Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 2014

3,004 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 2014

 1. 1. «Погоджено» Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Ректор ПОІППО ім. М.В.Остроградського __________В.Г.Зінченко ____________В.В.Зелюк 20 серпня 2013 року 22 серпня 2013 року «Погоджено» Схвалено радою РМК протокол №1 30 серпня 2013 року План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 2013 – 2014 н.р.
 2. 2. Решетилівка 2013 План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 2013-2014 н.р. План схвалено на засіданні науково-методичної ради 30.08.2013 р. протокол № 1 від Відповідальна за підготовку Плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 20132014 н.р.- Костогриз А.М. У Плані висвітлено основні завдання та заходи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 20132014 н.р. План направлено: ПОІППО імені М.В.Остроградського Навчальні заклади району План знаходиться на сайті відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА: http://rvo-resh.pp.net.ua/
 3. 3. ЗМІСТ І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ ........................................................................................... 4 ІI. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................. 7 ІII. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ................................................... 8 ІV. СЕМІНАРИ ............................................................................................... ….…10 V. РОБОТА РАЙОННИХ ПРЕДМЕТНИХ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ……….13 V І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ (тренінги, майстер-класи, засідання круглих столів тощо)………………………………………………….. 16 VІІ. РОБОТА ТВОРЧИХ, ДИНАМІЧНИХ, СУПЕРВІЗІЙНОЇ ГРУП ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ ..........................................................17 VІІІ. ПЛАН ВИВЧЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ..............18 ІХ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА НА БАЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ …………………….19 Х. МАСОВІ ЗАХОДИ (конкурси, олімпіади, читання, турніри, дебати тощо).20 ХI. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ.............................................................. 23 ХІI. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ СЕМІНАРУ МЕТОДИСТІВ………….. ..............26 ХІІI. ОГРАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………..27
 4. 4. І. ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ Районний методичний кабінет відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Решетилівської РДА, педагогічні колективи закладів освіти району у 2013-2014 навчальному році продовжуватимуть роботу над реалізацією законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Комплексної програми розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015 рр, інших нормативних документів з питань організації навчальновиховного процесу; забезпеченням державних стандартів освіти; втіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства , держави; впровадженням у практику роботи актуальних технологій навчання та виховання; формуванням навичок здорового способу життя учнівської молоді; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання в умовах реформування національної системи освіти. План роботи на 2013-2014 навчальний рік – це система науковометодичних та організаційних заходів, що сприятимуть професійному розвитку педагогічних працівників регіону, виконанню Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Основними завданнями діяльності методичного кабінету у 2013 – 2014 навчальному році є: удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи; створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення моніторингу освіти; впровадження педагогічних технологій спрямованих на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчальновиховного процесу.; створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності; забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства, держави; створення системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної діяльності педагогічних працівників; сприяння розширенню участі навчальних закладів, педагогів, учнів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств;
 5. 5. - - - - - - сприяння подоланню проявів формалізму в методичній роботі на всіх рівнях, впровадження інтерактивних форм організації методичної роботи, диференційованих підходів до роботи з кадрами; у своїй роботі широко використовувати освітні портали, соціальні мережі, сприяти побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж; створення цілісної системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді; спрямування роботи районних, шкільних методичних ( комісій) об’єднань на підвищення якості навченості учнів шляхом аналізу даних моніторингових досліджень та розробки на їх основі методичних рекомендацій; у системі методичної роботи переорієнтуватись на активні методи, стимулювати проведення педагогами наукових досліджень, обмін досвідом та інформацією; забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти; впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти; впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та оновленої після апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. З вересня 2013 року буде продовжено роботу педагогічної громадськості району над реалізацією проблеми «Формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників».
 6. 6. №п/п Напрямок роботи методистів ПІП 1. Науково-методичне забезпечення системи загальної Костогриз А.М. середньої та дошкільної освіти в районі, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період; удосконалення фахової майстерності вчителів початкових класів 2. Організаційне забезпечення курсів підвищення Глушко О.О. кваліфікації педагогічних працівників; впровадження зовнішнього незалежного оцінювання; організація моніторингових досліджень у районі; науковометодичний супровід викладання російської мови, світової літератури, етики, іноземної мови Захисту Вітчизни 3. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Голуб Л.Г. району підручниками і посібниками навчання, ведення фондів навчальної літератури; удосконалення професійної компетентності шкільних бібліотекарів , учителів української мови, образотворчого мистецтва, трудового навчання. 4. Формування кадрового складу педагогічної Бережна С.М. громадськості району, який би забезпечив максимальну продуктивність праці в досягненні поставлених цілей; науково-методичний супровід викладання історії, географії, економіки, хімії, фізичної культури 5. Організаційно-методичне забезпечення навчально- Моцар Л.М. виховної діяльності в дошкільних навчальних закладах району 6. Організаційно-методичне забезпечення виховної Сутула Т.К. діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах району; науково-методичний супровід викладання математики, фізики, інформатики, художньої культури, музики. 7. Науково-методичний здоров’я супровід викладання основ Галанська Ю.Б.
