Teknik menjawab spm 2014

3,177 views

Published on

TEKNIK MENJAWAB SOALAN SPM TASAWWUR ISLAM

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah ( Contoh ) yang menyokong pendapat anda
 • Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah ( Contoh ) yang menyokong pendapat anda
 • Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah ( Contoh ) yang menyokong pendapat anda
 • Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas
 • Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas
 • Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas
 • Perbandingan ialah menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau lebih
  Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik-baiknya di jawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat , mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan seumpamanya.
 • Perbandingan ialah menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau lebih
  Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik-baiknya di jawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat , mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan seumpamanya.
 • Jawapan bagi soalan ini mestilah dalam bentuk fakta yang spesifek dan tidak memerlukan huraian yang terlalu panjang
 • Jawapan bagi soalan ini mestilah dalam bentuk fakta yang spesifek dan tidak memerlukan huraian yang terlalu panjang
 • Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada
 • Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada
 • Teknik menjawab spm 2014

  1. 1. Tasawwur Islam SPM (5226) Format SPM Kertas 1 Soalan SPM Kertas 2 2013 Format SPM Kertas 2 Soalan SPM K1 2013 Kelemahan Calon Bentuk Soalan Kertas 2 Analisis soalan Renungan Teknik menjawab yang baik Peperiksaan Format Pentaksiran Sukatan MP Ting 5 Penutup Sukatan MP Ting 4 Kata Kunci Soalan GemuruhGemuruh Kau BolehKau Boleh Soalan bengkelSoalan bengkel
  2. 2. Kertas 1 (5226/1) Kertas satu berbentuk ujian objektif berstruktur Kertas 2 (5226/2) Kertas 2 berbentuk ujian subjektif
  3. 3. BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif 2 Jenis Instrumen Item Objektif : a) Aneka Pilihan mudah b) Aneka Pilihan Kompleks Item Subjektif : i. Item Respon Terhad ii. Item Berstrukrtur 3 Bilangan Soalan Jenis Soalan (Jawab Semua) i. Bahagaian A : 20 soalan Objektif (Aneka Pilihan ) ii. Bahagian B : Soalan-Soalan Objektif Berstruktur 7 Soalan ( Jawab lima soalan sahaja, Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan yang lain )
  4. 4. BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 4 Jumlah Markah 40 Markah ( 29% ) 100 Markah ( 71%) 5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit 6 Wajaran Konstruk Pengetahuan - 50 % Pemahaman – 50 % Pengetahuan – 20 % Pemahaman – 40 % Kemahiran 40 % 7 Cakupan Konteks Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5 Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5 8 Aras kesukaran Rendah – R Sederhana – S Tinggi – T R : 50 % S : 30 % T : 20 % R : 50 % S : 30 % T : 20 %
  5. 5.  Item Soalan : a) Aneka Pilihan b) Berstruktur Masa : 1 jam 15 minit = 75 minit. Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5 Jenis Instrumen Ujian Objektif 2 Bahagian: A & B Nombor kod 5226/1 Markah : 40
  6. 6. Bahagian A 20 Soalan dikemukakan = 20 Markah 1. Soalan Aneka Pilihan A, B, C & D 2. Pilihan berdasarkan cadangan yang telah diberikan 3. Pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang Kertas 1 Bahagian B
  7. 7. Bahagian B: ( 20 Markah Soalan 21 – 40 ) 1. Tulis Istilah Yang Sesuai 2. Lengkapkan Pernyataan 3. Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual 4. Tuliskan Hukum / Jenis Ibadat 5. Betul atau salah 6. Padanan Tip Untuk Kertas 1Tip Untuk Kertas 1
  8. 8. Bahagian B Larangan Bil Kata Kerja TAHUN 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1 Tulis Istilah           2 Lengkapkan Pernyataan           3 Lengkapkan Carta / Rajah / Jadual              4 Padanan ( X , Y ) ( P , Q )    5 Betul salah          6 Tulis Hukum /Jenis Ibadat 
  9. 9. Masa Ceraian Soalan Jenis soalan Jum Soalan Soalan dijawab Tajuk soalan 1 Jam 15 Minit (75 Minit) Bahagian A Soalan aneka pilihan 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 Bahagian B Soalan objektif berstruk tur 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5
  10. 10. 1. Memberikan jawapan lebih daripada satu Contohnya Menghitamkan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama ( A, B dan sebagainya) 2. Memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B ( Objektif berstruktur ) 3. Memberikan jawapan yang berpola contohnya 15 soalan ditanda A 15 soalan ditanda B
  11. 11. Jawapan Berpola Menghitam lebih daripada 1 jawapan
  12. 12. Nombor kod 5226/2  Item Soalan : Respon terhad Masa : 2 jam 30 minit = 150 minit. Bilangan Soalan 7 Soalan ditawarkan. Jawab 5 soalan sahaja. (Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain) Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5 Markah : 100
  13. 13. Masa Ceraian Soalan Jenis soalan Jum Soalan Tajuk soalan 2Jam 30 Minit (150Minit) Bahagian A Soalan Respon terhad 7 soalan ( Jawab 5 sahaja) Soalan 1 wajib dijawab dan pilh mana- mana 4 soalan lain •Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 Sila baca dan ambil perhatian terhadap info pintar dalam buku teks Ting 5 atau
  14. 14. Kata Kunci Yang Selalu Digunakan Dalam Soalan SPM  Terangkan  Huraikan  Jelaskan  Berikan  Apakah  Nyatakan  Cadangkan  Senaraikan  Kemukakan  Bagaimana kah  Namakan Kata Kunci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201 2 2013 Terangkan 10 13 9 9 9 14 12 12 6 Huraikan 3 4 7 7 3 2 4 4 7 Jelaskan 6 1 9 6 8 7 7 9 12 Berikan 1 1 - - - - - - - Apakah 1 2 1 3 2 - 2 2 1 Nyatakan 2 6 5 5 4 10 9 2 5 Senaraikan 2 5 4 5 5 2 4 4 5 Kemukakan 4 - - - 2 - - - Bagaimanakah 1 - - 1 1 - - - Cadangkan - 1 - 1 3 2 2 - Namakan - - - - - - - 1 - Jumlah 30 33 35 37 37 37 38 36 36
  15. 15. Pernyataan Perbincangan Huraian Penerangan Pengertian Perbandingan
  16. 16. Contoh kata kunci soalan penyataan Mengapakah Kemukakan Senaraikan Nyatakan. Apakah Berikan Namakan Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan spesefik sahaja.
