SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
FORMAT
MENJAWAB
SOALAN PEN.
MORAL 2023
PENDIDIKAN MORAL SPM
Kod dan Maksud
N - Nilai
F - Fakta (Jawapan utama kepada soalan)
H - Huraian (Alasan/ contoh / kesan / justifikasi)
Bahagian A (Soalan Struktur)
• 5 Soalan. Setiap soalan dibahagikan kepada (a), (b) dan (c) sahaja.
• Markah penuh 10 markah.
• Pemberian markah:
(a) 4 markah (b) 3 markah (c) 3 markah
ATAU
(a) 4 markah (b) 4 markah (c) 2 markah
• Calon perlu jawab SEMUA soalan
TIPS MENJAWAB
• Baca KATA TUGAS soalan dengan teliti
Contoh: Berikan / Nyatakan / Jelaskan / Terangkan / Mengapakah /
Bagaimanakah
JANGAN GUNAKAN nilai untuk menulis huraian
CONTOH:
Murid perlu menghormati guru di sekolah. (nilai hormat)
Rakyat patut bersikap patriotik. (nilai patriotisme)
Kita perlu bekerjasama antara satu sama lain. (nilai Kerjasama)
Anak-anak harus bersikap jujur terhadap ibu bapa. (nilai kejujuran)
PERKATAAN SAMA MAKSUD /
MENGGUNAKAN JAWAPAN YANG SAMA
1. Alasan / Sebab / Punca / Faktor
2. Cara / Langkah / Tindakan
3. Kesan / Implikasi / Akibat / Impak
4. Kepentingan / Manfaat / Kebaikan / Faedah
•Kata tugas (Berikan/ nyatakan/ jelaskan/
bincangkan/terangkan/huraikan)
•Ruang jawapan (i/ii….)
……………………………………..
•markah
Bahagian A (Soalan Struktur)
• Ada huruf roman (i)(ii)...- 4 markah
Mengapakah - 2F + 2H
Bagaimanakah - 2F + 2H
Jelaskan kesan - 2F + 2H
Jelaskan tindakan - 2F + 2H
Jelaskan cara - 2F + 2H
Jelaskan kepentingan - 2F + 2H
Bahagian A (Soalan Struktur)
• Ada huruf roman (i)(ii)(iii)...- 3 markah
Mengapakah - 3F
Bagaimanakah - 3F
Jelaskan kesan - 3F
Jelaskan tindakan - 3F
Jelaskan cara - 3F
Jelaskan kepentingan - 3F
CONTOH ADA HURUF ROMAN
ISU: NORMA MASYARAKAT MALAYSIA (T4;UNIT1)
a) Mengapakah kita harus mengamalkan norma masyarakat ? (3m)
JWPN:
i) sebagai panduan bertingkah laku (F1)
ii) membentuk masyarakat yang teratur (F1)
iii) membina masyarakat yang harmoni (F1)
Bahagian A (Soalan Struktur)
Tiada huruf roman di ruangan jawapan
Kata Tugas Soalan:
Berikan / Nyatakan / Cadangkan / Senaraikan
• Jawab IKUT MARKAH dalam soalan sahaja.
• TIDAK perlu huraian atau contoh.
•Soalan 2 markah : 2F
•Soalan 3 markah : 3F
•Soalan 4 markah : 4F
CONTOH soalan ‘Berikan / Nyatakan…’
a) Nyatakan kepentingan amalan norma Masyarakat global. (3m)
(T5;Unit1)
JWPN:
Meningkatkan ekonomi global. (F1)
Meningkatkan penguasaan teknologi masyarakat global. (F1)
Membentuk Masyarakat global yang berperikemanusiaan. (F1)
Bahagian A (Soalan Struktur)
• Tiada huruf roman - 2 markah
Mengapakah - 1F + 1H
Bagaimanakah - 1F + 1H
Jelaskan kesan - 1F + 1H
Jelaskan tindakan - 1F + 1H
Jelaskan cara - 1F + 1H
Jelaskan kepentingan - 1F + 1H
CONTOH TIADA HURUF ROMAN- 2 MARKAH
ISU: PERIBADI MULIA HIASAN DIRI (T4;UNIT2)
Contoh soalan ‘Jelaskan / Terangkan…’
Anda ternampak seorang lelaki kurang berupaya hendak melintas jalan.
a) Jelaskan tindakan anda. (2m)
JWPN:
Saya akan membantu lelaki itu untuk melintas jalan. (F1)
Ini kerana saya akan menjadi suri teladan kepada orang lain. (H1)
Bahagian A (Soalan Struktur)
• Tiada huruf roman - 3 markah
Mengapakah - 2F + 1H / 1F + 2H
Bagaimanakah - 2F + 1H / 1F + 2H
Jelaskan kesan - 2F + 1H / 1F + 2H
Jelaskan tindakan - 2F + 1H / 1F + 2H
Jelaskan cara - 2F + 1H / 1F + 2H
Jelaskan kepentingan - 2F + 1H / 1F + 2H
CONTOH TIADA HURUF ROMAN
ISU: NORMA MASYARAKAT MALAYSIA (T4;UNIT1)
a) Jelaskan kepentingan mengamalkan norma masyarakat. (3m)
JWPN: 1F + 2H
Sebagai panduan bertingkah laku. (F1)
Ini kerana norma masyarakat membentuk masyarakat yang teratur. (H1)
Contohnya, memuliakan orang tua. (H1)
Bahagian A (Soalan Struktur)
• Tiada huruf roman - 4 markah
Mengapakah - 2F + 2H / 1F + 3H
Bagaimanakah - 2F + 2H / 1F + 3H
Jelaskan kesan - 2F + 2H / 1F + 3H
Jelaskan tindakan - 2F + 2H / 1F + 3H
Jelaskan cara - 2F + 2H / 1F + 3H
Jelaskan kepentingan - 2F + 2H / 1F + 3H
(Jika calon berikan 4F atau 4H, max. 2 markah sahaja)
CONTOH TIADA HURUF ROMAN- 4MARKAH
ISU: Pembangunan negara bertunjangkan integriti (T5;UNIT6)
Antara contoh integriti demi pembangunan negara ialah mengisytiharkan
cukai pendapatan dengan jujur.
a) Mengapakah rakyat Malaysia perlu mengisytiharkan dan membayar
cukai pendapatan? (4m)
JWPN: 2F + 2H
Untuk membangunkan / memajukan negara. (F1)
Contohnya, hasil cukai pendapatan digunakan untuk membina pelbagai
infrastruktur. (H1)
