SlideShare a Scribd company logo
Så blir du världsledande genom kunddriven tjänsteinnovation!
Lär dig mer om Service Design och hur du skapar fantastiska kundupplevelser
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Förväntan
Faktabevis
Känsla
Förväntan
Faktabevis
Känsla
Förväntan
Kundvärdet och Kundupplevelsen
Faktabevis
Känsla
Förväntan
Det vi skall innovera
är hur vi får en nöjd
kund, hur vi ökar
kundvärdet och
kundupplevelsen
Kundvärdet och Kundupplevelsen
Tjänsteinnovation =
bättre kundvärde
och kundupplevelse
Service Design Seminar 20101118
Service Design
Resultatet av Service Design?
Service Design leder
till tjänster som är
attraktiva för kunden
och
lönsamma för
tjänsteleverantören
Kundinsiktsdriven
tjänsteutvecklingsmetod
Kundundersökningsmetoder
+
Innovationsmetoder
Kunditerativ
Prototyper
Service Design Seminar 20101118
Våra kunder säger
Kundanpassa
Kundnöjdhet
Köpprocessen
Kundinsikt
Kundupplevelse
Kundundersökningar
Kundinnovation
Kundbeteende
Service Design Seminar 20101118
Pinpoint
Customer Reality Check
Start Points
Innovation session
Double Diamond
Probing
6W
Action Research
Being-the-user
Co-creation
Customer Journey
Mapping
Prototyping
Observation
Co-Define
Interviews
Pattern Recognition
Priority Mapping
Ideation
Visualization
Help Me Platform
Experience Platform
Catalyst
Workshop
Kundinsikt Innovation
Intern
Process
Koncept
Design
Service
Design
Kunddriven
tjänsteinnovation
En fantastisk kundupplevelse
är det viktiga?
Varför är det så viktigt med en nöjd kund?
Varför är det så viktigt med en nöjd kund?
En nöjd kund betalar bra
Varför är det så viktigt med en nöjd kund?
En nöjd kund betalar bra
En nöjd kund är lojal
Varför är det så viktigt med en nöjd kund?
En nöjd kund betalar bra
En nöjd kund är lojal
En nöjd kund rekommenderar
”Det är ett elände att jobba utifrån och in”
Citat från en av våra uppdragsgivare i ett försäkringsbolag
Varför är det alla vill så
svårt?
Välkomna till en
utvecklingsworkshop
Onsdag kl 14 – 17
(Var kreativa, tänk nytt och glöm inte post-it lapparna)
Briefen!
65% upplever att dom får vänta för länge
71% förstår inte vad som förväntas av dom
44% är mycket missnöjda
62% är missnöjda
12% har ingen synpunkt
VAR INNOVATIVA !!
> Osynliga & immateriella
> Kan inte sparas
> Ofta komplexa och del av en process
> Svåra att mäta
> Kunden har lite kontroll
> Kunden spelar en aktiv roll
> Varierande / inkonsekvent
Vad karaktäriserar en tjänst
> Osynliga & immateriella
> Kan inte sparas
> Ofta komplexa och del av en process
> Svåra att mäta
> Kunden har lite kontroll
> Kunden spelar en aktiv roll
> Varierande / inkonsekvent
Vad karaktäriserar en tjänst Service Design
> Gör tjänsten synlig & skapa bevis
> Skapa värde genom dramatisering
> Förenkla & förklara
> Skapa en kvalitativ upplevelse
> Skapa en känsla av kontroll
> Involvera kunden
> Systematisera
Värsta tjänsten
Köpbeslut FakturaInget, inget, inget
Faktabevis
Känsla
Gör tjänsten synlig & skapa bevis (före, under och efter tjänsten)
Dramatisera
Förenkla & förklara
Kvalitativ upplevelse
Känsla av kontroll
Involvera kunden
Systematisera
Faktabevis
Känsla
Gör tjänsten synlig & skapa bevis (före, under och efter tjänsten)
Dramatisera
Förenkla & förklara
Kvalitativ upplevelse
Känsla av kontroll
Involvera kunden
Systematisera
Faktabevis
Känsla
Gör tjänsten synlig & skapa bevis (före, under och efter tjänsten)
Dramatisera
Förenkla & förklara
Kvalitativ upplevelse
Känsla av kontroll
Involvera kunden
Systematisera
Faktabevis
Känsla
Gör tjänsten synlig & skapa bevis (före, under och efter tjänsten)
Dramatisera
Förenkla & förklara
Kvalitativ upplevelse
Känsla av kontroll
Involvera kunden
Systematisera
Faktabevis
Känsla
Gör tjänsten synlig & skapa bevis (före, under och efter tjänsten)
Dramatisera
Förenkla & förklara
Kvalitativ upplevelse
