SlideShare a Scribd company logo
Työssäoppimisen laajentaminen –
valtakunnallinen koordinointi
Valtakunnallinen
koordinointi
Koulutuksen järjestäjien kokeilut
Tiedotus
Tutor- ja tuotteistamisryhmät
Mallintaminen
Vertaiskehittäminen
OPH:n linjaukset
Valtionavustukset
Seminaarit, työleirit
Tiimit
Verkostoituminen
Valtakunnallisen koordinoinnin myötä:
• Valtakunnallinen laaja verkosto (30
koulutuksen järjestäjää mukana)
• Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa
• Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista
välittyy OKM:lle (koontiraportit,
tulosraportit, tapaamiset)
Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa
työssäoppimisessa
Valtakunnallinen
koordinointi
Tutor- ja tuotteistamisryhmät
Nopeat
Hitaat,tuetut
Yritysyhteistyö
Ryhmämallit
Oppisopimus
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat
työssöoppien
Yksilölliset polut
Koulutuksen järjestäjien kokeilut
Laajennettu
työssäoppiminen
Tulevaisuudessa:
Yksilöllisesti ryhmässä?
Kuvataan tutkinnon perusteet työprosesseina ja työtehtävinä
Liitetään ammattitaidon osaamisen arviointikriteerit työprosesseihin
Suunnitellaan jaetun opettajuuden ja ohjauksen toteutus
(tehtävänkuvat, resurssit, käytännön toteutus)
Suunnitellaan oppilaitoksessa opiskeltavien
työprosessien opetus ja ohjaus
Suunnitellaan työelämässä opiskeltavien
työprosessien opetus ja ohjaus
Kartoitetaan opettajien ja ohjaajien osaaminen
(tutkinnon perusteiden tunteminen, työelämälähtöisyys)
Suunnitellaan organisaation pedagoginen johtaminen ja nimetään vastuu alueet
(Organisaation johto johtaa opetussuunnitelmatyötä:
tutkinnon perusteiden mukaisuuden varmistaminen)
Saara-Leena Kytömäki, Anne Patana, Sirpa Pursiainen, Minna Taivassalo-Salkosuo2013
Tutkinnon perusteiden mukaisen
opetuksen suunnittelu
Laaditaan opiskelijoiden kanssa HOPS
Tarkastellaan, mitä osaamista ei voida näyttää työelämässä
(tutkinnon perusteiden mukaisuus)
TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI
JAETTU OPETTAJUUS JA OHJAAJUUS
JAETTU OPETTAJUUS
OPPILAITOS TYÖPAIKKA
TUTKINNON PERUSTEET
Opiskelija 1
HOPS
Opiskelija 2
HOPS
Osaaminen, jota ei
voida näyttää
työelämässä
OPETUKSEN TOTEUTUS
AMMATTIOSAAMISEN
NÄYTTÖ
Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari, Minna Taivassalo- Salkosuo 2013
TUTKINNON PERUSTEET
HOPS
Kartoitetaan:
• Oppimis-
valmiudet
• Osaaminen
• Työelämä-
valmiudet
• Tarpeet
• Toiveet
• Oppimistyylit
Valmisteluvaihe
H
O
P
S
Oppilaitokset
Työpaikat
Sirpa Pursiainen & Minna Taivassalo-Salkosuo 2013
Koulutuksen järjestäminen ja opiskelu työprosessilähtöisesti (avoin ammattiopisto)
OHJAUS & ERITYINEN TUKI
Aloitusryhmä
A
Aloitusryhmä
B
Aloitusryhmä
C
Verkkoympäristöt
Työprosessi1
Työprosessi2
Työprosessi4
Työprosessi3
Opintojen
ohjaus-
ryhmä, -t
OPISKELURYHMÄ
Työpaikkarekisteri:
• Mitä voidaan opiskella
• Opiskelijan tarpeet
TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSESSA
VARMISTETTAVA:
- Ohjauksen suunnitelmallisuus
- Oppimisen dokumentointi
- Ohjausprosessin hoitaminen
- Oppimisen arviointi
O
H
J
A
U
S
E
R
I
V
U
O
S
I
R
Y
H
M
I
L
T
Ä
Yhden ryhmän opetus
Esim. 1 pv oppilaitoksessa +
4 pv työelämässä
+
Ajoittain pidempi
intensiivinen opiskelu
oppilaitoksessa
Tutkinnon perusteet työprosesseina
Jaettu opettajuus
Ryhmänohjaaja vastaa
yksilöllisen opintopolun
suunnittelusta Työpaikkojen
kartoitusTutkinnon
perusteiden tulkinta
13 opiskelijaa +
oppisopimusopiskelijat
Mitä ei voida opiskella
työelämässä
+ Ryhmäyttäminen
+ Vertaistuen tarjoaminen
Työpaikkaohjaajalle tuki
ohjaukseen & arviointiin
YKSILÖLLISEN TYÖSSÄOPPIMISEN JÄRJESTÄMINEN RYHMÄSSÄ
Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari , Minna Taivassalo-Salkosuo 2013
TUTKINNON PERUSTEET
AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ
- Osaamisen arviointi
OPPILAITOS TYÖPAIKKA
H
O
P
S
TYÖSSÄOPPIMINEN
