SlideShare a Scribd company logo
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής
μονάδας: διαδικασίες ένταξης
μαθητών με ειδικές μαθησιακές
ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα
Κων/νος Καλέμης,
Δάσκαλος, Επιστημονικός
Συνεργάτης ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ -
Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ -
ΙΝ.ΕΠ
Δομή της παρουσίασης
Εισαγωγή
Σκοπός της έρευνας
Ευρήματα
Σχολιασμός – Συμπεράσματα
Συζήτηση
Εισαγωγή
Σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο οι
μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παιδιά που
παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα,
εξαιτίας νοητικής αναπηρίας, αισθητηριακών
αναπηριών όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), ...
Εισαγωγή (2)
και ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικών
αναπηριών, με χρόνια προβλήματα υγείας,
διαταραχών λόγου και ομιλίας, ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών (δυσκολίες στην
ανάγνωση, γραφή, αριθμητική), διαταραχών
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς
υπερκινητικότητα, διάχυτων αναπτυξιακών
διαταραχών (αυτιστικών φάσμα), ψυχικών και
νευροψυχικών διαταραχών, καθώς και
πολλαπλών αναπηριών.
Εισαγωγή (3)
περιπτώσεις με γνωστικές, συναισθηματικές,
κοινωνικές δυσκολίες και παραβατική
συμπεριφορά.
Τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές
ανάγκες μπορούν να συνεκπαιδεύονται μέσα
στην τάξη του γενικού σχολείου με τους
υπόλοιπους συμμαθητές τους με την εφαρμογή
προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.
 (Ν. 3699/2008, άρθρο 3).
Σκοπός της έρευνας
Με την εφαρμογή των διαδικασιών της ΑΕΕ και
την ανάλυση δεικτών σχετικά με την σχολική
φοίτηση, την σχολική διαρροή αλλά και την
παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου ισότιμα
σε όλους τους μαθητές, κρίθηκε σημαντικό να
διερευνηθεί το κατά πόσο αυτό είναι όχι εφικτό
αλλά πρακτέο στη σχολική καθημερινότητα.
Δείκτες της ΑΕΕ
 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών
πρακτικών
 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες,
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές
παρεμβάσεις
 4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και
συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς
φορείς
Δείκτες της ΑΕΕ (2)
5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και
καινοτομίες, υποστηρικτικές και
αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των
μαθητών
Ενδεικτικές ερωτήσεις
Πώς εντάσονται στη σχολική σας μονάδα
μαθητές με αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές
αδυναμίες;
Εφαρμόζεται στο σχολείο σας πρόγραμμα
συνδιδασκαλίας;
Υπάρχει ειδικευμένο εκπαιδευτικό
προσωπικό;
Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός και ο στόχος ήταν να ελεχθεί το
κατά πόσο υπάρχει ελεύθερη επιλογή των
τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας και αν
υπάρχει η δυνατότητα για ατομική
διδασκαλία.
Δείγμα της Έρευνας
Στην έρευνά μας συμμετείχαν 48 εκπαιδευτικοί
της Ανατ. Αττικής και άλλοι 14 της ευρύτερης
περιοχής της Μεσσηνίας.
Τα σχολεία ήταν τυχαίας επιλογής και η έρευνα
έγινε τόσο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών όσο
και με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.
Σε όλες τις σχολικές μονάδες, υπήρχαν
μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές
δυσκολίες.
Ευρήματα
Τα ευρήματα και τα πορίσματα της έρευνάς
έδειξαν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι δάσκαλοι
που στελεχώνουν τα διάφορα τμήματα
αντιμετώπισης μαθητών με εμφανείς
μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν την
αντίστοιχη επιμόρφωση σε αυτό που
κάνουν.
Με επιμόρφωση ήταν 14 στους 62 εκπ/κούς.
Ευρήματα (2)
Το ποσοστό του ειδικευμένου προσωπικού
ανέρχεται σε μόλις 22 % του συνόλου του
δείγματός μας.
Τα αποτελέσματα του σχολικού
εγγραμματισμού των μαθητών αυτών, απέχουν
από τα αντίστοιχα που θέτει το ΑΠΣ.
Η στελέχωση των τμημάτων ολοκληρώθηκε
μετά τη λήξη του Α΄τριμήνου στο 40 % των
σχολικών μονάδων.
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί από την πλευρά
της Υπηρεσίας προσοχή ώστε τα άτομα που
στελεχώνουν τις αντίστοιχες μονάδες να
έχουν ένα ελάχιστο ποσοστό γνώσης του
αντικειμένου και το μάθημα να γίνεται
δημιουργικό και ευχάριστο και όχι να
περιορίζεται σε φύλαξη.
Συμπεράσματα – Προτάσεις (2)
Να εφαρμοστούν καλές πρακτικές στην
σχολική ένταξη των μαθητών αυτών που ίσως
να στερούνται κάποιας δυνατότητας στα
μαθήματα αλλά έχουν πολλαπλάσιες στην
δημιουργικότητα.
Να παρέχεται πολλαπλής μορφής υποστήριξη
στους μαθητές αυτούς.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Barton, L. (1989). Disability and Labour Market: A socio-political perspective. Integration at
Work. Rotterdam: Pedagogisch Instituut.
2. Bunch, G. (1994). An Interpretation of Full Inclusion. American Annals of the Deaf, 139 (2),
150-152.
3. Fuchs, D. & Fuchs, L. (1994). Inclusive schools movement and the radicalization of special
education reform. Exceptional Children, 60 (4), 294-309.
4. Gliedman, J, & Roth, W. (1980). The Unexpected Minority. Handicapped Children in America.
New York: Harcourt Brace, Jovanovich.
5. Hasler, G. (1996). Development in the disabled people’s movement. In J. Swain, V. Finkelstein,
S. French and M. Oliver, Disabling Barriers- Enabling Environments. London: Sage Publ. Ltd.
6. Kyle, J. (1993). Integration of deaf children. European Journal of Special Needs Education, 8
(3), 201-220.
7. Lampropoulou, V. (1995). The Integration of Deaf Children in Greece: Results of a Needs
Assessment Study. In Weisel, A. (Ed.), Proceedings of the 18th International Congress on
Education of the Deaf Vol.1. Tel- Aviv, Israel.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σας ευχαριστώ πολύ
kkalemis@primedu.uoa.gr