  17. 17. 1(c)(i) Penyelesaian masalah secara Islam menghidupkan semangat daya juang kepada individu. Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik [ 4 markah ] 1. (c)(i) Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik. 1. Untuk menguatkan semangat dalam menghadapi pelajaran 2. Memberi keyakinan kepada diri sendiri untuk berjaya. 3. Supaya sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri dalam pelajaran. 4. Supaya sentiasa konsisten mengikut jadual pembelajaran yang telah disediakan. 4
  18. 18. 3b(ii). Islam melarang pencerobohan terhadap harta orang lain Senaraikan empat contoh pencerobohan tersebut [ 4 markah ] 3b(ii). Contoh pencerobohan terhadap harta 1 - Mencuri 7 - Menyamun 2 - Monopoli 8 - Meragut 3 - Riba 9 - Pecah amanah / mengambil 4 - Rasuah harta anak yatim 5 - Menipu / Gharar 10 - Enggan berzakat 6 – Merompak 11 - Manipulasi. 4
  19. 19. 4.a(i) Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa bimbingan wahyu [ 4 markah ] 4.a(i) Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tanpa bimbingan wahyu ialah : 1. Akal manusia tidak mampu memahami perkara ghaib seperti malaikat, jin dan sebagainya 2. Akal manusia tidak mampu memahami perkara akidah seperti kewujudan Allah SWT dengan cara yang betul 3. Akal manusia tidak mampu memahami perkara samiyyat seperti azab kubur 4. Akal manusia tidak mampu memahami hukum agama dengan betul seperti hukum wajib, haram dan sebagainya 4
  20. 20. 5c(ii). Iman yang kukuh hasil penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa dan perlakuan seseorang. Apakah kesan tersebut ? [ 4 markah ] 5c(ii) . Kesan penyelesaian masalah secara Islam kepada jiwa dan perlakuan seseorang ialah : 1. Menambah keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul SAW 2. Dapat memberi ketenangan jiwa kepada manusia kerana masalah dapat diselesaikan dengan tepat dan baik 3. Dapat menanamkan sifat ikhlas dalam jiwa kerana bergantung harap kepada Allah semasa menyelesaikan masalah 4. Sentiasa reda dengan qada’ dan qadar daripada Allah SWT 4
  21. 21. 6.d(i) Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam. Berikan dua hujjah anda [ 4 markah ] 6d(i). Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam 1. Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w kerana tidak mempercayai hadis Rasulullah s.a.w 2. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat 3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci. 4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran yang menjadi sumber perundangan Islam yang utama. 5. Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat yang merosakkan akidah sesorang 4
  22. 22. Contoh Kata kunci •Bincangkan •Cadangkan •Bagaimanakah Perbincangan Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah ( Contoh ) yang menyokong pendapat anda
  23. 23. 5(a). Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan [ 4 markah ] 5(a). Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana 1. Nyawa merupakan anugerah Allah s.w.t kepada manusia yang sangat bernilai. 2. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka. 3. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan bagi menjaga nyawa manusia. 4. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri dan nyawa orang lain. 4
  24. 24. 4(a). Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM 50.00. Cadangkan dua cara anda memanfaatkan wang tersebut. (4 markah ) 4.(a) Cara saya memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolah 1. Membeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainya 2. Membayar yuran kelas tambahan atau tusyen. 3. Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah. 4. Menabung untuk kegunaan masa hadapan. [ 4 markah ] 4
  25. 25. 7.b(iii) Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku ?. 7b(iii) . Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 1. Saling hormat menghormati antara satu sama lain dalam semua keadaan 2. Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti yang berfaedah kepada masyarakat seperti gotong-royong / bantu membantu / tolong menolong 3. Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuka 4. Sentiasa mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain 5. Mengadakan aktiviti berbentuk kempen / ceramah / media berkaitan perpaduan seperti menerbitkan rencana di akhbar [ 4 markah ] 4
  26. 26. Contoh kata kunci  Buktikan  Huraikan  Penyelesaian masalah Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas
  27. 27. 1(b). Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah s.w.t yang mempunyai keunggulannya yang tersendiri. Buktikan Islam adalah agama yang unggul. [ 4 markah ] 1(b). Bukti keunggulan Islam ialah : 1. Ajaran Islam bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT melalui al-quran dan hadis rasulullah SAW 2. Ajaran Islam bersifat syumuliyyah iaitu lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia seperti akidah, syariat dan akhlak 3. Agama Islam bersifat waqiiyah adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia yang inginkan hidup dalam kebahagiaan. 4. Ajaran Islam adalah adil dan saksama kepada semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan. 5. Ajaran Islam bersifat alamiyyah iaitu sesuai pada semua zaman, tempat, masa dan keadaan. 4
  28. 28. 4(c). Islam tidak menafikan hak wanita untuk keluar bekerja. Huraikan dua tuntutan Islam terhadap wanita yang bekerja bagi mengekalkan keharmonian keluarga. 4(c) . Tuntutan Islam terhadap wanita yang bekerja bagi mengekalkan keharmonian keluarga ialah : 1. Sentiasa memelihara maruah diri dengan menutup aurat semasa bekerja. 2. Sentiasa menjaga maruah keluarga dan suami semasa bekerja 3. Sentiasa menjaga batasan pergaulan dengan pekerja lain semasa bekerja. 4. Sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah s.w.t. dengan melakukan ibadat wajib seperti solat ketika bekerja. 5. Sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu dan seorang isteri walaupun sibuk bekerja [ 4 markah ] 4
  29. 29. 3c(i) . Ada remaja berfahaman bahawa mereka bebas memilih cara hidup sendiri tanpa menghiraukan kawalan ibu bapa. Apakah yang akan berlaku sekiranya remaja bertindak berdasarkan fahaman tersebut ? 3c(i) . Perkara yang akan berlaku sekiranya remaja berfahaman sedemikian. 1. Remaja tidak lagi akan menghormati orang tua / guru mereka 2. Wujudnya sikap derhaka kepada ibu bapa dan kaum keluarga. 3. Remaja akan terjebak dengan kegiatan jenayah seperti mencuri 4. Remaja akan rosak akidah dan pegangan agama mereka menjadi longgar [ 4 markah ] 4
  30. 30. Contoh kata Kunci  Bandingkan  Bezakan Perbandingan ialah menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau lebih Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik-baiknya di jawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat , mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan seumpamanya.
