SlideShare a Scribd company logo
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα:
οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθητές
μεταναστευτικού υποβάθρου.
Κων/νος Καλέμης,
Δάσκαλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ
ΕΚΠΑ - Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ - ΙΝ.ΕΠ
Δομή της παρουσίασης
Εισαγωγή
Σκοπός της έρευνας
Ευρήματα
Σχολιασμός – Συμπεράσματα
Συζήτηση
Εισαγωγή
 Οι συνεχείς αλλαγές: το ιδιαίτερο γνώρισμα
των σύγχρονων κοινωνιών,
 Η ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών που
συμβιώνουν στον ίδιο χώρο,
 Δημιουργείται μια πλουραλιστική διάσταση,
 Πώς γίνεται αποδεκτή;
Εισαγωγή
Οι αλλαγές στα επίπεδα κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτισμικής ζωής που υφίστανται παγκόσμια,
Επέδρασαν καταλυτικά και στο ελληνικό σχολείο,
Αποτέλεσμα: ο σημερινός μαθητικός πληθυσμός
να χαρακτηρίζεται από έντονη διαφορετικότητα.
Η πολυπολιτισμικότητα αυτή, είναι εμφανής στα
στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού αλλά και στις
όποιες παροχές αυτό προσφέρει.
Σημαντικό Γεγονός:
Έχουμε αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής
των μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου
στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό
•Αιτία (1): η αύξηση του αριθμού τους
•Αιτία (2): η μείωση των μαθητών με
γηγενείς γονείς.
Σκοπός της έρευνας
• Η ανίχνευση των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο
γενικότερα για τη σχολική
συμβουλευτική και ειδικότερα για τη
συμβουλευτική προς τους μαθητές
μεταναστευτικού υποβάθρου.
Ερευνητικά Ερωτήματα:
1. Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς η σχολική
συμβουλευτική;
2. Ποια είναι τα οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα
από την εφαρμογή της στο δημοτικό σχολείο;
3. Ποιος είναι καταλληλότερος για την εφαρμογή
της συμβουλευτικής παρέμβασης στο σχολικό
πλαίσιο;
4. Ποιοι παράγοντες μπορούν να περιορίσουν το
συμβουλευτικό έργο προς αυτούς τους μαθητές;
Ευρήματα
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
Η αρχική ιδέα για το σχεδιασμό του παρόντος ερωτηματολογίου
αλλά και τις θεματικές περιοχές του βασίστηκε στην έρευνα των
Cooper et al. (2005), που διερευνά την ενημέρωση των
εκπαιδευτικών για το θεσμό της Συμβουλευτικής, τα οφέλη και τα
μειονεκτήματα από την ύπαρξη του θεσμού στο σχολείο, καθώς
και τα χαρακτηριστικά του συμβούλου.
Ο αρχικός σχεδιασμός επηρεάστηκε και από την έρευνα του
Tartar (1998a), για τους ρόλους που μπορούν να αναλάβουν οι
σύμβουλοι στα σχολεία με μεταναστευτικούς πληθυσμούς.
Ευρήματα (1)
Στην τελική μορφή του, αποτελούνταν από 36
ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 12 ήταν
εισαγωγικές ερωτήσεις για τη συλλογή
δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών
που συμμετείχαν στην έρευνα.
Ευρήματα (2)
Τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονταν στο
φύλο, την ηλικία, τις βασικές και πρόσθετες
σπουδές, την προϋπηρεσία και την εργασιακή
κατάσταση, την οργανικότητα και την έδρα της
σχολικής μονάδας.
Συμπεράσματα
Η συμβουλευτική παρέμβαση θεωρείται ότι
έχει τα καλύτερα αποτελέσματα:
όταν εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση του
προβλήματος (πρόληψη) (71,2 %)
λιγότερο όταν το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται
αισθητό (17 %)
ελάχιστοι υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν
αποτελέσματα από την εφαρμογή της παρέμβασης
στην περίπτωση που το πρόβλημα ήδη διαταράσσει
τη σχολική μονάδα (9,8 %)
Οφέλη αλλά και τα Μειονεκτήματα
της σχολικής συμβουλευτικής
 η ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη των
μαθητών
 το κλίμα συνεργασίας
μεταξύ εκπαιδευτικών
-μαθητών
 η αποδοχή της
διαφορετικότητας
 η έλλειψη συναίνεσης
των γονέων,
 ο στιγματισμός των
μαθητών,
 η έλλειψη
ανταπόκρισης από
τους μαθητές
Άλλες Παρατηρήσεις:
Περιορισμένη ενημέρωση στο κατά πόσο οι
εκπαιδευτικοί στο χώρο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι ενήμεροι για το θεσμό
Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που
εφαρμόζονται αγνοούν τα οφέλη και τα πιθανά
μειονεκτήματα αλλά και τη δυνατότητα ή/και
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών για την
άσκηση και αυτού του ρόλου.
Παρεμβάσεις:
1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
2. Αξιολόγηση των δομών και των πρακτικών
3. Ενίσχυση στο ρόλο των παράπλευρων στην
εκπαίδευση παρεμβάσεων
4. Δημογραφικό ζήτημα
5. Πιθανή αλλαγή στόχων στα ΠΤΔΕ
(ειδικεύσεις;)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Barton, L. (1989). Disability and Labour Market: A socio-political
perspective. Integration at Work. Rotterdam: Pedagogisch Instituut.
2. Λαμπροπούλου, Β. (1996). Η φοίτηση των κωφών και βαρηκόων μαθητών
στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Προβλήματα, ανάγκες, προοπτικές.
Παρουσίαση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, 23-26 Μαΐου.
3. Λαμπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εμπειρίες των κωφών
μαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, 60-69.
4. Παντελιάδου, Σ. (1995). Η θέση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στη συνηθισμένη τάξη: μια ερευνητική προσέγγιση. Σύγχρονη
Εκπαίδευση, 82-83, 90-96.
5. Padeliadu, S. (1996). The readiness of the Greek educational system
regarding school integration of children with special needs. Παρουσίαση στο
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 23-
26 Μαΐου.
Σας ευχαριστώ πολύ
kkalemis@primedu.uoa.gr
Ερωτήσεις - Συζήτηση