More Related Content

What's hot

Fisiki dimotiko
Fisiki dimotikoFisiki dimotiko
Fisiki dimotiko
George Giotis
 
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. ΠάτραΤσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
Alexandros Tsikolatas
 
Aistitiki
AistitikiAistitiki
Aistitiki
George Giotis
 
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμαδιερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμαΜαρία Αγγελακοπούλου
 
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσαςΕξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
George Giotis
 
Tv
TvTv
Tv
ia1503
 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗnikonikolo
 
ερευνα για την τηλεοραση
ερευνα για την τηλεοραση ερευνα για την τηλεοραση
ερευνα για την τηλεοραση nikonikolo
 
Pek2015 1b didaktiki
Pek2015 1b didaktikiPek2015 1b didaktiki
Pek2015 1b didaktikitsivarm
 
βιογραφικο καραβολτσου
βιογραφικο καραβολτσουβιογραφικο καραβολτσου
βιογραφικο καραβολτσουdakekavalas
 
Διατροφή και Διαβήτης
Διατροφή και ΔιαβήτηςΔιατροφή και Διαβήτης
Διατροφή και Διαβήτης
Maria Stalia
 
kykloforiaki_agwgi2
kykloforiaki_agwgi2kykloforiaki_agwgi2
kykloforiaki_agwgi2gvlachos
 
δραστηριότητες στην τάξη
δραστηριότητες στην τάξηδραστηριότητες στην τάξη
δραστηριότητες στην τάξηfotoaik
 