Untuk membantu dalam perbelanjaan negara. (F2)
Contohnya, hasil cukai pendapatan digunakan untuk membayar gaji
penjawat awam. (H2)
Bahagian A (Soalan Struktur)
•Tiada huruf roman - 4 markah
Ramalkan (2F + 2H)
BAHAGIAN
B DAN C
(ESEI)
FORMAT PEMBERIAN MARKAH
(MENGIKUT ARAS / RUBRIK)
ARAS 4: 7 HINGGA 8 MARKAH
ARAS 3: 5 HINGGA 6 MARKAH
ARAS 2: 3 HINGGA 4 MARKAH
ARAS 1: 1 HINGGA 2 MARKAH
Untuk mendapat Aras 4, jawapan calon perlu menunjukkan
kematangan , pengolahan yang menarik dan contoh yang releven
dengan isu / situasi.
PANDUAN BAHAGIAN B DAN C
1. Pastikan watak ditulis dengan betul.
2. Gunakan ‘Ini kerana / Hal ini kerana’ untuk alasan
3. Gunakan ‘Contohnya / Misalnya’ untuk contoh
4. Gunakan ‘Dengan ini / Kesannya’ untuk kesan
5. Bagi soalan esei berdasarkan nilai:
!Jika calon hanya memberikan nilai tanpa huraian, 0 markah!
Bahagian B dan C (Esei)
1) Tulis jawapan dalam bentuk esei, BUKAN point form.
2) Jangan berikan nilai jika soalan tidak minta nilai.
3) Jawapan yang cemerlang tidak semestinya jawapan yang panjang /
berjela-jela.
4) TIDAK perlu pendahuluan dan kesimpulan.
5) Penandaan 6(a) , 7(a) , 8(a) , 9(a) adalah secara analitik.
6) Penandaan 6(b) , 7(b) , 8(b) , 8(c) , 9(b) , 9(c) adalah secara rubrik/
holistik.
Bahagian B (Soalan 6 & 7) PILIH SATU
6(a) ATAU 7(a) (2m)
Berikan / Nyatakan / Jelaskan
Contoh / Cara / Ciri
2F atau 1F + 1H
6(b) ATAU 7(b) (8m)
Huraikan / Terangkan / Ramalkan…
Manfaat / Kepentingan / Tindakan / Kesan
Minimum 2 set (F + H + H + H)
CONTOH SOALAN 6(a) / 7(a)
Setiap individu harus mengamalkan keperibadian mulia. Antaranya
ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan.
(T4 ; U2)
a) Selain maklumat yang diberikan, nyatakan ciri individu yang
berkeperibadian mulia. (2m)
Satu ciri individu yang berkeperibadian mulia ialah amanah dalam
tindakannya. (F1)
Individu yang berkeperibadian mulia juga sabar dan tenang ketika
menghadapi kesukaran dalam kehidupan. (F1)
b) Terangkan manfaat berkeperibadian mulia bagi seseorang individu. (8m)
CONTOH JWPN (Aras 4: 7-8 markah) : 2 set F (Jawapan) + H (Alasan) + H
(Contoh) + H (Kesan)
Antara manfaat individu yang berkeperibadian mulia ialah disegani oleh orang
lain. Ini kerana individu berkenaan sentiasa melakukan kebaikan. Contohnya,
menderma wang kepada rumah anak yatim. Dengan ini, dia dapat
mempermudahkan kehidupan orang lain.
Individu yang berkeperibadian mulia juga dapat memupuk masyarakat
penyayang. Ini kerana individu tersebut prihatin dan suka menolong orang lain.
Contohnya, memberi makanan kepada gelandangan. Dengan ini, golongan yang
susah tidak akan terabai.
Extra
Selain itu, individu yang berkeperibadian mulia juga menjadi suri teladan kepada
orang lain. Ini kerana individu tersebut menunjukkan sikap amanah. Contohnya,
bekerja bersungguh- sungguh tanpa menerima rasuah. Dengan ini, dia dapat
menyumbang kepada pembangunan negara.
Contoh Esei Aras 3 : 5 - 6m
2 Set F (Jawapan) + H (Alasan) + H (Contoh)
Individu yang berkeperibadian mulia akan disegani oleh orang lain. Ini
kerana dia selalu melakukan kebaikan. Contohnya, menderma wang
kepada rumah anak yatim.
Individu yang berkeperibadian mulia juga dapat memupuk masyarakat
penyayang. Ini kerana dia suka menolong orang lain. Contohnya,
memberi makanan kepada gelandangan.
Contoh Esei Aras 2 : 3 - 4m
2 Set F (Jawapan) + H (Alasan / Contoh)
Individu yang berkeperibadian mulia akan disegani oleh orang lain. Ini
kerana dia selalu berbuat baik.
Individu yang berkeperibadian mulia bersikap penyayang. Contohnya,
dia memberi makanan kepada orang miskin.
Bahagian C (Soalan 8 & 9)
8(a) DAN 9(a) (4m)
Berikan / Nyatakan …
Amalan / Contoh / Cara / Ciri
4F
8(b) DAN 9(b) (8m)
Huraikan / Terangkan …
Manfaat / Kepentingan / Tindakan
Minimum 2 Nilai + 2set (F + H + H + H)
8(c) DAN 9(c) (8m)
Huraikan / Terangkan / Ramalkan…
Implikasi / Kesan / Cabaran
Minimum 2 set (F + H + H +H)
RAMALKAN
•BAHAGIAN ESEI (Ramalkan……) 4F
CONTOH SOALAN BAHAGIAN C (20 MARKAH)
ISU: Individu Glokal (Unit 2) dan Malaysia Unggul Di Mata
Dunia (Unit 11)
Pelakon kelahiran Malaysia yang mencipta nama di
Hollywood, Tan Seri Michelle Yeoh telah mengharumkan
nama negara apabila berjaya dinobatkan sebagai Pelakon
Wanita Terbaik di Anugerah Academy atau Oscar di Los
Angeles, Amerika Syarikat baru-baru ini. Kejayaan beliau
membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu bersaing di