  31. 31. 4 . Jelaskan dua perbandingan sikap orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi ujian Allah mengenai harta Bil Orang Beriman Orang yang tidak beriman 1 Sentiasa menunaikan Zakat Sering mengabaikan zakat 2 Membanyakkan derma /sedekah /belanja harta kejalan Allah Membelanjakan harta ke jalan maksiat. 3 Sentiasa menunaikan ibadat Sering meninggalkan ibadat 4. Perbandingan antara orang beriman dengan yang tidak beriman dalam ujian harta. [ 4 markah ] 4
  32. 32. 4(c). Jelaskan dua perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Sistem barat. Bil Sistem sosial Islam Sistem sosial barat 1 Berasaskan al-Quran Berasaskan pemikiran manusia 2 Berdasakan kepada ukhuwwah islamiyah Berdasarkan warna kulit dan kedudukan 3 Mementingkan urusan dunia dan akhirat Mementingkan keduniaan dan kebendaan semata-mata 4(c). Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah: [4 markah ] 4
  33. 33. Kata Kunci  Terangkan  Jelaskan Jawapan bagi soalan ini mestilah dalam bentuk fakta yang spesifek dan tidak memerlukan huraian yang terlalu panjang
  34. 34. 2b(iii). Terangkan dua daripada prinsip Syumuliyyah 2b(ii). Dua prinsip syumuliyyah ialah. 1. Kesempurnaan hanya milik mutlak Allah s.w.t semata-mata / manakala manusia lemah 2. Semua mahkluk terikat dengan masa/tempat dan ruang / semua manusia mesti patuh kepada perintah Allah SWT 3. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk mentadbir dan menguruskan alam ini dengan peraturan yang telah ditetapkanNya [ 4 markah ] 4
  35. 35. 3c(i). Islam telah menetapkan beberapa syarat untuk menjadikan aktiviti harian sebagai ibadat. Jelaskan kepentingan ibadat dalam pembentukan akhlak seorang muslim. 3c(i). Kepentingan ibadat dalam pembentukan akhlak seorang muslim. 1. Ibadat dapat menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang. 2. Ibadat dapat mendekatkan seseorang dengan Allah s.w.t. 3. Ibadat dapat menghilangkan sifat riak dalam diri seseorang 4. Ibadat dapat mendidik seseorang dengan sifat merendah diri. [ 4 markah ] 4
  36. 36. Kata Kunci  Apakah maksud  Berikan pengertian Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada
  37. 37. 3a(ii) . Ibadah terbahagi kepada ibadah khusus dan ibadah umum. Apakah maksud ibadah-ibadah tersebut [ 4 markah ] 3a(ii) .Maksud kedua-dua ibadah tersebut ialah : Maksud ibadat khusus ialah 1. Ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah cara pelaksanaan dan ganjarannya. 2. Ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah/Tuhan 3. Ibadat wajib contohnya solat fardu Maksud ibadat umum ialah 1. Perbuatan atau amalan manusia yang dilakukan kerana Allah s.w.t. 2 .Ibadat yang menghubungkan manusia sesama manusia contohnya bersedekah 3. Ibadat sunat contohnya bersedekah 4
  38. 38. 2. Akal sangat penting kepada manusia. Berikan pengertian akal [ 2 markah ] 2. Pengertian akal ialah : - Anugerah Allah SWT kepada manusia untuk berfikir/ alat untuk manusia berfikir 2
  39. 39.  Butiran diri tidak ditulis dengan jelas  Jawapan tidak lengkap / terlalu ringkas.  Jawapan berbelit-belit  Tidak cermat memilih dan memahami kehendak soalan  Lemah dalam memahami sesuatu istilah  Tidak dapat menulis istilah tertentu dengan betul  Tidak mengikut panduan markah yang diberikan  Isi jawapan yang berulang-ulang atau sama maksud  Tertinggal ceraian jawapan  Jawapan diberi tidak mengikut kehendak soalan
  40. 40.  Jawapan yang diconteng dengan liquid paper dan tidak ditulis semula  Tulisan yang tidak boleh dibaca dengan jelas oleh pemeriksa  Tidak menjawab dan menyususn jawapan mengikut urutan yang sepatutnya.  Menggunakan bahasa pasar atau daerah.  Jawapan terlalu ringkas / kurang daripada yang diminta.  Tiada nombor soalan  Tiada perenggan / ruang antara satu soalan dengan soalan lain
  41. 41. 1. Mengulangkaji semua tajuk yang telah dipelajari di tingkatan 4 & 5 2. Teliti dan fahami kehendak soalan dengan baik 3. Menjawab soalan dengan struktur bahasa penulisan yang boleh difahami 4. Elakkan daripada mengulangi maksud isi yang sama 5. Elakkan daripada menjawab terlalu ringkas atau meleret-leret 6. Sesuaikan jawapan dengan arahan dalam sesuatu soalan 7. Memahami teknik dan cara menjawab yang betul 8. Tumpukan lebih perhatian kepada buku teks dan bahan rujukan hanya sebagai pelengkap sahaja. 9. Calon digalakkan memberi isi jawapan yang lebih jika jawapan yang diberikan tidak begitu menyakinkan. 10.Kuasai semua tajuk dalam sukatan pelajaran dan elakkan daripada meramal tajuk-tajuk yang akan keluar dalam peperiksaan. 11.Setiap jawapan mestia ada 1. ISI / FAKTA 2. HURAIAN 3. CONTOH
  42. 42. Sepatutnya isi jawapan mesti mengandungi dua aspek iaitu:- FAKTA + HURAIAN & CONTOH . 1. (a) (i). Terangkan dua sebab Islam menyuruh umatnya memiliki sifat sabar. [ 4 markah ] 1.(a)(1) Dua sebab Islam menyuruh umatnya memiliki sifat sabar ialah kerana • Menjadi tabah • Mencapai kejayaan 1.(a)(1) Dua sebab Islam menyuruh umatnya memiliki sifat sabar ialah kerana • Menjadi tabah ketika menghadapi sebarang cabaran dan dugaan • Mencapai kejayaan dalam pekerjaan  1  1  1  1  1 1
  43. 43. LEMAH UNTUK MEMAHAMI SESUATU ISTILAH- ISTILAH TERTENTU APAKAH MAKSUD …….. 1. Al-Bai bithaman ajil 2. Hudud 3. Atheis 4. Kapitalisme 5. Al-Waqiiyyah 6. Al-Murunah 7. Dan lain-lain