Tutkinnon perusteet työprosesseina
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä:
Teoreettisen tiedon ja
käytännön kokoaminen
Henkilökohtainen
ohjaus
yhteydet ja
tehtävät,
kirjaamiset
Opiskelijapalvelut
Veli-Pekka Körkkö
Veli-Pekka Körkkö
Nuorten tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus
OPPILAITOS
Vastuuopettaja:
- Perehdytys
- Ohjaus
- Arviointi
- Opetus
- HOPS / HEO
Tukipalvelut
Liisa Uusitalo,
Tampereen ammattiopisto
KRITEERIT:
- Resurssit
- Rakenteet ja käytönnöt
- Pedagoginen johtaminen
OPISKELIJA
- Tekee ansiotyötä
- Suorittaa teoriaopinnot
oppilaitoksessa
- Tekee opinnäytetyön yritykseen
- Valmistuu
KRITEERIT:
- Ammattitaitoa täydentävät
tutkinnon osat suoritettu
- Itsenäinen & vastuullinen
- Riittävät työelämävalmiudet
KRITEERIT:
- Monipuoliset työtehtävä
- Koulutettu
työpaikkakouluttaja
TYÖPAIKKA
Työpaikkakouluttaja:
- Perehdyttäminen työturvallisuuteen ja
työtehtäviin
- Ohjaa, tukee ja arvioi työn oppimista
- Näyttöjen arviointi
- Työssäoppimisen arviointi
OPPISOPIMUSKESKUS
Koulutustarkastaja:
- Oppisopimuksen solmiminen
- Arvioi työpaikan
- Seuraa oppisopimuksen toteumista
- Tuottaa tutkintotodistuksen yhdessä oppilaitoksen
kanssa
Oppisopimus ilman oppisopimuskeskusta
- Oppilaitos vastaa ja tuottaa tutkintotodistuksen
PEDAGOGINEN
JOHTAMINEN
HOPS
KOTISATAMA
VAKIO-JOLLA
NOPSA
OPS
HENKILÖKUNTA
HOPS
Sirpa Pursiainen, Annika Lithe`n, Päivi Suotunen, Hillevi Kivelä, Eija Vesterinen, Kaisa Ukkonen, Tomi Rönkkö 2013
Nopea polku työssäoppien
Yksilölliset polut: Hitaampi,
tuettu polku
Opiskelu
ryhmässä
Ohjaus
Henkilökoh-
taistaminen
TYÖPAIKKA
Laajennettu
työssäoppiminen
Perehdytys
Ohjaus
Yhteistyö vanhempien kanssa
Tutkinnon perusteiden tulkinta
Annetaan tarvittava tuki
Työllistyminen
Esko-Asikainen Pirkko,
Miettinen Pekka, Pursiainen
Sirpa, Raivio Susanna 2013
Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Kuvat Hanna Toijala
WIN-WIN-WIN
Maarit Kuosa
ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA
INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN
OPINTOIHIN
1. Puretaan opetussuunnitelma
osaamiseksi
Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin?
Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla?
Tarkempi kuvaus esimerkistä
2. Yhteistyö
(ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat )
3. Toteutus
Ohjaus (oppimisen arviointi)
Yhteisopettajuus
Työssäoppimispaikka
4.Arviointi
Osaamisen arviointi
Dokumentointi (SOME)
Esimerkki
toteutuksesta
(SASKY)
Lähitunnit jakson alussa ja
lopussa suuntaavat
oppimista ja auttavat
arvioinnissa
Ryhmän ohjauksessa
ammattitaitoa täydentävien
opintojen opettajat voivat myös
jakaa ohjausvastuuta keskenään
Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti
ammattitaitoa täydentävien
opintojen opettaja (yhdessä
ammatillisen opettajan,
työssäoppimista ohjaavan
opettajan ja työpaikkaohjaajan
kanssa)
Sosiaalisen median
hyödyntäminen
ohjauksessa
Opiskelijaa ohjataan
oppimisen kaikissa
vaiheissa
Tarvittaessa ammattitaitoa
täydentävien opettajien
ohjauskäynnit jakson aikana
Saara-Leena Kytömäki, Riikka Heimala-Lindqvist, Hanna Moilanen, Heidi Eskeli, Marja Typpi
Somen hyödyntäminen ohjauksessa
Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA
Sirpa Pursiainen, YTM
Kehittämistyö
Projektipäällikkö
• Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut"
• Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen
kehittämisen
• Laajennetun työssäoppimisen kokeilun
valtakunnallinen koordinointihanke
• Opas koulutuksen järjestäjille työpaikalla tapahtuvan
oppimisen toteuttamiseen -kirjoitustyöstä
vastaaminen
• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppaan sähköinen
versio
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere
puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51
sirpa.pursiainen(a)tampere.fi www.tredu.fi