peringkat global.
a) Selain maklumat di atas, berikan contoh
kejayaan Malaysia di persada dunia. (4m)
Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Komanwel pada tahun 1998. Nicol
David adalah juara dunia dalam sukan skuasy. Menara Berkembar
Petronas (KLCC) merupakan antara bangunan tertinggi di dunia.
Malaysia mempunyai lapangan terbang bertaraf dunia, iaitu Kuala
Lumpur International Airport.
b) Berdasarkan maklumat di atas, huraikan kepentingan menjadi
individu glokal. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal
yang dipelajari. (8m)
Minimum 2 N + 2 Set (F + H + H + H)
Aras 4: 7-8 markah
Nilai patriotisme dan nilai rasional.
Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di persada dunia. Ini kerana individu
glokal mampu bersaing di peringkat global. Contohnya, Datuk Lee Chong Wei
memenangi pingat perak di Sukan Olimpik 2008,2012 dan 2016. Dengan ini, pemain
Malaysia akan disegani di peringkat antarabangsa.
Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Ini kerana
individu glokal mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, Datuk Nicol David
mempromosikan Malaysia di seluruh dunia walaupun telah bersara. Dengan ini, beliau
menjadi suri teladan kepada generasi muda di negara kita.
Esei Aras 3: 5-6 markah
1N + 2 Set (F + H + H)
Nilai patriotisme
Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di persada dunia. Ini kerana
individu glokal mampu bersaing di peringkat global. Contohnya, Datuk Lee
Chong Wei memenangi pingat perak di Sukan Olimpik 2008,2012 dan 2016.
Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Ini kerana
individu glokal mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, Datuk Nicol David
mempromosikan Malaysia di seluruh dunia walaupun telah bersara.
Esei Aras 2: 3-4 markah
2 Set (F + H)
Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di dunia. Ini kerana individu
glokal mampu bersaing di peringkat global.
Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Contohnya,
Lee Chong Wei mewakili negara di Sukan Olimpik.
c) Terangkan implikasi jika seseorang itu tidak bersikap glokal. (8m)
Minimum 2 Set (F + H + H + H)
Aras 4: 7-8 markah
Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini
kerana mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, generasi muda
yang terikut-ikut dengan budaya K-pop. Kesannya amalan tradisi dalam
masyarakat akan terjejas.
Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk bersaing dan berkomunikasi
dengan dunia luar. Ini kerana mereka tidak berjaya menguasai ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Contohnya, tidak fasih dalam
Bahasa Inggeris yang sangat penting di peringkat global. Kesannya, individu
tersebut sukar untuk mencari pekerjaan di luar negara.
Esei Aras 3: 5-6 markah
Minimum 2 Set (F + H + H)
Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini
kerana mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, generasi muda
yang terikut-ikut dengan budaya K-pop.
Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk bersaing dan berkomunikasi
dengan dunia luar. Ini kerana mereka tidak berjaya menguasai ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Contohnya, tidak fasih dalam
Bahasa Inggeris.
Esei Aras 2: 3-4 markah
Minimum 2 Set (F + H)
Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar.
Contohnya, orang muda yang meniru budaya K-pop.
Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk berkomunikasi dengan dunia
luar. Contohnya, tidak fasih dalam Bahasa Inggeris.
Q & A
1. Adakah jawapan yang munasabah (tiada dalam buku teks) diterima?
Ya
2. Masih adakah soalan struktur berbentuk ‘Berikan / Nyatakan /
Senaraikan / Akta / Agensi Kerajaan ?’
Tidak
3. Jika nilai salah (soalan esei), adakah ia akan menjejaskan markah?
Ya, Aras yang diperolehi calon akan jatuh walaupun semua huraiannya
betul.
! Soalan esei yang berdasarkan nilai hanya perlukan 2 nilai sahaja !
Q & A
4. Jika huraian berulang (esei), adakah ia menjejaskan markah ?
Ya, aras yang diperolehi calon akan jatuh walupun semua hurainnya betul.
5. Bolehkan calon memberikan nilai (esei) walaupun soalan tidak minta nilai ?
Tidak dibenarkan untuk memberikan nilai.
Adakah ia menjejaskan markah ?
Ya, aras yang diperolehi calon akan jatuh walaupun semua hurainnya betul.
!Soalan esei TIDAK memerlukan pendahuluan / kesimpulan /
peribahasa / simpulan Bahasa !

