SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Інструктивно-методична нарада
  для завідуючих районними, міськими центрами
    практичної психології і соціальної роботи,
методистів районних, міських методичних кабінетів,
які відповідають за діяльність психологічної служби,
  практичних психологів ПТНЗ та шкіл-інтернатів «Нормативно-правове
забезпечення діяльності
працівників психологічної
служби закладів освіти»
Стан та перспективи
 розвитку психологічної
служби Київської області
  у 2009-2010 н.р.
– Наказ Міністерства освіти і науки України "Про
 виконання рішення колегії Міністерства освіти і
 науки України з питання "Про стан та
 подальший розвиток психологічної служби
 системи освіти України" від 13.03.2008 № 554

– Концепція розвитку психологічної служби
 системи освіти України на період до 2012 року

– Проект “Психологічний супровід навчально-
 виховного процесу” Програми розвитку
 системи освіти Київської області на 2008-2012
 роки
Курси підвищення кваліфікації:
• Фахові курси підвищення кваліфікації (соціальні
 педагоги, практичні психологи ЗНЗ, ПТНЗ, ДНЗ, );
• Проблемно-тематичні курси "Особливості
 організації та змісту превентивної роботи з учнями,
 схильними до девіантної поведінки“;
• Проблемно-тематичні курси "Організаційно-
 методичні засади підготовки тренерів програми
 МОН України "Освітня політика. Освіта "рівний-
 рівному" ;
• Проблемно-тематичні курси "Організація і зміст
 діяльності психолого-медико-педагогічних
 консультацій" ;
• Проблемно-тематичні курси "Організація та зміст
 психологічного супроводу суб'єктів навчально-
 виховного процесу у дошкільних навчальних
 закладах"
державні програми:
• Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено
Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI); Загальнодержавна
програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
(затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);
• Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015
роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2009 р. № 41);
• Державна цільова соціальна програма реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007
р. № 1242);
• Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-
2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2007р. № 1071);
державні програми:
• Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-
2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 р. № 1016);
• Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007
р. №410);
• Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007
р. № 244);
• Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015
року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006р. № 1849);
• Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006
р. №1767);
• Державна програма подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).
Керівникам районних, міських психологічних
    служб варто звернути увагу:

• збереження і розвиток мережі психологічної
 служби, виконання прийнятих регіональних
 програм розвитку служби;
• забезпечення послугами практичних психологів і
 соціальних педагогів сільських шкіл і шкіл з
 малою наповнюваністю;
• методичне та матеріально-технічне
 забезпечення професійної діяльності
 працівників служби (підписка на профільні
 газети і журнали, забезпечення методичною
 літературою та оргтехнікою);
Для практичних психологів закладів освіти:

• визначення психологічної готовності дітей 6-річноговіку до
 навчання в школі та психологічний супровід процесу
 адаптації першокласників до шкільного навчання;
• психологічне забезпечення допрофільного та профільного
 навчання учнів;
• психологічний супровід випускників до та під час
 зовнішнього незалежного оцінювання;
• допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни та
 запобігання конфліктам в учнівських колективах;
• - раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами
 та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;
• психологічний супровід дітей трудових мігрантів,
 профілактика соціального сирітства;
• формування у дітей поняття ґендерної рівності як основи
 міжособистісної взаємодії;
• психологічне забезпечення професійної діяльності педагога
 та адміністрації навчального закладу.
Для соціальних педагогів закладів освіти:
• соціальний супровід та інтеграція дітей з особливими
 освітніми потребами в умовах навчального закладу;
• виявлення дітей, які незаконно зайняті на роботі в
 навчальний час і вирішення питання їх навчання;
• вивчення і корекція стосунків в учнівських і студентських
 колективах, посередництво в творчому розвитку особи та
 групи, які сприятимуть оволодінню молоддю новим життєвим
 досвідом;
• стимулювання соціально-значимої діяльності учнів через
 залучення до діяльності у дитячих та молодіжних
 організаціях та іншої волонтерської роботи;
• соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з
 метою його соціальної паспортизації;
• - налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої
 взаємодії із спеціалістами відповідних служб (кримінальною
 міліцією у справах дітей, кримінально-виконавчою
 інспекцією, службою у справах дітей, центрами соціальних
 служб для сім’ї, дітей та молоді тощо).
Для консультантів психолого-медико-
      педагогічних консультацій:
• розробка методик і технологій спільної діяльності ПМПК,
 шкільного психолога і соціального педагога;