More Related Content

What's hot

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Taivassalo Minna
 
Opso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelotOpso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelot
Oppisopimus.fi
 
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseenOhjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
Päivi Kalliokoski
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Taivassalo Minna
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Nina Eskola-Salin
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eamkhanke
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Nina Eskola-Salin
 

What's hot (20)

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
 
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvotOppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
 
Opso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelotOpso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelot
 
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli PeltolaOhjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
 
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseenOhjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
Ohjaan.fi tukea työpaikkaohjaukseen
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
 
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishankeKummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
 
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010
 

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Simulaatioluento 9.5.2012
Simulaatioluento 9.5.2012Simulaatioluento 9.5.2012
Simulaatioluento 9.5.2012
 
Mattila silander levin_huiput_esitys
Mattila silander levin_huiput_esitysMattila silander levin_huiput_esitys
Mattila silander levin_huiput_esitys
 
Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml
Merja lahdenkauppi levi_19.9._mlMerja lahdenkauppi levi_19.9._ml
Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml
 
La-To toimet Hyriassa ja Keudassa
La-To toimet Hyriassa ja KeudassaLa-To toimet Hyriassa ja Keudassa
La-To toimet Hyriassa ja Keudassa
 
Teemun Moilasen esitys Mikkelin nappitapahtuma
Teemun Moilasen esitys Mikkelin nappitapahtumaTeemun Moilasen esitys Mikkelin nappitapahtuma
Teemun Moilasen esitys Mikkelin nappitapahtuma
 
Toplaaja 5 Maarit Kuosa
Toplaaja 5 Maarit KuosaToplaaja 5 Maarit Kuosa
Toplaaja 5 Maarit Kuosa
 