More Related Content

Similar to Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου.

Diaxeirisi tomos me_ergasies
Diaxeirisi tomos me_ergasiesDiaxeirisi tomos me_ergasies
Diaxeirisi tomos me_ergasies
Vasilis Sotiroudas
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
JIM KAVALIEROS
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Vasilis Drimtzias
 
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείοBελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
ChristianaKarousiou
 
TSIGKA_ICT_LEADERSHIP
TSIGKA_ICT_LEADERSHIPTSIGKA_ICT_LEADERSHIP
TSIGKA_ICT_LEADERSHIP
Zeta Tsigka
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Nikolaos Bakopoulos
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
thcaps
 
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Athina Kmn
 
Λύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
Λύσεις ασκήσεων- ΕκπαίδευσηΛύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
Λύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση  αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση  αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
Γιάννης Παπαδόπουλος
 
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Dimitris Sakkoulis
 
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΟδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μεταξούλα Μανικάρου
 
πς κοινωνικές επιστήμες
πς κοινωνικές επιστήμεςπς κοινωνικές επιστήμες
πς κοινωνικές επιστήμες
DimitraMacri
 
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
Angeliki Arvanta
 
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδαΕισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
pantazi
 
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολείαΔασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
Alexandra Tsigkou
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Manina Kaouki
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
PSPTh
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
OurMil
 

Similar to Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου. (20)

Diaxeirisi tomos me_ergasies
Diaxeirisi tomos me_ergasiesDiaxeirisi tomos me_ergasies
Diaxeirisi tomos me_ergasies
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
 
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείοBελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
Bελτιώνοντας το διαπολιτισμικό σχολείο
 
TSIGKA_ICT_LEADERSHIP
TSIGKA_ICT_LEADERSHIPTSIGKA_ICT_LEADERSHIP
TSIGKA_ICT_LEADERSHIP
 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
 
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιώνεισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
εισαγωγη1 η φυσιογνωμία των ερευνητικών εργασιών
 
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην ΕλλάδαΗ εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα
 
Λύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
Λύσεις ασκήσεων- ΕκπαίδευσηΛύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
Λύσεις ασκήσεων- Εκπαίδευση
 
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση  αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση  αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
υλικό στην ενότητα εκπαιδευτική αξιολόγηση αξιολόγηση του έργου του εκπαιδε...
 
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
Asimaki sakkoulis vergidis_(2016)
 
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΟδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οδηγός ΣΚΖ για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 
πς κοινωνικές επιστήμες
πς κοινωνικές επιστήμεςπς κοινωνικές επιστήμες
πς κοινωνικές επιστήμες
 
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις για το σχ. έτος 2015-2016
 
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδαΕισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
 
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολείαΔασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
Δασκολιά Μαρία- Ενδυναμώνοντας τα σχολεία
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (9)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 

Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου.