More Related Content

What's hot

T5 Nota Poket KBAT SEJ SPM
T5 Nota Poket KBAT SEJ SPMT5 Nota Poket KBAT SEJ SPM
T5 Nota Poket KBAT SEJ SPMAzya Ree
 
01 Pengenalan Kepada Reka Cipta
01 Pengenalan Kepada Reka Cipta01 Pengenalan Kepada Reka Cipta
01 Pengenalan Kepada Reka CiptaMohd Nazri Awang
 
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdfSOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdfNurul Fadhilah
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Cikgu Ummi
 
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopleucosolonia
 
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)Fadlan Fadzy
 
Bab 2 sebatian karbon (lemak)
Bab 2 sebatian karbon (lemak)Bab 2 sebatian karbon (lemak)
Bab 2 sebatian karbon (lemak)Shaik Abdul Rahim
 
3.0 daya dan tekanan
3.0 daya dan tekanan3.0 daya dan tekanan
3.0 daya dan tekananMrHan Physics
 
Chapter 4 science FORM 2 KSSM
Chapter 4 science FORM 2 KSSMChapter 4 science FORM 2 KSSM
Chapter 4 science FORM 2 KSSMjamilahshafii
 
Kata terbitan
Kata terbitan Kata terbitan
Kata terbitan firo HAR
 
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1Cikgu Marzuqi
 
100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1Roiamah Basri
 
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'Junidah Sukiman
 
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2Fitriah Gi Kwang
 
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKKSejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKKZhang Ewe
 
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lain
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lainTumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lain
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lainAdda Muda
 

What's hot (20)

Format karangan
Format karanganFormat karangan
Format karangan
 
T5 Nota Poket KBAT SEJ SPM
T5 Nota Poket KBAT SEJ SPMT5 Nota Poket KBAT SEJ SPM
T5 Nota Poket KBAT SEJ SPM
 
01 Pengenalan Kepada Reka Cipta
01 Pengenalan Kepada Reka Cipta01 Pengenalan Kepada Reka Cipta
01 Pengenalan Kepada Reka Cipta
 
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdfSOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
 
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
 
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)
Tingkatan 4 Bab 3 part i. (KSSM)
 
Bab 2 sebatian karbon (lemak)
Bab 2 sebatian karbon (lemak)Bab 2 sebatian karbon (lemak)
Bab 2 sebatian karbon (lemak)
 
KBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPMKBAT Sejarah SPM
KBAT Sejarah SPM
 
3.0 daya dan tekanan
3.0 daya dan tekanan3.0 daya dan tekanan
3.0 daya dan tekanan
 
Chapter 4 science FORM 2 KSSM
Chapter 4 science FORM 2 KSSMChapter 4 science FORM 2 KSSM
Chapter 4 science FORM 2 KSSM
 
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
 
Kata terbitan
Kata terbitan Kata terbitan
Kata terbitan
 
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
 
100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
 
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'
Skrip pidato 'memartabatkan bahasa melayu'
 
Modul 2 : Persamaan linear
Modul 2 : Persamaan linearModul 2 : Persamaan linear
Modul 2 : Persamaan linear
 
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2
FAKTOR PENCETUS PERANG DUNIA PERTAMA DAN KESAN2
 
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKKSejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
 
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lain
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lainTumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lain
Tumbuh tumbuhan & hidupan liar di negara-negara lain
 

Similar to Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx

Pengenalan Sejarah SPM 2013
Pengenalan Sejarah SPM 2013Pengenalan Sejarah SPM 2013
Pengenalan Sejarah SPM 2013Dyieba Latif
 
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016 Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016 Jayjay Dayang
 
Pengajian am format baru 2013
Pengajian am format baru 2013Pengajian am format baru 2013
Pengajian am format baru 2013Faizurrin Junaidi
 