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
 
Mobiilipeda ii 11.9.2013
Mobiilipeda ii 11.9.2013Mobiilipeda ii 11.9.2013
Mobiilipeda ii 11.9.2013
 
TOPNET
TOPNETTOPNET
TOPNET
 
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
 
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
Meri Merkkiniemi_Yrittäjyyttä ja innovaatioita 2 oph 040213
 
OSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
OSAO TOP kumppani- hanke Merja PaloniemiOSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
OSAO TOP kumppani- hanke Merja Paloniemi
 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) Joustavasti työelämään – Laaje...
 
Joanna kalalahti mikkeli_31012013
Joanna kalalahti mikkeli_31012013Joanna kalalahti mikkeli_31012013
Joanna kalalahti mikkeli_31012013
 
Reijo haapalahti levi 2012
Reijo haapalahti levi 2012Reijo haapalahti levi 2012
Reijo haapalahti levi 2012
 
Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml
Merja lahdenkauppi levi_19.9._mlMerja lahdenkauppi levi_19.9._ml
Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml
 
Opefoorumi toimintaperiaate
Opefoorumi toimintaperiaateOpefoorumi toimintaperiaate
Opefoorumi toimintaperiaate
 
Mokia-hanke_Oph-30092011
Mokia-hanke_Oph-30092011Mokia-hanke_Oph-30092011
Mokia-hanke_Oph-30092011
 

Similar to Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursiainen

Kuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksestaKuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksesta
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
TopLaaja
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
TopLaaja
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Päivi Kalliokoski
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Nina Eskola-Salin
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
TopLaaja
 
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatioVarian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
Laila Bröcker
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin
 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka LehtinenOpetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja? Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
ilonatuotanto
 
Koulutusesittely
KoulutusesittelyKoulutusesittely
Koulutusesittely
tarleino
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamalleja
Sirpa Pursiainen
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Sirpa Pursiainen
 
Vaikuttava oppisopimusprosessi
Vaikuttava oppisopimusprosessiVaikuttava oppisopimusprosessi
Vaikuttava oppisopimusprosessi
Pia Suutari
 

Similar to Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursiainen (19)

Kuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksestaKuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksesta
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
TOPPAN, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehit...
TOPPAN, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehit...TOPPAN, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehit...
TOPPAN, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehit...
 
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatioVarian strategia 2016 2017 + organisaatio
Varian strategia 2016 2017 + organisaatio
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka LehtinenOpetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
 
Lopuksi, Nina Eskola
Lopuksi, Nina EskolaLopuksi, Nina Eskola
Lopuksi, Nina Eskola
 
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja? Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
Sinustako työyhteisösi työhyvinvointivalmentaja?
 
Koulutusesittely
KoulutusesittelyKoulutusesittely
Koulutusesittely
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamalleja
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
 
Vaikuttava oppisopimusprosessi
Vaikuttava oppisopimusprosessiVaikuttava oppisopimusprosessi
Vaikuttava oppisopimusprosessi
 

More from Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen

3D-tulostus ammattikoulutuksesas
3D-tulostus ammattikoulutuksesas3D-tulostus ammattikoulutuksesas
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKKMOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen
 

More from Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen (20)

3D-tulostus ammattikoulutuksesas
3D-tulostus ammattikoulutuksesas3D-tulostus ammattikoulutuksesas
3D-tulostus ammattikoulutuksesas
 
Laajennettu top ysao Vesterinen Eija
Laajennettu top ysao Vesterinen EijaLaajennettu top ysao Vesterinen Eija
Laajennettu top ysao Vesterinen Eija
 
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
iLearn 2 Utvecklingskraft genom nätverk för e-lärande; Kim Vesterbacka
 
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi KiveläVAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
VAO – LUOTSI 2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012 - 2013 Hillevi Kivelä
 