  44. 44. CONTOH Atheis dieja Artis Qias dieja Kias Qisas dieja Kisas
  45. 45. 2. Apakah akibat jika mengamalkan ilmu yang tidak berasaskan wahyu 1.Ilmu tersebut tidak mendapat keredhaan Allah SWT 2.Ilmu yang diperolehi tidak berkat 1. Hidupnya menghadapi kekeliruan dan kesesatan sepanjang masa 2. Boleh menyebabkan seseorang itu terpesong akidahnya 0 0 1 1 2
  46. 46. 2(a)(i) Dua sebab agama wadie tidak diterima oleh Allah SWT kerana 1. Menyalahi fitrah beragama iatu menyekutukan Allah SWT 2. Ianya mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu yang lain 3. Agama tersebut bertentangan dengan akidah Islam iaitu mengesakan Allah SWT 4. Wujudnya perbuatan menduakan Allah SWT 2(a)i Nyatakan dua sebab agama wadie (budaya tidak diterima oleh Allah SWT (4 markah) 2(a)(i) Dua sebab agama wadie tidak diterima oleh Allah SWT Ialah 1. Menyalahi fitrah beragama iatu menyekutukan Allah SWT 2. Agama yang tidak berlandaskan al-Quran / sunnah kerana daripada ciptaan manusia 3. Menggalakkan pergaulan bebas tanpa batasan 4. Ajarannya mengagungkan dan memuja pemimpin serta individu tertentu 1 1 1 1 1 1 11 11
  47. 47. MENJAWAB ISI YANG SAMA MAKSUDNYA 3(c) Huraikan dua kesan terhadap masyarakat jika hakim tidak berlaku adil : [ 4 markah ] 1. Berlaku pergaduhan kerana masyarakat tidak puas hati 2. Berlakunya berbalahan dalam kalangan masyarakat 3. Berlakunya pertelingkahan dalam masyarakat 4. Masyarakat akan berpecah belah kerana bergaduh sesama sendiri 4 1 1. Berlaku pergaduhan kerana masyarakat tidak puas hati 2. Memutuskan silaturahim kerana berlaku permusuhan 3. Undang-undang tidak dipatuhi oleh masyarakat kerana meragui keupayaan hakim 4. Masyarakat tidak menghormati institusi kehakiman kerana hilang keyakinan 5. Keputusan hakim dipertikaikan oleh masyarakat kerana berat sebelah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  48. 48. Apakah asas perpaduan mengikut pandangan Islam 1.Bersatu padu 2.Tolong menolong antara satu sama lain 3.Menjalinkan hubungan yang baik antara satu sama lain 1. Beriman kepada Allah 2. Berpandukan al-Quran dan Hadis 3. Pegangan agama yang satu / agama yang diredai Allah 0 0 0 1 1 1
  49. 49.  Perhatikan jumlah markah untuk memastikan jawapan yang sepatutnya anda berikan  Buat rangka jawapan dengan ringkas  Mulakan menjawab soalan yang mudah dahulu kemudian diikuti dengan jawapan yang susah  Pastikan aspek jawapan yang perlu diambil perhatian ketika menjawab seperti Bukan, Tidak benar, Kecuali dan sebagainya ( Kertas 1 )  Tulis nombor soalan dengan jelas dan teratur  Jawapan untuk setiap soalan perlu dibuat dalam halaman yang berlainan  Gunakan kertas helaian baru bagi setiap nombor soalan baru  Tinggalkan ruangan antara jawapan dengan jawapan seterusnya.  Jawapan dalam bentuk poin bukannya esei atau rencana  Sekiranya soalan perbezaan buatlah kotak  Jenis huraian, hendaklah menyatakan isi, huraian dan contohnya.
  50. 50.  Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk nombor (jangan dalam bentuk ayat yang berjela-jela)  Semak semula jawapan setelah selesai menjawab semua soalan  Susun jawapan mengikut urutan nombor soalan  Tulis butiran diri dengan lengkap pada kertas jawapan seperti nombor kad pengenalan dan angka giliran  Baca keseluruhan arahan yang terdapat diluar dan didalam kertas soalan d  Pastikan anda mendapat kertas soalan yang sepatutnya  Tandakan soalan yang hendak dijawab dan mendapat markah yang banyak  Baca arahan dengan teliti.  Jawab semua soalan yang dipilih.  Jawapan bentuk fakta berikan huraian.
  51. 51.  10 minit Peruntukan (menyemak)  Gunakan pen dakwat biru atau hitam sahaja  Rangkakan jawapan dahulu  Catatkan isi jawapan bagi mengelakkan fakta tertinggal.  Pastikan Isi jawapan tidak berulang.  Sila jawab lebih dari soalan yang diminta.  Soalan perbezaan, perlu dijawab dengan jelas.  Pastikan semua di jawab sekalipun tidak dapat menjawab dengan tepat.  Hafal jawapan bagai soalan yang mempunyai jawapan yang hampir sama
  52. 52. Gunakan kertas helaian baru bagi setiap no.soalan. Sedapat mungkin,: *Tiap-tiap jawapan gunakan sehelai kertas *Jangan ada jawapan soalan lain pada kertas jawapan yang sama *Hindarkan bentuk arahan kepadapemeriksauntuk mencari jawapan Maaf Tuan! Jawapan tertinggal…… Jawapan adadi mukasurat 5 . Sekali lagi maaf Tuan,
  53. 53. Hindarkan jawapan Menumpang 5. (a)i……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………….. (ii) …………………………………………………………………………………… …………………………………….. ###Jawapan Soalan no 3 C (iii) …………………………………………………………………………………… …………………………… (iii) …………………………………………………………………………………… ………………………………………. Jawapan Menumpang
  54. 54. Ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam Ialah orang yang hari ini sama seperti semalam Ialah orang yang hari ini lebih buruk dari semalam Kejayaan boleh dilakukan oleh insan biasa yang melakukan usaha secara yang luar biasa. Kejayaan adalah suatu pengembaraan dan bukanlah suatu destinasi Kejayaan terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah gagal, tetapi kita bangkit kembali menempa kejayaan setiap kali kita gagal. Jangan cepat berputus asa kerana kerapkali kunci yang terakhir lah yang dapat membuka pintu Tidak selalu orang yang pandai akan mendapat kehidupan yang terbaik, Kerana hanya orang yang sentiasa berusaha, banyak bersabar dan tidak pernah berputus asa sahaja yang akanBuktiBukti
