Сучасні підходи до планування в освіті

16,768 views

Published on

Published in: Education

Сучасні підходи до планування в освіті

 1. 2. <ul><li>Планування – це складний і відповідальний процес, від якого залежить шлях до майбутнього результату. </li></ul><ul><li>За тривалістю планового періоду розрізняють перспективне, річне та короткотривале (короткострокове) планування. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Перспективне планування – це процес формулювання місії й мети організації, вибору специфічних стратегій для визначення й отримання необхідних ресурсів, їх розподіл із метою забезпечення ефективної роботи в майбутньому. </li></ul><ul><li>Перспективне планування передбачає складання плану роботи на тривалий період (як правило на 10, 5, 3 роки), забезпечує розподіл сил і засобів у чітко окресленій перспективі, надає педагогічній діяльності системності, реалістичності, чіткості. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Місія. </li></ul><ul><li>Мета. </li></ul><ul><li>Стратегії. </li></ul><ul><li>Тактики. </li></ul><ul><li>Плани дій. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Місія закладу – це продумане й зважене рішення щодо визначення сенсу діяльності. </li></ul><ul><li>Визначити місію закладу – це дати чітку відповідь на такі питання: </li></ul><ul><li>на які освітні потреби заклад буде орієнтуватися в першу чергу? </li></ul><ul><li>які функції будуть пріоритетними ? </li></ul><ul><li>який асортимент і який рівень освітніх послуг буде надаватися учням? </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Мета – це образ бажаного результату з фіксованим часом його отримання. </li></ul><ul><li>Вимоги до мети: </li></ul><ul><li>конкретна; </li></ul><ul><li>орієнтована в часі, повинна мати конкретну межу програмування; </li></ul><ul><li>повинна бути реальною, слугувати підвищенню ефективності організації. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Класична мета - це система освіти, яка веде до створення умов, необхідних для розвитку особистості. </li></ul><ul><li>Реальна мета – це функціональна діяльність, яка передбачає розвиток практичних умінь і навичок особистості, веде до створення умов для здобуття освіти в майбутньому. </li></ul><ul><li>Соціальна мета – це надання учням допомоги в подоланні труднощів, виявленні своїх можливостей. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Стратегії повинні визначати, як досягти мети, а саме: </li></ul><ul><li>оцінка пріоритетності напрямів змін у системі і їх групування за ступенем пріоритетності; </li></ul><ul><li>Оцінка тривалості реалізації кожного напряму; </li></ul><ul><li>побудова узагальненого плану-графіка реалізації змін за напрямами; </li></ul><ul><li>Визначення термінів реалізації етапів плану і їх змісту. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Тактика – це засоби реалізації стратегії на більш детальному рівні. </li></ul>Плани дій – це детальні плани на особистому рівні, що вказують кому, що і коли робити.
 9. 10. <ul><li>За тривалістю планового періоду розрізняють перспективне, річне та короткотривале (короткострокове) планування. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Річне планування є головною єднальною ланкою між перспективним і короткотривалим планами, воно дозволяє створити єдиний освітній простір, координує діяльність усіх учасників і складається за участю колективу на підставі комплексного аналізу попередньої діяльності, орієнтуючи членів колективу на досягнення очікуваного результату. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Аналіз результативності управління освітнім процесом у районі (місті) за попередній період. </li></ul><ul><li>Мета та основні напрями діяльності на новий період. </li></ul><ul><li>Управління освітнім процесом: </li></ul><ul><li>Інформаційне забезпечення управління. </li></ul><ul><li>Психологічне супроводження управління. </li></ul><ul><li>Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної освіти. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Підтримка обдарованих дітей. </li></ul><ul><li>Методичне забезпечення виховної роботи у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах. </li></ul><ul><li>Охорона життя, здоров'я учасників навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Охорона прав, соціальний захист дітей пільгових категорій. </li></ul><ul><li>Виконання мовного законодавства. </li></ul><ul><li>Організаційно-методична робота з керівними та педагогічними кадрами: </li></ul><ul><li>Підвищення управлінської культури керівних кадрів. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Підтримка управлінської компетентності молодих (новопризначених) керівників. </li></ul><ul><li>Підготовка резерву керівних кадрів. </li></ul><ul><li>Удосконалення педагогічної майстерності вчителів і вихователів дошкільних навчальних закладів освіти. </li></ul><ul><li>Професійне становлення молодого вчителя. </li></ul><ul><li>Підвищення фахової майстерності вчителів-предметників. </li></ul><ul><li>Робота з педагогічними працівниками позашкільних установ. </li></ul><ul><li>Науково-дослідна діяльність. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Підготовка публікацій, методичних рекомендацій, авторських програм. </li></ul><ul><li>Комп'ютеризація освіти. </li></ul><ul><li>Фінансово-господарська діяльність. </li></ul><ul><li>Контрольно-аналітична й регулятивно-корекційна діяльність. </li></ul><ul><li>Загальнорайонні (загальноміські) заходи. </li></ul><ul><li>Додатки. </li></ul><ul><li>Назви розділів змістового блоку співвіднесені з основними напрямами управлінської діяльності. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Додатками до плану можуть бути: </li></ul><ul><li>Районні (міські) програми. </li></ul><ul><li>Районні (міські) заходи. </li></ul><ul><li>Колегії відділу (управління ) освіти. </li></ul><ul><li>Апаратні наради. </li></ul><ul><li>Наради керівників закладів освіти. </li></ul><ul><li>План-графік вивчення стану дотримання </li></ul><ul><li>законодавства в галузі освіти. </li></ul><ul><li>Циклограма наказів. </li></ul><ul><li>Питання на засідання виконкому районної ради. </li></ul><ul><li>Циклограма нарад, семінарів, засідань інших структурних підрозділів. </li></ul><ul><li>Режим роботи відділу (управління) освіти, приймальні дні працівників відділу (управління) освіти. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Вступ: </li></ul><ul><li>Аналіз результативності діяльності РМК, НМЦ щодо реалізації основних напрямів роботи за попередній період. </li></ul><ul><li>3агальна характеристика якісного складу педпрацівників регіону. </li></ul><ul><li>Аналіз роботи щодо виконання планів курсової і міжкурсової підготовки, надання методичних послуг. </li></ul><ul><li>Завдання та пріоритетні напрями роботи на новий період. </li></ul><ul><li>Обгрунтовуеться вибір науково-методичної проблемної теми. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Управління діяльністю РМК,НМЦ: </li></ul><ul><li>Координаційна діяльність методичного кабінету, навчально-методичного центру. </li></ul><ul><li>Тематика засідань ради кабінету, навчально-методичного центру. </li></ul><ul><li>Навчання методичного активу. </li></ul><ul><li>Огляди методичних кабінетів ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Співпраця з науковими і методичними установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. </li></ul><ul><li>Підвищення наукового рівня і професійної кваліфікації педагогічних працівників: </li></ul><ul><li>Підвищення кваліфікації на курсах. </li></ul><ul><li>Атестація педагогічних працівників. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Мережа районних (міських) методичних структурних підрозділів. </li></ul><ul><li>Методичні представницькі заходи. </li></ul><ul><li>Вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду, наукових ідей: </li></ul><ul><li>Опрацювання науково-методичних проблемних тем ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Упровадження інноваційних технологій і методик, актуальних педагогічних ідей. </li></ul><ul><li>Тематика та перелік об'єктів педагогічного досвіду (підрозділи: розпочати вивчення досвіду, узагальнити досвід, впроваджувати в практику роботи). </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Експериментальна та дослідницька діяльність: </li></ul><ul><li>Проведення апробації навчальної літератури, електронних засобів навчального та загального призначення, моніторингу якості підручників. </li></ul><ul><li>3дійснення експериментальної роботи (всеукраїнський, обласний, районний (міський) рівні). </li></ul><ul><li>Моніторинг якості освіти, рівня методичної підготовки педпрацівників у ЗНЗ: </li></ul><ul><li>Вивчення стану науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності, стану навчальних предметів, стану організації виховної роботи. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників. </li></ul><ul><li>Моніторинг рівня навчальних досягнень та вихованості учнів. </li></ul><ul><li>3дійснення контролю за діяльністю методистів. </li></ul><ul><li>Інформаційно-видавнича діяльність: </li></ul><ul><li>Створення та поповнення банків інформації. </li></ul><ul><li>Розробка методичних матеріалів, публікації в журналах, газетах. </li></ul><ul><li>Видання друкованої продукції. </li></ul><ul><li>Робота бібліотеки. </li></ul><ul><li>Робота з дітьми та учнівською молоддю (олімпіади, огляди, конкурси, виставки, МАН тощо). </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Матеріально-технічне забезпечення. </li></ul><ul><li>Додатки. </li></ul><ul><li>План роботи РМК, НМЦ, враховуючи сучасні підходи до планування, може мати форму тематичного цільового проекту, що дозволяє віднайти оптимальний шлях вирішення освітніх завдань, створює можливості для керованого розвитку методичної роботи, сприяє акумулюванню досвіду успішної діяльності та зростанню показників функціонування освітніх систем. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Назва проекту. </li></ul><ul><li>Смислова частина: </li></ul><ul><li>Модель об'єкта діяльності (структура, принципи організації та особливості функціонування, теоретичне обґрунтування проблеми). </li></ul><ul><li>Технологія (шляхи досягнення мети тематичного цільового проекту та їхні обґрунтування на основі досягнень сучасної науки й перспективного досвіду). </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Параметри стану об'єкта, система контролю за ним, реальний та очікуваний стан об'єкта. </li></ul><ul><li>Кадрове забезпечення. </li></ul><ul><li>Організаційне забезпечення. </li></ul><ul><li>Матеріально-технічна база. </li></ul><ul><li>Фінансове забезпечення. </li></ul><ul><li>Операційна частина (конкретні заходи, дії суб'єктів). </li></ul>
 24. 25. <ul><li> Комплексно-цільові програми </li></ul><ul><li>Одним із засобів реалізації стратегічних завдань можуть бути комплексно-цільові програми. Під комплексно-цільовим методом планування Т.І Шамова розуміє розробку комплексних цільових програм, які містять систему заходів для здійснення єдиної генеральної мети. При цьому першою стратегічною установкою ставиться завдання складання цих програм на основі даних, отриманих у результаті виявлення актуальних проблем підвищення навчально-виховного процесу. У комплексно-цільових програмах органічно поєднуються теоретичне обґрунтування науково-методичної проблемної теми, алгоритмізація і послідовність дій її реалізації, опис організаційно-педагогічного та методичного забезпечення її вирішення. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Методична освіта педагогічних кадрів району (міста). </li></ul><ul><li>Науково-дослідницька діяльність. </li></ul><ul><li>Психологічна підтримка науково-методичної роботи в районі (місті). </li></ul><ul><li>Інформаційно-комп'ютерне забезпечення освітнього процесу. </li></ul><ul><li>Експертиза освітньої діяльності ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Робота з обдарованими учнями тощо. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Короткий аналіз підсумків року і нові завдання. </li></ul><ul><li>Здійснення всеобучу. </li></ul><ul><li>Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів. </li></ul><ul><li>Робота ЗНЗ, сім'ї, громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. ЗНЗ як центр виховної роботи в мікрорайоні. </li></ul><ul><li>Робота з педагогічними кадрами. </li></ul><ul><li>Система внутрішнього контролю. </li></ul><ul><li>Зміцнення навчально-матеріальною бази ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Організаційно-педагогічні заходи. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Вступ. </li></ul><ul><li>Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання. </li></ul><ul><li>Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Організація навчання, виховання і професійної орієнтації. </li></ul><ul><li>Робота з педагогічними кадрами. </li></ul><ul><li>Підвищення ролі громадськості в житті ЗНЗ. Координація шкільного управління. </li></ul><ul><li>Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази ЗНЗ. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік). </li></ul><ul><li>Організаційно-педагогічні заходи. </li></ul><ul><li>Навчально-методична робота. </li></ul><ul><li>Виховна робота з учнями. </li></ul><ul><li>Система внутрішнього контролю. </li></ul>
 29. 30. ( за Л.К. Гребенкіною Н.С.Анциперовою)
