Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«Погоджено»«Погоджено» Схвалено
Начальник відділу освіти,
сім’ї, молоді та спорту
Ректор ПОІППО
радою РМК
Решетилівської Р...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї,
молоді та спорту Решетилівської РДА на 2013-2014 н.р.

П...
ЗМІСТ
І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ ........................................................................................... 4
ІI...
І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ
Районний методичний кабінет відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту
Решетилівської РДА, педагогічні ко...
-

-

-

роботи, диференційованих підходів до роботи з кадрами; у своїй роботі
широко використовувати освітні портали, соц...
№п/п

Напрямокроботиметодистів

ПІП

1.

НауковоКостогриз А.М.
методичнезабезпеченнясистемизагальноїсередньої та
дошкільно...
7.

Науково-методичнийсупровідвикладанняоснов
здоров’я

Галанська Ю.Б.

ІІ. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
№п/
п

Захід

Відповідал...
19.

Консультпункт для молодих
керівників навчальних закладів

Бережна С.М.

постійно

ІІІ. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ...
4.Про стан виконання Програми
впровадження нових Державних стандартів
початкової загальної освіти в навчальних
закладах Ре...
1.

Про стан виконання обласної Листопад 2013р.
Комплексної
Програми
розвитку освітньоїгалузі на
2011-2015
н.р.(
в
частині...
цінностей, чеснот і
орієнтирів особистості
для формування
конкурентноспроможно
го учня та професійної
компетентності
учите...
Жовтень
2013,
лютий
2014,
квітень
2014

Решетилівський Моцар Л.М.
ДНЗ
Решетилівський
НВК
Жовтневий НВК

Жовтень20
13,
груд...
2014р.
16. Консультпункт для
молодих керівників
навчальних закладів.

По потребі Відділ освіти

Бережна С.М.

V.РОБОТА РАЙ...
6.

- вчителів фізики, серпень
астрономії
2013р.,
січень
2014р.,
березень
2014р.

Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К....
13. вчителівтрудовог
о навчання
(обслуговуюча
праця)

серпень
2013р.,
січень
2014р.,
березень
2014р.

Решетилівська гімназ...
20.

- вчителів
«Захисту
Вітчизни»

серпень
2013р.,
лютий
2014р.

Решетилівська гімназія імені Глушко
І.Л.Олійника
О.О.
Ка...
Особливості організації
за новими програмами в
2 класах»
Навчальний тренінг
«Портрет старшого
дошкільника
напередодні його...
VІІІ.ПЛАН ВИВЧЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

№

1.

2.

1.

1.

1.

2.

ОПИСОВО-КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор,
Тема дос...
ІХ. ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА НАБАЗІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№
п/
п

Тема
дослідження
...
Х. МАСОВІ ЗАХОДИ
( конкурси, олімпіади, читання, турніри, дебати тощо)
Захід

Термін
виконання

Відповідаль
ний

Місце
про...
М.В.Остроградського
Обласна олімпіада
«Пролісок»

Квітень

Глушко О.О.

Міжнародний конкурс
«Бобер»
Обласна веб-олімпіада
...
конкурс
художньої
самодіяльності
учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
«Веселка»
Обласний оглядгрудень-січень
конкурс...
"Соняшник"
Методичний
фестиваль
«Використання
педагогічної спадщини
В.О. Сухомлинського в
роботі
з
дітьми
дошкільних
навча...
логічноїготовнос 2014 н.р.
тіучнів 1 класу до
навчання у школі
Моніторинг
ІІ семестр
ефективностішкіл
ьноїметодичноїро
бот...
освіти
Глибокобалківська
Надання
Жовтень,
ЗОШ І-ІІ ступенів,
методичної
листопад
Глибокобалківський допомоги
з
ДНЗ,
питань...
ступенів, Кукобівська ДПА в 4, 9, 11
ЗОШ І-ІІ ступенів,
класах
Пащенкіська ЗОШ І-ІІ
ступенів

ХIІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ
ПОСТІ...
Технологіямоніторингурівнясформованостіс
пеціальнихумінь і навичокучнів
Діловийетикет методиста
7.

А.М.,
завідуюча
РМК
тр...
6
7

8

9
10

Методисти
Провести консультацію для керівників шкільних,
районних методичних комісій
Сутула Т.К.,
Підготуват...
5
6

7
8

9
10.

11.
12.

Підготовча робота по проведенню районного
свята - Дня працівників освіти
Аналіз стану забезпечен...
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Бережна С.М.,
методист

Надати допомогу в організації стажування
молодих спеціалістів
Підготув...
Костогриз А.М.,
зав.РМК,
Глушко О.О.,
Лисенко О.О.
Методисти РМК

7

Випускгазети «Контакт»

8

Робота
змінного
стенду «Ек...
4

5
6

7

Підготувати звіти про проведення ІІ
етапу Всеукраїнських олімпіад
з
базових дисциплін та заявку на участь
у ІІІ...
5

Підготувати проект наказу “Про підсумки
проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад”

Глушко О.О.,
методист

6

Підготу...
№
п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Іструктивно-методична
нарада
працівників РМК.
Організаційне
забезпечення
роботи
ра...
Зміст роботи

Відповідальний

1

Іструктивно-методична нарада працівників
РМК.
Підготувати проект наказу “Про підсумки
уча...
Зміст роботи

Відповідальний

1

Іструктивно-методична
нарада
працівників РМК.
Надати допомогу ЗНЗ у проведенні свята
оста...
№
п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Іструктивно-методична нарада працівників РМК

2

Підготувати проект наказу “Про пр...
2013 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 2014