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016Cheng Cheng Chai
 
Hots dalam pendidikan moral
Hots dalam pendidikan moral Hots dalam pendidikan moral
Hots dalam pendidikan moral Cheng Cheng Chai
 
Teknik menjawab spm 2014
Teknik menjawab spm 2014Teknik menjawab spm 2014
Teknik menjawab spm 2014Safaee Zakaria
 
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Kakram Gc
 
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptx
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptxDialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptx
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptxmohdsofi10
 
Penilaian proyek-ehb
Penilaian proyek-ehbPenilaian proyek-ehb
Penilaian proyek-ehbMeri Labut
 
To un 2015 sosiologi b
To un 2015 sosiologi bTo un 2015 sosiologi b
To un 2015 sosiologi bKasmadi Rais
 
Analisis swot
Analisis swotAnalisis swot
Analisis swotdissman
 
Analisa data maklumat dan analisa swot
Analisa data maklumat dan analisa swotAnalisa data maklumat dan analisa swot
Analisa data maklumat dan analisa swotsmklunas2011
 
A+ pmoral
A+ pmoralA+ pmoral
A+ pmoralJes Tan
 
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].pptssuserb6057c
 
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPMContoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPMisharsmiaa
 
Contoh rpp ekonomi badan usaha
Contoh rpp ekonomi badan usahaContoh rpp ekonomi badan usaha
Contoh rpp ekonomi badan usahaKasmadi Rais
 

Similar to Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx (20)

Pengenalan Sejarah SPM 2013
Pengenalan Sejarah SPM 2013Pengenalan Sejarah SPM 2013
Pengenalan Sejarah SPM 2013
 
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016 Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016
Bengkel teknik menjawab soalan pendidikan moral spm 2016
 
Pengajian am format baru 2013
Pengajian am format baru 2013Pengajian am format baru 2013
Pengajian am format baru 2013
 
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016
Modul pd p pend moral spm jpnpp 2016
 
Hots dalam pendidikan moral
Hots dalam pendidikan moral Hots dalam pendidikan moral
Hots dalam pendidikan moral
 
Teknik menjawab spm 2014
Teknik menjawab spm 2014Teknik menjawab spm 2014
Teknik menjawab spm 2014
 
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011
 
TIPS_TERAKHIR_SEJARAH_SPM.pptx
TIPS_TERAKHIR_SEJARAH_SPM.pptxTIPS_TERAKHIR_SEJARAH_SPM.pptx
TIPS_TERAKHIR_SEJARAH_SPM.pptx
 
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptx
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptxDialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptx
Dialog-Prestasi-Sekolah-pptx.pptx
 
Penilaian proyek-ehb
Penilaian proyek-ehbPenilaian proyek-ehb
Penilaian proyek-ehb
 
To un 2015 sosiologi b
To un 2015 sosiologi bTo un 2015 sosiologi b
To un 2015 sosiologi b
 
Analisis swot
Analisis swotAnalisis swot
Analisis swot
 
Analisa data maklumat dan analisa swot
Analisa data maklumat dan analisa swotAnalisa data maklumat dan analisa swot
Analisa data maklumat dan analisa swot
 
A+ pmoral
A+ pmoralA+ pmoral
A+ pmoral
 
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt
4. STATISTIK(s) - Matematika SMP Kelas IX [www.defantri.com].ppt
 
Sdp
SdpSdp
Sdp
 
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPMContoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM
Contoh Kata Tugas Menjawab Sejarah SPM
 
Contoh rpp ekonomi badan usaha
Contoh rpp ekonomi badan usahaContoh rpp ekonomi badan usaha
Contoh rpp ekonomi badan usaha
 
Kelopok 1
Kelopok 1Kelopok 1
Kelopok 1
 
Tip kolej sas kertas 1
Tip kolej sas kertas 1Tip kolej sas kertas 1
Tip kolej sas kertas 1
 

Recently uploaded

PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxZubedImut
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptxyeniyoramapalimdam
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfDianaRuswandari1
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfssuser8410f71
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfSriHandayaniLubisSpd
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1AdiKurniawan24529
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRahmiRauf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx

 • 2. PENDIDIKAN MORAL SPM Kod dan Maksud N - Nilai F - Fakta (Jawapan utama kepada soalan) H - Huraian (Alasan/ contoh / kesan / justifikasi)
 • 3. Bahagian A (Soalan Struktur) • 5 Soalan. Setiap soalan dibahagikan kepada (a), (b) dan (c) sahaja. • Markah penuh 10 markah. • Pemberian markah: (a) 4 markah (b) 3 markah (c) 3 markah ATAU (a) 4 markah (b) 4 markah (c) 2 markah • Calon perlu jawab SEMUA soalan
 • 4. TIPS MENJAWAB • Baca KATA TUGAS soalan dengan teliti Contoh: Berikan / Nyatakan / Jelaskan / Terangkan / Mengapakah / Bagaimanakah JANGAN GUNAKAN nilai untuk menulis huraian CONTOH: Murid perlu menghormati guru di sekolah. (nilai hormat) Rakyat patut bersikap patriotik. (nilai patriotisme) Kita perlu bekerjasama antara satu sama lain. (nilai Kerjasama) Anak-anak harus bersikap jujur terhadap ibu bapa. (nilai kejujuran)
 • 5. PERKATAAN SAMA MAKSUD / MENGGUNAKAN JAWAPAN YANG SAMA 1. Alasan / Sebab / Punca / Faktor 2. Cara / Langkah / Tindakan 3. Kesan / Implikasi / Akibat / Impak 4. Kepentingan / Manfaat / Kebaikan / Faedah
 • 6. •Kata tugas (Berikan/ nyatakan/ jelaskan/ bincangkan/terangkan/huraikan) •Ruang jawapan (i/ii….) …………………………………….. •markah
 • 7. Bahagian A (Soalan Struktur) • Ada huruf roman (i)(ii)...- 4 markah Mengapakah - 2F + 2H Bagaimanakah - 2F + 2H Jelaskan kesan - 2F + 2H Jelaskan tindakan - 2F + 2H Jelaskan cara - 2F + 2H Jelaskan kepentingan - 2F + 2H
 • 8. Bahagian A (Soalan Struktur) • Ada huruf roman (i)(ii)(iii)...- 3 markah Mengapakah - 3F Bagaimanakah - 3F Jelaskan kesan - 3F Jelaskan tindakan - 3F Jelaskan cara - 3F Jelaskan kepentingan - 3F
 • 9. CONTOH ADA HURUF ROMAN ISU: NORMA MASYARAKAT MALAYSIA (T4;UNIT1) a) Mengapakah kita harus mengamalkan norma masyarakat ? (3m) JWPN: i) sebagai panduan bertingkah laku (F1) ii) membentuk masyarakat yang teratur (F1) iii) membina masyarakat yang harmoni (F1)
 • 10. Bahagian A (Soalan Struktur) Tiada huruf roman di ruangan jawapan Kata Tugas Soalan: Berikan / Nyatakan / Cadangkan / Senaraikan • Jawab IKUT MARKAH dalam soalan sahaja. • TIDAK perlu huraian atau contoh. •Soalan 2 markah : 2F •Soalan 3 markah : 3F •Soalan 4 markah : 4F
 • 11. CONTOH soalan ‘Berikan / Nyatakan…’ a) Nyatakan kepentingan amalan norma Masyarakat global. (3m) (T5;Unit1) JWPN: Meningkatkan ekonomi global. (F1) Meningkatkan penguasaan teknologi masyarakat global. (F1) Membentuk Masyarakat global yang berperikemanusiaan. (F1)
 • 12. Bahagian A (Soalan Struktur) • Tiada huruf roman - 2 markah Mengapakah - 1F + 1H Bagaimanakah - 1F + 1H Jelaskan kesan - 1F + 1H Jelaskan tindakan - 1F + 1H Jelaskan cara - 1F + 1H Jelaskan kepentingan - 1F + 1H
 • 13. CONTOH TIADA HURUF ROMAN- 2 MARKAH ISU: PERIBADI MULIA HIASAN DIRI (T4;UNIT2) Contoh soalan ‘Jelaskan / Terangkan…’ Anda ternampak seorang lelaki kurang berupaya hendak melintas jalan. a) Jelaskan tindakan anda. (2m) JWPN: Saya akan membantu lelaki itu untuk melintas jalan. (F1) Ini kerana saya akan menjadi suri teladan kepada orang lain. (H1)
 • 14. Bahagian A (Soalan Struktur) • Tiada huruf roman - 3 markah Mengapakah - 2F + 1H / 1F + 2H Bagaimanakah - 2F + 1H / 1F + 2H Jelaskan kesan - 2F + 1H / 1F + 2H Jelaskan tindakan - 2F + 1H / 1F + 2H Jelaskan cara - 2F + 1H / 1F + 2H Jelaskan kepentingan - 2F + 1H / 1F + 2H
 • 15. CONTOH TIADA HURUF ROMAN ISU: NORMA MASYARAKAT MALAYSIA (T4;UNIT1) a) Jelaskan kepentingan mengamalkan norma masyarakat. (3m) JWPN: 1F + 2H Sebagai panduan bertingkah laku. (F1) Ini kerana norma masyarakat membentuk masyarakat yang teratur. (H1) Contohnya, memuliakan orang tua. (H1)
 • 16. Bahagian A (Soalan Struktur) • Tiada huruf roman - 4 markah Mengapakah - 2F + 2H / 1F + 3H Bagaimanakah - 2F + 2H / 1F + 3H Jelaskan kesan - 2F + 2H / 1F + 3H Jelaskan tindakan - 2F + 2H / 1F + 3H Jelaskan cara - 2F + 2H / 1F + 3H Jelaskan kepentingan - 2F + 2H / 1F + 3H (Jika calon berikan 4F atau 4H, max. 2 markah sahaja)
 • 17. CONTOH TIADA HURUF ROMAN- 4MARKAH ISU: Pembangunan negara bertunjangkan integriti (T5;UNIT6) Antara contoh integriti demi pembangunan negara ialah mengisytiharkan cukai pendapatan dengan jujur. a) Mengapakah rakyat Malaysia perlu mengisytiharkan dan membayar cukai pendapatan? (4m) JWPN: 2F + 2H Untuk membangunkan / memajukan negara. (F1) Contohnya, hasil cukai pendapatan digunakan untuk membina pelbagai infrastruktur. (H1) Untuk membantu dalam perbelanjaan negara. (F2) Contohnya, hasil cukai pendapatan digunakan untuk membayar gaji penjawat awam. (H2)