• підвищення якості виявлення дітей з вадами у розвитку та
 здійснення консультаційних і корекційних програм з дітьми
 та їх батьками;

• відпрацювання алгоритму взаємодії ПМПК з районними
 (міськими) центрами практичної психології і соціальної
 роботи;

• підвищення ефективності діяльності з раннього виявлення
 дітей з особливими потребами та надання їм своєчасної,
 кваліфікованої і всебічної соціально-педагогічної допомоги.
Нормативно-правове
забезпечення діяльності
 психологічної служби
  закладів освіти
Положення про психологічну службу
      системи освіти України
   (наказ Міністерства освіти України
       від 03.05.99 № 127
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки
    України від 02.07.2009 р. № 616)
 зареєстровано в Міністерстві юстиції України
     23.07.2009 р. за №87/16703)
Лист МОН України
      від 04.08.2009 № 1/9-515
 "Організаційно-методичні засади здійснення
 комплексної реабілітації учнів (вихованців) у
  спеціальних загальноосвітніх навчальних
         закладах"

   Психологічна реабілітація спрямована на
корекцію та розвиток психічних функцій, особистості
   в цілому, створення оптимальних умов для
   подальшого становлення кожної дитини як
  особистості в процесі засвоєння цінностей та
 пристосування до вимог та критеріїв суспільства.
Наказ МОН України
  "Про затвердження плану дій щодо
запровадження інклюзивного навчання у
 загальноосвітніх навчальних закладах
      на 2009-2012 роки"
     (від 11.09.2009 № 855)
Наказ МОН України
"Про впровадження принципів ґендерної
     рівності в освіту"
    (від 10.09.2009 № 839)
Лист МОН України "Щодо поліпшення
 превентивного виховання та профілактичної
  роботи з подолання злочинності серед
        неповнолітніх"
      (від 11.09.2009 № 1/9-632)

• сформувати у кожному загальноосвітньому та
 професійно-технічному навчальному закладі банки
 даних про учнів, схильних до правопорушень, і
 організувати їхній психолого-педагогічний супровід;

• вжити заходів щодо підвищення рівня психолого-
 педагогічного діагностування учнів, проведення з
 ними індивідуальної правовиховної роботи.
Наказ МОН України
"Про затвердження нової редакції
Концепції профільного навчання у
     старшій школі"
   (від 11.09.2009 № 854)
Аналіз звітних матеріалів
про діяльність районних,
 міських психологічних
 служб у 2008-2009 н.р.
2.2.3. «Інформація про нагородження працівників психологічної
   служби відомчими заохочувальними нагородами, відзнаками
   протягом останніх 3-х років»
   Прізвище, ім’я,  Місце  Посада  Назва відомчої    Рік    Документ, який
№   по батькові   роботи      заохочувальної  нагородження  підтверджує
                       нагороди,
                       відзнаки
1.
Технологія підготовки і
подання матеріалів на
 експертизу науково-
  методичної ради
Організація і зміст
психологічного супроводу
  допрофільного та
 профільного навчання
• Концепції профільного навчання у
 старшій школі (наказ МОН України від
 11.09.2009 № 854)

• Проект “Профільне навчання” Програми
 розвитку системи освіти Київської
 області на 2008-2012 роки
Профільна орієнтація зорієнтована на
надання психолого-педагогічної допомоги
 учням у прийнятті рішення щодо вибору
профілю навчання та створення умов для
  готовності підлітків до соціального,
    професійного і культурного
    самовизначення в цілому.
Типові проблеми старшокласників,
пов’язані з вибором майбутньої професії:
• недостатня поінформованістю про навчальні заклади;

• мале коло професій, про які мають уявлення
 старшокласники;

• невміння правильно оцінити свої можливості;
• відсутність серйозного відношення до питань
 професійного вибору;

• відсутність цікавості до будь-якого виду діяльності;

• відсутність досвіду професійних проб, оцінки та
 визначення своїх можливостей, здібностей до того чи
 іншого виду діяльності; знань про умови праці та їх
 особливості.
Система супроводу
• Активізації профорієнтаційної роботу з усіма
 учасниками навчально-виховного процесу
 (діагностика, надання професійної інформації та
 професійної консультації, просвітницька робота,
 організація екскурсій, зустрічей тощо).