Utvidgad inlärning i arbetet 6
Utvidgad inlärning i arbetet 6Utvidgad inlärning i arbetet 6
Utvidgad inlärning i arbetet 6
 
Utvidgad inlärning i arbetet 5 Yrkesakademin i Österbotten (YA!) Yhteistyöpar...
Utvidgad inlärning i arbetet 5Yrkesakademin i Österbotten (YA!)Yhteistyöpar...Utvidgad inlärning i arbetet 5Yrkesakademin i Österbotten (YA!)Yhteistyöpar...
Utvidgad inlärning i arbetet 5 Yrkesakademin i Österbotten (YA!) Yhteistyöpar...
 
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Ku...
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksiaItä-Suomi verkosto Ku...TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksiaItä-Suomi verkosto Ku...
TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Ku...
 
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena PöriTop-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
Top-ohjausverkko tredu Arja-Leena Pöri
 
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija MattilaLearning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
Learning by doing - tekemällä ammatin oppiminen Kaija Mattila
 
TurvaPeda Jaakko Rinne
TurvaPeda Jaakko RinneTurvaPeda Jaakko Rinne
TurvaPeda Jaakko Rinne
 
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko LainioOppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
Oppipaikka Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio
 
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN HANKE 2012 - 2013 Keskuspuiston ammattiopisto P...
 
Oph12092013
Oph12092013Oph12092013
Oph12092013
 
TOP-TUOTTEET SASKY Järvenpää & Kytömäki
TOP-TUOTTEET SASKY Järvenpää & KytömäkiTOP-TUOTTEET SASKY Järvenpää & Kytömäki
TOP-TUOTTEET SASKY Järvenpää & Kytömäki
 
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKKMOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
MOBIILISOVELLUKSIA MONIAMMATILLISESTI Jarno Haapaniemi Sasky/MSKK
 
Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Soile Röppänen
Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Soile RöppänenTäpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Soile Röppänen
Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Soile Röppänen
 
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
 
VAAPO -Vaihtoehtoisia ammatillisia polkuja Järvinen & Heiniö
VAAPO-Vaihtoehtoisiaammatillisia polkuja Järvinen & HeiniöVAAPO-Vaihtoehtoisiaammatillisia polkuja Järvinen & Heiniö
VAAPO -Vaihtoehtoisia ammatillisia polkuja Järvinen & Heiniö
 
Mobiilisti työelämään 12092013 Tiina Mätäsjärvi
Mobiilisti työelämään 12092013 Tiina MätäsjärviMobiilisti työelämään 12092013 Tiina Mätäsjärvi
Mobiilisti työelämään 12092013 Tiina Mätäsjärvi
 
Kehitymme ja kehitämme 2012 - 2013
Kehitymme ja kehitämme 2012 - 2013Kehitymme ja kehitämme 2012 - 2013
Kehitymme ja kehitämme 2012 - 2013
 

Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursiainen

 • 1. Työssäoppimisen laajentaminen – valtakunnallinen koordinointi Valtakunnallinen koordinointi Koulutuksen järjestäjien kokeilut Tiedotus Tutor- ja tuotteistamisryhmät Mallintaminen Vertaiskehittäminen OPH:n linjaukset Valtionavustukset Seminaarit, työleirit Tiimit Verkostoituminen
 • 2. Valtakunnallisen koordinoinnin myötä: • Valtakunnallinen laaja verkosto (30 koulutuksen järjestäjää mukana) • Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa • Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista välittyy OKM:lle (koontiraportit, tulosraportit, tapaamiset)
 • 3. Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa työssäoppimisessa Valtakunnallinen koordinointi Tutor- ja tuotteistamisryhmät Nopeat Hitaat,tuetut Yritysyhteistyö Ryhmämallit Oppisopimus Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat työssöoppien Yksilölliset polut Koulutuksen järjestäjien kokeilut
 • 5. Kuvataan tutkinnon perusteet työprosesseina ja työtehtävinä Liitetään ammattitaidon osaamisen arviointikriteerit työprosesseihin Suunnitellaan jaetun opettajuuden ja ohjauksen toteutus (tehtävänkuvat, resurssit, käytännön toteutus) Suunnitellaan oppilaitoksessa opiskeltavien työprosessien opetus ja ohjaus Suunnitellaan työelämässä opiskeltavien työprosessien opetus ja ohjaus Kartoitetaan opettajien ja ohjaajien osaaminen (tutkinnon perusteiden tunteminen, työelämälähtöisyys) Suunnitellaan organisaation pedagoginen johtaminen ja nimetään vastuu alueet (Organisaation johto johtaa opetussuunnitelmatyötä: tutkinnon perusteiden mukaisuuden varmistaminen) Saara-Leena Kytömäki, Anne Patana, Sirpa Pursiainen, Minna Taivassalo-Salkosuo2013 Tutkinnon perusteiden mukaisen opetuksen suunnittelu Laaditaan opiskelijoiden kanssa HOPS Tarkastellaan, mitä osaamista ei voida näyttää työelämässä (tutkinnon perusteiden mukaisuus)
 • 6. TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI TYÖPROSESSI JAETTU OPETTAJUUS JA OHJAAJUUS JAETTU OPETTAJUUS OPPILAITOS TYÖPAIKKA TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija 1 HOPS Opiskelija 2 HOPS Osaaminen, jota ei voida näyttää työelämässä OPETUKSEN TOTEUTUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari, Minna Taivassalo- Salkosuo 2013
 • 7. TUTKINNON PERUSTEET HOPS Kartoitetaan: • Oppimis- valmiudet • Osaaminen • Työelämä- valmiudet • Tarpeet • Toiveet • Oppimistyylit Valmisteluvaihe H O P S Oppilaitokset Työpaikat Sirpa Pursiainen & Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 Koulutuksen järjestäminen ja opiskelu työprosessilähtöisesti (avoin ammattiopisto) OHJAUS & ERITYINEN TUKI Aloitusryhmä A Aloitusryhmä B Aloitusryhmä C Verkkoympäristöt Työprosessi1 Työprosessi2 Työprosessi4 Työprosessi3 Opintojen ohjaus- ryhmä, -t
 • 8. OPISKELURYHMÄ Työpaikkarekisteri: • Mitä voidaan opiskella • Opiskelijan tarpeet TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUKSESSA VARMISTETTAVA: - Ohjauksen suunnitelmallisuus - Oppimisen dokumentointi - Ohjausprosessin hoitaminen - Oppimisen arviointi O H J A U S E R I V U O S I R Y H M I L T Ä Yhden ryhmän opetus Esim. 1 pv oppilaitoksessa + 4 pv työelämässä + Ajoittain pidempi intensiivinen opiskelu oppilaitoksessa Tutkinnon perusteet työprosesseina Jaettu opettajuus Ryhmänohjaaja vastaa yksilöllisen opintopolun suunnittelusta Työpaikkojen kartoitusTutkinnon perusteiden tulkinta 13 opiskelijaa + oppisopimusopiskelijat Mitä ei voida opiskella työelämässä + Ryhmäyttäminen + Vertaistuen tarjoaminen Työpaikkaohjaajalle tuki ohjaukseen & arviointiin YKSILÖLLISEN TYÖSSÄOPPIMISEN JÄRJESTÄMINEN RYHMÄSSÄ Sirpa Pursiainen, Terhi Puntila, Sirpa Saari , Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 TUTKINNON PERUSTEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ - Osaamisen arviointi OPPILAITOS TYÖPAIKKA H O P S TYÖSSÄOPPIMINEN Tutkinnon perusteet työprosesseina