 7. 7. ІІ. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ №п/ п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Захід Оперативно-методичні наради День методичного аналізу та регуляції Засідання ради РМК Постійно діючий семінар директорів ЗНЗ Постійно діючий семінар заступників директорів з НВР Семінар заступників директорів з виховної роботи Засідання районних методичних комісій Відповідальний Костогриз А.М. Методисти Костогриз А.М. Костогриз А.М. Термін щопонеділка щомісяця 1 раз у 2 місяці 4 рази на рік Костогриз А.М. 4 рази на рік Сутула Т.К. 4 рази на рік Методисти за напрямками роботи Семінар шкільних бібілотекарів Голуб Л.Г. Семінари вчителів етики, основ Глушко О.О., здоров’я, образотворчого Галанська Ю.Б., мистецтва Голуб Л.Г. Засідання творчих, супервізійної Методисти за груп напрямками роботи “Школа молодого вихователя» Моцар Л.М. “Школа молодого бібліотекаря” Голуб Л.Г. «Школа інклюзивного Чугуй Л.Б. навчання» Семінар музичних керівників Моцар Л.М. ДНЗ Семінар вихователів груп дітей Моцар Л.М. раннього віку Семінар вихователів Моцар Л.М. різновікових груп Семінар-практикум завідуючих Моцар Л.М. ДНЗ Психолого-педагогічний семінар Черкну В.М. керівників ДНЗ Консультпункт для молодих Бережна С.М. керівників навчальних закладів 3 рази на рік 3 рази на рік 2 рази на рік за планами роботи 3 рази на рік 2 рази на рік 1 раз на семестр 3 рази на рік 3 рази на рік 4 рази на рік 3 рази на рік 3 рази на рік постійно
 8. 8. ІІІ. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ №п /п Зміст роботи І. 1. Звіт про науково-методичну роботу в Решетилівському районі за 2012-2013 н.р. Термін викона ння Серпень 2013 року 2. Затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2013-2014 н.р. ІІ. 3. Затвердження планів роботи районних предметних методичних комісій на 20132014 навчальний рік 4. Затвердження плану заходів по реалізації ІІІ ( практичного, творчого ) етапу науково-методичної проблемної теми: «Формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчальновиховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників» 5. Про вивчення педагогічної та методичної діяльності учителів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та претендують на присвоєння педагогічних звань «Учитель-методист», «Старший учитель» в 2013-2014 н.р. 6. Схвалення Типового положення про WEB - сайт закладу освіти 1. Про стан викладання та рівень навчальних Листопад досягнень учнів з художньої культури 2013року 2.Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін 3. Про проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014» 4. Про стан виконання Програми впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти в навчальних закладах Решетилівського району Відповідаль ний Костогриз А.М. Костогриз А.М. Методисти Костогриз А.М. Бережна С.М. Костогриз А.М. Сутула Т.К. Глушко О.О. Костогриз А.М. Костогриз А.М.
 9. 9. (2012-2016 рр.) ІІІ. Методисти РМК 1. Експертна оцінка методичних матеріалів Лютий учителів, які претендують на присвоєння 2014 року педагогічного звання «Учитель-методист». V. Дмитренко В.І., Пазущан Т.М. 2.Звіт керівників районних методичних комісій 3. Про планування методичної роботи на 2014-2015 н.р. ІV. 2. Про стан та ефективність роботи ШМО в Сухорабівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Новомихайлівській ЗОШ І-ІІ ступенів 2. Результати проведення І (районного) та участь в ІІ (обласному) турах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року2014» 3.Про розробку та функціонування районних предметних веб-сайтів та сайту РМК 1.Про вивчення системи роботи вчителя та Квітень впровадження передового педагогічного 2014 року досвіду в Калениківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів та Пащенківській ЗОШ ІІІ ступенів 2.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів 1. Про стан викладання та рівень навчальних Червень досягнень учнів з світової літератури, 2014 року трудового навчання, креслення, основ здоров’я. Методисти РМК Костогриз А.М. Глушко О.О., Сутула Т.К., Костогриз А.М. Піхуля В.Г. , Двірник В.Л. Костогриз А.М. Глушко О.О., Голуб Л.Г., Галанська Ю.Б. Костогриз А.М. ПИТАННЯ РМК НА КОЛЕГІЇЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ №п/п Питання колегії для розгляду Термін виконання 1. Про стан виконання обласної Листопад 2013р. Комплексної Програми розвитку освітньої галузі на 2011-2015 н.р.( в частині дошкільної освіти) Відповідальний Моцар Л.М.
 10. 10. ІV. СЕМІНАРИ № п/п Захід Термін проведення Місце проведення Відповідальний 1. Семінар директорів загальноосвітніх навчальних закладів з теми «Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики». Вересень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р., червень 2014р. Відділ освіти Костогриз А.М. 2. Семінар заступників директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи з теми «Забезпечення ефективного розвитку внутрішньошкільної науково-методичної роботи». Вересень 2013р., листопад 2013р., березень 2014р., червень 2014р. Відділ освіти Костогриз А.М. Семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи та керівників ШМО класних керівників з теми«Шляхи удосконалення виховної роботи». Вересень 2013р., Решетилівська Сутула Т.К. гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти Постійно діючий семінар вчителів етики з теми «Виховання основних моральних цінностей, чеснот і орієнтирів особистості для формування конкурентноспроможно го учня та професійної компетентності Жовтень 2013, квітень 2014 3. 4. листопад 2013р., лютий 2014р., травень 2014р. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. Відділ освіти Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ст. Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Відділ освіти Відділ освіти м. Лубни Глушко О.О.