Känsla av kontroll
Involvera kunden
Systematisera
= Förstå din kund &
utveckla på kunskapen
Förväntan
Lova inte annat eller för mycket
Konsekvens mellan kanaler
Skapa konsekvens leverans
Förenkla mätning med gemensamma kontrollpunkter
Förväntan
Lova inte annat eller för mycket
Konsekvens mellan kanaler
Skapa konsekvens leverans
Förenkla mätning med gemensamma kontrollpunkter
= Förstå och hantera
din kunds förväntan
Hur gör man då?
Co-Define
Action Research
Customer Journey Mapping
Faktura
Tjänsten
Internet
Kundtjänst
Reklam
Kundmöte
Tjänsteföretag
Faktura
Tjänsten
Internet
Kundtjänst
Reklam
Kundmöte
Tjänsteföretag
Drivkrafter
Behov
Beteenden
Kunskaper
Förväntningar
Drivkrafter
Behov
Beteenden
Kunskaper
Förväntningar
Insiktskluster
1. Upplevelsebaserad
kundsegmentering
2. Customer Journey
Mapping
››
Kundtyp A
Kundtyp B
Kundtyp C
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Före Under Efter
Mellan
Före Under Efter
Mellan
Service Design Seminar 20101118
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför” “Varför”
“Varför”
“Varför”
“Varför”
Touchpoints
Människan
som touchpoint
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Vad leder till ett dåligt
kundbemötande?
Inställning
Kunskap
Tid
Systemet
Trivsel
Processen
Interna signaler
Dagsform
Befogenheter
Synen på varumärket
Säljprocessen har gått före köpprocessen
Är varumärket ett tryggt hus att gömma sig i?
….eller ett pågående byggprojekt där allt jag gör,
oavsett positivt eller negativt lagras
Mindset för ett bra
kundbemötande?
On Stage Backstage
On Stage Backstage
Webben
som Touchpoint
Costumer Journey Mapping
Förvandla säljprocess till köpprocess
Interaktion
• Huvudfråga: begriper dom detta?
• Ingångsvärde: Hur lösa ett behov?
• Mål: Dom begrep (testa flödet)
• I tankebubblan: användare
• Tänker på tjänst som huvudprocess
• Grubblar över: Hur söker dom?
• Vi anses lättanvända av användaren
Service Design
• Huvudfråga: behöver dom detta?
• Ingångsvärde: Vad är behovet?
• Mål: Dom valde oss
• I tankebubblan: kundämne
• Tänker på huvudprocessen
• Grubblar över: Hur lever dom?
• Vi väljs av kunden
Lokalen
som Touchpoint
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Intervjuer
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Observationer
Service Design Seminar 20101118
Being-the-user
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Innovation
Ideation
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Prototypa
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Visualisera
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
Service Design Seminar 20101118
10 tips för kunddriven tjänsteinnovation
Segmentera utifrån upplevelseparametrar
Du är summan av dina kontaktpunkter
Du är summan
av dina Touch Points
Kundens resa är det viktiga
– inte dina kanaler
Samutveckla alltid med kunden
(varför, varför, varför, varför, varför, varför)
Strunta i hur det är eller hur det var
– Det enda intressanta är hur det
skulle kunna vara
Visualisera – en tjänstevision är
svår att beskriva i ord
Ta inga onödiga risker
– gör en prototyp
Din tjänst är din främsta marknadsföring
Sträva efter
ledarskap i kundrelevans
Inte
teknik, webb eller annat ”branschnavel” ledarskap
Sträva mot stående applåder!
Checklista för
fantastiska tjänster
Tjänsten får dig att känna att:
1. Du är Unik
2. Du har Full Förståelse
3. Du har Valfrihet
4. Du är Viktig
5. Du är i Goda Händer
6. Du är Respekterad
7. Du är Delaktig
8. Du är Uppskattad
9. Du Bestämmer
10. Du Valde Rätt
Den som bäst förstår kundernas behov,
tankesätt och köpprocesser och snabbt kan
överföra dessa insikter till innovativa och
lönsamma erbjudanden blir vinnare.
Tack!Vill ni ha en dragning hos er? – säg bara till
Transformator Design Group AB, +46 (0)8 662 53 30, http://www.transformator.net