• Відбір дітей у профільні класи, класи з поглибленим
 вивченням певного предмета, що обов’язково
 проводиться за участю практичного психолога. При
 цьому повинні використовуватись методики та
 завдання, погоджені центром практичної психології
 або методистом, що відповідає за психологічну
 службу району (міста).
Система супроводу
• Створення умов для відстеження правильності
 обраного учнем класу з поглибленим вивченням
 певного предмету, профілю навчання (з умовою зміни
 класу та профілю), виявлення та попередження
 психологічної та соціальної дезадаптації в умовах
 виникнення труднощів і стресів.

• Розширення участі дітей у роботі МАН, олімпіадах.

• Введення уроків, курсів за вибором, спецкурсів,
 факультативів, гуртків з психології “Світ професій”, “Я
 і світ”, “Основи вибору професії” тощо. Залучення
 дітей до участі у різноманітних секціях та гуртках,
 роботі позашкільних закладів освіти.
Система супроводу
• Розширення взаємодії з місцевими центрами
 зайнятості (ознайомлення із переліком професій,
 професіограмами та професіокартами, станом ринку
 праці регіону, професійно-технічними та вищими
 навчальними закладами), іншими установами та
 організаціями для проведення просвітницької роботи.

• Вдосконалення технології виявлення і розвитку
 обдарованих дітей, створенні найбільш оптимальних
 умов для їхнього навчання і виховання.
Система супроводу
• Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду
 щодо психологічного супроводу профілізації навчання
 шляхом розгляду відповідних питань на методоб’єднаннях
 практичних психологів та соціальних педагогів, семінарах-
 практикумах, нарадах керівників навчальних закладів,
 органів управління освітою.

• Організація системного характеру роботи педагогічного
 колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи з
 учнями, ознайомлення їх з основними психологічними
 чинниками, що визначають успішну діяльність людини у тій
 чи іншій сфері (психофізіологічні особливості, здібності,
 мотивація тощо), найважливішими вимогами професій типу
 “людина-людина”, “людина-техніка”, “людина-художній
 образ”, “людина-природа”, “людина-знакова система”.
Принципи роботи
•  Принцип довготривалості. Виявлення здібностей,
  обдарувань дитини – процес довготривалий,
  вимагає системності.

•  Принцип використання тренінгових методів і
  завдань. Мета тренінгових методик – розвиток.

•  Принцип комплексності. Обстеження повинно бути
  всебічним і комплексним.