 30. 31. <ul><li>Аналіз діяльності за основними напрямами за визначений період. </li></ul><ul><li>Характеристика показників, які визначають функціонування й розвиток системи виявляють невідповідність між фактичним і прогнозованим станом, протиріччя, проблеми, їх причини, тенденції розвитку. </li></ul><ul><li>Цілепокладання: </li></ul><ul><li>основні напрями діяльності; </li></ul><ul><li>задачі конкретного етапу розвитку. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Програмний (змістовний): </li></ul><ul><li>реалізація мети, завдань; </li></ul><ul><li>вирішення мети, протиріч; </li></ul><ul><li>актуалізація програми розвитку, цільових програм. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту. </li></ul><ul><li>Характеристика навчального закладу. </li></ul><ul><li>Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік. </li></ul><ul><li>Організація навчально-виховного процесу (матеріал планується з урахуванням статті 12-18 Закону України „Про загальну середню освіту”). </li></ul><ul><li>Учасники навчально-виховного процесу (стаття 19-29 Закон України “Про загальну середню освіту”). </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Норми і положення державного стандарту загальної середньої освіти (стаття 31-34 Закону України “Про загальну середню освіту”). </li></ul><ul><li>Організація контролю та керівництва освітнім закладом (стаття 35-40 Закону України “Про загальну середню освіту&quot;). </li></ul><ul><li>Науково-методичне забезпечення (ст. 41-42 Закону України “Про загальну середню освіту”). </li></ul><ul><li>Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база (ст. 43-45 Закону України “Про загальну середню освіту”). </li></ul><ul><li>Міжнародне співробітництво (ст. 46-47 Закону України “Про загальну середню освіту”). </li></ul>
 34. 35. <ul><li>Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі ЗНЗ на новий навчальний рік. </li></ul><ul><li>Організація роботи ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів. </li></ul><ul><li>Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів. </li></ul>
 35. 36. <ul><li>Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. Організація духовно повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу. </li></ul><ul><li>Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. Наукова та методична робота з кадрами. </li></ul><ul><li>Охорона здоров ’ я, життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці. Оздоровлення учнів. </li></ul><ul><li>Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази ЗНЗ. </li></ul>
 36. 37. <ul><li>Фінансово-господарська діяльність. </li></ul><ul><li>Спільна робота ЗНЗ, сім'ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. </li></ul><ul><li>Організаційна та контролююча діяльність керівників ЗНЗ. </li></ul><ul><li>План роботи ЗНЗ на навчальний рік. Пояснювальна записка для плану. </li></ul>
 37. 38. № з/п Виконавці Наявність підтвер-джуючих матеріалів Окремі заходи не виканано Перелік заходів, які не виканано Причина невика-нання Зміна термінів викона-ння
 38. 40. <ul><li>Загальні положення. </li></ul><ul><li>Мета та основні завдання. </li></ul><ul><li>Фінансове забезпечення. </li></ul><ul><li>Очікувані результати. </li></ul><ul><li>Координації та контроль за виконанням Програми. </li></ul><ul><li>Організаційні заходи (підготовка наказів, створення творчих колективів, проведення нарад, семінарів тощо). </li></ul>
 39. 41. <ul><li>Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання. </li></ul><ul><li>Профорієнтаційна робота. </li></ul><ul><li>Міжгалузева співпраця. </li></ul><ul><li>Інформаційно-методичне забезпечення. </li></ul><ul><li>Експериментальна робота щодо впровадження варіантивних форм профільного навчання. </li></ul><ul><li>Інноваційні методи забезпечення профільного навчання. </li></ul><ul><li>Матеріально-технічне забезпечення. </li></ul><ul><li>Робота з батьками та громадськістю. </li></ul><ul><li>Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів. </li></ul>
 40. 42. <ul><li>Номер за порядком. </li></ul><ul><li>Зміст заходів. </li></ul><ul><li>Терміни виконання. </li></ul><ul><li>Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші). </li></ul><ul><li>Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань. </li></ul><ul><li>Виконавці. </li></ul>
 41. 43. Концепція – це система поглядів, розуміння певних явищ, процесів, набір доказів під час побудови наукової теорії.