2,673 views

Published on

 • Be the first to comment

2013 2014

 1. 1. «Погоджено»«Погоджено» Схвалено Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Ректор ПОІППО радою РМК Решетилівської РДА ім. М.В.Остроградського протокол №1 __________В.Г.Зінченко ____________В.В.Зелюк 20 серпня 2013 року 22 серпня 2013 року 30серпня 2013 року План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 2013 – 2014 н.р. Решетилівка 2013
 2. 2. План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 2013-2014 н.р. План схвалено на засіданні науково-методичної ради 30.08.2013 р. протокол № 1 від Відповідальна за підготовку Плану роботи районного методичного кабінетувідділуосвіти, сім’ї, молоді та спортуРешетилівської РДА на 2013-2014 н.р.- Костогриз А.М. У Планівисвітленоосновнізавдання та заходи районного методичного кабінетувідділуосвіти, сім’ї, молоді та спортуРешетилівської РДА на 2013-2014 н.р. План направлено: ПОІППО імені М.В.Остроградського Навчальні заклади району План знаходиться на сайтівідділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА: http://rvo-resh.pp.net.ua/
 3. 3. ЗМІСТ І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ ........................................................................................... 4 ІI. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................. 7 ІII. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ................................................... 8 ІV. СЕМІНАРИ ...............................................................................................….…10 V.РОБОТА РАЙОННИХ ПРЕДМЕТНИХ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ……….13 V І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ (тренінги, майстер-класи, засідання круглих столів тощо)………………………………………………….. 16 VІІ. РОБОТА ТВОРЧИХ, ДИНАМІЧНИХ, СУПЕРВІЗІЙНОЇ ГРУП ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ ..........................................................17 VІІІ. ПЛАН ВИВЧЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ..............18 ІХ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА НА БАЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ …………………….19 Х. МАСОВІ ЗАХОДИ (конкурси, олімпіади, читання, турніри, дебати тощо).20 ХI. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ.............................................................. 23 ХІI. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ СЕМІНАРУ МЕТОДИСТІВ………….. ..............26 ХІІI. ОГРАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………..27
 4. 4. І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ Районний методичний кабінет відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА, педагогічні колективи закладів освіти району у 2013-2014 навчальному році продовжуватимуть роботу над реалізацією законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Комплексної програми розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015 рр, інших нормативних документів з питань організації навчальновиховного процесу; забезпеченням державних стандартів освіти; втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства , держави; впровадженням у практику роботи актуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя учнівської молоді; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання в умовах реформування національної системи освіти. План роботи на 2013-2014 навчальний рік – це система науковометодичних та організаційних заходів, що сприятимуть професійному розвитку педагогічних працівників регіону, виконанню Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Основними завданнями діяльності методичного кабінету у 2013 – 2014 навчальному році є: - удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи; - створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти; - впровадження педагогічних технологій спрямованих на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчальновиховного процесу.; - створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності; забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства, держави; - створення системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної діяльності педагогічних працівників; - сприяння розширенню участі навчальних закладів, педагогів, учнів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств; сприяння подоланню проявів формалізму в методичній роботі на всіх рівнях, впровадження інтерактивних форм організації методичної
 5. 5. - - - роботи, диференційованих підходів до роботи з кадрами; у своїй роботі широко використовувати освітні портали, соціальні мережі, сприяти побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж; створення цілісної системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді; спрямування роботи районних, шкільних методичних ( комісій) об’єднань на підвищення якості навченості учнів шляхом аналізу даних моніторингових досліджень та розробки на їх основі методичних рекомендацій; у системі методичної роботи переорієнтуватись на активні методи, стимулювати проведення педагогами наукових досліджень, обмін досвідом та інформацією; забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти; впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти; впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та оновленої після апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. З вересня 2013 року буде продовжено роботу педагогічної громадськості району над реалізацією проблеми «Формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників».
 6. 6. №п/п Напрямокроботиметодистів ПІП 1. НауковоКостогриз А.М. методичнезабезпеченнясистемизагальноїсередньої та дошкільноїосвіти в районі, організаціянауковометодичноїроботи, підвищеннякваліфікації, професійногорівняпедагогічнихпрацівниківзагальноос вітніх, дошкільних і позашкільнихнавчальнихзакладів і розвитокїхньоїтворчоїініціативи у міжкурсовийперіод; удосконаленняфаховоїмайстерностівчителівпочатков ихкласів 2. Організаційне Глушко О.О. забезпеченнякурсівпідвищеннякваліфікаціїпедагогічн ихпрацівників; впровадженнязовнішньогонезалежногооцінювання;ор ганізація моніторинговихдосліджень у районі; науковометодичний супровід викладання російської мови, світової літератури, етики, іноземної мови Захисту Вітчизни 3. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Голуб Л.Г. району підручниками і посібниками навчання, ведення фондівнавчальної літератури; удосконалення професійної компетентності шкільних бібліотекарів , учителів української мови, образотворчого мистецтва, трудового навчання. 4. Формуваннякадрового складу педагогічної Бережна С.М. громадськості району, якийбизабезпечивмаксимальнупродуктивністьпраці в досягненніпоставленихцілей;науковометодичнийсупровідвикладанняісторії, географії, економіки, хімії, фізичноїкультури 5. Організаційно-методичнезабезпеченнянавчальноМоцар Л.М. виховноїдіяльності в дошкільних навчальних закладах району 6. ОрганізаційноСутула Т.К. методичнезабезпеченнявиховноїдіяльності в загальноосвітніхнавчальних закладах району;науковометодичнийсупровідвикладанняматематики, фізики, інформатики, художньої культури, музики.