 11. 11. учителя» 5. Постійно діючий семінар вчителів образотворчого мистецтва з проблеми “Традиційні та інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва у 6,7 класах та шляхи впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти галузі «Мистецтво» у 5 класі” Жовтень 2013, Колотіївська ЗОШ І-ІІ ст., квітень 2014 Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст. Постійно діючий семінар шкільних бібліотекарів з проблеми “Шкільна бібліотека в контексті навчально-виховного процесу сьогодення” Вересень 2013, грудень 2013, березень 2014 Відділ освіти Постійно діючий семінар учителів основ здоров’я з проблеми «Педагогічні умови створення здоров’язбережного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах» Жовтень 2013, Решетилівська Галанська Ю.Б. гімназія імені І.Л.Олійника квітень 2014 Жовтневий НВК 8. Семінар музичних керівників ДНЗ з проблеми «Формування креативної особистості засобами музичного виховання» Жовтень 2013, січень 2014, травень 2014 Шевченківсь Моцар Л.М. кий ДНЗ Глибокобалків ський ДНЗ Решетилівський ДНЗ 9. Семінар вихователів груп дітей раннього віку з теми «Організація життєдіяльності дітей раннього віку. Інноваційні технології, Жовтень 2013, лютий 2014, квітень 2014 Решетилівський Моцар Л.М. ДНЗ Решетилівський НВК Жовтневий НВК 6. 7. Голуб Л.Г. Голуб Л.Г. Мякеньківська ЗОШ І-ІІ ст. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.
 12. 12. методики» 10. Семінар вихователів різновікових груп з теми « Організація освітньої діяльності в різновіковій групі». Жовтень20 13, грудень 2013, лютий 2014, квітень 2014 КолотіївськийД Моцар Л.М. НЗ Потічанський ДНЗ Кукобівський ДНЗ Шевченківсь кий ДНЗ 11. Психологопедагогічний семінар керівників ДНЗ з теми «Психологічна компетентність керівника ДНЗ». Листопад 2013, січень 2014, квітень 2014 Відділ освіти 12. Семінар-практикум завідуючих ДНЗ з практичного використання засобів ІКТ у професійній діяльності та створення сайтів дошкільних навчальних закладів Листопад 2013, січень 2014, травень 2014 Жовтневий ДНЗ Моцар Л.М. 13. Школа молодого вихователя Вересень 2013р., лютий 2014р., травень 2014р. Жовтневий ДНЗ Моцар Л.М. Черкун В.М. Шилівський ДНЗ Сухорабівський ДНЗ Пустоварівсь кий ДНЗ 14. Школа молодого бібліотекаря Жовтень 2013р., Лютий 2014р. Решетилівська Голуб Л.Г. гімназія імені І.Л.Олійника 15. Школа інклюзивного навчання Листопад 2013р., Березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. 16. Консультпункт для молодих керівників навчальних закладів. По потребі Відділ освіти Чугуй Л.Б. Бережна С.М.
 13. 13. V. РОБОТА РАЙОННИХ ПРЕДМЕТНИХ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ № Захід п/п Термін проведення Місце проведення Відповідальн ий 1. - вчителів серпень української мови 2013р., та літератури грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 2. - вчителів світової серпень літератури та 2013р., російської мови січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Жовтневий НВК - вчителів іноземної мови серпень 2013р., грудень 2013р., лютий 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Решетилівська ЗОШ Іст. 3. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 4. - вчителів математики серпень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника Решетилівська ЗОШ І-ІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 5. - вчителів інформатики серпень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника 6. - вчителів фізики, серпень астрономії 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К. І.Л.Олійника Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 7. - вчителів історії Решетилівська гімназія імені Бережна серпень
 14. 14. 2013р., січень 2014р., березень 2014р. І.Л.Олійника С.М. Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 8. -вчителів географії серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 9. - вчителів біології серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Костогриз І.Л.Олійника А.М. 10. - вчителів хімії серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 11. -вчителів фізичної серпень культури 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Бережна І.Л.Олійника С.М. Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 12. -вчителів трудового навчання (технічна праця) серпень 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 13. -вчителів трудового навчання (обслуговуюча праця) серпень 2013р., січень 2014р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Голуб Л.Г. І.Л.Олійника Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 14. - учителів музики серпень Решетилівська гімназія імені Сутула Т.К.