 42. 44. <ul><li>Структура концепції: </li></ul><ul><li>загальні положення; </li></ul><ul><li>мета концепції; </li></ul><ul><li>пріоритетні завдання; </li></ul><ul><li>принципи організації профільного навчання; </li></ul><ul><li>розвиток змісту освіти; </li></ul><ul><li>структура та форми організації профільного навчання; </li></ul><ul><li>умови та напрями реалізації профільного навчання; </li></ul>
 43. 45. 1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення … (предметів), організовано профільне навчання за … напрямом (напрямами), зокрема такими профілями … . 1.11. Навчальний заклад має право: - здійснювати інноваційну діяльність; - визначати відповідно до напряму та профілів варіативну складову робочого навчального плану; - розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.
 44. 46. <ul><li>Вступ. </li></ul><ul><li>Визначено основні напрями науково-методичного забезпечення профільного навчання: </li></ul><ul><li>- діагностика профільних інтересів учнів та формування на її підставі профільних класів (груп); </li></ul><ul><li>- підготовка вчителя до роботи за різнорівневими навчальними програмами; </li></ul><ul><li>- навчання педколективу з проблем використання інформаційних технологій та інтерактивних форм роботи; </li></ul><ul><li>- створення освітніх моделей профільного особистісно зорієнтованого навчання; </li></ul><ul><li>- приведення діяльності шкільної методичної служби у відповідність до завдань профільної освіти. </li></ul>
 45. 47. <ul><li>Факультативний курс – курс варіативної складової робочого навчального плану, організований для поглиблення знань з окремих предметів, тем чи питань за бажанням та інтересами учнів. </li></ul><ul><li>Спеціальний курс (спецкурс) – курс варіативної складової робочого навчального плану для профільного доповнення змісту, практичне спрямування, наприклад, ділове мовлення, редагування в філологічному профілі. </li></ul><ul><li>Курс за вибором - курс варіативної складової робочого навчального плану, який може не прив'язуватись до вибраного профілю навчання, а задовольняти потреби учнів до інших видів діяльності, наприклад, курси з мов, мистецтва, спортивні тощо у математичному профілі. </li></ul>
 46. 48. <ul><li>Пояснювальна записка. </li></ul><ul><li>Зміст навчального матеріалу (розподіляється за розділами й темами по класах за роками навчання з деталізацією їхнього змісту та визначенням орієнтовної кількості годин на вивчення). </li></ul><ul><li>Додатки (критерії та норми оцінювання навчальних досягнень учнів, перелік основної та додаткової навчальної літератури). </li></ul>
 47. 49. <ul><li>Описова . </li></ul><ul><li>Структурна (мета, форма, способи дії). </li></ul><ul><li>Функціональна (схеми, порівняльні таблиці тощо). </li></ul><ul><li>Евристична . </li></ul><ul><li>Інтегративна (змішана). </li></ul><ul><li>Перетворювально-пізнавальна. </li></ul>
 48. 50. <ul><li>Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. </li></ul><ul><li>Упровадження інформаційних технологій у навчальний процес. </li></ul><ul><li>Формування вчителя як конкуренто-спроможного фахівця в умовах модернізації освітньої галузі. </li></ul><ul><li>Удосконалення роботи педколективу з підвищення якості й ефективності сучасного уроку. </li></ul>
 49. 51. <ul><li>Індивідуальний та диференційований підхід у системі особистісно зорієнтованого навчання і виховання. </li></ul><ul><li>Дидактичні аспекти сучасних інноваційних підходів до організації шкільного навчання. </li></ul><ul><li>Технологічна підготовка вчителя як фактор здійснення інноваційної діяльності в освіті. </li></ul><ul><li>Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі: проблеми впровадження і перспективи. </li></ul><ul><li>Роль факультативних та спеціальних курсів, курсів за вибором у формуванні інтересу до знань та у здійсненні професійної орієнтації учнів. </li></ul>