 • 1. Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου. Κων/νος Καλέμης, Δάσκαλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ - Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ - ΙΝ.ΕΠ
 • 2. Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Σκοπός της έρευνας Ευρήματα Σχολιασμός – Συμπεράσματα Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή  Οι συνεχείς αλλαγές: το ιδιαίτερο γνώρισμα των σύγχρονων κοινωνιών,  Η ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών που συμβιώνουν στον ίδιο χώρο,  Δημιουργείται μια πλουραλιστική διάσταση,  Πώς γίνεται αποδεκτή;
 • 4. Εισαγωγή Οι αλλαγές στα επίπεδα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής που υφίστανται παγκόσμια, Επέδρασαν καταλυτικά και στο ελληνικό σχολείο, Αποτέλεσμα: ο σημερινός μαθητικός πληθυσμός να χαρακτηρίζεται από έντονη διαφορετικότητα. Η πολυπολιτισμικότητα αυτή, είναι εμφανής στα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού αλλά και στις όποιες παροχές αυτό προσφέρει.
 • 5. Σημαντικό Γεγονός: Έχουμε αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου στο συνολικό μαθητικό πληθυσμό •Αιτία (1): η αύξηση του αριθμού τους •Αιτία (2): η μείωση των μαθητών με γηγενείς γονείς.
 • 6. Σκοπός της έρευνας • Η ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο γενικότερα για τη σχολική συμβουλευτική και ειδικότερα για τη συμβουλευτική προς τους μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου.
 • 7. Ερευνητικά Ερωτήματα: 1. Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς η σχολική συμβουλευτική; 2. Ποια είναι τα οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή της στο δημοτικό σχολείο; 3. Ποιος είναι καταλληλότερος για την εφαρμογή της συμβουλευτικής παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο; 4. Ποιοι παράγοντες μπορούν να περιορίσουν το συμβουλευτικό έργο προς αυτούς τους μαθητές;
 • 8. Ευρήματα Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο Η αρχική ιδέα για το σχεδιασμό του παρόντος ερωτηματολογίου αλλά και τις θεματικές περιοχές του βασίστηκε στην έρευνα των Cooper et al. (2005), που διερευνά την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το θεσμό της Συμβουλευτικής, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από την ύπαρξη του θεσμού στο σχολείο, καθώς και τα χαρακτηριστικά του συμβούλου. Ο αρχικός σχεδιασμός επηρεάστηκε και από την έρευνα του Tartar (1998a), για τους ρόλους που μπορούν να αναλάβουν οι σύμβουλοι στα σχολεία με μεταναστευτικούς πληθυσμούς.
 • 9. Ευρήματα (1) Στην τελική μορφή του, αποτελούνταν από 36 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 12 ήταν εισαγωγικές ερωτήσεις για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα.
 • 10. Ευρήματα (2) Τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονταν στο φύλο, την ηλικία, τις βασικές και πρόσθετες σπουδές, την προϋπηρεσία και την εργασιακή κατάσταση, την οργανικότητα και την έδρα της σχολικής μονάδας.
 • 11. Συμπεράσματα Η συμβουλευτική παρέμβαση θεωρείται ότι έχει τα καλύτερα αποτελέσματα: όταν εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση του προβλήματος (πρόληψη) (71,2 %) λιγότερο όταν το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται αισθητό (17 %) ελάχιστοι υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν αποτελέσματα από την εφαρμογή της παρέμβασης στην περίπτωση που το πρόβλημα ήδη διαταράσσει τη σχολική μονάδα (9,8 %)
 • 12. Οφέλη αλλά και τα Μειονεκτήματα της σχολικής συμβουλευτικής  η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών  το κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών -μαθητών  η αποδοχή της διαφορετικότητας  η έλλειψη συναίνεσης των γονέων,  ο στιγματισμός των μαθητών,  η έλλειψη ανταπόκρισης από τους μαθητές
 • 13. Άλλες Παρατηρήσεις: Περιορισμένη ενημέρωση στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ενήμεροι για το θεσμό Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται αγνοούν τα οφέλη και τα πιθανά μειονεκτήματα αλλά και τη δυνατότητα ή/και καταλληλότητα των εκπαιδευτικών για την άσκηση και αυτού του ρόλου.
 • 14. Παρεμβάσεις: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 2. Αξιολόγηση των δομών και των πρακτικών 3. Ενίσχυση στο ρόλο των παράπλευρων στην εκπαίδευση παρεμβάσεων 4. Δημογραφικό ζήτημα 5. Πιθανή αλλαγή στόχων στα ΠΤΔΕ (ειδικεύσεις;)
 • 15. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Barton, L. (1989). Disability and Labour Market: A socio-political perspective. Integration at Work. Rotterdam: Pedagogisch Instituut. 2. Λαμπροπούλου, Β. (1996). Η φοίτηση των κωφών και βαρηκόων μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Προβλήματα, ανάγκες, προοπτικές. Παρουσίαση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 23-26 Μαΐου. 3. Λαμπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εμπειρίες των κωφών μαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία ειδικής και γενικής εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, 60-69. 4. Παντελιάδου, Σ. (1995). Η θέση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνηθισμένη τάξη: μια ερευνητική προσέγγιση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 82-83, 90-96. 5. Padeliadu, S. (1996). The readiness of the Greek educational system regarding school integration of children with special needs. Παρουσίαση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 23- 26 Μαΐου.