 7. 7. 7. Науково-методичнийсупровідвикладанняоснов здоров’я Галанська Ю.Б. ІІ. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ №п/ п Захід Відповідальний Термін Оперативно-методичні наради День методичного аналізу та регуляції Засідання ради РМК Постійнодіючийсемінардиректо рів ЗНЗ Постійнодіючийсемінарзаступни ківдиректорів з НВР Семінар заступників директорів з виховної роботи Засідання районних методичних комісій Костогриз А.М. щопонеділка Методисти щомісяця Костогриз А.М. 1 раз у 2 місяці 4 рази на рік 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Костогриз А.М. Костогриз А.М. 4 рази на рік Сутула Т.К. 4 рази на рік Методисти за напрямкамиробо ти 3 рази на рік Семінар шкільних бібілотекарів Голуб Л.Г. 3 рази на рік Семінари вчителів етики, основ здоров’я, образотворчого мистецтва Засіданнятворчих, супервізійної груп Глушко О.О., Галанська Ю.Б., Голуб Л.Г. Методисти за напрямкамиробо ти Моцар Л.М. Голуб Л.Г. Чугуй Л.Б. 2 рази на рік Моцар Л.М. 3 рази на рік “Школа молодого вихователя» “Школа молодого бібліотекаря” «Школа інклюзивного навчання» Семінар музичних керівників ДНЗ Семінар вихователів груп дітей раннього віку Семінар вихователів різновікових груп Семінар-практикум завідуючих ДНЗ Психолого-педагогічний семінар керівників ДНЗ Моцар Л.М. Моцар Л.М. Моцар Л.М. Черкну В.М. за планами роботи 3 рази на рік 2 рази на рік 1 раз на семестр 3 рази на рік 4 рази на рік 3 рази на рік 3 рази на рік
 8. 8. 19. Консультпункт для молодих керівників навчальних закладів Бережна С.М. постійно ІІІ. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ №п /п Зміст роботи І. 1. Звіт про науково-методичну роботу в Решетилівському районі за 2012-2013 н.р. Термін Відповідаль викона ний ння Серпень Костогриз А.М. 2013 року 2. Затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2013-2014 н.р. ІІ. 3. Затвердженняпланівроботирайонних предметних методичнихкомісій на 20132014навчальнийрік 4. Затвердження плану заходів по реалізації ІІІ ( практичного, творчого ) етапунауково-методичноїпроблемної теми: «Формуванняконкурентоспроможногоучня в умовахмодернізаціїнавчальновиховногопроцесу через безперервнепідвищенняпрофесійноїкомпете нтностіпедагогічнихпрацівників» 5. Про вивчення педагогічної та методичної діяльності учителів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та претендують на присвоєння педагогічних звань «Учитель-методист», «Старший учитель» в 2013-2014 н.р. 6. Схвалення Типового положення про WEB - сайт закладу освіти 1. Про стан викладання та рівень навчальних Листопад досягнень учнів з художньої культури 2013року 2.Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін 3. Про проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014» Костогриз А.М. Методисти Костогриз А.М. Бережна С.М. Костогриз А.М. Сутула Т.К. Глушко О.О. Костогриз А.М.
 9. 9. 4.Про стан виконання Програми впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти в навчальних закладах Решетилівського району (2012-2016 рр.) ІІІ. Методисти РМК 1. Експертна оцінка методичних матеріалів Лютий учителів, які претендують на присвоєння 2014 року педагогічного звання «Учитель-методист». 2. Про стан та ефективність роботи ШМО в Сухорабівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Новомихайлівській ЗОШ І-ІІ ступенів 2. Результати проведення І (районного) та участь в ІІ (обласному) турах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року2014» ІV. V. Костогриз А.М. Дмитренко В.І., Пазущан Т.М. Костогриз А.М. Глушко О.О., 3.Про розробку та функціонування Сутула Т.К., районних предметних веб-сайтів та сайту Костогриз А.М. РМК Піхуля В.Г. , 1.Про вивченнясистемироботивчителя та Квітень Двірник В.Л. впровадження передового 2014 року педагогічногодосвіду в Калениківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів та Пащенківській ЗОШ І-ІІ ступенів Костогриз А.М. 2.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів Глушко О.О., 1. Про стан викладання та рівень навчальних Червень Голуб Л.Г., досягнень учнів з світової літератури, 2014 року Галанська Ю.Б. трудового навчання, креслення, основ здоров’я. 2.Звіт керівників районних методичних комісій 3. Про плануванняметодичноїроботи на 2014-2015н.р. Методисти РМК Костогриз А.М. ПИТАННЯ РМК НА КОЛЕГІЇЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ №п/п Питання колегії для розгляду Термін виконання Відповідальний
 10. 10. 1. Про стан виконання обласної Листопад 2013р. Комплексної Програми розвитку освітньоїгалузі на 2011-2015 н.р.( в частинідошкільноїосвіти) Моцар Л.М. ІV. СЕМІНАРИ № п/п Захід Термінпрове дення Місце проведення Відповідальний 1. Семінар директорів загальноосвітніх навчальних закладів з теми «Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики». Вересень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р., червень 2014р. Відділ освіти Костогриз А.М. 2. Семінар заступників директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи з теми«Забезпечення ефективного розвитку внутрішньошкільної науково-методичної роботи». Вересень 2013р., листопад 2013р., березень 2014р., червень 2014р. Відділосвіти Костогриз А.М. Семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи та керівників ШМО класних керівників з теми«Шляхи удосконалення виховної роботи». Вересень 2013р., Решетилівськагі Сутула Т.К. мназіяіменіІ.Л.О лійника Відділ освіти Постійнодіючийсемінарв чителіветики з теми«Виховання основних моральних Жовтень 2013, квітень 2014 3. 4. листопад 2013р., лютий 2014р., травень 2014р. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. Відділосвіти Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ст. Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Відділ освіти Відділосвіти м. Лубни Глушко О.О.
