SlideShare a Scribd company logo
Per què gestionar
                      el coneixement a
                      l’Administració?

                      Jordi Graells i Costa                  jordigraells@gmail.com

                      XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris
                      Universitat Politècnica de València
                      Barcelona, 5 de juny de 2008
                         Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
                         2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n
                         citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a
                         l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada.
  Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0     La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca.
1
Gestionar el


  Índex de la sessió
                                     coneixement
                                     per innovar
  1. Canviar les organitzacions

  2. La tecnologia: web social o web 2.0

  3. El coneixement

  4. Un nou model de comunicació

  5. Serveis orientats a les persones

  6. Fer circular el coneixement des de l’Administració?

  7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari

  8. Programar activitats de sensibilització cap al canvi

  9. Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de
    la gestió del coneixement

  10. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració?

2
1. Canviar les
  organitzacions3
4
                    Per què canviar?
                            per innovar
                            Gestionar el
                            coneixement
  CC NC SA 3.0 – www.flickr.com/hlthenvt/401556761
Gestionar el
                   coneixement

  A l’economia del coneixement...  per innovar
                           USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0
5
6
                         ... el coneixement és la variable clau
CC BY 2.0 – www.flickr.com/shiffaau/2199579559
Gestionar el


  ... per innovar tota mena
                                                                         coneixement
                                                                         per innovar
  de serveis i productes
      Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007
7
... i, en canvi, les organitzacions tenen molta
                    Gestionar el
                    coneixement
                    per innovar


    informació i coneixement infrautilitzats
                            www.flickr.com/oceanflynn/2142800130
8
Gestionar el
                                     coneixement
                                     per innovar
                           Aleshores...
                           Cal moure’s
                           i introduir
                           noves formes
                           d’organització
                           que permetin
                           difondre’l i tractar-lo
Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0
                           eficaçment per
                           assolir més
                           productivitat
                           i satisfacció...
                         9
Gestionar el


     Com fan organitzacions ideals...
                                            coneixement
                                            per innovar
      Segons l’Institut Great Place, els trets de les millors organitzacions
      per treballar-hi són: estabilitat laboral, rendibilitat, igualitàries, amb
      poc absentisme, innovació, funcionament          en equip i
      treball col·laboratiu.
                                  CC BY 2.0 www.flickr.com/wordridden/502586579
10 CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128
Gestionar el

    ... que miren el món                                      coneixement
                                                    per innovar    d’una altra manera...
               Lideratge  Consciència  Seguretat de si mateix
          Judici
                                Treball en equip

       Intuïció


                                                    Creativitat
   Presa de decisions    Responsabilitat
                                 Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0
                                                      Implicació
     RSS

11
Gestionar el


   ... i amb Internet i TIC abarateixen
                      coneixement
                      per innovar
   el cost d’interaccionar
                              www.flickr.com/oceanflynn/345173368
12
Gestionar el


   Sovint la informació és això...
                              coneixement
                              per innovar
                CC BY 2.0 – www.flickr.com/jasonvance/1194678729
13
Gestionar el


   ... i el coneixement és intricat
                                              coneixement
                                              per innovar
                    CC BY 2.0 – www.flickr.com/pagedooley/2201791390
14
Gestionar el


   No veiem clar com afrontar la qüestió...
                    coneixement
                    per innovar
                            www.flickr.com/oceanflynn/268229185
15
Gestionar el


   I, a més, la tecnologia ens arriba
                     coneixement
                     per innovar
   de manera confusa...
                             www.flickr.com/oceanfly/367600665
16
2. La tecnologia:
   web social o web 2.017
http://www.internality.com/web20/
18
Web 2.0
19       CC NC SA 2.0 – www.flickr.com/alkalinezoo/192889545
Gestionar el

   Web 2.0: sols un canvi?                              coneixement
                                            per innovar
   Web 2.0 versus Web 1.0.
                                  The Library of Congress retrieved 3d02067r.jpg
                                  from Jailhouse Rock.
   Distinció entre:                        This work is in the public domain because it was
                                  published in the United States between 1923 and
                                  1963 with a copyright notice, and its copyright
                                  was not renewed.

   1. Web 1.0
    Connectava màquines. Accés passiu als continguts.
   2. Web 2.0
    Connecta comunitats per compartir continguts.
    L’abaratiment del cost de connexió i
    Internet propicien canvi de rol de la ciutadania.
    Amb les aplicacions desenvolupades al voltant del
    concepte web 2.0 se supera el model comunicatiu
    tradicional i el receptor passa a ser actor del procés.
    Aquesta nova etapa es caracteritza perquè:
    1. Els continguts són generats pels usuaris.
    2. La intel·ligència –el coneixement– és tractada de manera col·lectiva.
20
Gestionar el


   Web 2.0:
                                    coneixement
                                    per innovar
   la web com a plataforma de serveis
   Canvi a l’organització
   L’usuari esdevé actiu i participa.
   La tecnologia de la web social ens pot ajudar a assolir serveis
   més interactius i una organització més participativa:
   - Pas del lloc web als serveis web.