•  Принцип участі різних спеціалістів. У дослідженні
  повинні брати участь не тільки психологи, але і
  педагоги і батьки. Погляд на проблему має бути
  всебічним.
Напрями роботи
• З педагогічним колективом (психолого-
 педагогічні семінари, “круглі столи”)
• З батьками (батьківські збори,
 конференції, тренінги)
• З учнями (спецкурси, факультативи,
 гуртки з психології, тренінги “Вибір
 професії, або як діяти, щоб не
 помилитися”)
Атестація працівників
психологічної служби
  у 2009-2010 н.р.
Орієнтовний зміст та
    структура Портфоліо
1. Загальні відомості:
  –  прізвище, ім’я, по батькові;
  –  посада,
  –  освіта (додати копію диплома про освіту),
  –  результати попередньої атестації (кваліфікаційна
    категорія, педагогічне звання додати копію атестаційного
    листа,)
  –  загальний педагогічний стаж,
  –  стаж роботи на даній посаді (додати копію трудової
    книжки);
  –  кваліфікація
  –  час та місце проходження курсів підвищення кваліфікації
    (додати копію свідоцтва про проходження курсів)
  –  додаткова освіта. (час та місце проходження навчання,
    копії сертифікатів, свідоцтв);
  –  на яку кваліфікаційну категорію претендує.
Орієнтовний зміст та
   структура Портфоліо
2. Документація:
• Річний план роботи;
• Графік роботи у закладі
• Статистичний та аналітичний звіт за
  попередній навчальний рік
Орієнтовний зміст та
       структура Портфоліо
3. Результативність діяльності
•  Методична проблема, над якою працює працівник психологічної служби
•  Науково-методична діяльність: доповіді, виступи, сценарії заходів, авторські
  методики, програми;
•  Діагностично-прогностична діяльність: програми досліджень, результати
  діагностичних досліджень, моніторингів, скринингів
•  Корекційно-розвивальна діяльність: програми, методичні посібники, розробки
  занять
•  Просвітницька-профілактична діяльність: програми, методичні посібники,
  розробки занять
•  Робота з батьківською громадою: програми, рекомендації, розробки занять.
•  Робота з педагогічними працівниками: програми, рекомендації, розробки
  занять.
•  Навчальна діяльність: програми, методичні посібники, розробки занять.
•  Наукове керівництво учнівськими науково-дослідницькими роботами учнів-
  членів МАН.
•  Участь у роботі творчих груп, експертних комісій.
•  Рецензії, відгуки про роботу.
•  Фото та відео, які ілюструють діяльність.
•  Грамоти, дипломи, інші документи, які свідчать про успішність діяльності
  фахівця.
Орієнтовний зміст та
   структура Портфоліо
4. Участь у заходах:
• Міжнародних, всеукраїнських,
  обласних, міського рівнів. Необхідно
  вказати назву заходу, форму участі,
  продукт (доповідь, тези, стаття,
  програма, отримані відгуки тощо).
Діяльність обласної школи
 передового педагогічного
досвіду з проблеми “Модель
 психолого-педагогічного
  супроводу навчально-
   виховного процесу
    в сільському
 адміністративному районі”
    у 2009-2010 н.р.
Список комісії з питань експертизи психологічного і
           соціологічного інструментарію
№      Район, місто            П.І.Б.                 Посада
1       м. Бровари            Нечай          методист НМЦ управління освіти і науки
                    Олена Владиславівна            Броварської міської ради
2      м. Славутич      Колесова Ганна Володимирівна  методист ММЦ відділу освіти Славутицької міської
                                              ради
3       Скирський       Левчук Світлана Станіславівна   методист РМК відділу освіти Сквирської РДА
4      м. Біла Церква    Федорченко Наталія Миколаївна   методист ЦППСіВР управління освіти і науки
                                        Білоцерківської міської ради
5      Ставищенський        Стрільник Марина      Практичний психолог Ставищенського НВК №2
                     Володимирівна
7      м. Бориспіль        Смотрін Володимир       завідувач ЦППСР управління освіти і науки
                       Олександрович            Бориспільської міської ради
8      Іванківський      Леляк Людмила Анатоліївна    методист РМК відділу освіти Іванківської РДА
9       м. Ржищів       Зінеєвич Наталія Павлівна      Завідуюча психологічною службою
10      Бородянський       Юрченко Олена Василівна    методист РМК відділу освіти Бородянської РДА
11       м. Фастів        Хмельницька Тетяна      методист ММК управління освіти виконавчого
                      Вікторівна            комітету Фастівської міської ради
12      Яготинський       Мрачик Наталія Анатоліївна    методист РМК відділу освіти Яготинської РДА
13      м. Березань      Усик Валентина Григорівна   методист ММК відділу освіти Березанської міської
                                              ради
14   м. Переяслав-Хмельницький  Шевченко Світлана Михайлівна   методист ММК відділу Переяслав-Хмельницької
                                            міської ради
15.   Києво-Святошинський    Герасімюк ТамараВолодимировна     Директор центру практичної психології

More Related Content

What's hot

звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxзвіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
juliy55
 
план рмк 2015 2016 н.р.
план рмк 2015 2016 н.р.план рмк 2015 2016 н.р.
план рмк 2015 2016 н.р.
rmk-resh
 
психологія (мон мс)
психологія (мон мс)психологія (мон мс)
психологія (мон мс)
Tamara Emec
 
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
sansanych86
 
Kovalenko v.o.
Kovalenko v.o.Kovalenko v.o.
Kovalenko v.o.
yanapapka
 
Звіт керівника ДНЗ №240
Звіт керівника ДНЗ №240Звіт керівника ДНЗ №240
Звіт керівника ДНЗ №240
dnz2402012
 
звіт керівника днз 336
звіт керівника днз 336звіт керівника днз 336
звіт керівника днз 336
dnz299
 
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
Юлия Лукьяненко
 

What's hot (19)

звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxзвіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
 
2017 2018н.р.
 2017 2018н.р. 2017 2018н.р.
2017 2018н.р.
 
план рмк 2015 2016 н.р.
план рмк 2015 2016 н.р.план рмк 2015 2016 н.р.
план рмк 2015 2016 н.р.
 
2013 2014
2013 20142013 2014
2013 2014
 
психологія (мон мс)
психологія (мон мс)психологія (мон мс)
психологія (мон мс)
 
Plan rozvitku plishiveckojizosh_i-ii_stupeniv_16-2
Plan rozvitku plishiveckojizosh_i-ii_stupeniv_16-2Plan rozvitku plishiveckojizosh_i-ii_stupeniv_16-2
Plan rozvitku plishiveckojizosh_i-ii_stupeniv_16-2
 
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.наказ мон №616 зміни до положення про пс.
наказ мон №616 зміни до положення про пс.
 