Activities class
Activities classActivities class
Activities class
bkatsik
 
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικαεξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
George Giotis
 
πες μου τι τρως να σου πω ποιος
πες μου τι τρως να σου πω ποιοςπες μου τι τρως να σου πω ποιος
πες μου τι τρως να σου πω ποιοςKostas Tomaras
 
προσκληση ενδιαφέροντος
προσκληση ενδιαφέροντοςπροσκληση ενδιαφέροντος
προσκληση ενδιαφέροντοςdakekavalas
 
Μαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάσηΜαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάση
Giorgos Basmatzidis
 

What's hot (20)

Fisiki dimotiko
Fisiki dimotikoFisiki dimotiko
Fisiki dimotiko
 
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. ΠάτραΤσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2011) Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ειδική Αγωγή. Πάτρα
 
Aistitiki
AistitikiAistitiki
Aistitiki
 
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμαδιερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
διερευνώντας το σχολικό εκφοβισμό...αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό δράμα
 
Neos paidagogos2
Neos paidagogos2Neos paidagogos2
Neos paidagogos2
 
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσαςΕξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
Εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας_υλης_για_το_μάθημα_της_γλώσσας
 
Tv
TvTv
Tv
 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 
ερευνα για την τηλεοραση
ερευνα για την τηλεοραση ερευνα για την τηλεοραση
ερευνα για την τηλεοραση
 
Pek2015 1b didaktiki
Pek2015 1b didaktikiPek2015 1b didaktiki
Pek2015 1b didaktiki
 
volos_conf_2009
volos_conf_2009volos_conf_2009
volos_conf_2009
 
βιογραφικο καραβολτσου
βιογραφικο καραβολτσουβιογραφικο καραβολτσου
βιογραφικο καραβολτσου
 
Διατροφή και Διαβήτης
Διατροφή και ΔιαβήτηςΔιατροφή και Διαβήτης
Διατροφή και Διαβήτης
 
kykloforiaki_agwgi2
kykloforiaki_agwgi2kykloforiaki_agwgi2
kykloforiaki_agwgi2
 
δραστηριότητες στην τάξη
δραστηριότητες στην τάξηδραστηριότητες στην τάξη
δραστηριότητες στην τάξη
 
Activities class
Activities classActivities class
Activities class
 
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικαεξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
εξορθολογισμός διαχείριση διδακτέας ύλης -μαθηματικα
 
πες μου τι τρως να σου πω ποιος
πες μου τι τρως να σου πω ποιοςπες μου τι τρως να σου πω ποιος
πες μου τι τρως να σου πω ποιος
 
προσκληση ενδιαφέροντος
προσκληση ενδιαφέροντοςπροσκληση ενδιαφέροντος
προσκληση ενδιαφέροντος
 
Μαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάσηΜαθαίνω για τα δάση
Μαθαίνω για τα δάση
 

Similar to Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα

Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Dimitris Sakkoulis
 
Teachers 4 europe tmimaentaxis
Teachers 4 europe tmimaentaxisTeachers 4 europe tmimaentaxis
Teachers 4 europe tmimaentaxis
Met Kous
 
Παρουσίαση διδακτορικού
Παρουσίαση διδακτορικούΠαρουσίαση διδακτορικού
Παρουσίαση διδακτορικού
George Markatatos
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
GEORGE LAPSANAS
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
mariabouschanetzi1
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
GEORGE LAPSANAS
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνthcaps
 
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
GeorgeJohnson204106
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
44o & 152o Primary Schools of Athens * 44ο & 152ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών
 
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Athina Kmn
 
Andriana savoula fragkiskatou am1079892
Andriana savoula fragkiskatou am1079892Andriana savoula fragkiskatou am1079892
Andriana savoula fragkiskatou am1079892
AndriannaSavvoula
 