   - Les aplicacions 2.0 ofereixen serveis que milloren
    a mesura que el nombre d’usuaris augmenta.

   - Les eines 2.0 es basen, doncs, en la combinació de dades de diverses
    fonts (mashups). Faciliten la mescla i la recombinació.

   - AJAX i API petites aplicacions que s’usen sense accedir al codi font de
    l’aplicació. Permet modificar la informació d’una pàgina sense haver
    de recarregar-la completament.
21
Gestionar el


   Web 2.0:
                                    coneixement
                                    per innovar
   canvi d’actitud de l’usuari
   Què és pròpiament el concepte web 2.0?
   Més que un canvi tecnològic, la noció web 2.0 significa
   un canvi d’actitud de l’usuari:
   - La informació ara la produïm els usuaris individuals.
   - Aquesta informació la compartim per blocs, wikis, fòrums...
   - El coneixement social informal sorgeix davant el clàssic formal d’experts.
   - Davant l’allau d’informació, és molt important el recurs de l’etiquetatge
    dels documents (text, imatge, URL...).
   - La llarga cua del coneixement mostra la influència de TOTS els usuaris
    de la xarxa.

   - Canvi de model de producció en el nou sistema econòmic: l’element
   clau en la innovació és la intel·ligència col·lectiva de les persones.
22
3. El coneixement
23
Gestionar el


   Llibres de capçalera
                                     coneixement
                                     per innovar
    2004 The wisdom of crowds. James Surowiecky
    El poder de la intel·ligència col·lectiva.     2006 Wikinomics. Don Tapscott i Anthony D. Williams
     La col·laboració en massa canvia serveis i tot (prosumidors).


    2006 The long tail. Chris Anderson
    Abundància i diversitat substitueixen el consum en massa.


       2007 Everything is miscellaneous. David Weiberger
            En el món digital, el desordre pot ser una virtut.


    2008 Here comes everybody. Clay Shirky
    Ja no necessitem les organitzacions per organitzar-nos
24
Gestionar el


   Coneixement ≠ informació
                                          coneixement
                                          per innovar
   Coneixement = informació
   en què intervé processos humans
   (captació, tria, transformació...)
   El coneixement és gratuït.
   El cost està en
   l’obtenció del coneixement = intel·ligència
   humana requerida per aconseguir-ho
   (i no es deu a la producció o distribució
   de mitjans).
            Cost = estratègies de gestió
           de coneixement per obtenir-lo.
               CC BY 2.0 – ww.flickr.com/photosrodluvan/1815047904
25
Gestionar el


   Cost de l’acció col·laborativa
                                     coneixement
                                     per innovar
   En organitzacions centralitzades,
   la gestió de les transaccions per trobar
   amb qui treballar i la negociació dels acords
   de col·laboració costen cares (diners,
   temps i atenció)

   Les TIC i Internet
   han eliminat aquests costos.
   Sorgeixen projectes de col·laboració a
   gran escala i a baix preu que permeten
   que grups coordinats
   de manera desimbolta realitzin
   tasques que no podria fer
   cap estructura organitzacional.      CC BY 2.0 – www.flickr.com/thefangmonster/35243960226
Gestionar el


    Del fracàs, aprendrem
                             coneixement
                             per innovar
    A causa d’aquests baixos costos de la interacció
    i de les transaccions,
    podem equivocar-nos, perquè no és car.       El fracàs i l’error
   són possibles i necessaris
     per aprendre i innovar.
                               Rètol 1 © jordigraells. CC BY 2.027
Gestionar el


   Les organitzacions
                                        coneixement
                                        per innovar
   han de canviar forçosament!

   La facilitat per crear grups no institucionalitzats
   farà trontollar les organitzacions
   centralistes i amb mentalitat 1.0.

                           La  web social és un repte
                               per a la societat actual
                             més que no pas una millora.


   This work is free software under the terms of
   the GNU General Public License.
28
Gestionar el


   Interaccionar des de la diversitat
                                         coneixement
                                         per innovar
       A més de portes enfora l’Administració s’ha adonat
          que la societat és cada cop més diversa.
      Ha de tenir personal que connecti amb tots els públics.

   De portes endins, si es fa interaccionar el personal, s’aprèn
   més de pressa, s’enriqueix
   la cultura corporativa
   i es fomenta
   la innovació.

    És a dir, la gestió  de la
      diversitat esdevé una
       estratègia per a una
    Administració més
       competitiva.       CC BY 2.0 www.flickr.com/thiru/420880218
29
4. Un model de
   comunicació 2.030
Gestionar el


   Què passa amb el concepte
                              coneixement
                              per innovar
   web 2.0?


   Web 2.0
   Serveix per definir un


   nou model de comunicació a Internet
   basat en comunitats que col·laboren generant
        i intercanviant informació
      en un context que afavoreix la creació de xarxes socials.

31
Gestionar el


   Àrees d’aplicació
                                    coneixement
                                    per innovar
   del model web 2.0

   1.  Gestió del coneixement
     - Interna, basada en el treball col·laboratiu i info etiquetada.
     - Externa, relació amb clients i públics d’interès (stakeholders)
      basada amb feedback i transparència, en àmbits com
      comunicació externa o anàlisi de mercat.