 15. 15. та художньої культури 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. І.Л.Олійника Жовтневий НВК серпень 2013р., лютий 2014р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. 16. - учителів других серпень класів 2013р., грудень 2013р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. 17. - учителів третіх серпень класів 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. - учителів четвертих класів серпень 2013р., листопад 2014р., березень 2014р. Решетилівська ЗОШ І ст. серпень 2013р., листопад 2013р., березень 2014р. Решетилівська гімназія імені Черкун І.Л.Олійника В.М. 15. - учителів перших класів 18. 19. практичних психологів Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Костогриз А.М. Жовтневий НВК Решетилівська ЗОШ І ст. Костогриз А.М. Демидівська ЗОШ І-ІІІст. Решетилівська ЗОШ І ст. Першолиманська ступенів ЗОШ Костогриз А.М. І-ІІ Решетилівська ЗОШ І ст. Костогриз А.М. Жовтневий НВК Решетилівська ЗОШ І ст. Відділ освіти 20. - вчителів «Захисту Вітчизни» серпень 2013р., лютий 2014р. Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Калениківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 21. - вчителів «Захисту Вітчизни» серпень 2013р., Лютий Решетилівська гімназія імені Глушко І.Л.Олійника О.О. Шевченківська ЗОШ І-ІІІ
 16. 16. (дівчата) 2014р. ступенів VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ( тренінги, майстер- класи, засідання круглих столів тощо) Захід Термін проведен ня Відповіда льний Місце проведення Категорія учасників Навчальний тренінг «Тематичне планування життєдіяльності дошкільників старшого віку за принципом цілісності» Круглий стіл, приурочений Дню дошкілля «Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти району» Тренінг «Психологічний супровід адаптації та професійного становлення молодих педагогів» Психологічний практикум «Психологічний супровід навчальновиховного процесу у 1 класі» Круглий стіл «Новий державний стандарт початкової освіти: методичні аспекти реалізації» Майстер-клас «Перші кроки до майстерності. Особливості організації за новими програмами в 2 класах» Навчальний тренінг «Портрет старшого дошкільника напередодні його вступу Листопад 2013р. Моцар Л.М. Решетилівськи й ДНЗ Вихователі ДНЗ Вересень 2013р. Моцар Л.М. Решетилівськи й ДНЗ Вихователі ДНЗ Жовтень 2013р., Черкун В.М. Відділ освіти Молоді спеціалісти Серпень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 1 класів Жовтень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 1,2 класів Грудень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 2 класів Серпень 2013р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі 4 класів Квітень 2014р.
 17. 17. до школи» VІІ. РОБОТА ТВОРЧИХ, ДИНАМІЧНИХ, СУПЕРВІЗІЙНОЇ ГРУП Захід Термін проведення 2013-2014 н.р. Відповідальний Творча група «Проектна діяльність з дітьми дошкільного віку». 2013-2014 н.р. Моцар Л.М. Творча група « Особливості планування роботи класних керівників» 2013-2014н.р. Сутула Т.К. Динамічна група вчителів початкових класів «Особливості проведення адаптаційного періоду в першому класі» І семестр 2013-2014н.р. Костогриз А.М. Решетилівська ЗОШ І ступеня Творча група вчителів іноземної мови «Особливості впровадження нових державних стандартів у 5 класі» 2013-2014 н.р. Глушко О.О. Решетилівська гімназія імені І.л.Олійника Супервізійна група вчителів-логопедів ДНЗ Чугуй Л.Б. Місце проведення Решетилівський ДНЗ Відділ освіти Відділ освіти Решетилівський ДНЗ Демидівський ДНЗ Решетилівський НВК Відділ освіти Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника
 18. 18. VІІІ. ПЛАН ВИВЧЕННЯ КРАЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ № 1. 2. 1. 1. 1. 2. ОПИСОВО-КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Автор, Тема досвіду Термін місце роботи ВИЯВЛЕННЯ, ОЗНАЙОМЛЕННЯ «Розвиток інтересу до навчання Пальчик О.Є., протягом молодших школярів засобами Решетилівська року естетичного виховання» ЗОШ І-ІІ ст. «Розвиток освітніх Литвин О.В., компетентностей учнів шляхом протягом Решетилівська створення електронних засобів року гімназія навчання» ВИВЧЕННЯ «Розвиток креативності Йова Н.М. протягом засобами образотворчого Жовтневий ДНЗ року мистецтва» «Барвінок» УЗАГАЛЬНЕННЯ Впровадження проектної протягом методики на уроках трудового Золотарьова О.О. року навчання ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ «Елементи фітнесу в організації Педченко Л.В. фізкультурно-оздоровчої роботи Решетилівський протягом з дошкільниками» ясла-садок року «Ромашка» Черкун Н.А. «Навчання дошкільників протягом Жовтневий д/с мовленнєвого етикету». року «Барвінок» Відповідальн ий Костогриз А.М. Сутула Т.К. Моцар Л.М. Голуб Л.Г. Моцар Л.М. Моцар Л.М.