 50. 52. <ul><li>Формування в учнів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя. </li></ul><ul><li>Упровадження в практику роботи педколективу досягнень сучасної педагогічної науки: стан і орієнтири на перспективу. </li></ul><ul><li>Упровадження нових програмних навчально-методичних комплексів як необхідна умова підвищення якості навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Діяльність педколективу зі здійснення соціального захисту дитини. </li></ul>
 51. 53. <ul><li>Стан профорієнтаційної роботи ЗНЗ та шляхи їх удосконалення. </li></ul><ul><li>Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя, соціального досвіду учнів. </li></ul>
 52. 54. <ul><li>Про підготовку закладу освіти до нового навчального року. </li></ul><ul><li>Про програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Про підготовку до проведення Дня знань. </li></ul><ul><li>Про формування мережі закладу на початок навчального року. </li></ul><ul><li>Про забезпечення закладу освіти підручниками, навчальними посібниками, довідковою літературою. </li></ul>
 53. 55. <ul><li>Про проведення медичних оглядів педагогічних працівників перед початком навчального року. </li></ul><ul><li>Про організацію проведення першого навчального дня. </li></ul><ul><li>Про підготовку до проведення обліку дітей, які проживають у мікрорайоні навчального закладу. </li></ul><ul><li>Про режим роботи навчального закладу. </li></ul><ul><li>Про літнє оздоровлення дітей та підлітків. </li></ul><ul><li>Про підготовку закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період. </li></ul><ul><li>Про подальше навчання випускників ЗНЗ . </li></ul>
 54. 56. <ul><li>Про подальше навчання випускників-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. </li></ul><ul><li>Про організацію харчування учнів. </li></ul><ul><li>Про створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, обчислювальної техніки, спортивних залах, шкільних майстернях, на спортивних майданчиках. </li></ul><ul><li>Про хід виконання програми комп ’ ютеризації закладу освіти. </li></ul><ul><li>Про результати комплексних соціально-психологічних досліджень. </li></ul><ul><li>Про результати експертизи оптимальності вибору варіативної частини навчального плану школи. </li></ul>
 55. 57. <ul><li>Про здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. </li></ul><ul><li>Про психологічне супроводження навчально-виховного процесу. </li></ul><ul><li>Про організацію роботи з техніки безпеки та протипожежної безпеки. </li></ul><ul><li>Про підготовку до Новорічних і Різдвяних свят. </li></ul><ul><li>Про здійснення інноваційної,науково-дослідної діяльності у ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Про ведення ділової документації ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Про організацію і проведення зимових канікул. </li></ul><ul><li>Про результативність роботи педагогічного колективу із попередження дитячого травматизму. </li></ul>
 56. 58. <ul><li>Про організацію та підсумки індивідуального навчання учнів. </li></ul><ul><li>Про якість виконання навчальних програм. </li></ul><ul><li>Про підсумки проведення Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін. </li></ul><ul><li>Про завершення навчального року і проведення державної атестації. </li></ul><ul><li>Про результативність підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. </li></ul><ul><li>Про підсумки діагностики навчальних досягнень учнів. </li></ul><ul><li>Про підсумки видавничої діяльності. </li></ul>
 57. 59. <ul><li>Про заходи щодо проведення в закладі капітального та поточного ремонту. </li></ul><ul><li>Про організацію та результативність допрофільної підготовки та профільного навчання в ЗНЗ. </li></ul><ul><li>Про створення системи роботи з обдарованими учнями. </li></ul><ul><li>Про впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес. </li></ul><ul><li>Про підвищення професійного рівня педпрацівників і переорієнтація їх на нову філософію освіти. </li></ul>

×