   2.  Gestió de projectes. Eines
     per seguir en línia projecte col·lectiu
     - Zoho Projects http://projects.zoho.com
     - Basecamp www.basecamphq.com
     - LiquidPlanner www.liquidplanner.com


32
Gestionar el


   Conceptes bàsics
                                  coneixement
                                  per innovar
   del model web 2.0

   1.  Treball col·laboratiu
     - Programa Compartim del Departament de Justícia
     - Comunitats de pràctica (CoP) del Departament de Salut i la de
      responsables de RRHH dels ajuntaments amb Diputació de BCN
     - Las 1001 idees per millorar l’Administració http://las1001ideas.com

   2.  Intel·ligència col·lectiva
     - Innocentive www.innocentive.com
     - Protect & Gamble
     - iStockPhoto.com i Threadless.com
      per compartir i vendre fotos i per
      dissenyar samarretes col·lectivament
33
Gestionar el


   Eines 2.0 per treballar
                                             coneixement
                                             per innovar
   col·laborativament 1/3
   Classificació d’eines per parlar,           escriure, gestionar,
                                                     www.babelyou.com
   crear, compartir...
   1. Telèfon (convencional i telefonia IP: Skype, Jajah...)
   2. Eines de comunicació
    - Asíncrona: correu electrònic
    - Síncrona: missatgeria instantània
   3. Eines col·laboratives més estàtiques
    - Bloc: per a coneixement + personal
    - Fòrum: debat moderat sobre un tema
   4. Eines col·laboratives més dinàmiques
    - Xarxes socials (Facebook, MySpace, Xing, Ning, Babelyou, Tuenti, Bebo, Hi5...)
    - Microblogging
     · Twitter Per a la comunicació interna d’una organització o d’un grup.
     · Friend Feed. Subscripció a més de 30 aplicacions per multiplicar converses.

   5. Sindicació d’informació (RSS, avisos...)
34
Gestionar el


   Eines 2.0 per a la intel·ligència
                           coneixement
                           per innovar
   col·lectiva 2/3

   Eines que aporten una certa intel·ligència

   1. Wiki
   2. Etiquetatge col·lectiu (bookmarking social)
   3. Votació col·lectiva
   4. Recomanació
   5. Xarxa social (social networking)
35
Gestionar el


   Bloc vs. xarxa social?
                        coneixement
                        per innovar
               Bloc + xarxa social

               Bloc + Feevy, Corank,
               Jaiku, Mugshot, que
               agreguen continguts
               (imatges, post...) entre
               diferents blocs i webs
36
Gestionar el


   Eines 2.0 per escoltar 3/3
                                coneixement
                                per innovar
   Buzz marketing: eines     2.0 per saber què diuen
   de nosaltres
   - Blogsearch blogsearch.google.com
   - Technorati technorati.com
   - Blogpulse www.blogpulse.com: comparar conceptes
   - Comments www.co.mments.com: comentaris a blocs
   - Keotag www.keotag.com: etiquetes (tags) a múltiples eines
   - Boardtracker www.boardtracker.com: buscar conceptes als fòrums
   - Wikio www.wikio.es: buscar a notícies per tags
   - Google Trends www.google.com/trends: temes de cerca populars

37
Gestionar el


   Pautes per a una
                            coneixement
                            per innovar
   organització 2.0 1/2


   1. Gestionar processos interns col·laborativament
    i relacionar-se dins i fora de l’organització
    horitzontalment

   2. Usar  eines web 2.0
38
Gestionar el


   Pautes per a una
                           coneixement
                           per innovar
   organització 2.0 2/2

   3. Aconseguir que els treballadors adoptin una
    actitud col·laborativa
   4. La informació ha de ser
    transparent, redistribuïble i interactiva

   5. El client-usuari s’ha de convertir en agent
                    actiu en
    elaboració de productes i serveis
    (saviesa col·lectiva)

39
5. Serveis orientats
    a les persones40
Web 2.0 = plataforma de serveis
   per a usuaris interactius

              Els usuaris són actius
             i participen en la creació de
              continguts, la definició de
            funcionalitats i l’avaluació dels
               productes i serveis.
                              Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0
         S’estableixen veritables
       converses entre els usuaris i els
       serveis per tal que s’adeqüin i
       responguin millor a les seves
            necessitats.

41
Gestionar el


   Generació Einstein vs generació X
                        coneixement
                        per innovar
              www.flogup.com    www.fotolog.com
                 Mentre els grans som a
                 Flickr, YouTube o
                 Facebook...

42             www.metroflog.com
6. Fer circular
    el coneixement
   des de l’Administració43
Gestionar el
                               coneixement
                               per innovar   Stress Toy Brain © Kuroda. CC BY 2.0

                      Condicions per innovar
                      Creant coneixement
                      col·lectiu dins
                      l’organització:
                      estratègies i eines.
                      Mesclant-lo amb altre
                      coneixement: canvis
                      necessaris.
                      Compartint-lo amb
                      els altres: llicències
                      de difusió oberta
                      de propietat intel·lectual.