 11. 11. цінностей, чеснот і орієнтирів особистості для формування конкурентноспроможно го учня та професійної компетентності учителя» 5. 6. 7. 8. Постійно діючий семінар вчителів образотворчого мистецтва з проблеми “Традиційні та інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва у 6,7 класах та шляхи впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти галузі «Мистецтво» у 5 класі” Жовтень 2013, Колотіївська ЗОШ І-ІІ ст., Голуб Л.Г. квітень 2014 Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст. Постійно діючий семінар шкільних бібліотекарів з проблеми “Шкільна бібліотека в контексті навчально-виховного процесу сьогодення” Вересень 2013, грудень 2013, березень 2014 Відділосвіти Постійнодіючийсемінару чителів основ здоров’яз проблеми «Педагогічніумовиствор ення здоров’язбережного середовища в загальноосвітніх навчальнихзакладах» Жовтень 2013, Решетилівськагі Галанська Ю.Б. мназіяіменіІ.Л.О лійника квітень 2014 Жовтневий НВК Семінармузичнихкерівни ків ДНЗз проблеми «Формуваннякреативно їособистостізасобамим узичноговиховання» Жовтень 2013, січень 2014, травень 2014 Шевченківсь Моцар Л.М. кий ДНЗ Глибокобалків ський ДНЗ Решетилівський ДНЗ Голуб Л.Г. Мякеньківська ЗОШ І-ІІ ст. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.
 12. 12. Жовтень 2013, лютий 2014, квітень 2014 Решетилівський Моцар Л.М. ДНЗ Решетилівський НВК Жовтневий НВК Жовтень20 13, грудень 2013, лютий 2014, квітень 2014 КолотіївськийД Моцар Л.М. НЗ Потічанський ДНЗ Кукобівський ДНЗ Шевченківсь кий ДНЗ Психологопедагогічнийсемінаркері вників ДНЗ з теми«Психологічнакомп етентністькерівника ДНЗ». Листопад 2013, січень 2014, квітень 2014 Відділ освіти 12. Семінар-практикум завідуючих ДНЗ з практичного використаннязасобів ІКТ у професійнійдіяльності та створеннясайтівдошкіль нихнавчальнихзакладів Листопад 2013, січень 2014, травень 2014 Жовтневий ДНЗ Моцар Л.М. 13. Школа молодого вихователя Вересень 2013р., лютий 2014р., травень 2014р. Жовтневий ДНЗ Моцар Л.М. 9. Семінарвихователівгрупд ітейранньоговіку з теми «Організаціяжиттєдіял ьностідітейранньоговік у. Інноваційнітехнології, методики» 10. Семінарвихователіврізно віковихгруп з теми « Організаціяосвітньоїдія льності в різновіковійгрупі». 11. Черкун В.М. Шилівський ДНЗ Сухорабівський ДНЗ Пустоварівсь кий ДНЗ 14. Школа молодого бібліотекаря Жовтень 2013р., Лютий 2014р. Решетилівська Голуб Л.Г. гімназія імені І.Л.Олійника 15. Школа інклюзивного навчання Листопад 2013р., Березень Решетилівська ЗОШ І ст. Чугуй Л.Б.
 13. 13. 2014р. 16. Консультпункт для молодих керівників навчальних закладів. По потребі Відділ освіти Бережна С.М. V.РОБОТА РАЙОННИХ ПРЕДМЕТНИХ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ № Захід п/п Термінпров едення Місце проведення Відповідальн ий 1. - вчителів серпень української мови 2013р., та літератури грудень20 13р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 2. - вчителів світової серпень літератури та 2013р., російської мови січень2014 р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Жовтневий НВК - вчителів іноземної мови серпень 2013р., грудень20 13р., лютий 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Решетилівська ЗОШ Іст. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника Решетилівська ЗОШ І-ІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 3. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 4. - вчителів математики серпень 2013р., грудень20 13р., березень 2014р. 5. - вчителів інформатики серпень Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. 2013р., І.Л.Олійника грудень20 13р., березень 2014р.
 14. 14. 6. - вчителів фізики, серпень астрономії 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 7. - вчителів історії серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 8. -вчителів географії серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 9. - вчителів біології серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Костогриз І.Л.Олійника А.М. 10. - вчителів хімії серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 11. -вчителів фізичної серпень культури 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 12. вчителівтрудовог о навчання (технічна праця) серпень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
 15. 15. 13. вчителівтрудовог о навчання (обслуговуюча праця) серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 14. - учителів музики серпень та художньої 2013р., культури листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника Жовтневий НВК 15. -учителів перших серпень класів 2013р., лютий 2014р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. 16. - учителів других серпень класів 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. - учителів третіх серпень класів 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. - учителів четвертих класів серпень 2013р., листопад 2014р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. серпень 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Черкун І.Л.Олійника В.М. 17. 18. 19. практичних психологів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Костогриз А.М. Жовтневий НВК Решетилівська ЗОШ І ст. Костогриз А.М. Демидівська ЗОШ І-ІІІст. Решетилівська ЗОШ І ст. Першолиманська ступенів ЗОШ Костогриз А.М. І-ІІ Решетилівська ЗОШ І ст. Костогриз А.М. Жовтневий НВК Решетилівська ЗОШ І ст. Відділ освіти
 16. 16. 20. - вчителів «Захисту Вітчизни» серпень 2013р., лютий 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 21. - вчителів серпень Решетилівська гімназія імені Глушко «Захисту 2013р., І.Л.Олійника О.О. Вітчизни» Лютий Шевченківська ЗОШ І-ІІІ (дівчата) 2014р. ступенів VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ( тренінги, майстер- класи, засідання круглих столів тощо) Захід Термін проведен ня Відповіда льний Місце проведення Категорія учасників Навчальний тренінг «Тематичне планування життєдіяльності дошкільників старшого віку за принципом цілісності» Круглий стіл, приурочений Дню дошкілля «Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти району» Тренінг «Психологічний супровід адаптації та професійного становлення молодих педагогів» Психологічний практикум «Психологічний супровід навчальновиховного процесу у 1 класі» Круглий стіл «Новий державний стандарт початкової освіти: методичні аспекти реалізації» Майстер-клас «Перші кроки до майстерності. Листопад 2013р. Моцар Л.М. Решетилівський ДНЗ Вихователі ДНЗ Вересень 2013р. Моцар Л.М. Решетилівський ДНЗ Вихователі ДНЗ Жовтень 2013р., Черкун В.М. Відділ освіти Молоді спеціалісти Серпень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 1 класів Жовтень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 1,2 класів Грудень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 2 класів Квітень 2014р.