Kovalenko v.o.
Kovalenko v.o.Kovalenko v.o.
Kovalenko v.o.
 
І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітнім...
І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітнім...І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітнім...
І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітнім...
 
план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)
 
київ семінар
київ семінаркиїв семінар
київ семінар
 
лист мон
лист монлист мон
лист мон
 
Звіт керівника ДНЗ №240
Звіт керівника ДНЗ №240Звіт керівника ДНЗ №240
Звіт керівника ДНЗ №240
 
статут школи
статут школистатут школи
статут школи
 
Виховна система Удрицької ЗОШ з реалізації національного виховання
Виховна система Удрицької ЗОШ з реалізації національного вихованняВиховна система Удрицької ЗОШ з реалізації національного виховання
Виховна система Удрицької ЗОШ з реалізації національного виховання
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
 
Inf karta josyfiv
Inf karta josyfivInf karta josyfiv
Inf karta josyfiv
 
звіт керівника днз 336
звіт керівника днз 336звіт керівника днз 336
звіт керівника днз 336
 
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
наказ від 02.07.2009 №616 положення про психологічну службу системи освіти ук...
 

Viewers also liked

формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладуформування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
metodistinf
 
№13.закономірності та принципи навчання.ppt
№13.закономірності та принципи навчання.ppt№13.закономірності та принципи навчання.ppt
№13.закономірності та принципи навчання.ppt
Аня Труш
 
права та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентаціяправа та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентація
Victoriya Sergeevna
 
Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
petrosemenjuk
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
elena elena
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
petrosemenjuk
 
принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7
mad psychologist
 
система методичної роботи
система методичної роботисистема методичної роботи
система методичної роботи
ИРИНА НЕЧАЕВА
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
Max Grin
 
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev
 

Viewers also liked (18)

формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладуформування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
 
№13.закономірності та принципи навчання.ppt
№13.закономірності та принципи навчання.ppt№13.закономірності та принципи навчання.ppt
№13.закономірності та принципи навчання.ppt
 
права та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентаціяправа та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентація
 
Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
 
технологія особистісно орієнтованого уроку
технологія особистісно орієнтованого урокутехнологія особистісно орієнтованого уроку
технологія особистісно орієнтованого уроку
 
Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
 
лекція №3
лекція №3лекція №3
лекція №3
 
науково методичний супровід інновацій
науково методичний супровід інноваційнауково методичний супровід інновацій
науково методичний супровід інновацій
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
 
До атестації педпрацівників
До атестації педпрацівниківДо атестації педпрацівників
До атестації педпрацівників
 
принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7
 
система методичної роботи
система методичної роботисистема методичної роботи
система методичної роботи
 
Приклад презентації
Приклад презентаціїПриклад презентації
Приклад презентації
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
 
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
 

Similar to нормативно правова база

наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
Юлия Лукьяненко
 
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
Aniram11
 
положення про методичний кабінет
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
sansanych86
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзія
olga_ruo
 
деякі питання організації виховної роботи
деякі питання організації виховної роботидеякі питання організації виховної роботи
деякі питання організації виховної роботи
kasheeva
 
зміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
vbif25
 
методичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботиметодичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботи
yanaanya
 
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвиткуорганізація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
gurtova
 

Similar to нормативно правова база (20)

Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.pptЗвіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
 
Організація роботи ДНЗ в 2014-2015 навчальному році.
Організація роботи ДНЗ в 2014-2015 навчальному році. Організація роботи ДНЗ в 2014-2015 навчальному році.
Організація роботи ДНЗ в 2014-2015 навчальному році.
 
мо план2018
мо план2018мо план2018
мо план2018
 
2013 2014
2013 20142013 2014
2013 2014
 
наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
наказ мон україни від 06.08.2013 року №1106 про затвердження плану заходів що...
 
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах м.Жовті Води у...
 