  55. 55. P Persediaan awal menjamin kejayaan E Elakkan mengulangkaji pada saat akhir P Peruntukan masa secara bijak E Elakkan perlakuan menipu R Rangka jawapan sebelum jawab I Isi harus disusun atur K Ketepatan, kekemasan dan kualiti S Semak semula kerja anda A Analisa soalan meringankan kekangan A Akur dengan arahan dan kehendak soalan N Nilai prestasi diri anda dari semasa ke semasa
  56. 56. M - MULAKAN DENGAN NAMA ALLAH E – ELAKKAN GANGGUAN M - MENELITI PERKATAAN, FAKTA & KONSEP B - BACA DENGAN PANTAS A- AKTIVITI DIRI MENGIKUT KEPERLUAN C- CARI IDEA DAN PENDEKATAN A- ANALISIS UNTUK MUDAH DIINGAT
  57. 57. Memberi perhatian yang serius terhadap pelajaran dalam kelas Dengar dengan teliti apa yang diperkatakan oleh guru Cuba fahami serta sematkan dalam ingatan anda Buat catatan fakta-fakta penting Biar susah sekejap untuk bersenang lenang pada masa yang panjang
  58. 58. Asas pemikiran Islam Pandangan Hidup Islam Institusi Islam Menjelaskan tentang: 1. Sistem Pemerintahan Islam 2. Sistem Kehakiman Islam 3. Sistem Sosial Islam 1. Ketuhanan (Rabaniyyah) 2. Lengkap (Syumuliyyah) 3. Benar & Nyata (Waqiyyah) 4. Sawarjagat(Alamiyyah) 5. Luwes(Murunah) 6. Thabat ( Kekal ) Menjelaskan tentang: 1. Konsep Ketuhanan 2. Konsep Kerasulan 3. Konsep Insan 4. Konsep Alam 5. Tanggungjawab memelihara dan memulihara alam 6. Kedudukan wahyu dan Akal 7. Bimbingan Al-Quran 8. Bimbingan Hadis 9. Pengaruh yang merosakkan Pemikiran Menjelaskan tentang:
  59. 59. Asas Pemikiran Islam Ketuhanan,Kerasulan, Insan & Alam Konsep Ketuhanan Konsep Kerasulan Konsep Insan Konsep Alam Pengertian, Konsep, Kepentingan, Ciri, Perbezaan • Rububiyyah • Uluhiyyah • Asma’ Wa Sifat • Fitrah beragama • Peranan agama dalam membina tamadun • Kepentingan beragama • Nabi dan Rasul • Rasul Ulul Azmi • Sifat Rasul • Peranan Rasul • Adab kepada Rasul • Mukjizat / perkara luar biasa • Muhammad Rasul terakhir • Kejadian Manusia • Tanggungjawab Insan • Sebab diberikan tanggungjawab • Pembahagian Alam • Perbezaan Alam Ghaib dan Musyahadah • Hikmah Beriman dengan alam Ghaib • Hikmah kerahsiaan alam ghaib • Tanggungjawab terhadap alam • Sumbangan alam
  60. 60. Asas Pemikiran Islam Kedudukan Wahyu & Akal AkalWahyu Islam Agama Syumul Takrif Ciri-ciri Cara diturunkan Keistimewaan Peranan & Kedudukan Keperluan Kesan Perbezaan Cara bersyukur Wahyu sumber ilmu yang azali Ilmu fardu ain dan kifayah  Islam sebagai Addin  Ciri keunggulan Islam  Islam Agama Samawi / Wadiie  Ciri-ciri kebenaran Islam  Ciri-ciri Keunggulan Islam  Ciri Keistemewaan Islam  Bukti kebenaran Islam  Unsur-unsur pencemaran Islam Takrif Ciri-ciri Kelemahan akal Peranan akal Perkara yang merosakkan akal Cara bersyukur
  61. 61. Asas Pemikiran Islam Pengaruh yang merosakkan Pemikiran Pengaruh Asing yang bertentangan dengan Islam Ciri-ciri Pengaruh asing. Penyebaran pengaruh asing Budaya Islam dan bukan Islam Ancaman & Cara menangani Kesan FAHAMAN MULHID : Ajaran Sesat Atheisme Kapitalisme Sosialisme Materialisme Sekularisme Takrif & contoh – Sebab berlaku & cara mengatasi - kesan Bimbingan Al-Quran  Takrif  Ciri-ciri  Peranan  Faktor Penurunan  Pemikiran yang menyalahi Syarak  Cara bersyukur  Takrif  Ciri-ciri  Kepentingan  Faktor Penurunan  Pemikiran yang menepati Syarak  Hadis sahih dan hadis dhaif  Fahaman anti hadis Bimbingan Hadis
  62. 62. Pandangan Hidup Islam Takrif Prinsip Ciri-ciri syariat terdahulu Cara memiliki sifat Rabaniyya h Rabaniyyah Syumuliyah Waqiiyyah Alamiyyah Murunah Takrif Prinsip Kesyumulan Islam dalam kehidupan ( Ibadat Khusus & Umum) Konsep kesyumulan dalam kehidupan 1. Bidang ekonomi 2. Bidang sosial 3. Bidang perundangan Takrif Prinsip Aspek kesederhanaan Islam dalam 1. Akidah 2. Ibadat 3. Kerohanian 4. undang-undang 5. Individu dan masyarakat Takrif Prinsip Bukti Islam bersifat Alamiyyah 1. Bidang perundangan 2.Bidang Sosial 3.Bidang Ibadat 1. Pengertian 2. Prinsip 3. Lelebihan sifat murunah 4. Thabat dalam akidah, Ibadat dan ketetapan hukum syarak 5. Perkaitan antara murunah dan thabat
  63. 63. Institusi Islam Pemerintahan Pemimpin dan Rakyat Kehakiman • Pentadbiran negara 1.Negara Islam - Pengertian - Prinsip - Pembentukan - Matlamat - Ciri-ciri 2. Piagam Madinah 3. Majlis Syura • Khalifah 1. Pengertian 2. Ciri-ciri 3. Syarat 4. Tugas dan tanggungjawab 5. Hakdan tanggungjawab rakyat 6. Implikasi pengabaian tugas khalifah 7. Implikasi pengabaian tanggungjawab rakyat • Matlamat • Prinsip • Sumber • Kelayakan Hakim • Tanggung jawab hakim • Kepentingan kehakiman • Peranan kehakiman • Etika kehakiman Sosial • Pengertian • Nilai luhur sistem sosial Islam • Ciri-ciri • Matlamat • Tanggungjawab manusia • KonsepIbadat dalam Islam • Tawakal • Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial
  64. 64. BAB 1 Ekonomi Islam BAB 2 Falsafah Perundangan Islam BAB 3 Penyelesaian masalah Menjelaskan tentang:  Islam dan harta  Islam dan Hak Milik  Islam dan pekerjaan  Falsafah dan sistem muamalah Islam Menjelaskan tentang:  Perundangan Islam 1. Pengertian 2. Pengertian QFIF 3. Matlamat PI 4. Pengertian HWHSM  Falsafah Ibadat 1. Pengertian 2. Konsep & Falsafah 3. Munakahat 4. Jenayah Menjelaskan tentang:  Asas penyelesaian masalah dalam Islam  Cara penyelesaian masalah  Isu, Masalah dan Cara Penyelesaian  Kelebihan penyelesaian masalah
  65. 65. Ekonomi Islam 1. Pengertian Harta 2. Harta Amanah Allah 3. Mencari harta secara halal 4. Cara menguruskan harta 5. Konsep Harta 6. Ujiabn Terhadap pemilik harta 7. Kebaikan dan keburukan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. 1. Tuntutan mencari harta 2. Harta yang halal dan haram 3. Langkah memperoleh harta secara halal 4. Cara memperoleh harta yang halal dan haram 5. Kesan memperoleh harta secara halal dan haram 6. Tuntutan membelanjakan harta 7. Cara membelanjakan harta 8. Kepentingan harta kepada pembangunan negara Islam dan Harta Memperoleh dan membelanjakan harta 1. Pengertian hak milik 2. Kepentingan hak milik 3. Konsep pemilikan harta 4. Peraturan dalam pemilikan harta 5. Sebab diberikan hak milik 6. Peranan harta 7. Batasan hak milik 8. Kesan ketiadaan hak milik 9. Golongan yang tidak layak menguruskan harta Islam mengiktiraf hak milik Larangan mencerobohi harta 1. Pengertian menceroboh dan merosakkan harta 2. Bentuk pencerobohan harta 3. Keburukan pencerobohan harta 4. Punca pencerobohan harta 5. Larangan Pencerobohan harta 6. Langkah membendung pencerobohan harta 7. Implikasi larangan pencerobohan harta
  66. 66. Ekonomi Islam 1. Pengertian dan pekerjaan 2. Tuntutan bekerja 3. Kebaikan bekerja 4. Matlamat bekerja 5. Pekerjaan yang digalakkan dala Islam 6. Kesan pekerjaan yang halal dan haram 7. Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara 8. Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan 1. Pengertian bekerja kerana Allah 2. Bekerja sebagai amanah Allah 3. Syarat pekerjaann menjadi ibadat 4. Etika kerja ISlam 5. Langkah meningkatkan kualiti kerja 6. Kelebihan bekerja kerana Allah Islam dan Pekerjaan Bekerja kerana Allah 1. Pengertian muamalah 2. Matlamat muamalah 3. Ciri-ciri muamalah Islam 4. Etika Muamalah Islam 5. Keistimewaan muamalah Islam 6. Syarat sah muamalah secara am 7. Muamalah yang tidak sah menurut Islam 8. Konsep taawun Falsafah dan sistem muamalah Islam Kepentingan muamalah 1. Kepentingan dan tujuan mumalah 2. Keperluan muamalah 3. Kesan pengabaian mumalah Islam 4. Perbezaan antara muamalah islam dengan konvensional 5. Kesan muamalah dalam meningkatkan kualiti kehidupan
  67. 67. Ekonomi Islam 1.Pengertian WMMMRIBT 2.Kesan kepelbagaian jenis muamalah 3.Keperluan kepelbagaian jenis muamalah 4.Persamaan dan perbezaan setiap jenis mumalah 5.Kesan kepelbagaian jenis mumalah 6.Keburukan tidak bermuamalah secara Islam 7.Langkah bermuamalah secara islam Jenis-jenis muamalah
  68. 68. Falsafah Perundangan Islam Pengertian Perundangan Islam & Falsafah • Qadha, Fikah, Ijtihad dan Fatwa 1. Pengertian dan contoh 2. Keperluan 3. Matlamat 4. Kebaikan 5. Perbezaan Pengertian 1. Pengertian perundangan Islam 2. Keunggulan P. Islam 3. Keperluan P. Islam 4. Sumber P. Islam 5. Perbezaan antara PI dengan konvensional 6. Faedah mengamalkan perundangan islam 1. Memelihara Maruah 2. Memelihara Agama 3. Memelihara Keturunan 4. Memelihara Akal 5. Memelihara Nyawa 6. Memelihara Ketenteraman Awam 7. Memelihara Harta • Pengertian • Cara • Kepentingan • Kesan Matlamat PI
  69. 69. Falsafah Perundangan Islam Pengertian Hukum 1.Pengertian ibadat 2.Pembahagian ibadat dan contoh 3.Perkaitan antara ibadat umum dengan ibadat khusus 4.Perkaitan antara ibadat dengan perundangan 5.Perkara yang merosakkan ibadat 6.Cara meningkatkan kualiti ibadat Falsafah Ibadat 1.Pengertian Hukum harus, wajib, haram, sunat dan makruh •Pengertian HWHSM dan contoh •Hikmah penetapan •Kesan pelanggaran hukum tersebut •Perbezaaan hukum-hukum tersebut 1. Ciri kesempurnaan ibadat 2. Tujuan ibadat 3. Kesan ibadat tanpa syariat 4. Kesan syariat tanpa ibadat Konsep dan falsafah ibadat
  70. 70. Falsafah Perundangan Islam Munakahat Falsafah Jenayah 1. Pengertian & Falsafah 2. Konsep pembalasan 3. Contoh perlakuan jenayah 4. Jenis hukum jenayah Islam ( QHTD) 5. Pengertaian QHTD dan contoh 6. Kepentingan QHTD 7. Keistimewaan hukum jenayah Islam 8. Perbezaan antara hukium Jenayah Islam dengan konvensional 9. Kepentingan taubat 1. Pengertian perkahwinan 2. Tanggungjawab yang terhasil daripada perkahwinan. Tanggungjawab suami Tanggungjawab Isteri Tanggungjawab ibu bapa Tanggungjawab anak 3. Kepentingan perkahwinan 4. Keistimewaan institusi kekeluargaan 5. Punca keutuhan rumahtangga. 6. Punca keruntuhan rumahtangga 7. Penyelesaian masalah dalam perkahwinan