 17. 17. Особливості організації за новими програмами в 2 класах» Навчальний тренінг «Портрет старшого дошкільника напередодні його вступу до школи» Серпень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 4 класів VІІ. РОБОТА ТВОРЧИХ, ДИНАМІЧНИХ, СУПЕРВІЗІЙНОЇ ГРУП Захід Термін Відповідал Місце проведе ьний проведенн ння я Супервізійна група вчителів-логопедів 2013Чугуй Л.Б. Решетилів ДНЗ 2014н.р. ський ДНЗ Відділ освіти Творча група «Проектна діяльність з 2013Моцар Відділ дітьми дошкільного віку». 2014 Л.М. освіти н.р. Решетилів ський ДНЗ Демидівсь кий ДНЗ Решетилів ський НВК Творча група 2013Сутула Відділ « Особливості планування роботи класних 2014н.р. Т.К. освіти керівників» Решетилів ська гімназія імені І.Л.Олійни ка Динамічна група вчителів початкових І Костогриз Решетилів класів семестр А.М. ська ЗОШ «Особливостіпроведенняадаптаційногопер 2013І ступеня іоду в першомукласі» 2014н.р. Творча група вчителів іноземної мови«Особливостівпровадженняновихдер жавнихстандартіву 5 класі» 20132014 н.р. Глушко О.О. Решетилів ська гімназія імені І.л.Олійни ка
 18. 18. VІІІ.ПЛАН ВИВЧЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ № 1. 2. 1. 1. 1. 2. ОПИСОВО-КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Автор, Тема досвіду Термін місце роботи ВИЯВЛЕННЯ, ОЗНАЙОМЛЕННЯ «Розвиток інтересу до Пальчик О.Є., навчаннямолодших школярів протягом Решетилівська засобами естетичного року ЗОШ І-ІІ ст. виховання» «Розвиток освітніх Литвин О.В., компетентностей учнів шляхом протягом Решетилівська створення електронних засобів року гімназія навчання» ВИВЧЕННЯ Йова Н.М. «Розвитоккреативностізасобами протягом ЖовтневийДНЗ образотворчогомистецтва» року «Барвінок» УЗАГАЛЬНЕННЯ Впровадження проектної протягом методики на уроках трудового Золотарьова О.О. року навчання ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ «Елементифітнесу в Педченко Л.В. організаціїфізкультурноРешетилівський протягом оздоровчоїроботи з ясла-садок року дошкільниками» «Ромашка» «Навчання дошкільників мовленнєвого етикету». Черкун Н.А. Жовтневий д/с «Барвінок» Відповідальн ий Костогриз А.М. Сутула Т.К. Моцар Л.М. Голуб Л.Г. Моцар Л.М. протягом Моцар Л.М. року
 19. 19. ІХ. ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА НАБАЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № п/ п Тема дослідження Майданчик дослідже ння ( адреса) 1. НауковоРешетилівсь методичні ка гімназія засади імені впровадження І.Л.Олійника вітчизняної моделі медіаосвіти в навчальновиховний процес загальноосвіт ніх навчальних закладів Доку мент, яким затверд жено експери мент Науковий керівник Термін прове дення Стислий зміст 20132016 Основною метою дослідження є експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчальновиховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіапедагогів та медіапсихологів для роботи в школі. Регіональний рівень Наказ ДОНО №110 від 22.03. 2013 Муліка К.М., завідувачка ЦППСР ПОІППО імені М.В.Остроград ського
 20. 20. Х. МАСОВІ ЗАХОДИ ( конкурси, олімпіади, читання, турніри, дебати тощо) Захід Термін виконання Відповідаль ний Місце проведення Категорія учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок» Всеукраїнський інтерактивний конкурс з російської мови «Лукоморье» Всеукраїнський інтерактивний конкурс з англійської мови «Гринвіч» Всеукраїнський природничий конкурс «Геліантус» Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків «Лелека-2014» квітень, грудень Сутула Т.К. ЗНЗ району учні 2-11 класів квітень Сутула Т.К. ЗНЗ району учні 7-11 класів листопад Глушко О.О. ЗНЗ району учні 1-10класів січень Глушко О.О. ЗНЗ району учні 2-11 класів грудень Глушко О.О. ЗНЗ району учні 2-11 класів жовтень Голуб Л.Г. ЗНЗ району учні110класів лютий Бережна С.М. ЗНЗ району учні 5-11 класів Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» березень Бережна С.М. ЗНЗ району учні 1-11 класів XVIII математичні змагання імені жовтень Сутула Т.К. ПНПУ учні 8-10 класів
 21. 21. М.В.Остроградського Обласна олімпіада «Пролісок» Квітень Глушко О.О. Міжнародний конкурс «Бобер» Обласна веб-олімпіада з інформатики Обласний фестиваль учнівської творчості, присвячений дню народження 200 річчю Т.Г.Шевченка листопад Сутула Т.К. Кременчуцьке педучилище імені А.С.Макаренка ЗНЗ району листопад Сутула Т.К. ЗНЗ району вересень Голуб Л.Г. учні 8-11 класів ЗНЗ XІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої» Місячник правової освіти Всеукраїнський тиждень права І-- ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 н.році Дебати – 2014 листопадлютий Голуб Л.Г. Полтавський обласний літературномеморіальний музей І.П.Котляревсь кого Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника листопад – січень Голуб Л.Г. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 5-11 класів Листопад січень Голуб Л.Г., Бережна С.М. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 7-11 класів листопад Бережна С.М. ЗНЗ району грудень Бережна С.М. ЗНЗ району жовтень лютий Глушко О.О. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району грудень Сутула Т.К. РБК січень-лютий Голуб Л.Г. грудень-січень Сутула Т.К. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника РБК грудень-січень Сутула Т.К. РБК Обласний конкурс читців «Тарасовими шляхами» Обласний оглядконкурс команд КВН загально освітніх навчальних закладів Обласний огляд- учні 8-9 класів учні 4-11 класів учні 8-11 класів учні 3-11 класів учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ
