussa Topissa Prosessikuvaus: Äidinkieli 1 / Kaisa Feodoroff, SAKK 2013
 8. 8. Opiskelijat työssäoppi massa - Opiskelijat lähtevät ohjeistettuina työssäoppimaan. - Opiskelijat tekevät työssäoppimassa äidinkielen tehtäviä. - Äidinkielen opettaja ja opiskelijat pitävät yhteyttä sovitun kanavan kautta. - Opiskelijat palauttavat tehtävät sovittuun paikkaan ja pitävät oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjaa voi pitää Vocaroo-äänitiedostoina. - Viikoittaiset välitapaamiset todennäköisesti etäopetuksena iLincissä. Opiskelijat tarvitsevat headsetit ja mielellään myös webbikamerat.
 9. 9. Prosessikirjoittaminen 1. Opiskelija laatii mindmapin. (Mindmap-malli opiskelijoiden nähtäville Moodleen) 2. Opiskelija laatii jäsennyksen ja alustavan lähdeluettelon, sekä tutustuu koulun lähdeohjeisiin tarkasti. 3. Opiskelija tutustuu opettajan laatimiin ohjeisiin Moodlessa. Opiskelija kirjoittaa ensimmäisen version lähdeviitteineen ja - luetteloineen. Huom! Tekstiä ei saa kopioida suoraan! Kirjoitelman pituus vähintään 1 sivu. Opettaja antaa opiskelijalle palautetta kirjoitelman ensimmäisestä versiosta. 4. Opiskelija korjaa kirjoitelmaansa opettajan palautteen perusteella ja palauttaa viimeistellyn työn Moodleen. 5. Opiskelija laatii kirjoitelmansa pohjalta n. 3-5 dian PowerPoint- esityksen ja valmistautuu pitämään esitelmän lopputapaamisessa.
 10. 10. Aiheideoita - Aihe-ehdotuksia poromiehille: erotus, vasanmerkkaus, poron ruokinta, poron teurastus, lihankäsittely, poron sairaudet, vasottaminen, taamominen, porojen rokotukset ja lääkintä, porotalouden haasteet, paliskunnan tehtävät. - Aihe-ehdotuksia luonto-ohjaajille: jokin kalastusmenetelmä, retkeily, retkeilyvarusteet, kompassin käyttö. - Voit sopia myös työpaikkaohjaajasi kanssa, mistä aiheesta voisit tehdä esim. raportin tai ohjetekstin työpaikalla. Se voi olla esim. porojen ruokintaohje sijaisapua varten, jonkin työkalun/välineen käyttöohje tai jokin muu oikeasti tarpeellinen teksti, jonka voit jättää työpaikkasi käyttöön.
 11. 11. Lapin ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 12. 12. Esimerkki ATTO -INTEGRAATIOSTA • Äidinkieli: Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä • Psykologia: Sosiaaliset taidot asiakaspalvelussa • Hoito ja huolenpito –ammatillinen vuorovaikutus • ---integraatio työssäoppimiseen
 13. 13. Opiskeltavien teemojen tavoitteet • Hoito ja huolenpito: • kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja edistää asiakkaan/potilaan hyvinvointia oma-aloitteisesti ja yksilöllisesti vuorovaikutuksellisin keinoin • edistää voimavaralähtöisesti, oma-aloitteisesti ja monipuolisesti asiakkaan tai potilaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia • Äidinkieli: Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä • osaa toimia alansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa • hallitsee erilaisia puhe-esitystilanteita • Psykologia: Sosiaaliset taidot asiakaspalvelussa • selviytyy sosiaali- ja terveysalan työhön liittyvistä asiakaspalvelu- ja ryhmätyötilanteista • tiedostaa omia ja toisten tunteita sekä hallitsee työelämässä tunteitaan ja asenteitaan tilanteen vaatimalla tavalla
 14. 14. Opiskeltavien teemojen sisällöt • Hoito ja huolenpito: • ammatillinen vuorovaikutus, hoitosuhde • oma asiakas, hoitosuunnitelma • elämänhallinta, selviytyminen, yhteistyö • Äidinkieli: Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä • kuuntelutaito • keskustelutaito • puhe-esitystaidot • Psykologia: Sosiaaliset taidot asiakaspalvelussa • sosiaaliset taidot, tunteita käsittelevät taidot sekä pettymysten että pelkojen käsittely
 15. 15. Esimerkki ATTO -INTEGRAATIOSTA • Lähi- ja työssäoppiminen vuorottelivat • Sisällöllinen eteneminen suunniteltiin kolmen opettajan yhteistyönä • Opiskelijoille ja TOP-ohjaajille yhteinen info-tilaisuus • Ohjaus verkossa olevan yhteisen oppimispäiväkirjan avulla • Lopuksi toiminnallinen virikepäivä vanhainkodin, palvelutalon ja kotihoidon asiakkaille ja työntekijöille, johon mukaan liittyivät myös maahanmuuttaja –opiskelijat • Yhteispalaute ja –arviointi • Yhteisprojektin haaste: osalla opiskelijoista oli ATOT tunnustettu
 16. 16. Lisäksi..mm. • Taide- ja kulttuuri –opintoja osittain tai kokonaan työssäoppien • Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätietoa ja englantia työssäoppien –ryhmäkohtaisia ja yksilökohtaisia toteutuksia • Käytössä olevien TOP-mallien jatkojalostusta • 2+1-mallin vertaiskehittämistä • SOMEn perehdytystä ja käyttöönottoa • ---wiki, blogi, älypuhelimet jne.
 17. 17. Tulosten raportointi Kehittäjäverkoston työleiri Inarissa 12.9.- 13.9. 2013 12.9.2013 Tulosten esittely, kokoaminen ja kokemusten vaihto, yhteisille kyvyt.fi-sivuille, josta linkitys syksyn 2013 aikana TOPLaaja wiki-sivuille. 13.9.2013 uuden hankekauden suunnittelu

×