  71. 71. Penyelesaian Masalah Asas & Pertimbangan Penyelesain Masalah Menurut Islam Cara Penyelesain Masalah Isu & Cara Penyelesaian Kelebihan Penyelesain Masalah secara Islam 1. Pengertian 2. Matlamat Penyelesaian Masalah 3. Keperluan Penyelesaian Masalah Berdasarkan Islam 4. Sumber PM 5. Kemampuan Islam Menyelesaiakan Masalah 1. Pengertian 2. Matlamat Penyelesaian Masalah 3. Keperluan Penyelesaian Masalah Berdasarkan Islam 4. Sumber PM 5. Kemampuan Islam Menyelesaiakan Masalah 1. Langkah Penyelesaian Masalah (MPSUP) 2. Perlakuan PM (NKTTM) 3. Amalan Penyelesaian masalah  Melalui al-Quran  Melalui al-Hadis  Tindakan kerajaan  Nasihat  Dakwah  Pendidikan  Kesungguhan bekerja  Pegangan agama yang teguh  Doa 1. Langkah Penyelesaian Masalah (MPSUP) 2. Perlakuan PM (NKTTM) 3. Amalan Penyelesaian masalah  Melalui al-Quran  Melalui al-Hadis  Tindakan kerajaan  Nasihat  Dakwah  Pendidikan  Kesungguhan bekerja  Pegangan agama yang teguh  Doa 1. Perpaduan Ummah 2. Kecemerlangan Pendidikan 3. Kekuatan Ekonomi 4. Jati diri Ummah 5. Kesaksamaan Sosial 1. Sebab berlaku masalah 2. Langkah penyelesaian Isu 3. Kesan Penyelesaian Isu 1. Perpaduan Ummah 2. Kecemerlangan Pendidikan 3. Kekuatan Ekonomi 4. Jati diri Ummah 5. Kesaksamaan Sosial 1. Sebab berlaku masalah 2. Langkah penyelesaian Isu 3. Kesan Penyelesaian Isu  Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam  Contoh Penyelesaian masalah secara Islam 1. Masalah kemiskinan 2. Masalah kejahilan 3. Masalah rasuah 4. Masalah perpecahan masyarakat  Perbezaan antara Islam dengan konvensional  Ciri-ciri  Kelebihan penyelesaian masalah secara Islam  Contoh Penyelesaian masalah secara Islam 1. Masalah kemiskinan 2. Masalah kejahilan 3. Masalah rasuah 4. Masalah perpecahan masyarakat  Perbezaan antara Islam dengan konvensional  Ciri-ciri
  72. 72. Pengaruh tersebut dalam bentuk ideologi seperti : 1. Sosialisme 2. Kapitalisme 3. Sekularisme 4. Materialisme Penyebaran berlaku melalui : 1. Media Massa. 2. Penjajahan Pemikiran 3. Budaya dan kesenian. Contoh : 1. Black Metal 2. Valentine Day 3. Rock
  73. 73. Definasi Ajaran Sesat - Sebarang Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Ciri-Ciri Ajaran Sesat. • Kepercayaan kepada rukun iman dan asas akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah • Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan al-Hadis • Pendewaan diri pemimpin dan ketua ajaran mereka • Mentafsir dan menghuraikan al-Quran sesuka hati Bahaya ajaran sesat • Menjadi sesat / murtad • Masyarakat menjadi huru hara • Berlakunya pergaduhan • Cara mengatasi. • Mendalami ilmu agama • Belajar ilmu agama daripada guru yang bertauliah sahaja • Tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng • Melapurkan kepada pihak berkuasa jika terdapat ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya
  74. 74. Ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam Ialah orang yang hari ini sama seperti semalam Ialah orang yang hari ini lebih buruk dari semalam Kejayaan boleh dilakukan oleh insan biasa yang melakukan usaha secara yang luar biasa. Kejayaan adalah suatu pengembaraan dan bukanlah suatu destinasi Kejayaan terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah gagal, tetapi kita bangkit kembali menempa kejayaan setiap kali kita gagal. Jangan cepat berputus asa kerana kerapkali kunci yang terakhir lah yang dapat membuka pintu Tidak selalu orang yang pandai akan mendapat kehidupan yang terbaik, Kerana hanya orang yang sentiasa berusaha, banyak bersabar dan tidak pernah berputus asa sahaja yang akan mencapai kejayaan
  75. 75. Biar susah sebentar untuk senang lama Biar sakit hari ini untuk sihat masa akan datang Biar Gagal hari ini agar berjaya dimasa akan datang Biar Miskin hari ini untuk kaya di hari esok
  76. 76. Soalan mengenai punca / faktor / sebab berlakunya Masalah • Terangkan tiga faktor berlakunya kejahilan (SPM 2005) • Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial ( SPM 2007 ) • Punca berlakunya perpecahan • Punca berlakunya kemiskinan ummah • Faktor hilangnya jati diri ummah
  77. 77. PANDUAN JAWAPAN SEBAB / PUNCA/ FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH 3 faktor berlakunya kejahilan umat Islam P1 – Kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan / malas P2 – Desakan hidup / taraf hidup rendah / kemiskinan / pemakanan P3 – Kehilangan tempat pergantungan P4 – Kemampuan pemikiran yang lemah / rendah P5 – Pengaruh luar yang negetif / merosakkan / hiburan yang keterlaluan P6 – Kurang didikan agama 2 punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial P1 - Sikap mementingkan diri sendiri / tamak (1 m ) dalam segala hal (1 m ) P2 - Bangga dengan kedudukan yang dimiliki (1 m ) dalam masyarakat (1 m ) P3 - Mengabaikan sikap prihatin terhadap orang lain (1 m ) huraian .. (1 m ) P4 - Menunjuk – nunjuk melakukan kebaikan (1 m ) untuk mendapat sanjungan (1 m ) P5 - Enggan membantu orang lain (1 m ) seperti bersedekah / berzakat (1 m ) P6 - Tidak peka terhadap penderitaan / kesusahan (1 m ) orang lain (1 m ) P7 - Tiada semangat kerjasama (1 m ) antara satu sama lain (1 m ) P8 - Sifat hasad dengki / cemburu (1 m ) antara sesama insan (1 m )
  78. 78. Soalan mengenai cara mengatasi sesuatu masalah • Cara memantapkan keperibadian muslim ( 2007 ) • Cara mengatasi perpecahan ummah • Cara mengatasi kemiskinan ummah