More Related Content

Viewers also liked

FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
MediaFront
 
The Childish Washer & The Happy Website
The Childish Washer & The Happy WebsiteThe Childish Washer & The Happy Website
The Childish Washer & The Happy Website
Jeroen van Geel
 
Finansiera mera
Finansiera meraFinansiera mera
Finansiera mera
Media Evolution
 
Framtidens Media
Framtidens MediaFramtidens Media
Framtidens Media
Media Evolution
 
The Hyper Island Way
The Hyper Island WayThe Hyper Island Way
The Hyper Island Way
Kim Hartman
 
Frukostseminarium 10 maj 2012
Frukostseminarium 10 maj 2012Frukostseminarium 10 maj 2012
Frukostseminarium 10 maj 2012
Transformator Design Group
 
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad textMedia Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
Media Evolution
 
Spelifiering
SpelifieringSpelifiering
Spelifiering
Media Evolution
 
Interaction 13 Redux
Interaction 13 ReduxInteraction 13 Redux
Interaction 13 Redux
Jeroen van Geel
 
Stärk ditt egna varumärke genom nätverk
Stärk ditt egna varumärke genom nätverkStärk ditt egna varumärke genom nätverk
Stärk ditt egna varumärke genom nätverk
Plessica
 
Spelifiering (uppdaterad)
Spelifiering (uppdaterad)Spelifiering (uppdaterad)
Spelifiering (uppdaterad)
Media Evolution
 
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektorService Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
Transformator Design Group
 
The Perfect User Journey - user onboarding and activation
The Perfect User Journey - user onboarding and activationThe Perfect User Journey - user onboarding and activation
The Perfect User Journey - user onboarding and activation
Johan Nyberg
 
Kundresemingel 8 mars 2016
Kundresemingel 8 mars 2016Kundresemingel 8 mars 2016
Kundresemingel 8 mars 2016
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 MatpratFrukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 31 augusti 2016
Frukostseminarium 31 augusti 2016Frukostseminarium 31 augusti 2016
Frukostseminarium 31 augusti 2016
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
Transformator Design Group
 

Viewers also liked (19)

FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
FORWARD TO REALITY - PHYSICAL COMPUTING – THE NEXT LEVEL OF WEB INTERACTION
 
Frukostseminarie 15 december 2011
Frukostseminarie 15 december 2011Frukostseminarie 15 december 2011
Frukostseminarie 15 december 2011
 
The Childish Washer & The Happy Website
The Childish Washer & The Happy WebsiteThe Childish Washer & The Happy Website
The Childish Washer & The Happy Website
 
Finansiera mera
Finansiera meraFinansiera mera
Finansiera mera
 
Framtidens Media
Framtidens MediaFramtidens Media
Framtidens Media
 
The Hyper Island Way
The Hyper Island WayThe Hyper Island Way
The Hyper Island Way
 
Frukostseminarium 10 maj 2012
Frukostseminarium 10 maj 2012Frukostseminarium 10 maj 2012
Frukostseminarium 10 maj 2012
 
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad textMedia Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
Media Evolution och förutsättningar för digitaliserad text
 
Spelifiering
SpelifieringSpelifiering
Spelifiering
 
Interaction 13 Redux
Interaction 13 ReduxInteraction 13 Redux
Interaction 13 Redux
 
Stärk ditt egna varumärke genom nätverk
Stärk ditt egna varumärke genom nätverkStärk ditt egna varumärke genom nätverk
Stärk ditt egna varumärke genom nätverk
 
Spelifiering (uppdaterad)
Spelifiering (uppdaterad)Spelifiering (uppdaterad)
Spelifiering (uppdaterad)
 
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektorService Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
Service Design - Kundnära tjänsteutveckling för offentlig sektor
 
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 1
 
The Perfect User Journey - user onboarding and activation
The Perfect User Journey - user onboarding and activationThe Perfect User Journey - user onboarding and activation
The Perfect User Journey - user onboarding and activation
 
Kundresemingel 8 mars 2016
Kundresemingel 8 mars 2016Kundresemingel 8 mars 2016
Kundresemingel 8 mars 2016
 
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 MatpratFrukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
Frukostseminarium 14 april 2016 - del 2 Matprat
 
Frukostseminarium 31 augusti 2016
Frukostseminarium 31 augusti 2016Frukostseminarium 31 augusti 2016
Frukostseminarium 31 augusti 2016
 
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
Frukostseminarium 13 maj 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går det t...
 