 • 18. Bahagian A (Soalan Struktur) •Tiada huruf roman - 4 markah Ramalkan (2F + 2H)
 • 20. FORMAT PEMBERIAN MARKAH (MENGIKUT ARAS / RUBRIK) ARAS 4: 7 HINGGA 8 MARKAH ARAS 3: 5 HINGGA 6 MARKAH ARAS 2: 3 HINGGA 4 MARKAH ARAS 1: 1 HINGGA 2 MARKAH Untuk mendapat Aras 4, jawapan calon perlu menunjukkan kematangan , pengolahan yang menarik dan contoh yang releven dengan isu / situasi.
 • 21. PANDUAN BAHAGIAN B DAN C 1. Pastikan watak ditulis dengan betul. 2. Gunakan ‘Ini kerana / Hal ini kerana’ untuk alasan 3. Gunakan ‘Contohnya / Misalnya’ untuk contoh 4. Gunakan ‘Dengan ini / Kesannya’ untuk kesan 5. Bagi soalan esei berdasarkan nilai: !Jika calon hanya memberikan nilai tanpa huraian, 0 markah!
 • 22. Bahagian B dan C (Esei) 1) Tulis jawapan dalam bentuk esei, BUKAN point form. 2) Jangan berikan nilai jika soalan tidak minta nilai. 3) Jawapan yang cemerlang tidak semestinya jawapan yang panjang / berjela-jela. 4) TIDAK perlu pendahuluan dan kesimpulan. 5) Penandaan 6(a) , 7(a) , 8(a) , 9(a) adalah secara analitik. 6) Penandaan 6(b) , 7(b) , 8(b) , 8(c) , 9(b) , 9(c) adalah secara rubrik/ holistik.
 • 23. Bahagian B (Soalan 6 & 7) PILIH SATU 6(a) ATAU 7(a) (2m) Berikan / Nyatakan / Jelaskan Contoh / Cara / Ciri 2F atau 1F + 1H 6(b) ATAU 7(b) (8m) Huraikan / Terangkan / Ramalkan… Manfaat / Kepentingan / Tindakan / Kesan Minimum 2 set (F + H + H + H)
 • 24. CONTOH SOALAN 6(a) / 7(a) Setiap individu harus mengamalkan keperibadian mulia. Antaranya ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. (T4 ; U2) a) Selain maklumat yang diberikan, nyatakan ciri individu yang berkeperibadian mulia. (2m) Satu ciri individu yang berkeperibadian mulia ialah amanah dalam tindakannya. (F1) Individu yang berkeperibadian mulia juga sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. (F1)
 • 25. b) Terangkan manfaat berkeperibadian mulia bagi seseorang individu. (8m) CONTOH JWPN (Aras 4: 7-8 markah) : 2 set F (Jawapan) + H (Alasan) + H (Contoh) + H (Kesan) Antara manfaat individu yang berkeperibadian mulia ialah disegani oleh orang lain. Ini kerana individu berkenaan sentiasa melakukan kebaikan. Contohnya, menderma wang kepada rumah anak yatim. Dengan ini, dia dapat mempermudahkan kehidupan orang lain. Individu yang berkeperibadian mulia juga dapat memupuk masyarakat penyayang. Ini kerana individu tersebut prihatin dan suka menolong orang lain. Contohnya, memberi makanan kepada gelandangan. Dengan ini, golongan yang susah tidak akan terabai. Extra Selain itu, individu yang berkeperibadian mulia juga menjadi suri teladan kepada orang lain. Ini kerana individu tersebut menunjukkan sikap amanah. Contohnya, bekerja bersungguh- sungguh tanpa menerima rasuah. Dengan ini, dia dapat menyumbang kepada pembangunan negara.
 • 26. Contoh Esei Aras 3 : 5 - 6m 2 Set F (Jawapan) + H (Alasan) + H (Contoh) Individu yang berkeperibadian mulia akan disegani oleh orang lain. Ini kerana dia selalu melakukan kebaikan. Contohnya, menderma wang kepada rumah anak yatim. Individu yang berkeperibadian mulia juga dapat memupuk masyarakat penyayang. Ini kerana dia suka menolong orang lain. Contohnya, memberi makanan kepada gelandangan.
 • 27. Contoh Esei Aras 2 : 3 - 4m 2 Set F (Jawapan) + H (Alasan / Contoh) Individu yang berkeperibadian mulia akan disegani oleh orang lain. Ini kerana dia selalu berbuat baik. Individu yang berkeperibadian mulia bersikap penyayang. Contohnya, dia memberi makanan kepada orang miskin.
 • 28. Bahagian C (Soalan 8 & 9) 8(a) DAN 9(a) (4m) Berikan / Nyatakan … Amalan / Contoh / Cara / Ciri 4F 8(b) DAN 9(b) (8m) Huraikan / Terangkan … Manfaat / Kepentingan / Tindakan Minimum 2 Nilai + 2set (F + H + H + H) 8(c) DAN 9(c) (8m) Huraikan / Terangkan / Ramalkan… Implikasi / Kesan / Cabaran Minimum 2 set (F + H + H +H)
 • 30. CONTOH SOALAN BAHAGIAN C (20 MARKAH) ISU: Individu Glokal (Unit 2) dan Malaysia Unggul Di Mata Dunia (Unit 11) Pelakon kelahiran Malaysia yang mencipta nama di Hollywood, Tan Seri Michelle Yeoh telah mengharumkan nama negara apabila berjaya dinobatkan sebagai Pelakon Wanita Terbaik di Anugerah Academy atau Oscar di Los Angeles, Amerika Syarikat baru-baru ini. Kejayaan beliau membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu bersaing di peringkat global.