44
Gestionar el
         coneixement
         per innovar
   El document
   digital és
   alhora definitiu
   i temporal,
   que s’ha de
   remesclar
   per tornar
   a ser un
   document nou!

45
Gestionar el


    Compartint per protegir
                                    coneixement
                                    per innovar    la creativitat
                                  Poder
    Creativitat                         atrofiat de la
                                  burocràcia
                                  Grans
                                  empreses
    Creativitat                         tradicionals
   cultural i de                        i entitats
   coneixement                          gestores de
       lliure                        drets
                                  d’autors
           30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0


46
Gestionar el

 L’Administració   coneixement
           per innovar   ha d’obrir els
                          www.munimadrid.es
drets d’explotació
   de les seves
      obres...
                   www.bcn.es/estadistica/catala/
                    dades/inf/guies/dte02.pdf
   www.mcu.es
47
Gestionar el


   ... com ja fan algunes institucions
                                               coneixement
                                               per innovar
                            Cd-rom. © Anton Peck.
                              CC BY-NC-ND 2.0
         Edició de les publicacions de
         l’Administració amb llicències
         Creative Commons:
         - Departament de Justícia
         - EAPC
         - Departament de Cultura
         - ...   Que l’Administració reverteixi en la ciutadania
   –persones i organitzacions– el coneixement
   contingut en les seves publicacions i facilitar
                              © Departament de Justícia. CC BY
   així la innovació (requisit essencial en el nou
   marc social econòmic).


48
Gestionar el


   Gestió de propietat intel·lectual...
                        coneixement
                        per innovar
   Tipus de llicències Creative Commons
   http://cat.creativecommons.org/llicencia
49
... respectant
   escrupolosament
   els drets d’imatge
   i d’autor
50
7. Usar les eines 2.0
    per fer difusió
    i interaccionar
     amb l’usuari:
      - Nous clients
     - Nous empleats
     - Nous processos
      - Noves eines
51
Nous clients
52
Gestionar el


    Nous clients
                                                 coneixement
                                                 per innovar
                                         www.youtube.com/watch?v=gjrtgK47nIM
                      www.youtube.com/watch?v=GuM0z_0lRW4
   www.youtube.com/watch?v=Y9j0_NivFj4
53
Gestionar el


   Nous clients
                                   coneixement
                                   per innovar
   Ciberdiaris participatius: www.slashdot.org, www.aixotoca.com,
   www.directe.cat, www.20minutos.es

   Wikis: www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks, http://loprometidoesdeuda.com

   Webs denúncia: www.empresuchas.com, www.denuncia.org

   Webs participació: www.ciudadanos2010.net, http://4u.esmadrid.com

   Webs d’activisme: www.moveon.org (EUA), www.getup.org.au/community
   (Austràlia)

   Comunitats d’interès: www.meetup.com,www.takingitglobal.org,
   www.talknet.org.uk

   Webs de petició i comunicació: http://petitions.pm.gov.uk,
   www.atinachile.cl, www.bdebarna.net, www.zexe.net, www.fixmystreet.com,
   http://transitcamp.org/Toronto_Transit_Camp,
54
Gestionar el


   Nous clients
                                   coneixement
                                   per innovar
   Amb el seu bloc Eva Ros va aconseguir acaparar l'atenció de desenes
   de milers de ciutadans i també els mitjans de comunicació de
   l'Estat durant les eleccions generals.
                www.youtube.com/watch?v=vTB8oKXq470
55
Gestionar el


   Nous clients
                     coneixement
                     per innovar
          www.fixmystreet.com
56
Nous clients
          www.aparcascomoelculo.com


57
Nous empleats
58
Gestionar el


   Nous empleats
              coneixement
              per innovar
     Xarxa social
     a la plataforma
     e-Catalunya

59
Gestionar el


    Nous empleats
                      coneixement
                      per innovar
www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors
http://gestioconeixement.blogspot.com
60
Gestionar el


   Nous empleats
           coneixement
           per innovar
61
Gestionar el


   Nous empleats
                                      coneixement
                                      per innovar
         Activitat per dia de la setmana
        al bloc e-moderadors (set-des 2007)

   1000
   900                             870
   800                       713
   700                                    648
   600
   500             438   423
   400
   300  226
   200
            89
   100
    0
      Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge


62
Nous processos
63
Gestionar el


   Nous processos
                          coneixement
                          per innovar
   [...]