Similar to Service Design Seminar 20101118

Service Design Introduktion
Service Design IntroduktionService Design Introduktion
Service Design Introduktion
TransformatorDesign
 
Att design tjänster utifrån kunden
Att design tjänster utifrån kundenAtt design tjänster utifrån kunden
Att design tjänster utifrån kunden
Anton Breman
 
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital MarknadsföringAnalys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Therese Reuterswärd
 
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
Transformator Design Group
 
UX ♥ Digital Transformation
UX ♥ Digital TransformationUX ♥ Digital Transformation
UX ♥ Digital Transformation
Caroline Andersson
 
Frukostseminarium 27 november 2015: Skapa fantastiska kundupplevleser
Frukostseminarium 27 november 2015:  Skapa fantastiska kundupplevleserFrukostseminarium 27 november 2015:  Skapa fantastiska kundupplevleser
Frukostseminarium 27 november 2015: Skapa fantastiska kundupplevleser
Transformator Design Group
 
Service design till frukost
Service design till frukostService design till frukost
Service design till frukost
Transformator Design Group
 
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocessCaroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
Daresay
 
Gör Säljteamet Redo för Champions League
Gör Säljteamet Redo för Champions LeagueGör Säljteamet Redo för Champions League
Gör Säljteamet Redo för Champions League
Johan Nilsson
 
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälpDaniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daresay
 
SN4 Customer Experience Management
SN4 Customer Experience ManagementSN4 Customer Experience Management
SN4 Customer Experience Management
Mattias Handley
 
Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Vill du leverera rätt kundupplevelse?Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Transformator Design Group
 
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiAlenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Patrik Blomberg
 
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
Crescando
 
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkursContent Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
Therese Reuterswärd
 
Hur Tjänsteinnovation skapar värde
Hur Tjänsteinnovation skapar värdeHur Tjänsteinnovation skapar värde
Hur Tjänsteinnovation skapar värde
Mathias Duell
 
Custellenceträff 17 maj 2017
Custellenceträff 17 maj 2017Custellenceträff 17 maj 2017
Custellenceträff 17 maj 2017
Transformator Design Group
 
Cybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite AnnatCybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite Annat
ola oredsson
 

Similar to Service Design Seminar 20101118 (20)

Service Design Introduktion
Service Design IntroduktionService Design Introduktion
Service Design Introduktion
 
Att design tjänster utifrån kunden
Att design tjänster utifrån kundenAtt design tjänster utifrån kunden
Att design tjänster utifrån kunden
 
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital MarknadsföringAnalys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
Analys och affärsmodeller - grundkurs i Digital Marknadsföring
 
Frukostseminarium 15 september 2015
Frukostseminarium 15 september 2015Frukostseminarium 15 september 2015
Frukostseminarium 15 september 2015
 
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Frukostseminarium 19 mars 2015: Vill du leverera rätt kundupplevelse?
 
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
Frukostseminarium 27 augusti 2015: Servicedesign till frukost!
 
UX ♥ Digital Transformation
UX ♥ Digital TransformationUX ♥ Digital Transformation
UX ♥ Digital Transformation
 
Frukostseminarium 27 november 2015: Skapa fantastiska kundupplevleser
Frukostseminarium 27 november 2015:  Skapa fantastiska kundupplevleserFrukostseminarium 27 november 2015:  Skapa fantastiska kundupplevleser
Frukostseminarium 27 november 2015: Skapa fantastiska kundupplevleser
 
Service design till frukost
Service design till frukostService design till frukost
Service design till frukost
 
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocessCaroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
Caroline Sjöblom om Arbetsförmedlingens designprocess
 
Gör Säljteamet Redo för Champions League
Gör Säljteamet Redo för Champions LeagueGör Säljteamet Redo för Champions League
Gör Säljteamet Redo för Champions League
 
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälpDaniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
Daniel Eriksson, Daresay, om att innovera med kundens hjälp
 
SN4 Customer Experience Management
SN4 Customer Experience ManagementSN4 Customer Experience Management
SN4 Customer Experience Management
 
Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Vill du leverera rätt kundupplevelse?Vill du leverera rätt kundupplevelse?
Vill du leverera rätt kundupplevelse?
 