  79. 79. Jawapan mengenai cara mengatasi sesuatu masalah 2 cara untuk memantapkan keperibadian muslim P1 - Mengekalkan ibadah wajib / seperti sentiasa salat fardu ( 1m ) huraian … ( 1m ) P2 - Memperbanyakkan ibadat sunat ( 1m ) seperti bersedekah ( 1m ) P3 - Melaksanakan amanah /janji ( 1m ) apabila diberikan tanggungjawab ( 1m ) P4 - Sentiasa berdisiplin ( 1m ) dengan mengekalkan disiplin diri ( 1m ) P5 - Mengeratkan silaturrahim ( 1m ) kepada semua kaum ( 1m ) P6 - Melaksanakan sifat mahmudah ( 1m ) dalam perlakuan harian / dalam kehidupan ( 1m ) P7 - Sentiasa melakukan perintah Allah SWT / hayati ajaran agama Islam / mendekatkan diri / meningkatkan keimanan ( 1m ) dalam kehidupan seharian ( 1m ) P8 - Sentiasa menjauhi larangan Allah / mazmumah ( 1m ) huraian …. ( 1m ) P9 - Mencontohi keperibadian rasullah / sunnah ( 1m ) huraian …. ( 1m ) P10 - Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan / dampingi ulama ( 1m ) huraian …. ( 1m )
  80. 80. Soalan mengenai kesan apabila berlakunya sesuatu masalah • Kesan kejahilan ummah • Kesan perpecahan ummah • Kesan ketiadaan jati diri • Kesan ketiadaan jaminan keselamatan
  81. 81. Jawapan mengenai kesan apabila penyelesaian sesuatu masalah menurut Islam • Dapat menegakkan keadilan kepada semua ahli masyarakat • Mewujudkan kehidupan yang aman dan hormoni • Negara dan umat Islam akan dihormati dan digeruni oleh negara lain • Negara dan umat Islam menjadi maju dan contoh teledan kepada negara lain
  82. 82. Soalan mengenai punca / faktor / sebab berlakunya perbuatan melanggar perintah Allah • Sebab berlakunya rasuah • Jelaskan dua punca berlakunya perzinaan • Punca berlakunya perbuatan mencuri • Punca berlakunya manupulasi / monopoli / riba
  83. 83. Jawapan faktor melanggar hukum Allah s.w.t 1. Kurang keimanan kepada Allah/ tiada iman/ pengaruh nafsuamarah/ akhlak buruk 2. Membelakangi ajaran Islam/ al-Quran 3. kurang didikan agama/ Kurang pengetahuan agama/ jahil tentang Islam 4. Tidak takut azab Allah/ iman lemah/ tiada penghayatan Islam 5. Terpengaruh dengan kebendaan/ kemewahan/ ingin cepat kaya 6. Pengaruh persekitaran/ budaya barat/ kawan-kawan/ media
  84. 84. Soalan yang berkaitan keburukan larangan Allah  Akibat perbuatan nifak  Akibat perbuatan zina  Akibat menganiaya kanak-kanak  Akibat mengamalkan syihir
  85. 85. Kata kunci jawapan Soalan yang berkaitan keburukan larangan Allah 1. Membatalkan iman 2. Dibenci oleh Allah/ dilaknat/ masuk neraka/ dosa 3. Diri ketinggalan/ umat Islam mundur/ malas/ menghalang kemajuan 4. Memecah belah masyarakat/ terputus silatulrahim 5. Menjadi sahabat iblis/ syaitan 6. Membazir masa/ tenaga/ wang 7. Jiwa tidak tenteram 8. Menjadi riak/ takabbur/ lalai menunaikan perintah Allah 9. Pemikiran terkongkong/ jumud 10.Akhlak buruk/ mazmumah
  86. 86. Kata kunci jawapan soalan berkaitan perintah Allah  Dikasihi Allah/ diredhai/ diberkati  Meningkatkan keimanan kepada Allah/ patuh pada perintah Allah/ mengelak perbuatan maksiat  Di kasihi masyarakat/ mudah mendapat bantuan/ dihormati  Masyarakat menjadi maju  Perpaduan dalam masyarakat menjadi kuat/ erat hubungan silaturrahim  Jiwa menjadi tenang  Berakhlak mulia/ sabar/ dapat mengawal nafsu  Hidup teratur/ berdisplin/ akhlak mulia
  87. 87. Kata kunci jawapan soalan berkaitan dengan rahmat/ kebaikan/ keistimewaan/ keunggulan Islam  Bersifat Rabaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT melalui al- Quran dan Hadis  Bersifat Syumuliyyah iaitu lengkap dan meliputi semua aspek kehidupan manusia samada dari segi sosial, ekonomi, perundangan dan ibadat.  Bersifat Waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia tanpa mengira bangsa, keturunan, warna kulit dan agama.  Bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia tanpa mengira tempat, masa dan zaman  Bersifat murunah iaitu ajarannya mudah diamalkan oleh semua manusia dan boleh berubah mengikut perkembangan dan perubahan hidup manusia tetapi tetap diatas prinsip asasnya  Bersifat thabat iaitu kekal dan tidak berubah sehingga ke hari kiamat.  Menjamin kebahagian hidup manusia di dunia dan akhirat
  88. 88. Kata kunci jawapan soalan meminta berusaha untuk melaksanakan berkaitan dengan perintah Allah  Menjauhi larangan Allah dengan ikhlas  Melaksanakan segala perintah Allah dengan ikhlas  Menambah ilmu pengetahuan yang berguna  Meninggalkan perkara sia-sia  Berakhlak mulia dalam kehidupan seharian  Sentiasa berdoa kepada Allah  Bersahabat dengan ulamak  Rajin beribadat kepada Allah s.w.t  Menguatkuasakan undang-undang Islam dalam negara  Memberi pendidikan agama yang sempurna sejak dari kecil
  89. 89.  Mengadakan kempen/ ceramah kesedaran  Mengenakan hukuman yang setimpal  Berusaha memelihara hubungan baik sesama manusia  Individu/ masyarakat melaksanakan amar makruf nahi mungkar
  90. 90. Contoh soalan pernyataan ( Namakan ) Seorang pemandu telah ditahan kerana menghulurkan sejumlah wang kepada penguatkuasa untuk mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang. 7 (a)(i) Berdasarkan situasi diatas, namakan jenis kesalahan yang menyebabkan pemandu tersebut ditahan. (a)(ii) Apakah jenis hukum jenayah Islam yang perlu dikenakan kepada pemandu tersebut 7(a)(i) Jenis kesalahan yang menyebabkan pemandu tersebut ditahan ialah rasuah. 7(a)(ii) Jenis hukuman jenayah Islam yang perlu dikenakan kepada pemandu tersebut ialah hukum takzir / dipenjara / terpulang kepada kerajaan
  91. 91. Cari kunci soalan/perkataan penting dalam soalan
  92. 92. SOALAN BENGKEL SOALAN KERTAS2 SOALAN KERTAS1 SKIMA K1 DAN 2

  ×