   [...]
           http://joanmontesinosbernabe.blogspot.com


64
Gestionar el


   Nous processos
                                         coneixement
                                         per innovar
                                   http://ca.wikipedia.org
      http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Maseras_Ribera
65
Gestionar el


    Nous processos
               coneixement
               per innovar
 www.sexejoves.gencat.net
              www.gencat.cat/icdones


66
Gestionar el


   Nous processos
                                coneixement
                                per innovar
 http://es.youtube.com/watch?v=EOfUWTnQCXg  www.youtube.com/watch?v=d_9A6DOwmOw
67
Noves eines
68
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
69
Gestionar el


   Noves eines
                       coneixement
                       per innovar
          www.adrive.com (fins 50 MB / fitxer)
          www.box.net (fins 20 MB / fitxer)


                      http://skydrive.live.com
            http://eyeos.info

70
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
                 www.youtube.com/gencat
71
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
                 www.flickr.com/departamentjusticia
72
Gestionar el


   Noves eines
          coneixement
          per innovar
                 www.slideshare.net/stsiweb
73
Gestionar el


   Noves eines
                                    coneixement
                                    per innovar
    www.google.com/calendar/embed?src
    =departamentjusticia%40gmail.com
                      http://calendar.google.com
74
Gestionar el


   Noves eines
                                 coneixement
                                 per innovar
                        Google Street View
                       ha arribat a Barcelona
           Google Dirson
          CC José David Piña Wong -zmx80
75
Gestionar el


   Noves eines
                          coneixement
                          per innovar
   http://google.com/health  http://keyose.com
76
Gestionar el


   Noves eines
                  coneixement
                  per innovar
   http://www.librarything.com
77
Gestionar el


     Nous eines
                                 coneixement
                                 per innovar
                                http://drewburrows.com

78 CC BY-NC-ND. www.flickr.com/photos/mattimattila/2052274971
8. Programar activitats
    de sensibilització
      cap al canvi


79
Gestionar el


   ... involucrant-hi els professionals
                                          coneixement
                                          per innovar
   Els matins d’innovació a l’EAPC
   i les sessions web de Justícia
   són actuacions de sensibilització
   per facilitar el canvi a l’organització.
                        © Departament de Justícia. CC BY
80
9. Fer més competitius
     i participatius
     els empleats,
    emprant recursos
     de la gestió del
      coneixement
81
Gestionar el
                              coneixement

   Les persones són la
                              per innovar
   principal variable              Les organitzacions
   de les organitzacions en la     necessiten fomentar el
   societat xarxa             coneixement com a
                       principal font de valor
                            competitiu
      competitius els empleats
   Fer més
   programant formació
   i mesurant els seus efectes en els
   resultats de l’activitat       Desenvolupar els hàbits de
           innovar, emprendre i col·laborar
            invertint en eines col·laboratives
           que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement
82
Gestionar el


   Ja comencem a veure-hi una mica clar...
                    coneixement
                    per innovar
                           www.flickr.com/oceanflynn/1656853917
83
10. Com introduir
     la gestió del
     coneixement
   a l’Administració?


84
Gestionar el


   On situar la gestió
                                     coneixement
                                     per innovar   del coneixement?
   Cal situar la gestió del coneixement (GC) al lloc adequat:

   1. Elements: persones, continguts, processos, tecnologia.
   2. Gestió del coneixement intricada en el pla estratègic de l’organització.
   3. Elaboració del Pla de gestió del coneixement
    per a la organització. Qui té el coneixement,
    quins valors ens distingeixen de la competència,

                                       ?
    gestionar el coneixement de processos clau per a
    l’organització, capturar i processar el coneixement
    explícit i el tàcit.   Comunitats de pràctica
   4. Identificació de les competències clau per a
    l’organització i les específiques de cada grup
    professional. Amb el mapa de competències         Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0


    per objectius.    Pla estratègic de formació.
85
Gestionar el
                                      coneixement


   En el cas de Justícia...
                                      per innovar
   La GC ha de ser present al Pla estratègic de l’organització
   Cal introduir els objectius de GC en el nivell màxim de planificació de
   l’organització. Per ex., Pla del Departament de Justícia amb 4 objectius
   estratègics, resumidament: 1. Transformar el DJ en una organització eficient
   de serveis públics, 2. Modernitzar el servei d’Administració de justícia, 3.
   Considerar la política penitenciària i de justícia juvenil com a política social,
   4. Reforçar la utilitat social del dret català.
   El 1r objectiu estratègic es desplega en 7 d’operatius, el setè és:
   [...] «7. Promoure la transparència informativa i la comunicació als sectors».
   Aquest objectiu es podria acabar de concretar així:
   «...per ser Departament referent en el coneixement:
    - Comunitats de pràctica
    - Eines web com a instruments de coneixement
    - Sistemes de coneixement jurídic a l’abast dels professionals
    - Formació i recerca jurídica especialitzada»
86
Per exemple,
   el programa
   Compartim

           © Departament de Justícia. CC BY
          Professionals
          que col·laboren
          i aprenen fent


87
Gestionar el


   Més exemples: CoP Salut
                                       coneixement
                                       per innovar   endocrinologia Lleida
   Metges i infermeres especialistes en
   endocrinologia de l'Hospital Arnau de
   Vilanova i metges i infermeres
   generalistes de dos Centres d'Atenció
   Primària de Lleida han de gestionar el
   seu coneixement dins una comunitat
   de pràctiques.