 22. 22. конкурс художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Веселка» Обласний оглядгрудень-січень конкурс шкільних театральних колективів Обласний відбірковий лютийконкурс з креслення. березень Обласний етап жовтень Всеукраїнського грудень конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» Районний січень конкурс гумору «До Ковіньки на хвилину, на веселу гуморину» Районний березень учнівський конкурс авторської поезії та прози «Поетична весна-2014» Огляд-конкурс квітень-травень ЮІР Обласний оглядберезеньконкурс ЮДП квітень Мистецький жовтень фестиваль «Осінній дивограй» Районне учнівське квітень свято народної творчості «Вишиванка» Фестиваль березень«Колискова пісня» квітень І ( районний) та ІІ (обласний) тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» Фестиваль з фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми «Гармонія руху». Всеукраїнська українознавча гра району Сутула Т.К. РБК учні ЗНЗ району Голуб Л.Г. Решетилівська гімназія Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 8-11 класів ЗНЗ учні 4-5 класів Голуб Л.Г. Решетилівська ЗОШ І ст. учні ЗНЗ району Глушко О.О. Решетилівська ЗОШ І ст. учні ЗНЗ району Сутула Т.К. РБК Сутула Т.К. Стадіон «Колос» Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст. учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району Голуб Л.Г. Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст. учні ЗНЗ району Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ жовтень-січень Костогриз А.М. Відділ освіти Вихованці, вихователі ДНЗ Вчителі ЗНЗ листопад Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ «Ромашка» Вихователі ДНЗ березень Голуб Л.Г. ЗНЗ району учні 1-11 класів Голуб Л.Г. Голуб Л.Г.
 23. 23. "Соняшник" Методичний фестиваль «Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в роботі з дітьми дошкільних навчальних закладів» Грудень 2013р. Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ Вихователі ДНЗ ХI. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін Предмет Термін Відповідальни й Початкові класи 20132014 н.р. Костогриз А.М. Світова література 20132014 н.р. Глушко О.О. Основи здоров’я 20132014 н.р. Галанська Ю.Б. Трудовенавчання , креслення 20132014 н.р. Голуб Л.Г. Художня культура 20132014 н.р. (І семестр ) Сутула Т.К. Форма узагальненн я Довідка, рада РМК квітень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК листопад 2013р. Де вивчатиметьс я ЗНЗ району ЗНЗрайону І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗрайону І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗрайону І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗрайону І-ІІ, І-ІІІ ступенів Проведення моніторингових досліджень Предмет Термін Моніторингпсихо 2013- Відповідаль ний Черкун В.М. Форма Де узагальнення вивчатиметься Довідка ЗНЗ району
 24. 24. логічноїготовнос 2014 н.р. тіучнів 1 класу до навчання у школі Моніторинг ІІ семестр ефективностішкіл ьноїметодичноїро боти Моніторинг 2013результативності 2014 н.р. цілорічної особистісноорієнтованої роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань Моніторинг 2013рівнянавчальнихд 2014 н.р. осягнень з українськоїмовив ипускниківстарш оїшколи за результатами незалежногооцін ювання Костогриз А.М. Довідка ЗНЗрайону Убийвовк В.В. Довідка ЗНЗрайону І-ІІ, І-ІІІ ступенів Голуб Л.Г. Довідка ЗНЗрайону І-ІІІ ступенів Вивчення стану справ та надання методичної допомоги Де вивчається Предмет Жовтневий НВК, Жовтневий ДНЗ, Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Малобакайський ДНЗ Вивчення досвіду та надання методичної допомоги з питань дошкільної, початкової та інклюзивної Термін виконан ня Вересень Відповідаль ний Костогриз А.М. Моцар Л.М. Чугуй Л.Б. Форма узагальне ння довідка
 25. 25. освіти Глибокобалківська Надання Жовтень, ЗОШ І-ІІ ступенів, методичної листопад Глибокобалківський допомоги з ДНЗ, питань Потічанська ЗОШ І-ІІ впровадження ступенів, нових Потічанський ДНЗ, Державних Михнівська ЗОШ І стандартів ступеня, М’якеньківська ЗОШ І-ІІ ступенів, М’якеньківський ДНЗ Федіївська ЗОШ І-ІІІ Вивчити та Грудень, ступенів, проаналізувати січень Шевченківська ЗОШ стан діяльності І-ІІІ ступенів, шкільних Демидівська ЗОШ І- методичних ІІІ ступенів, кабінетів з Решетилівська питань гімназія імені науковоІ.Л.Олійника, методичної Першолиманська роботи ЗОШ І-ІІ ступенів Методисти РМК довідка Методисти РМК довідка Сухорабівська ЗОШ ІІІІ ступенів, Сухорабівський ДНЗ, Лобачівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Лобачівський ДНЗ, Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Другодиманський ДНЗ, Новомихайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Новомихайлівський ДНЗ Вивчити та проаналізувати стан організації науковометодичної роботи Лютий, березень Методисти РМК довідка Демидівська ЗОШ ІІІІ ступенів, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Піщанська ЗОШ І-ІІІ Надання методичної допомоги по підготовці до проведення Квітень , травень Методисти РМК довідка
 26. 26. ступенів, Кукобівська ДПА в 4, 9, 11 ЗОШ І-ІІ ступенів, класах Пащенкіська ЗОШ І-ІІ ступенів ХIІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНОГО ДІЮЧОГО СЕМІНАРУ МЕТОДИСТІВ РМК № п/ п Тема Термінпрове дення Відповідал ьний Основніфункціїметодичноїроботи та 1. їхреалізація в діяльності РМК вересень Костогриз А.М., завідуюча РМК Методика вивчення, узагальнення і 2. поширення перспективного педагогічногодосвіду жовтень Управлінська культура і компетентність 3. методиста листопад Костогриз А.М., завідуюча РМК Костогриз А.М., завідуюча РМК Методичнийсупровід ЗНО 4. Використанняінформаційно5. комунікаційнихтехнологій в діяльностіметодичноїслужби Моніторинг в діяльності методиста. 6. січень березень квітень Глушко О.О., методист РМК Лисенко О.О., інженерпрограміст Костогриз
 27. 27. Технологіямоніторингурівнясформованостіс пеціальнихумінь і навичокучнів Діловийетикет методиста 7. А.М., завідуюча РМК травень Костогриз А.М., завідуюча РМК № п/п 1 2 3 4 5 Зміст роботи Інструктивно-методична РМК згідно плану Визначити структуру районі Відповідальний нарада працівників Костогриз А.М., зав РМК методичної роботи у Костогриз А.М., Зібрати і оформити папки рекомендаційних матеріалів:  На допомогу керівникам шкільних та районних методичних комісій до початку нового 2013-2014 н.р.  Проведення першого уроку Забезпечити раціональну розстановку педкадрів району Підготувати звіт про прибуття у школи району молодих спеціалістів зав.РМК. Методисти Методисти Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист При мітка Організаційно-методичнезабезпеченнядіяльності РМК