 • 9. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Teoreettisen tiedon ja käytännön kokoaminen Henkilökohtainen ohjaus yhteydet ja tehtävät, kirjaamiset Opiskelijapalvelut Veli-Pekka Körkkö
 • 11. Nuorten tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus OPPILAITOS Vastuuopettaja: - Perehdytys - Ohjaus - Arviointi - Opetus - HOPS / HEO Tukipalvelut Liisa Uusitalo, Tampereen ammattiopisto KRITEERIT: - Resurssit - Rakenteet ja käytönnöt - Pedagoginen johtaminen OPISKELIJA - Tekee ansiotyötä - Suorittaa teoriaopinnot oppilaitoksessa - Tekee opinnäytetyön yritykseen - Valmistuu KRITEERIT: - Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat suoritettu - Itsenäinen & vastuullinen - Riittävät työelämävalmiudet KRITEERIT: - Monipuoliset työtehtävä - Koulutettu työpaikkakouluttaja TYÖPAIKKA Työpaikkakouluttaja: - Perehdyttäminen työturvallisuuteen ja työtehtäviin - Ohjaa, tukee ja arvioi työn oppimista - Näyttöjen arviointi - Työssäoppimisen arviointi OPPISOPIMUSKESKUS Koulutustarkastaja: - Oppisopimuksen solmiminen - Arvioi työpaikan - Seuraa oppisopimuksen toteumista - Tuottaa tutkintotodistuksen yhdessä oppilaitoksen kanssa Oppisopimus ilman oppisopimuskeskusta - Oppilaitos vastaa ja tuottaa tutkintotodistuksen
 • 12. PEDAGOGINEN JOHTAMINEN HOPS KOTISATAMA VAKIO-JOLLA NOPSA OPS HENKILÖKUNTA HOPS Sirpa Pursiainen, Annika Lithe`n, Päivi Suotunen, Hillevi Kivelä, Eija Vesterinen, Kaisa Ukkonen, Tomi Rönkkö 2013 Nopea polku työssäoppien
 • 13. Yksilölliset polut: Hitaampi, tuettu polku Opiskelu ryhmässä Ohjaus Henkilökoh- taistaminen TYÖPAIKKA Laajennettu työssäoppiminen Perehdytys Ohjaus Yhteistyö vanhempien kanssa Tutkinnon perusteiden tulkinta Annetaan tarvittava tuki Työllistyminen Esko-Asikainen Pirkko, Miettinen Pekka, Pursiainen Sirpa, Raivio Susanna 2013
 • 14. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö EDU.FI/AMMATTIPEDA Kuvat Hanna Toijala WIN-WIN-WIN Maarit Kuosa
 • 15. ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 1. Puretaan opetussuunnitelma osaamiseksi Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin? Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla? Tarkempi kuvaus esimerkistä 2. Yhteistyö (ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat ) 3. Toteutus Ohjaus (oppimisen arviointi) Yhteisopettajuus Työssäoppimispaikka 4.Arviointi Osaamisen arviointi Dokumentointi (SOME) Esimerkki toteutuksesta (SASKY)
 • 16. Lähitunnit jakson alussa ja lopussa suuntaavat oppimista ja auttavat arvioinnissa Ryhmän ohjauksessa ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajat voivat myös jakaa ohjausvastuuta keskenään Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti ammattitaitoa täydentävien opintojen opettaja (yhdessä ammatillisen opettajan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa) Sosiaalisen median hyödyntäminen ohjauksessa Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa Tarvittaessa ammattitaitoa täydentävien opettajien ohjauskäynnit jakson aikana Saara-Leena Kytömäki, Riikka Heimala-Lindqvist, Hanna Moilanen, Heidi Eskeli, Marja Typpi
 • 17. Somen hyödyntäminen ohjauksessa Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA
 • 18. Sirpa Pursiainen, YTM Kehittämistyö Projektipäällikkö • Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut" • Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämisen • Laajennetun työssäoppimisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke • Opas koulutuksen järjestäjille työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen -kirjoitustyöstä vastaaminen • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppaan sähköinen versio Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51 sirpa.pursiainen(a)tampere.fi www.tredu.fi