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiAlenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
 
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
Maximera ditt content med aktivering och marketing automation - Crescando 230...
 
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkursContent Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
Content Marketing och Kanalstrategier - grundkurs
 
Hur Tjänsteinnovation skapar värde
Hur Tjänsteinnovation skapar värdeHur Tjänsteinnovation skapar värde
Hur Tjänsteinnovation skapar värde
 
Custellenceträff 17 maj 2017
Custellenceträff 17 maj 2017Custellenceträff 17 maj 2017
Custellenceträff 17 maj 2017
 
Cybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite AnnatCybercom ROI Och Lite Annat
Cybercom ROI Och Lite Annat
 

More from Transformator Design Group

Custellenceträff 2017-12-13
Custellenceträff 2017-12-13Custellenceträff 2017-12-13
Custellenceträff 2017-12-13
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 14 sept 2017
Frukostseminarium 14 sept 2017Frukostseminarium 14 sept 2017
Frukostseminarium 14 sept 2017
Transformator Design Group
 
Custellenceträff 30 augusti 2017
Custellenceträff 30 augusti 2017Custellenceträff 30 augusti 2017
Custellenceträff 30 augusti 2017
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
Transformator Design Group
 
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do CompetitionThe Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium10 november 2016
Frukostseminarium10 november 2016Frukostseminarium10 november 2016
Frukostseminarium10 november 2016
Transformator Design Group
 
UXCON16 - The Future of Business
UXCON16 - The Future of Business UXCON16 - The Future of Business
UXCON16 - The Future of Business
Transformator Design Group
 
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
Transformator Design Group
 
Breakfast Seminar September 8 2016
Breakfast Seminar September 8 2016Breakfast Seminar September 8 2016
Breakfast Seminar September 8 2016
Transformator Design Group
 
I folkets tjänst
I folkets tjänstI folkets tjänst
I folkets tjänst
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går...
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet  - så här går...Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet  - så här går...
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går...
Transformator Design Group
 
Samarbetsövningar
SamarbetsövningarSamarbetsövningar
Samarbetsövningar
Transformator Design Group
 
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
Transformator Design Group
 
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
Transformator Design Group
 

More from Transformator Design Group (17)

Custellenceträff 2017-12-13
Custellenceträff 2017-12-13Custellenceträff 2017-12-13
Custellenceträff 2017-12-13
 
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
Frukostseminarium 30 november 2017 "Servicedesign till frukost - såhär skapar...
 
Frukostseminarium 14 sept 2017
Frukostseminarium 14 sept 2017Frukostseminarium 14 sept 2017
Frukostseminarium 14 sept 2017
 
Custellenceträff 30 augusti 2017
Custellenceträff 30 augusti 2017Custellenceträff 30 augusti 2017
Custellenceträff 30 augusti 2017
 
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
Frukostseminarium 14 juni 2017 - Hur ser framtidens delningsekonomi ut?
 
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
Frukostseminarium 18 maj 2017: "Att transformera en organisation utifrån kund...
 
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
Frukostseminarium 4 maj 2017: Ta kundens perspektiv för att ena olika aktörer...
 
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do CompetitionThe Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
The Welcome Card - a finalist in the What Design Can Do Competition
 
Frukostseminarium10 november 2016
Frukostseminarium10 november 2016Frukostseminarium10 november 2016
Frukostseminarium10 november 2016
 
UXCON16 - The Future of Business
UXCON16 - The Future of Business UXCON16 - The Future of Business
UXCON16 - The Future of Business
 
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
 
Breakfast Seminar September 8 2016
Breakfast Seminar September 8 2016Breakfast Seminar September 8 2016
Breakfast Seminar September 8 2016
 
I folkets tjänst
I folkets tjänstI folkets tjänst
I folkets tjänst
 
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går...
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet  - så här går...Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet  - så här går...
Frukostseminarium 11 februari 2016: Kundcentrera din verksamhet - så här går...
 
Samarbetsövningar
SamarbetsövningarSamarbetsövningar
Samarbetsövningar
 
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
Så här hjäper vi ungdomar till sysselsättning!
 
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
Frukostseminarium 4 september: Växthusfrukost med Arbetsförmedlingen
 

Service Design Seminar 20101118

Editor's Notes

  1. Innovation skall utgå ifrån kundvärdet = kundupplevelsen Kundupplevelsemarginal