 28. 28. 6 7 8 9 10 Методисти Провести консультацію для керівників шкільних, районних методичних комісій Сутула Т.К., Підготуватиграфікпроведеннярайоннихмасовихза методист ходіввиховноїроботи на 2013-2014н.р. і довести його до ЗНЗ Робота по наповненнюблоківелектронного ІМЦ , Лисенко О.О., оператор систематичнеоновлення сайту відділуосвіти та Сутула Т.К. розділу районного методичного кабінету КостогризА.М., Випуск газети «Контакт» Лисенко О.О. КостогризА.М., Робота із фаховими предметними періодичними зав.РМК. виданнями, методичною та іншою літературою, Методисти яка розкриває зміст сучасної педагогічної науки 11 Проаналізувати матеріали досвіду роботи КостогризА.М., зав.РМК., педколективів, які висвітлювалися через стенд Глушко О.О. «Нова доба нової прагне школи» у 2012-2013 році, підготувати проект наказу Працівники 12 Робота по впорядкуванню банку даних РМК перспективного педагогічного досвіду. Оформлення електронної картотеки банку 15 Підготовка та проведення районної серпневої КостогризА.М.,за в.РМК.. конференції педпрацівників Методисти № Зміст роботи Відповідальний 1 Інструктивно-методична нарада працівників РМК згідно плану Підготувати проект наказу “Про організацію , зміст та завдання методичної роботи в районі на 2013-2014 н.р.” Узагальнити рекомендації районних методичних комісій та направити їх у навчальні заклади району Надати допомогу керівникам навчальних закладів:  у плануванні внутрішньошкільної методичної роботи  в організації атестації педагогічних працівників. Підготувати проект наказу  в організації стажування у школах. Підготувати проект наказу КостогризА.М., зав.РМК 2 3 4 КостогризА.М., зав.РМК Методисти Методисти Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Прим Серпень 2013р. Вересень 2013р.
 29. 29. 5 6 7 8 9 10. 11. 12. Підготовча робота по проведенню районного свята - Дня працівників освіти Аналіз стану забезпечення ЗНЗ підручниками. Перерозподілпідручників в межах району та області Робота по наповненнюблоківелектронного ІМЦ, оновлення сайту відділуосвіти та розділу РМК Підготувати проект наказу “Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014н.р.” Робота змінного стенду «Експрес-інформація» Продовжити роботу постійно діючої експозиції кращого досвіду роботи навчальних закладів «Нова доба нової прагне школи» з теми «Впровадження нових Державних стандартів » Працівники РМК Голуб Л.Г., методист Лисенко О.О., оператор Керівникиблоків Глушко О.О., методист Методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист Підготовча робота по проведенню свята Дня Працівники РМК працівників освіти Бережна С.М., День стажиста у Малобакайській ЗОШ І-ІІІст методист та Лобачівській ЗОШ І-ІІст. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Інструктивно-методична нарада працівників РМК згідно плану Підготувати методичні рекомендації для заступників директорів шкіл щодо проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Організувати роботу по підготовці до проведення конкурсу професійної майстерності: “Учитель року” Костогриз А.М., зав.РМК Спланувати роботу районної атестаційної комісії. Надати допомогу шкільним атестаційним комісіям з питань атестації педпрацівників Бережна С.М., методист 2 3 4 Глушко О.О., методист, Костогриз А.М., Термін Жовтень 2013р.
 30. 30. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бережна С.М., методист Надати допомогу в організації стажування молодих спеціалістів Підготувати звіт про контингенти учнів навчально-виховних закладів району Робота по формуваннюблоківелектронного ІМЦ Голуб Л.Г., методист Лисенко О.О., оператор Керівникиблоків Методисти РМК Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по впорядкуванню банку даних перспективного педагогічного досвіду. Оформлення електронної картотеки банку Консультативна допомога школам у проведенні шкільного етапу предметних олімпіад Індивідуальна робота з керівниками шкільних секцій РНТУ Проведення свята Дня працівників освіти Участь працівників РМК в атестації шкіл (згідно плану роботи відділу освіти) День стажиста у Потічанській ЗОШ І-ІІст. та Шевченківській ЗОШ І-ІІІст. Працівники РМК Глушко О.О., методист. Методисти Убийвовк В.В., методист Працівники РМК Працівники РМК Бережна С.М., методист № п/п 1 2 3 4 5 6 Зміст роботи Відповідальний Костогриз А.М., Іструктивно-методична нарада працівників зав.РМК РМК Методисти Надання методичної допомоги ЗНЗ у підготовці до районного конкурсу професійної майстерності “Учитель року2014” Голуб Л.Г., методист Замовлення підручників на 2014-2015н.р. Передплата періодичної преси закладами Голуб Л.Г.,методист освіти на І півріччя 2014 року Організаційна робота по проведенню в Голуб Л.Г., методист школах району тижня української мови в рамках Дня української писемності та мови Робота по формуваннюблоківелектронного Лисенко О.О., оператор Керівникиблоків ІМЦ ПРимітка Листопад 2013р.
 31. 31. Костогриз А.М., зав.РМК, Глушко О.О., Лисенко О.О. Методисти РМК 7 Випускгазети «Контакт» 8 Робота змінного стенду «Експресінформація» Глушко О.О. та Робота по підготовці до незалежного методисти РМК зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Консультативна допомога школам по Глушко О.О., методист проведенню шкільного етапу предметних олімпіад та підготовка до участі в районному етапі Убийвовк В.В., Індивідуальна робота з керівниками методист шкільних секцій РНТУ щодо участі в районному конкурсі-захисті науководослідницьких робіт Глушко О.О., Проведення ІІ етапу Всеукраїнських методисти РМК, олімпіад з базових дисциплін 9 10 11 12 оргкомітет № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК Узагальнити матеріали про хід атестації педкадрів та розглянути на засіданнях районної атестаційної комісії та ради РМК Підготувати проект наказу “Про підсумки організації курсів підвищення кваліфікації педкадрів у 2013 році та організація їх у 2014році” Костогриз А.М., зав.РМК 2 3 Бережна С.М., методист Методисти Глушко О.О., методист ПРимітка Грудень 2013р.
 32. 32. 4 5 6 7 Підготувати звіти про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та заявку на участь у ІІІ етапі олімпіад Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Провести роботу по укладанню колективних договорів між адміністрацією ЗНЗ та трудовими колективами Глушко О.О., методист Методисти РМК Глушко О.О. та методисти РМК Бережна С.М., методист № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Підготовка до ІІІ районного форуму батьківської громадськості Інструктивно-методична нарада працівників РМК Розробити графіки курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на 2014 рік в розрізі навчальних закладів Методисти 2 3 4 Підготувати проект наказу “Про підсумки ХV районного конкурсу науково-дослідницьких робіт” Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист. Моцар Л.М., методист Убийвовк В.В., методист Примітка Січень 2014 р.