   Amb la intenció de:
   - Millora de l’atenció al malalt
    endocrinològic.
   - Millor gestió dels recursos sanitaris
    (resoldre el problema, si no requereix    CC BY SA 2.0 – www.flickr.com/osterwalder/223828400

    visita hospitalària, en l’atenció primària)
88
Gestionar el


   Més exemples: CoP veterinaris,
                                       coneixement
                                       per innovar   farmacèutics i altres de Salut
   - Departament de Salut / Agència
    de Protecció de la Salut / Servei
    Regional de Barcelona i Servei
    Regional de la Catalunya Central
   - Maig i juny de 2008
   - Valorar l’oportunitat i la capacitat
    per gestionar el coneixement entre
    els professionals d’aquest serveis
                                CC BY 2-0 – www.flickr.com/roland/39667269
    (vigilància i control alimentari i ambiental)

   -  Veterinaris, farmacèutics i altres titulats de salut pública
   -  7 comunitats de pràctica
   -  Intranet, correu electrònic Google Docs
   -  12 productes de coneixement finals
89
Gestionar el


   Gestió del coneixement
                                        coneixement
                                        per innovar   a Justícia: metodologia
   Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia
   1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent
    disposar de la informació i el coneixement que necessitem els
    professionals al lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys.
   2. Fases del programa
   3. Disseny organitzatiu
   4. Eines

    - Metodològiques: > Sessions bones pràctiques
               (benchmarking intern i extern)
              > Comunitats de pràctica
    - Tecnològiques:
                                          Reunió de coordinació del projecte
              > Repositori de coneixement intranet          © Departament de Justícia. CC BY              > Llistes de distribució llista de correu electrònic
              > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya

90
Mapa de comunitats de pràctica
                                       Gestionar el
                                       coneixement
                                       per innovar
            Comunitat de pràctica            15 comunitats                                        + 190
     e-moderador              Grup de treball        integrants
                                        actius
                                       + 900
   Reunions presencials           Treball en línia
                                       participants               Discussió

                                  Difusió
               Productes

                                  Avaluació

91
92
     e-Catalunya: plataforma
   de treball col·laboratiu per a
   les comunitats de pràctica
   del programa ‘Compartim’
Gestionar el


    Blocs del programa Compartim
                                          coneixement
                                          per innovar
www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors
                      http://gestioconeixement.blogspot.com
93
Indicadors per avaluar el programa
                                           Gestionar el
                                           coneixement
                                           per innovar   Indicadors d’activitat / procés de treball
   1. Activitat en línia e-moderadors: connexió e-Catalunya (nre. visites), nre participacions al
    bloc e-moderadors, nre participacions dins la CoP.
   2. Activitat en línia de la CoP: connexions e-Catalunya (nre visites totals), nre membres
    diferents connectats a e-Catalunya, percentatge de participació per eines, percentatge
    de participació del col·lectiu de professionals dins la CoP.
   3. Participació treball presencial: nre de sessions presencials, nre de participants totals,
    nre de participants diferents
                                                   CC BY - www.flickr.com/photos/puntodevista/122614332
   Indicadors de producció
   • Nre de productes elaborats dins el termini previst
   Indicadors d’impacte (productes elaborats els 2007)
    QUANTITATIUS
   • Nom del producte elaborat
   • Tipus de difusió feta
   • Nre aplicacions del producte: nre professionals que l’usen, nre estimat d’aplicacions,
    impacte econòmic, altres tipus d’impacte...
    QUALITATIUS
   • Recull d'històries de persones a qui els ha millorat la praxi, opinions directives...
94
Gestionar el


   Idees útils per a programes de KM             coneixement
                                per innovar
   Lliçons útils per a programes a les organitzacions:

   1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han
    de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt
    importants, que a l’Administració són particularment lents.
   2. Els grups de professionals que treballin en CoPs han de ser
    exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius).
   3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació.
   4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder
    treballar en línia després, i política d’incentius pública.
   5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més
    productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi
    participa té més compromís institucional.

95
Gestionar el


   Unes conclusions més d’acció
                                                coneixement
                                                per innovar
   1. Usem eines2.0
    al nostre entorn professional.
   2. Obrim el coneixement de l’organització.

   3. Canviem com    comuniquem
    a l’exterior:  dialoguem horitzontalment.
   4. Canviem comcomuniquem a l’interior:
    participació i treball col·laboratiu.

                CC BY – Cyrenaic www.flickr.com/photos/cynicalplanet/32952658
96
Gestionar el


   Ens hi veiem millor ara?
                coneixement
                per innovar
                        www.flickr.com/oceanflynn/268229185
97
98
   Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0
Creieu que us
   serviran aquests
   coneixements
   a la vostra
            Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0
   organització?