 19. 19. ІХ. ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА НА БАЗІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № п/ п Тема дослідження Майданчик дослідже ння ( адреса) Доку мент, яким затверд жено експери мент Науковий керівник Термін прове дення Стислий зміст 20132016 Основною метою дослідження є експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчальновиховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіапедагогів та медіапсихологів для роботи в школі. Регіональний рівень 1. НауковоРешетилівсь методичні ка гімназія засади імені впровадження І.Л.Олійника вітчизняної моделі медіаосвіти в навчальновиховний процес загальноосвіт ніх навчальних закладів Наказ ДОНО №110 від 22.03. 2013 Муліка К.М., завідувачка ЦППСР ПОІППО імені М.В.Остроград ського
 20. 20. Х. МАСОВІ ЗАХОДИ ( конкурси, олімпіади, читання, турніри, дебати тощо) Захід Термін виконання Відповідаль ний Місце проведення Категорія учасників Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок» Всеукраїнський інтерактивний конкурс з російської мови «Лукоморье» Всеукраїнський інтерактивний конкурс з англійської мови «Гринвіч» Всеукраїнський природничий конкурс «Геліантус» Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків «Лелека-2014» квітень, грудень Сутула Т.К. ЗНЗ району учні 2-11 класів квітень Сутула Т.К. ЗНЗ району учні 7-11 класів листопад Глушко О.О. ЗНЗ району учні 1-10 класів січень Глушко О.О. ЗНЗ району учні 2-11 класів грудень Глушко О.О. ЗНЗ району учні 2-11 класів жовтень Голуб Л.Г. ЗНЗ району учні 1-10 класів лютий Бережна С.М. ЗНЗ району учні 5-11 класів Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» березень Бережна С.М. ЗНЗ району учні 1-11 класів XVIII математичні змагання імені М.В.Остроградського Обласна олімпіада «Пролісок» жовтень Сутула Т.К. ПНПУ учні 8-10 класів Квітень Глушко О.О. учні 8-9 класів Міжнародний конкурс «Бобер» Обласна веб-олімпіада з листопад Сутула Т.К. Кременчуцьке педучилище імені А.С. Макаренка ЗНЗ району листопад Сутула Т.К. ЗНЗ району учні 4-11 класів учні 8-11 класів
 21. 21. інформатики Обласний фестиваль учнівської творчості, присвячений дню народження 200 річчю Т.Г.Шевченка XІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої» Місячник правової освіти Всеукраїнський тиждень права І-- ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 н.році Дебати – 2014 Обласний конкурс читців «Тарасовими шляхами» Обласний оглядконкурс команд КВН загально освітніх навчальних закладів Обласний оглядконкурс художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Веселка» Обласний оглядконкурс шкільних театральних вересень Голуб Л.Г. Полтавський обласний літературномеморіальний музей І.П.Котляревсь кого Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 8-11 класів ЗНЗ листопадлютий Голуб Л.Г. листопад – січень Голуб Л.Г. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 5-11 класів Листопад -січень Голуб Л.Г., Бережна С.М. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 7-11 класів листопад Бережна С.М. ЗНЗ району грудень Бережна С.М. ЗНЗ району жовтень лютий Глушко О.О. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району грудень Сутула Т.К. РБК січень- лютий Голуб Л.Г. грудень-січень Сутула Т.К. Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника РБК грудень-січень Сутула Т.К. РБК учні ЗНЗ району грудень-січень Сутула Т.К. РБК учні ЗНЗ району учні 3-11 класів учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району
 22. 22. колективів Обласний відбірковий лютийконкурс з креслення. березень Обласний етап жовтень Всеукраїнського -грудень конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» Районний січень конкурс гумору «До Ковіньки на хвилину, на веселу гуморину» Районний березень учнівський конкурс авторської поезії та прози «Поетична весна-2014» Огляд-конкурс квітень-травень ЮІР Обласний оглядберезеньконкурс ЮДП квітень Мистецький жовтень фестиваль «Осінній дивограй» Районне учнівське квітень свято народної творчості «Вишиванка» Фестиваль березень«Колискова пісня» квітень І ( районний) та ІІ (обласний) тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» Фестиваль з фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми «Гармонія руху». Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" Методичний фестиваль «Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в роботі з дітьми дошкільних навчальних закладів» Голуб Л.Г. Решетилівська гімназія Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника учні 8-11 класів ЗНЗ учні 4-5 класів Голуб Л.Г. Решетилівська ЗОШ І ст. учні ЗНЗ району Глушко О.О. Решетилівська ЗОШ І ст. учні ЗНЗ району Сутула Т.К. РБК Сутула Т.К. Стадіон «Колос» Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст. учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району учні ЗНЗ району Голуб Л.Г. Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст. учні ЗНЗ району Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ жовтень-січень Костогриз А.М. Відділ освіти Вихованці, вихователі ДНЗ Вчителі ЗНЗ листопад Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ «Ромашка» Вихователі ДНЗ березень Голуб Л.Г. ЗНЗ району учні 1-11 класів Грудень 2013р. Моцар Л.М. Решетилівсь кий ДНЗ Вихователі ДНЗ Голуб Л.Г. Голуб Л.Г.