Samoanaliz 20202021
Samoanaliz 20202021Samoanaliz 20202021
Samoanaliz 20202021
 
Pol
PolPol
Pol
 
положення про методичний кабінет
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
 
інклюзія
інклюзіяінклюзія
інклюзія
 
деякі питання організації виховної роботи
деякі питання організації виховної роботидеякі питання організації виховної роботи
деякі питання організації виховної роботи
 
звіт за 2015 2016 дошкілля
звіт за 2015 2016 дошкіллязвіт за 2015 2016 дошкілля
звіт за 2015 2016 дошкілля
 
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.pptЗвіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
Звіт роботи практичного психолога ЗДО№30.ppt
 
1106
11061106
1106
 
зміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
 
Виховна робота
Виховна робота Виховна робота
Виховна робота
 
Портфоліо Ірина Вікторівна
Портфоліо Ірина ВікторівнаПортфоліо Ірина Вікторівна
Портфоліо Ірина Вікторівна
 
методичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботиметодичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботи
 
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвиткуорганізація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
організація виховної роботи в 2021 2022 н.р. ключові вектори розвитку
 
концепція кзш72
концепція кзш72концепція кзш72
концепція кзш72
 

нормативно правова база

 • 1. Інструктивно-методична нарада для завідуючих районними, міськими центрами практичної психології і соціальної роботи, методистів районних, міських методичних кабінетів, які відповідають за діяльність психологічної служби, практичних психологів ПТНЗ та шкіл-інтернатів «Нормативно-правове забезпечення діяльності працівників психологічної служби закладів освіти»
 • 2. Стан та перспективи розвитку психологічної служби Київської області у 2009-2010 н.р.
 • 3. – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання "Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України" від 13.03.2008 № 554 – Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року – Проект “Психологічний супровід навчально- виховного процесу” Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 роки
 • 4. Курси підвищення кваліфікації: • Фахові курси підвищення кваліфікації (соціальні педагоги, практичні психологи ЗНЗ, ПТНЗ, ДНЗ, ); • Проблемно-тематичні курси "Особливості організації та змісту превентивної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки“; • Проблемно-тематичні курси "Організаційно- методичні засади підготовки тренерів програми МОН України "Освітня політика. Освіта "рівний- рівному" ; • Проблемно-тематичні курси "Організація і зміст діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій" ; • Проблемно-тематичні курси "Організація та зміст психологічного супроводу суб'єктів навчально- виховного процесу у дошкільних навчальних закладах"
 • 5. державні програми: • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI); Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI); • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41); • Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242); • Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007- 2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р. № 1071);
 • 6. державні програми: • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007- 2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016); • Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410); • Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244); • Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849); • Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767); • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).
 • 7. Керівникам районних, міських психологічних служб варто звернути увагу: • збереження і розвиток мережі психологічної служби, виконання прийнятих регіональних програм розвитку служби; • забезпечення послугами практичних психологів і соціальних педагогів сільських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю; • методичне та матеріально-технічне забезпечення професійної діяльності працівників служби (підписка на профільні газети і журнали, забезпечення методичною літературою та оргтехнікою);
 • 8. Для практичних психологів закладів освіти: • визначення психологічної готовності дітей 6-річноговіку до навчання в школі та психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного навчання; • психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання учнів; • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання; • допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни та запобігання конфліктам в учнівських колективах; • - раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти; • психологічний супровід дітей трудових мігрантів, профілактика соціального сирітства; • формування у дітей поняття ґендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії; • психологічне забезпечення професійної діяльності педагога та адміністрації навчального закладу.