 • 31. a) Selain maklumat di atas, berikan contoh kejayaan Malaysia di persada dunia. (4m) Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Komanwel pada tahun 1998. Nicol David adalah juara dunia dalam sukan skuasy. Menara Berkembar Petronas (KLCC) merupakan antara bangunan tertinggi di dunia. Malaysia mempunyai lapangan terbang bertaraf dunia, iaitu Kuala Lumpur International Airport.
 • 32. b) Berdasarkan maklumat di atas, huraikan kepentingan menjadi individu glokal. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari. (8m) Minimum 2 N + 2 Set (F + H + H + H) Aras 4: 7-8 markah Nilai patriotisme dan nilai rasional. Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di persada dunia. Ini kerana individu glokal mampu bersaing di peringkat global. Contohnya, Datuk Lee Chong Wei memenangi pingat perak di Sukan Olimpik 2008,2012 dan 2016. Dengan ini, pemain Malaysia akan disegani di peringkat antarabangsa. Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Ini kerana individu glokal mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, Datuk Nicol David mempromosikan Malaysia di seluruh dunia walaupun telah bersara. Dengan ini, beliau menjadi suri teladan kepada generasi muda di negara kita.
 • 33. Esei Aras 3: 5-6 markah 1N + 2 Set (F + H + H) Nilai patriotisme Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di persada dunia. Ini kerana individu glokal mampu bersaing di peringkat global. Contohnya, Datuk Lee Chong Wei memenangi pingat perak di Sukan Olimpik 2008,2012 dan 2016. Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Ini kerana individu glokal mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, Datuk Nicol David mempromosikan Malaysia di seluruh dunia walaupun telah bersara.
 • 34. Esei Aras 2: 3-4 markah 2 Set (F + H) Kepentingan pertama, meningkatkan imej negara di dunia. Ini kerana individu glokal mampu bersaing di peringkat global. Kepentingan kedua, membentuk warganegara yang cintakan negara. Contohnya, Lee Chong Wei mewakili negara di Sukan Olimpik.
 • 35. c) Terangkan implikasi jika seseorang itu tidak bersikap glokal. (8m) Minimum 2 Set (F + H + H + H) Aras 4: 7-8 markah Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini kerana mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, generasi muda yang terikut-ikut dengan budaya K-pop. Kesannya amalan tradisi dalam masyarakat akan terjejas. Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Ini kerana mereka tidak berjaya menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Contohnya, tidak fasih dalam Bahasa Inggeris yang sangat penting di peringkat global. Kesannya, individu tersebut sukar untuk mencari pekerjaan di luar negara.
 • 36. Esei Aras 3: 5-6 markah Minimum 2 Set (F + H + H) Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini kerana mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Contohnya, generasi muda yang terikut-ikut dengan budaya K-pop. Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Ini kerana mereka tidak berjaya menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Contohnya, tidak fasih dalam Bahasa Inggeris.
 • 37. Esei Aras 2: 3-4 markah Minimum 2 Set (F + H) Individu yang tidak bersikap glokal mudah terpengaruh dengan budaya luar. Contohnya, orang muda yang meniru budaya K-pop. Individu yang tidak bersikap glokal sukar untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Contohnya, tidak fasih dalam Bahasa Inggeris.
 • 38. Q & A 1. Adakah jawapan yang munasabah (tiada dalam buku teks) diterima? Ya 2. Masih adakah soalan struktur berbentuk ‘Berikan / Nyatakan / Senaraikan / Akta / Agensi Kerajaan ?’ Tidak 3. Jika nilai salah (soalan esei), adakah ia akan menjejaskan markah? Ya, Aras yang diperolehi calon akan jatuh walaupun semua huraiannya betul. ! Soalan esei yang berdasarkan nilai hanya perlukan 2 nilai sahaja !
 • 39. Q & A 4. Jika huraian berulang (esei), adakah ia menjejaskan markah ? Ya, aras yang diperolehi calon akan jatuh walupun semua hurainnya betul. 5. Bolehkan calon memberikan nilai (esei) walaupun soalan tidak minta nilai ? Tidak dibenarkan untuk memberikan nilai. Adakah ia menjejaskan markah ? Ya, aras yang diperolehi calon akan jatuh walaupun semua hurainnya betul. !Soalan esei TIDAK memerlukan pendahuluan / kesimpulan / peribahasa / simpulan Bahasa !