 23. 23. ХI. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін Предмет Термін Відповідальний Початкові класи 2013-2014 н.р. Костогриз А.М. Світова література 2013-2014 н.р. Глушко О.О. Основи здоров’я 2013-2014 н.р. Галанська Ю.Б. Трудове навчання, креслення 2013-2014 н.р. Голуб Л.Г. Художня культура 2013-2014 н.р. ( І семестр) Сутула Т.К. Форма узагальнення Довідка, рада РМК квітень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК червень 2014р. Довідка, рада РМК листопад 2013р. Де вивчатиметься ЗНЗ району ЗНЗ району І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗ району І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗ району І-ІІ, І-ІІІ ступенів ЗНЗ району І-ІІ, І-ІІІ ступенів Проведення моніторингових досліджень Предмет Термін Моніторинг 2013психологічної 2014 н.р. готовності учнів 1 класу до навчання у школі Моніторинг ІІ семестр ефективності шкільної методичної роботи Моніторинг 2013результативності 2014 н.р. цілорічної Відповідаль ний Черкун В.М. Форма Де узагальнення вивчатиметься Довідка ЗНЗ району Костогриз А.М. Довідка ЗНЗ району Убийвовк В.В. Довідка ЗНЗ району І-ІІ, І-ІІІ ступенів
 24. 24. особистісно -орієнтованої роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань Моніторинг рівня навчальних досягнень з української мови випускників старшої школи за результатами незалежного оцінювання 20132014 н.р. Голуб Л.Г. Довідка ЗНЗ району І-ІІІ ступенів Вивчення стану справ та надання методичної допомоги Де вивчається Жовтневий НВК, Жовтневий ДНЗ, Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Малобакайський ДНЗ Предмет Термін виконан ня Вересень Вивчення досвіду та надання методичної допомоги з питань дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Глибокобалківська Надання Жовтень, ЗОШ І-ІІ ступенів, методичної листопад Глибокобалківський допомоги з ДНЗ, питань Потічанська ЗОШ І-ІІ впровадження ступенів, нових Потічанський ДНЗ, Державних Михнівська ЗОШ І стандартів ступеня, Відповідаль ний Костогриз А.М. Моцар Л.М. Чугуй Л.Б. Методисти РМК Форма узагальне ння довідка довідка
 25. 25. М’якеньківська ЗОШ І-ІІ ступенів, М’якеньківський ДНЗ Федіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Демидівська ЗОШ ІІІІ ступенів, Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, Першолиманська ЗОШ І-ІІ ступенів Вивчити та проаналізувати стан діяльності шкільних методичних кабінетів з питань науковометодичної роботи Грудень, січень Методисти РМК довідка Сухорабівська ЗОШ ІІІІ ступенів, Сухорабівський ДНЗ, Лобачівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Лобачівський ДНЗ, Друголиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Другодиманський ДНЗ, Новомихайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Новомихайлівський ДНЗ Вивчити та проаналізувати стан організації науковометодичної роботи Лютий, березень Методисти РМК довідка Демидівська ЗОШ ІІІІ ступенів, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кукобівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Пащенкіська ЗОШ І-ІІ ступенів Надання методичної допомоги по підготовці до проведення ДПА в 4, 9, 11 класах Квітень , травень Методисти РМК довідка
 26. 26. ХIІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНОГО ДІЮЧОГО СЕМІНАРУ МЕТОДИСТІВ РМК № п/п Тема Термін проведення Відповідальний 1. Основні функції методичної роботи та їх реалізація в діяльності РМК вересень Костогриз А.М., завідуюча РМК 2. Методика вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду жовтень Костогриз А.М., завідуюча РМК 3. Управлінська культура і компетентність методиста листопад Костогриз А.М., завідуюча РМК 4. Методичний супровід ЗНО січень Глушко О.О., методист РМК березень Лисенко О.О., інженерпрограміст 5. Використання інформаційнокомунікаційних технологій в діяльності методичної служби 6. Моніторинг в діяльності методиста. Технологія моніторингу рівня сформованості спеціальних умінь і навичок учнів квітень Костогриз А.М., завідуюча РМК 7. Діловий етикет методиста травень Костогриз А.М., завідуюча РМК
 27. 27. Організаційно-методичне забезпечення діяльності РМК № п/ п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зміст роботи Відповідальний Інструктивно-методична нарада працівників Костогриз А.М., зав РМК РМК згідно плану Визначити структуру методичної роботи у Костогриз А.М., зав.РМК. районі Методисти Методисти Зібрати і оформити папки рекомендаційних матеріалів:  На допомогу керівникам шкільних та районних методичних комісій до початку нового 2013-2014 н.р.  Проведення першого уроку Забезпечити раціональну розстановку педкадрів Бережна С.М., методист району Підготувати звіт про прибуття у школи району Бережна С.М., методист молодих спеціалістів Методисти Провести консультацію для керівників шкільних, районних методичних комісій Підготувати графік проведення районних масових Сутула Т.К., методист заходів виховної роботи на 2013-2014н.р. і довести його до ЗНЗ Робота по наповненню блоків електронного Лисенко О.О., оператор ІМЦ , систематичне оновлення сайту відділу Сутула Т.К. освіти та розділу районного методичного кабінету КостогризА.М., Випуск газети «Контакт» Лисенко О.О. КостогризА.М., Робота із фаховими предметними періодичними зав.РМК. виданнями, методичною та іншою літературою, Методисти яка розкриває зміст сучасної педагогічної науки 11 Проаналізувати матеріали досвіду роботи КостогризА.М., зав.РМК., педколективів, які висвітлювалися через стенд Глушко О.О. «Нова доба нової прагне школи» у 2012-2013 році, підготувати проект наказу Працівники 12 Робота по впорядкуванню банку даних РМК перспективного педагогічного досвіду. Оформлення електронної картотеки банку 15 Підготовка та проведення районної серпневої КостогризА.М., зав.РМК.. конференції педпрацівників Методисти При мітка Серпень 2013р.