 • 9. Для соціальних педагогів закладів освіти: • соціальний супровід та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу; • виявлення дітей, які незаконно зайняті на роботі в навчальний час і вирішення питання їх навчання; • вивчення і корекція стосунків в учнівських і студентських колективах, посередництво в творчому розвитку особи та групи, які сприятимуть оволодінню молоддю новим життєвим досвідом; • стимулювання соціально-значимої діяльності учнів через залучення до діяльності у дитячих та молодіжних організаціях та іншої волонтерської роботи; • соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з метою його соціальної паспортизації; • - налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (кримінальною міліцією у справах дітей, кримінально-виконавчою інспекцією, службою у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо).
 • 10. Для консультантів психолого-медико- педагогічних консультацій: • розробка методик і технологій спільної діяльності ПМПК, шкільного психолога і соціального педагога; • підвищення якості виявлення дітей з вадами у розвитку та здійснення консультаційних і корекційних програм з дітьми та їх батьками; • відпрацювання алгоритму взаємодії ПМПК з районними (міськими) центрами практичної психології і соціальної роботи; • підвищення ефективності діяльності з раннього виявлення дітей з особливими потребами та надання їм своєчасної, кваліфікованої і всебічної соціально-педагогічної допомоги.
 • 12. Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за №87/16703)
 • 13. Лист МОН України від 04.08.2009 № 1/9-515 "Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах" Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.
 • 14. Наказ МОН України "Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" (від 11.09.2009 № 855)
 • 15. Наказ МОН України "Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту" (від 10.09.2009 № 839)
 • 16. Лист МОН України "Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх" (від 11.09.2009 № 1/9-632) • сформувати у кожному загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі банки даних про учнів, схильних до правопорушень, і організувати їхній психолого-педагогічний супровід; • вжити заходів щодо підвищення рівня психолого- педагогічного діагностування учнів, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи.
 • 17. Наказ МОН України "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі" (від 11.09.2009 № 854)
 • 18. Аналіз звітних матеріалів про діяльність районних, міських психологічних служб у 2008-2009 н.р.
 • 19. 2.2.3. «Інформація про нагородження працівників психологічної служби відомчими заохочувальними нагородами, відзнаками протягом останніх 3-х років» Прізвище, ім’я, Місце Посада Назва відомчої Рік Документ, який № по батькові роботи заохочувальної нагородження підтверджує нагороди, відзнаки 1.
 • 20. Технологія підготовки і подання матеріалів на експертизу науково- методичної ради
 • 21. Організація і зміст психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання
 • 22. • Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 11.09.2009 № 854) • Проект “Профільне навчання” Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 роки
 • 23. Профільна орієнтація зорієнтована на надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому.
 • 24. Типові проблеми старшокласників, пов’язані з вибором майбутньої професії: • недостатня поінформованістю про навчальні заклади; • мале коло професій, про які мають уявлення старшокласники; • невміння правильно оцінити свої можливості; • відсутність серйозного відношення до питань професійного вибору; • відсутність цікавості до будь-якого виду діяльності; • відсутність досвіду професійних проб, оцінки та визначення своїх можливостей, здібностей до того чи іншого виду діяльності; знань про умови праці та їх особливості.
 • 25. Система супроводу • Активізації профорієнтаційної роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу (діагностика, надання професійної інформації та професійної консультації, просвітницька робота, організація екскурсій, зустрічей тощо). • Відбір дітей у профільні класи, класи з поглибленим вивченням певного предмета, що обов’язково проводиться за участю практичного психолога. При цьому повинні використовуватись методики та завдання, погоджені центром практичної психології або методистом, що відповідає за психологічну службу району (міста).
 • 26. Система супроводу • Створення умов для відстеження правильності обраного учнем класу з поглибленим вивченням певного предмету, профілю навчання (з умовою зміни класу та профілю), виявлення та попередження психологічної та соціальної дезадаптації в умовах виникнення труднощів і стресів. • Розширення участі дітей у роботі МАН, олімпіадах. • Введення уроків, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, гуртків з психології “Світ професій”, “Я і світ”, “Основи вибору професії” тощо. Залучення дітей до участі у різноманітних секціях та гуртках, роботі позашкільних закладів освіти.
 • 27. Система супроводу • Розширення взаємодії з місцевими центрами зайнятості (ознайомлення із переліком професій, професіограмами та професіокартами, станом ринку праці регіону, професійно-технічними та вищими навчальними закладами), іншими установами та організаціями для проведення просвітницької роботи. • Вдосконалення технології виявлення і розвитку обдарованих дітей, створенні найбільш оптимальних умов для їхнього навчання і виховання.