Είμαστε ό,τι τρώμε;
Είμαστε ό,τι τρώμε;Είμαστε ό,τι τρώμε;
Οι μαθητές με Μ.Δ.
Οι μαθητές με Μ.Δ.Οι μαθητές με Μ.Δ.
Οι μαθητές με Μ.Δ.
teeeaavv
 
Art and transformative learning
Art and transformative learningArt and transformative learning
Art and transformative learning
Marianthi Kotadaki
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Alexandros Tsikolatas
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοιΔιαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
ssuser7d4caa
 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΔιδακτική των Φυσικών Επιστημών
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Stergios
 
διαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ιωαννα Χαλκιά
 
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα Βοσνιάδου
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα ΒοσνιάδουΠως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα Βοσνιάδου
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα ΒοσνιάδουVasilis Drimtzias
 

Similar to Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα (20)

Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
 
Teachers 4 europe tmimaentaxis
Teachers 4 europe tmimaentaxisTeachers 4 europe tmimaentaxis
Teachers 4 europe tmimaentaxis
 
Παρουσίαση διδακτορικού
Παρουσίαση διδακτορικούΠαρουσίαση διδακτορικού
Παρουσίαση διδακτορικού
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ φυση και χαρακτηριστικα-2015
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
 
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζώνες Εκπαιδευτικής ...
 
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
 
Andriana savoula fragkiskatou am1079892
Andriana savoula fragkiskatou am1079892Andriana savoula fragkiskatou am1079892
Andriana savoula fragkiskatou am1079892
 
Είμαστε ό,τι τρώμε;
Είμαστε ό,τι τρώμε;Είμαστε ό,τι τρώμε;
Είμαστε ό,τι τρώμε;
 
Οι μαθητές με Μ.Δ.
Οι μαθητές με Μ.Δ.Οι μαθητές με Μ.Δ.
Οι μαθητές με Μ.Δ.
 
Art and transformative learning
Art and transformative learningArt and transformative learning
Art and transformative learning
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοιΔιαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο γυμνάσιο.Τεχνικές και μέθοδοι
 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Διδακτική των Φυσικών ΕπιστημώνΔιδακτική των Φυσικών Επιστημών
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 
διαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλία
 
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα Βοσνιάδου
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα ΒοσνιάδουΠως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα Βοσνιάδου
Πως μαθαίνουν οι μαθητές ; Στέλλα Βοσνιάδου
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (10)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 

Recently uploaded

year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 

Recently uploaded (9)