 28. 28. № Зміст роботи Відповідальний 1 Інструктивно-методична нарада працівників РМК згідно плану Підготувати проект наказу “Про організацію , зміст та завдання методичної роботи в районі на 2013-2014 н.р.” Узагальнити рекомендації районних методичних комісій та направити їх у навчальні заклади району Надати допомогу керівникам навчальних закладів:  у плануванні внутрішньошкільної методичної роботи  в організації атестації педагогічних працівників. Підготувати проект наказу  в організації стажування у школах. Підготувати проект наказу Підготовча робота по проведенню районного свята - Дня працівників освіти Аналіз стану забезпечення ЗНЗ підручниками. Перерозподіл підручників в межах району та області Робота по наповненню блоків електронного ІМЦ, оновлення сайту відділу освіти та розділу РМК Підготувати проект наказу “Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014н.р.” Робота змінного стенду «Експрес-інформація» Продовжити роботу постійно діючої експозиції кращого досвіду роботи навчальних закладів «Нова доба нової прагне школи» з теми «Впровадження нових Державних стандартів » КостогризА.М., зав.РМК 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. КостогризА.М., зав.РМК Методисти Методисти Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Працівники РМК Голуб Л.Г., методист Лисенко О.О., оператор Керівники блоків Глушко О.О., методист Методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист Підготовча робота по проведенню свята Дня Працівники РМК працівників освіти Бережна С.М., День стажиста у Малобакайській ЗОШ І-ІІІст методист та Лобачівській ЗОШ І-ІІст. Прим Вересень 2013р.
 29. 29. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Інструктивно-методична нарада працівників РМК згідно плану Підготувати методичні рекомендації для заступників директорів шкіл щодо проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад Організувати роботу по підготовці до проведення конкурсу професійної майстерності: • “Учитель року” Костогриз А.М., зав.РМК 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Спланувати роботу районної атестаційної комісії. Надати допомогу шкільним атестаційним комісіям з питань атестації педпрацівників Надати допомогу в організації стажування молодих спеціалістів Підготувати звіт про контингенти учнів навчально-виховних закладів району Робота по формуванню блоків електронного ІМЦ Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по впорядкуванню банку даних перспективного педагогічного досвіду. Оформлення електронної картотеки банку Консультативна допомога школам у проведенні шкільного етапу предметних олімпіад Індивідуальна робота з керівниками шкільних секцій РНТУ Проведення свята Дня працівників освіти Участь працівників РМК в атестації шкіл (згідно плану роботи відділу освіти) День стажиста у Потічанській ЗОШ І-ІІст. та Шевченківській ЗОШ І-ІІІст. Листопад 2013р. Глушко О.О., методист, Костогриз А.М., Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Голуб Л.Г., методист Лисенко О.О., оператор Керівники блоків Методисти РМК Працівники РМК Глушко О.О., методист. Методисти Убийвовк В.В., методист Працівники РМК Працівники РМК Бережна С.М., методист Термін Жовтень 2013р.
 30. 30. Зміст роботи 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК Надання методичної допомоги ЗНЗ у підготовці до районного конкурсу професійної майстерності “Учитель року2014” Замовлення підручників на 2014-2015н.р. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Відповідальний Костогриз А.М., зав.РМК Методисти Голуб Л.Г., методист Передплата періодичної преси закладами Голуб Л.Г.,методист освіти на І півріччя 2014 року Організаційна робота по проведенню в Голуб Л.Г., методист школах району тижня української мови в рамках Дня української писемності та мови Робота по формуванню блоків Лисенко О.О., оператор Керівники блоків електронного ІМЦ Костогриз А.М., Випуск газети «Контакт» зав.РМК, Глушко О.О., Лисенко О.О. Методисти РМК Робота змінного стенду «Експресінформація» Глушко О.О. та Робота по підготовці до незалежного методисти РМК зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Консультативна допомога школам по Глушко О.О., методист проведенню шкільного етапу предметних олімпіад та підготовка до участі в районному етапі Убийвовк В.В., Індивідуальна робота з керівниками методист шкільних секцій РНТУ щодо участі в районному конкурсі-захисті науководослідницьких робіт Глушко О.О., Проведення ІІ етапу Всеукраїнських методисти РМК, олімпіад з базових дисциплін оргкомітет ПРимітка № п/п
 31. 31. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК Узагальнити матеріали про хід атестації педкадрів та розглянути на засіданнях районної атестаційної комісії та ради РМК Підготувати проект наказу “Про підсумки організації курсів підвищення кваліфікації педкадрів у 2013 році та організація їх у 2014році” Підготувати звіти про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та заявку на участь у ІІІ етапі олімпіад Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Провести роботу по укладанню колективних договорів між адміністрацією ЗНЗ та трудовими колективами Костогриз А.М., зав.РМК 2 3 4 5 6 7 Бережна С.М., методист Методисти Глушко О.О., методист Глушко О.О., методист Методисти РМК Глушко О.О. та методисти РМК Бережна С.М., методист ПРимітка Грудень 2013р.
 32. 32. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Підготовка до ІІІ районного форуму батьківської громадськості Інструктивно-методична нарада працівників РМК Розробити графіки курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на 2014 рік в розрізі навчальних закладів Методисти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Підготувати проект наказу “Про підсумки ХV районного конкурсу науково-дослідницьких робіт” Підготувати проект наказу “Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад” Підготувати матеріали для участі в обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт Підготовча робота до засідання ради РМК по узагальненню досвідів роботи учителів, які атестуються Узагальнити і направити у ЗНЗ району рекомендації виїзних засідань районних методичних комісій Випуск газети «Контакт» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Робота постійно діючої експозиції кращого досвіду роботи навчальних закладів «Нова доба нової прагне школи» ( згідно графіка) Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист. Моцар Л.М., методист Убийвовк В.В., методист Глушко О.О., методист Убийвовк В.В., методист Костогриз А.М., зав. РМК. Методисти Методисти Костогриз А.М., зав.РМК Сутула Т.К. Глушко О.О. та методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК Глушко О.О., методист Примітка Січень 2014 р.
