Webinaarien pedagoginen selvitysraportti (Esitys)

1,165 views

Published on

http://bit.ly/uRqLrW

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Webinaarien pedagoginen selvitysraportti (Esitys)

 1. 1. Webinaarien pedagogisen selvitysraportin esittely Petra Salminen Teemu Arina 14.11.2011
 2. 2. • Taustan ja lähtötilanteen kartoitus • Raportin tavoitteet • Keskeiset käsitteet Lähtökohdat
 3. 3. Verkko- oppimisympäristö Verkko-pedagogiikka Webinaari Pedagogiset mallit Oppimisteoriat Käsitekartta
 4. 4. Verkko-oppimisympäristöt ja tukirakenteet Avoimet ja jaetut oppimisympäristöt Verkkoyhteisöt Oppimisyhteisöt Tiedon rakentamiseen perustuvat yhteisöt Käytäntöyhteisöt
 5. 5. • Tutkiva oppiminen • Ongelmaperustainen oppiminen • Kokemuksellinen oppiminen • DIANA-malli Kognitiivinen oppimisnäkemys Kognitiivis-konstruktivistinen oppimisnäkemys Konstruktivistinen oppimisnäkemys Taustalla vaikuttavat oppimisnäkemykset Pedagogiset mallit
 6. 6. Opettajakeskeinen Opettaja esittelee asioita webinaarin kautta Oppijakeskeinen Oppija asettaa omat tavoitteet, reflektoi yhdessä ja tuo oman mausteensa webinaarin kautta Haaste webinaareille: opettajakeskeinen > oppijakeskeinen
 7. 7. Tutkiva oppiminen Kontekstin luominen ja opetukset ankkurointi Ongelman asettaminen Tiedon ja selitysten luominen Rakentava kriittinen arviointi Uuden tiedon hankkiminen ja luominen Verkkoympäristö & verkkoyhteisö Keskustelu & kommentointi Yhteisöllinen työskentely Yhteisöllinen analyysi
 8. 8. Tutkiva oppiminen webinaarien pohjana Keskustelu & kommentointi Yhteisöllinen työskentely Yhteisöllinen analyysi Kontekstina webinaariympäristö Oppija 1 Oppija 2 Oppija N Ohjaaja Pääongelma Ryhmä nro 1 Alaongelma 1 Ryhmä nro 2 Alaongelma 2 Ryhmä nro N Alaongelma N
 9. 9. Ongelman esittely Ongelman analysointi ja määrittely Jatkoselvittelyt ja tiedonhankinnan tarve Tiedonetsintä & muiden ryhmien konsultointi Työskentely tutorohjatuissa ryhmissä Ratkaisu- vaihtoehdot Loppupäätelmät, analyysi & raportointi Tiedon kartoittaminen Ongelma ohjaa oppimista Ongelmaperustaisen oppimisen kivijalat Kontekstina tosielämän tilanteet Ongelmat ohjaavat meta- kognitiivisten strategioiden tai itseohjattujen oppimis- taitojen kehittämistä Painopiste oppimisessa Ongelmaperustainen oppiminen
 10. 10. Yhteinen ongelma ja yhteisöllinen oppiminen Tutorohjatturyhmä nro 1 Kontekstina tosielämän tilanteet Tutorohjattu ryhmä nro 2 Tutorohjattu ryhmä nro N Webinaariympäristö Ongelmaperustainen oppiminen webinaarien pohjana
 11. 11. Kokemuksellinen oppiminen Konkreettinen kokemus Aktiivinen kokeilu Reflektiivinen tarkkailu Abstrakti käsitteellistäminen Ymmärtäminen Lähentyminen Mukautuminen Erkaantuminen Omaksuminen Muuntautuminen Kolb & Kolb
 12. 12. Kokemuksellinen oppiminen webinaarien pohjana Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö, konkreettiset kokemukset Reflektiivinen tarkkailu Abstrakti käsitteellistäminen Opitun soveltaminen l. aktiivinen kokeilu Webinaarien tarjoamat välineet Ymmärtäminen Muuntautuminen
 13. 13. DIANA-malli Kulmakivi A Yhteisen perustan luominen oppimiselle verkossa D2. D1. A2. C3. C1. B1. A1. B2. A3. C2. Rakentuva Ammatillinen osaaminen Kulmakivi B Verkossa oppimisen autenttinen eteneminen Kulmakivi C Verkossa oppimisen dialogiset toimintatavat Kulmakivi D Oppimisen uudelleen suuntaaminen ja osaamisen kehittäminen Enqvist & Aarnio
 14. 14. DIANA-malli webinaarien pohjana Autenttinen oppimisympäristö (3D, esim. Second Life) Oppimisen uudelleen suuntaaminen ja osaamisen kehittäminen Dialogi oppijoiden ja ohjaajien välillä (webinaari) Verkko-oppimisen yhteinen perusta
 15. 15. Katsaus webinaarien pedagogisten sovellusten tulevaisuuteen Konnektivismi Näkymätön oppiminen Pilvioppiminen Lisätty todellisuus
 16. 16. Konnektivismi • Verkoston rakentamisprosessi luo oppimista • Massiivisen avoimet webinaarit • Webinaareista tulee yhä vapaamuotoisempia ja vuorovaikutteisempia • Edellytyksenä itseohjautuvuus
 17. 17. Pilvioppiminen • Pilvipalvelut ja pilvilaitteet mahdollistavat henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen • Mahdollistaa oppimisympäristön räätälöinnin yksilöllisiin tarkoituksiin • Virtuaaliyliopistot esimerkki pilviorganisaatiosta • Virtuaaliyliopistoissa webinaarien merkitys kasvaa - vastaavat mm. perinteisiä luentoja ja ryhmätyötilanteita
 18. 18. Lisätty todellisuus osana mobiilia webinaaria • Lisätty todellisuus + webinaari mobiililaitteista mahdollistaa fyysisessä maailmassa kokemuksen tarkastelun yhteisöllisesti • Oppijat voivat osallistua webinaareihin sellaisista paikoista, jotka ovat merkityksellisiä aihepiirin kannalta ja jakaa kokemuksiaan muiden kanssa • Lisätty todellisuus tehostaa oppimista
 19. 19. Näkymätön oppiminen • Em. osa-alueiden onnistunut yhdistäminen johtaa “näkymättömään oppimiseen” • TVT:stä tulee luenteva osa oppimista • Informaalin, epämuodollisen ja muodollisen opetuksen ja oppimisen raja hämärtyy • Webinaareista tulee luonteva osa oppimisympäristöä, joka ei ole enää sidottuna vain yhteen rajattuun fyysiseen paikkaan
 20. 20. Yhteenveto • Kaikkia raportissa esiteltyjä pedagogisia malleja on mahdollista soveltaa webinaarien suunnittelun pohjaksi • Konteksti ja tavoitteet määrittävät yhteydet, joihin eri mallit parhaiten sopivat • Webinaarien luonne vaikuttaa myös siihen, miten eri oppimistilanteita on mahdollista suunnitella • Tulevaisuus näyttäisi olevan yhä enemmän oppimislähtöistä - niin oppimiskulttuurin kuin teknologioiden ajamana
 21. 21. Kiitos Petra Salminen petra@dicole.com www.dicole.com Raportti ladattavissa täältä: http://bit.ly/uRqLrW

×