year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα

 • 1. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό πρόγραμμα Κων/νος Καλέμης, Δάσκαλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ - Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ - ΙΝ.ΕΠ
 • 2. Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Σκοπός της έρευνας Ευρήματα Σχολιασμός – Συμπεράσματα Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή Σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο οι μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα, εξαιτίας νοητικής αναπηρίας, αισθητηριακών αναπηριών όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες), ...
 • 4. Εισαγωγή (2) και ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικών αναπηριών, με χρόνια προβλήματα υγείας, διαταραχών λόγου και ομιλίας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή, αριθμητική), διαταραχών ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (αυτιστικών φάσμα), ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, καθώς και πολλαπλών αναπηριών.
 • 5. Εισαγωγή (3) περιπτώσεις με γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά. Τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπ/κές ανάγκες μπορούν να συνεκπαιδεύονται μέσα στην τάξη του γενικού σχολείου με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης.  (Ν. 3699/2008, άρθρο 3).
 • 6. Σκοπός της έρευνας Με την εφαρμογή των διαδικασιών της ΑΕΕ και την ανάλυση δεικτών σχετικά με την σχολική φοίτηση, την σχολική διαρροή αλλά και την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου ισότιμα σε όλους τους μαθητές, κρίθηκε σημαντικό να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτό είναι όχι εφικτό αλλά πρακτέο στη σχολική καθημερινότητα.
 • 7. Δείκτες της ΑΕΕ  3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών  5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς
 • 8. Δείκτες της ΑΕΕ (2) 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών
 • 9. Ενδεικτικές ερωτήσεις Πώς εντάσονται στη σχολική σας μονάδα μαθητές με αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές αδυναμίες; Εφαρμόζεται στο σχολείο σας πρόγραμμα συνδιδασκαλίας; Υπάρχει ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό;
 • 10. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός και ο στόχος ήταν να ελεχθεί το κατά πόσο υπάρχει ελεύθερη επιλογή των τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας και αν υπάρχει η δυνατότητα για ατομική διδασκαλία.
 • 11. Δείγμα της Έρευνας Στην έρευνά μας συμμετείχαν 48 εκπαιδευτικοί της Ανατ. Αττικής και άλλοι 14 της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας. Τα σχολεία ήταν τυχαίας επιλογής και η έρευνα έγινε τόσο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών όσο και με τη βοήθεια ερωτηματολογίων. Σε όλες τις σχολικές μονάδες, υπήρχαν μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες.
 • 12. Ευρήματα Τα ευρήματα και τα πορίσματα της έρευνάς έδειξαν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι δάσκαλοι που στελεχώνουν τα διάφορα τμήματα αντιμετώπισης μαθητών με εμφανείς μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν την αντίστοιχη επιμόρφωση σε αυτό που κάνουν. Με επιμόρφωση ήταν 14 στους 62 εκπ/κούς.
 • 13. Ευρήματα (2) Το ποσοστό του ειδικευμένου προσωπικού ανέρχεται σε μόλις 22 % του συνόλου του δείγματός μας. Τα αποτελέσματα του σχολικού εγγραμματισμού των μαθητών αυτών, απέχουν από τα αντίστοιχα που θέτει το ΑΠΣ. Η στελέχωση των τμημάτων ολοκληρώθηκε μετά τη λήξη του Α΄τριμήνου στο 40 % των σχολικών μονάδων.
 • 14. Συμπεράσματα - Προτάσεις Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί από την πλευρά της Υπηρεσίας προσοχή ώστε τα άτομα που στελεχώνουν τις αντίστοιχες μονάδες να έχουν ένα ελάχιστο ποσοστό γνώσης του αντικειμένου και το μάθημα να γίνεται δημιουργικό και ευχάριστο και όχι να περιορίζεται σε φύλαξη.
 • 15. Συμπεράσματα – Προτάσεις (2) Να εφαρμοστούν καλές πρακτικές στην σχολική ένταξη των μαθητών αυτών που ίσως να στερούνται κάποιας δυνατότητας στα μαθήματα αλλά έχουν πολλαπλάσιες στην δημιουργικότητα. Να παρέχεται πολλαπλής μορφής υποστήριξη στους μαθητές αυτούς.
 • 16. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Barton, L. (1989). Disability and Labour Market: A socio-political perspective. Integration at Work. Rotterdam: Pedagogisch Instituut. 2. Bunch, G. (1994). An Interpretation of Full Inclusion. American Annals of the Deaf, 139 (2), 150-152. 3. Fuchs, D. & Fuchs, L. (1994). Inclusive schools movement and the radicalization of special education reform. Exceptional Children, 60 (4), 294-309. 4. Gliedman, J, & Roth, W. (1980). The Unexpected Minority. Handicapped Children in America. New York: Harcourt Brace, Jovanovich. 5. Hasler, G. (1996). Development in the disabled people’s movement. In J. Swain, V. Finkelstein, S. French and M. Oliver, Disabling Barriers- Enabling Environments. London: Sage Publ. Ltd. 6. Kyle, J. (1993). Integration of deaf children. European Journal of Special Needs Education, 8 (3), 201-220. 7. Lampropoulou, V. (1995). The Integration of Deaf Children in Greece: Results of a Needs Assessment Study. In Weisel, A. (Ed.), Proceedings of the 18th International Congress on Education of the Deaf Vol.1. Tel- Aviv, Israel.