 33. 33. № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Підготовча робота по проведенню районного свята дитячої творчості “Майбутнє твориться сьогодні” Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Примітка Лютий 2014р. Костогриз А.М., зав.РМК 4 5 6 Глушко О.О., методист Працівники РМК Методисти РМК Глушко О.О. та методисти РМК № п/п Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Організаційне забезпечення роботи районної панорами педтворчості Костогриз А.М., зав.РМК 2 3 Підготовка матеріалів до районної атестаційної комісії 4 Робота змінного стенду «Експресінформація» Випуск газети «Контакт» 5 6 засідання Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Костогриз А.М., зав.РМК. Методисти Бережна С.М., методист. Моцар Л.М., методист Методисти РМК Костогриз А.М., зав.РМК. Голуб Л.Г. методист РМК Глушко О.О. та методисти РМК Квітень 2014р. Примітка Березень 2014р.
 34. 34. Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Підготувати проект наказу “Про підсумки участі учнів шкіл району в обласних олімпіадах та обласному конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт” Підготувати матеріали та взяти участь у роботі районної атестаційної комісії. За результатами підготувати наказ Підготувати матеріали по атестації на засідання обласної атестаційної комісії Костогриз А.М., зав.РМК Робота змінного стенду «Експресінформація» Робота по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Методична допомога керівникам ЗНЗ у проведенні попереднього розподілу тижневого навантаження на 2014-2015 н.р Методисти РМК 8 Узагальнення матеріалів районної панорами педагогічної творчості, вироблення рекомендацій для шкіл по використанню кращих педагогічних надбань Методисти 9 Узагальнення матеріалів досвідів роботи учителів згідно плану методисти 10 Аналіз роботи по профорієнтації для вступу до педзакладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Підготовка матеріалів на нараду райво по цільовому відбору у педвузи І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережна С.М., методист 2 3 4 5 6 7 Глушко О.О., Убийвовк В.В., методисти Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Глушко О.О. та методисти РМК Травень 2014р. Бережна С.М., методист Примітка № п/п
 35. 35. Зміст роботи Відповідальний 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК. Надати допомогу ЗНЗ у проведенні свята останнього дзвоника Аналіз підсумків стажування молодих спеціалістів. Підготувати проект наказу по підсумках стажування випускників педзакладів Організація передплати періодичної преси закладами освіти на ІІ півріччя 2014 року Костогриз А.М., зав.РМК 5 Проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних підручників Голуб Л.Г., методист 6 Робота по підготовці до незалежного Працівники РМК зовнішнього оцінювання учнів в закладах освіти району Робота змінного стенду «Експрес- Методисти РМК інформація» Костогриз А.М., Випуск газети «Контакт» 2 3 4 7 8 1 2 3 1 Методисти Бережна С.М., методист Голуб Л.Г., методист зав.РМК Бережна С.М., методист РМК Бережна С.М., методист Оформлення матеріалів по цільовому відбору до педагогічних закладів різних рівнів акредитації Глушко О.О. Забезпечення участі учнів шкіл у різних методист просвітницьких конкурсах, олімпіадах Глушко О.О. Робота над поповненням Банку даних методист «Обдарована дитина» Робота з педагогічною громадськістю Методисти Участь у проведенні свята останнього дзвоника Примітка № п/п
 36. 36. № п/п Зміст роботи 1 Іструктивно-методична нарада працівників РМК 2 Підготувати проект наказу “Про проведення ХV районного конкурсу науково-дослідницьких робіт” 3 Надати методичну допомогу школам у проведенні випускних вечорів Підготовка наказу “Про підсумки методичної роботи з педкадрами району у 2013-2014 н.р.” 4 Відповідальний Костогриз А.М., зав.РМК Убий вовк В.В., методист Методисти Костогриз А.М., зав. РМК Аналіз діагностичних карт ЗНЗ району, робота над корекцією діагностики педпрацівників, попереднє планування роботи РМК. Індивідуальна робота із заступниками директорів ЗНЗ по підсумках роботи та визначенню завдань на новий 2014-2015 н.р. Аналіз потреби в кадрах на 2014-2015 н.р., робота по підготовці до прийому молодих педагогів у навчальновиховні заклади району Костогриз А.М., зав.РМК. Методисти 7 Підготовка матеріалів на нагородження державними нагородами педагогічних працівників навчальних закладів району по підсумках атестації у 2014 році та підсумках роботи за 2013-2014 н.р. Бережна С.М., методист 8 9 Робота змінного стенду «Експрес-інформація» Підготовка та вручення цільових направлень випускникам навчальних закладів району для вступу на навчання на державне замовлення Підготувати проект наказу по наданню щорічних відпусток працівникам відділу освіти Методисти РМК Бережна С.М., методист 5 6 10 Бережна С.М., методист Бережна С.М., методист Примітка Червень 2014р.
 37. 37. 11 12 Упорядкування районної картотеки ППД “Підсумовуючи рік навчальний”. Підготовка матеріалів до серпневої районної конференції 13 Упорядкування картотеки банку “Обдарована дитина” 14 Організаційна робота по направленню оздоровчий табір «Ерудит» Районне свято до Дня захисту дітей 15 учнів в Методисти Костогриз А.М., зав РМК методисти Глушко О.О., методист Глушко О.О., методист Сутула Т,К,

×