99
Moltes gràcies!


                       Jordi Graells i Costa                  jordigraells@gmail.com

                       XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris
                       Universitat Politècnica de València
                       Barcelona, 5 de juny de 2008
                          Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
                          2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n
                          citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a
                          l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada.
   Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0     La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca.
100

More Related Content

What's hot

"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"..."Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
Jordi Graells
 
Empoderament equip directiu web 2.0
Empoderament equip directiu web 2.0Empoderament equip directiu web 2.0
Empoderament equip directiu web 2.0
MICProductivity
 
Entorns col·laboratius on line
Entorns col·laboratius on lineEntorns col·laboratius on line
Entorns col·laboratius on line
Departament de Justicia
 
Reutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
Reutilitzar la informació pública per canviar l'AdministracióReutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
Reutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
Jordi Graells
 
comunitats de pràctica i aprenentatge
comunitats de pràctica i aprenentatgecomunitats de pràctica i aprenentatge
comunitats de pràctica i aprenentatge
Dolors Reig (el caparazón)
 
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturalsEl treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
Margalida Castells
 
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Productivitat CoP Administració CAT
Productivitat CoP Administració CATProductivitat CoP Administració CAT
Productivitat CoP Administració CAT
Jordi Graells
 
El futur del treball col·laboratiu i les seves eines
El futur del treball col·laboratiu i les seves einesEl futur del treball col·laboratiu i les seves eines
El futur del treball col·laboratiu i les seves eines
gencat .
 
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Ramon Costa i Pujol
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio  ramon costa- accid - 20120601Intervencio  ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Ramon Costa i Pujol
 
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
Ramon Costa i Pujol
 
Programa Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món EmpresarialPrograma Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món Empresarial
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218
Ramon Costa i Pujol
 
Com es millora l'aprenentage a través de CoPs
Com es millora l'aprenentage a través de CoPsCom es millora l'aprenentage a través de CoPs
Com es millora l'aprenentage a través de CoPs
Departament de Justicia
 
Administració 2.0
Administració 2.0Administració 2.0
Administració 2.0
Jordi Graells
 

What's hot (20)

"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"..."Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
"Gestió del coneixement. Què és això? Totes les claus del programa Compartim"...
 
20130417 jesus martinez_31sw
20130417 jesus martinez_31sw20130417 jesus martinez_31sw
20130417 jesus martinez_31sw
 
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
«Qualsevol nit pot sortir el sol». Innovar a l'Administració. FP núm. 54, jun...
 
Empoderament equip directiu web 2.0
Empoderament equip directiu web 2.0Empoderament equip directiu web 2.0
Empoderament equip directiu web 2.0
 
Entorns col·laboratius on line
Entorns col·laboratius on lineEntorns col·laboratius on line
Entorns col·laboratius on line
 
Reutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
Reutilitzar la informació pública per canviar l'AdministracióReutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
Reutilitzar la informació pública per canviar l'Administració
 
comunitats de pràctica i aprenentatge
comunitats de pràctica i aprenentatgecomunitats de pràctica i aprenentatge
comunitats de pràctica i aprenentatge
 
04 Gestió Del Coneixement 2009a
04 Gestió Del Coneixement 2009a04 Gestió Del Coneixement 2009a
04 Gestió Del Coneixement 2009a
 
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturalsEl treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
El treball col·laboratiu en xarxa. Eines 2.0 per a projectes culturals
 
Sessio Innova Productivity Lab
Sessio Innova Productivity LabSessio Innova Productivity Lab
Sessio Innova Productivity Lab
 
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
31a sessió web: "Millorar els serveis de l’Administració mitjançant la col·la...
 
Productivitat CoP Administració CAT
Productivitat CoP Administració CATProductivitat CoP Administració CAT
Productivitat CoP Administració CAT
 
El futur del treball col·laboratiu i les seves eines
El futur del treball col·laboratiu i les seves einesEl futur del treball col·laboratiu i les seves eines
El futur del treball col·laboratiu i les seves eines
 
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio  ramon costa- accid - 20120601Intervencio  ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
 
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
20100126 Ctug Setmana Tecnologica Productivity Labs
 
Programa Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món EmpresarialPrograma Compartim al diari Món Empresarial
Programa Compartim al diari Món Empresarial
 
Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218Empresa2.0 regio7-20120218
Empresa2.0 regio7-20120218
 
Com es millora l'aprenentage a través de CoPs
Com es millora l'aprenentage a través de CoPsCom es millora l'aprenentage a través de CoPs
Com es millora l'aprenentage a través de CoPs
 
Administració 2.0
Administració 2.0Administració 2.0
Administració 2.0
 

Similar to Per què gestionar el coneixement?

Productivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vicProductivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vic
Ramon Costa i Pujol
 
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
MICProductivity
 
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
Global Human Capital Group
 
Gencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
Gencat 2.0 a les 2es Jornades CatosferaGencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
Gencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
gencat .
 
Clúster, Productivitat i KM
Clúster, Productivitat i KMClúster, Productivitat i KM
Clúster, Productivitat i KM
Cesc Alcaraz
 
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixementUsos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
Jordi Graells
 
Administració productiva i feliç
Administració productiva i feliçAdministració productiva i feliç
Administració productiva i feliç
Jordi Graells
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007
Ramon Costa i Pujol
 
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptesArticle regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Ramon Costa i Pujol
 
Jornades d'Innovacio
Jornades d'InnovacioJornades d'Innovacio
Jornades d'Innovacio
Universitat Rovira i Virgili
 
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
Ramon Costa i Pujol
 
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Competir compartint
Competir compartintCompetir compartint
Competir compartint
Jordi Graells
 
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan MayansV Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Productivitat At Low Cost Introduccio R Costa
Productivitat At Low Cost Introduccio R CostaProductivitat At Low Cost Introduccio R Costa
Productivitat At Low Cost Introduccio R Costa
Ramon Costa i Pujol
 