 • 28. Система супроводу • Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду щодо психологічного супроводу профілізації навчання шляхом розгляду відповідних питань на методоб’єднаннях практичних психологів та соціальних педагогів, семінарах- практикумах, нарадах керівників навчальних закладів, органів управління освітою. • Організація системного характеру роботи педагогічного колективу щодо проведення профорієнтаційної роботи з учнями, ознайомлення їх з основними психологічними чинниками, що визначають успішну діяльність людини у тій чи іншій сфері (психофізіологічні особливості, здібності, мотивація тощо), найважливішими вимогами професій типу “людина-людина”, “людина-техніка”, “людина-художній образ”, “людина-природа”, “людина-знакова система”.
 • 29. Принципи роботи • Принцип довготривалості. Виявлення здібностей, обдарувань дитини – процес довготривалий, вимагає системності. • Принцип використання тренінгових методів і завдань. Мета тренінгових методик – розвиток. • Принцип комплексності. Обстеження повинно бути всебічним і комплексним. • Принцип участі різних спеціалістів. У дослідженні повинні брати участь не тільки психологи, але і педагоги і батьки. Погляд на проблему має бути всебічним.
 • 30. Напрями роботи • З педагогічним колективом (психолого- педагогічні семінари, “круглі столи”) • З батьками (батьківські збори, конференції, тренінги) • З учнями (спецкурси, факультативи, гуртки з психології, тренінги “Вибір професії, або як діяти, щоб не помилитися”)
 • 32. Орієнтовний зміст та структура Портфоліо 1. Загальні відомості: – прізвище, ім’я, по батькові; – посада, – освіта (додати копію диплома про освіту), – результати попередньої атестації (кваліфікаційна категорія, педагогічне звання додати копію атестаційного листа,) – загальний педагогічний стаж, – стаж роботи на даній посаді (додати копію трудової книжки); – кваліфікація – час та місце проходження курсів підвищення кваліфікації (додати копію свідоцтва про проходження курсів) – додаткова освіта. (час та місце проходження навчання, копії сертифікатів, свідоцтв); – на яку кваліфікаційну категорію претендує.
 • 33. Орієнтовний зміст та структура Портфоліо 2. Документація: • Річний план роботи; • Графік роботи у закладі • Статистичний та аналітичний звіт за попередній навчальний рік
 • 34. Орієнтовний зміст та структура Портфоліо 3. Результативність діяльності • Методична проблема, над якою працює працівник психологічної служби • Науково-методична діяльність: доповіді, виступи, сценарії заходів, авторські методики, програми; • Діагностично-прогностична діяльність: програми досліджень, результати діагностичних досліджень, моніторингів, скринингів • Корекційно-розвивальна діяльність: програми, методичні посібники, розробки занять • Просвітницька-профілактична діяльність: програми, методичні посібники, розробки занять • Робота з батьківською громадою: програми, рекомендації, розробки занять. • Робота з педагогічними працівниками: програми, рекомендації, розробки занять. • Навчальна діяльність: програми, методичні посібники, розробки занять. • Наукове керівництво учнівськими науково-дослідницькими роботами учнів- членів МАН. • Участь у роботі творчих груп, експертних комісій. • Рецензії, відгуки про роботу. • Фото та відео, які ілюструють діяльність. • Грамоти, дипломи, інші документи, які свідчать про успішність діяльності фахівця.
 • 35. Орієнтовний зміст та структура Портфоліо 4. Участь у заходах: • Міжнародних, всеукраїнських, обласних, міського рівнів. Необхідно вказати назву заходу, форму участі, продукт (доповідь, тези, стаття, програма, отримані відгуки тощо).
 • 36. Діяльність обласної школи передового педагогічного досвіду з проблеми “Модель психолого-педагогічного супроводу навчально- виховного процесу в сільському адміністративному районі” у 2009-2010 н.р.
 • 37. Список комісії з питань експертизи психологічного і соціологічного інструментарію № Район, місто П.І.Б. Посада 1 м. Бровари Нечай методист НМЦ управління освіти і науки Олена Владиславівна Броварської міської ради 2 м. Славутич Колесова Ганна Володимирівна методист ММЦ відділу освіти Славутицької міської ради 3 Скирський Левчук Світлана Станіславівна методист РМК відділу освіти Сквирської РДА 4 м. Біла Церква Федорченко Наталія Миколаївна методист ЦППСіВР управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 5 Ставищенський Стрільник Марина Практичний психолог Ставищенського НВК №2 Володимирівна 7 м. Бориспіль Смотрін Володимир завідувач ЦППСР управління освіти і науки Олександрович Бориспільської міської ради 8 Іванківський Леляк Людмила Анатоліївна методист РМК відділу освіти Іванківської РДА 9 м. Ржищів Зінеєвич Наталія Павлівна Завідуюча психологічною службою 10 Бородянський Юрченко Олена Василівна методист РМК відділу освіти Бородянської РДА 11 м. Фастів Хмельницька Тетяна методист ММК управління освіти виконавчого Вікторівна комітету Фастівської міської ради 12 Яготинський Мрачик Наталія Анатоліївна методист РМК відділу освіти Яготинської РДА 13 м. Березань Усик Валентина Григорівна методист ММК відділу освіти Березанської міської ради 14 м. Переяслав-Хмельницький Шевченко Світлана Михайлівна методист ММК відділу Переяслав-Хмельницької міської ради 15. Києво-Святошинський Герасімюк ТамараВолодимировна Директор центру практичної психології