 33. 33. 5 Підготувати проект наказу “Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад” Глушко О.О., методист 6 Підготувати матеріали для участі в обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт Підготовча робота до засідання ради РМК по узагальненню досвідів роботи учителів, які атестуються Узагальнити і направити у ЗНЗ району рекомендації виїзних засідань районних методичних комісій Випуск газети «Контакт» Убийвовк В.В., методист 7 8 9 10 11 Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Робота постійно діючої експозиції кращого досвіду роботи навчальних закладів «Нова доба нової прагне школи» ( згідно графіка) Костогриз А.М., зав. РМК. Методисти Методисти Костогриз А.М., зав.РМК Сутула Т.К. Глушко О.О. та методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Підготовча робота по проведенню районного свята дитячої творчості “Майбутнє твориться сьогодні” Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Костогриз А.М., зав.РМК 4 5 6 Глушко О.О., методист Працівники РМК Методисти РМК Глушко О.О. та методисти РМК Примітка Лютий 2014р.
 34. 34. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Організаційне забезпечення роботи районної панорами педтворчості Костогриз А.М., зав.РМК 2 3 Підготовка матеріалів до районної атестаційної комісії 4 Робота змінного стенду «Експресінформація» Випуск газети «Контакт» 5 6 засідання Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Костогриз А.М., зав.РМК. Методисти Бережна С.М., методист. Моцар Л.М., методист Методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК. Голуб Л.Г. методист РМК Глушко О.О. та методисти РМК Квітень 2014р. Примітка Березень 2014р.
 35. 35. Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Підготувати проект наказу “Про підсумки участі учнів шкіл району в обласних олімпіадах та обласному конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт” Підготувати матеріали та взяти участь у роботі районної атестаційної комісії. За результатами підготувати наказ Підготувати матеріали по атестації на засідання обласної атестаційної комісії Костогриз А.М., зав.РМК Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Методична допомога керівникам ЗНЗ у проведенні попереднього розподілу тижневого навантаження на 2014-2015 н.р Методисти РМК 8 Узагальнення матеріалів районної панорами педагогічної творчості, вироблення рекомендацій для шкіл по використанню кращих педагогічних надбань Методисти 9 Узагальнення матеріалів досвідів роботи учителів згідно плану методисти 10 Аналіз роботи по профорієнтації для вступу до педзакладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Підготовка матеріалів на нараду райво по цільовому відбору у педвузи І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережна С.М., методист 2 3 4 5 6 7 Глушко О.О., Убийвовк В.В., методисти Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Глушко О.О. та методисти РМК Травень 2014р. Бережна С.М., методист Примітка № п/п
 36. 36. Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Надати допомогу ЗНЗ у проведенні свята останнього дзвоника Аналіз підсумків стажування молодих спеціалістів. Підготувати проект наказу по підсумках стажування випускників педзакладів Організація передплати періодичної преси закладами освіти на ІІ півріччя 2014 року Костогриз А.М., зав.РМК 5 Проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних підручників Голуб Л.Г., методист 6 Робота по підготовці до незалежного Працівники РМК зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Робота змінного стенду «Експрес- Методисти РМК інформація» Костогриз А.М., Випуск газети «Контакт» 2 3 4 7 8 1 2 3 1 Методисти Бережна С.М., методист Голуб Л.Г., методист зав.РМК Бережна С.М., методист РМК Бережна С.М., методист Оформлення матеріалів по цільовому відбору до педагогічних закладів різних рівнів акредитації Глушко О.О. Забезпечення участі учнів шкіл у різних методист просвітницьких конкурсах, олімпіадах Глушко О.О. Робота над поповненням Банку даних методист «Обдарована дитина» Робота з педагогічною громадськістю Методисти Участь у проведенні свята останнього дзвоника Примітка № п/п
 37. 37. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК 2 Підготувати проект наказу “Про проведення ХV районного конкурсу науково-дослідницьких робіт” 3 Надати методичну допомогу школам у проведенні випускних вечорів Підготовка наказу “Про підсумки методичної роботи з педкадрами району у 2013-2014н.р.” 4 Костогриз А.М., зав.РМК Убий вовк В.В., методист Методисти Костогриз А.М., зав. РМК Аналіз діагностичних карт ЗНЗ району, робота над корекцією діагностики педпрацівників, попереднє планування роботи РМК. Індивідуальна робота із заступниками директорів ЗНЗ по підсумках роботи та визначенню завдань на новий 2014-2015н.р. Аналіз потреби в кадрах на 2014-2015 н.р., робота по підготовці до прийому молодих педагогів у навчальновиховні заклади району Костогриз А.М., зав.РМК. Методисти 7 Підготовка матеріалів на нагородження державними нагородами педагогічних працівників навчальних закладів району по підсумках атестації у 2014 році та підсумках роботи за 2013-2014 н.р. Бережна С.М., методист 8 9 Робота змінного стенду «Експрес-інформація» Підготовка та вручення цільових направлень випускникам навчальних закладів району для вступу на навчання на державне замовлення Підготувати проект наказу по наданню щорічних відпусток працівникам відділу освіти Методисти РМК Бережна С.М., методист 5 6 10 11 12 Упорядкування районної картотеки ППД “Підсумовуючи рік навчальний”. Підготовка матеріалів до серпневої районної конференції 13 Упорядкування картотеки банку “Обдарована дитина” 14 Організаційна робота по направленню оздоровчий табір «Ерудит» Районне свято до Дня захисту дітей 15 учнів в Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Методисти Костогриз А.М., зав РМК методисти Глушко О.О., методист Глушко О.О., методист Сутула Т,К, Примітк а Червень 2014р.

×