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
Laura Rosillo Cascante
 
Productivity lab mic-productivity-cat-2010
Productivity lab mic-productivity-cat-2010Productivity lab mic-productivity-cat-2010
Productivity lab mic-productivity-cat-2010
Ramon Costa i Pujol
 
Gestión de la Innovación en Turismo
Gestión de la Innovación en TurismoGestión de la Innovación en Turismo
Gestión de la Innovación en Turismo
InnoBalears
 

Similar to Per què gestionar el coneixement? (20)

Productivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vicProductivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vic
 
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120926
 
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
110501 dir emotions las redes sociales el nuevo instrumento para encontrar tr...
 
Gencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
Gencat 2.0 a les 2es Jornades CatosferaGencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
Gencat 2.0 a les 2es Jornades Catosfera
 
Clúster, Productivitat i KM
Clúster, Productivitat i KMClúster, Productivitat i KM
Clúster, Productivitat i KM
 
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixementUsos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
Usos d'Internet per innovar i gestionar el coneixement
 
Administració productiva i feliç
Administració productiva i feliçAdministració productiva i feliç
Administració productiva i feliç
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007
 
modulo 3 lectura 2.pdf
modulo 3 lectura 2.pdfmodulo 3 lectura 2.pdf
modulo 3 lectura 2.pdf
 
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptesArticle regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
Article regio7-20120129-el noumondeltreballi-elsseusreptes
 
Jornades d'Innovacio
Jornades d'InnovacioJornades d'Innovacio
Jornades d'Innovacio
 
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
Ptv low costprod-cloudcomputing-live-ramoncosta-mic-productivity-20120320
 
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
Gestió del coneixement al Departament de Justícia - Knowledge Management in M...
 
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
«Sols seré si som». Una opció per gestionar el coneixement públic
 
Competir compartint
Competir compartintCompetir compartint
Competir compartint
 
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan MayansV Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
V Jornada Compartim. Gestionar i compartir coneixement a ACC1Ó. Joan Mayans
 
Productivitat At Low Cost Introduccio R Costa
Productivitat At Low Cost Introduccio R CostaProductivitat At Low Cost Introduccio R Costa
Productivitat At Low Cost Introduccio R Costa
 
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
web 2.0: Desenvolupament de competències digitals per a la gestió de la marca...
 
Productivity lab mic-productivity-cat-2010
Productivity lab mic-productivity-cat-2010Productivity lab mic-productivity-cat-2010
Productivity lab mic-productivity-cat-2010
 
Gestión de la Innovación en Turismo
Gestión de la Innovación en TurismoGestión de la Innovación en Turismo
Gestión de la Innovación en Turismo
 

More from Jordi Graells

Innovar o gesticular
Innovar o gesticularInnovar o gesticular
Innovar o gesticular
Jordi Graells
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Jordi Graells
 
Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanal
Jordi Graells
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Jordi Graells
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Jordi Graells
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtual
Jordi Graells
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Jordi Graells
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Jordi Graells
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-Administració
Jordi Graells
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Jordi Graells
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?
Jordi Graells
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
Jordi Graells
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?
Jordi Graells
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Jordi Graells
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovar
Jordi Graells
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
Jordi Graells
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Jordi Graells
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernar
Jordi Graells
 
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsObrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Jordi Graells
 
idCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAidCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARA
Jordi Graells
 

More from Jordi Graells (20)

Innovar o gesticular
Innovar o gesticularInnovar o gesticular
Innovar o gesticular
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
 
Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanal
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtual
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-Administració
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovar
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernar
 
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsObrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
 
idCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAidCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARA
 

Per què gestionar el coneixement?

 • 1. Per què gestionar el coneixement a l’Administració? Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris Universitat Politècnica de València Barcelona, 5 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 1
 • 2. Gestionar el Índex de la sessió coneixement per innovar 1. Canviar les organitzacions 2. La tecnologia: web social o web 2.0 3. El coneixement 4. Un nou model de comunicació 5. Serveis orientats a les persones 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració? 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari 8. Programar activitats de sensibilització cap al canvi 9. Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement 10. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 2
 • 3. 1. Canviar les organitzacions 3
 • 4. 4 Per què canviar? per innovar Gestionar el coneixement CC NC SA 3.0 – www.flickr.com/hlthenvt/401556761
 • 5. Gestionar el coneixement A l’economia del coneixement... per innovar USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0 5
 • 6. 6 ... el coneixement és la variable clau CC BY 2.0 – www.flickr.com/shiffaau/2199579559
 • 7. Gestionar el ... per innovar tota mena coneixement per innovar de serveis i productes Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 7
 • 8. ... i, en canvi, les organitzacions tenen molta Gestionar el coneixement per innovar informació i coneixement infrautilitzats www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 8
 • 9. Gestionar el coneixement per innovar Aleshores... Cal moure’s i introduir noves formes d’organització que permetin difondre’l i tractar-lo Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 eficaçment per assolir més productivitat i satisfacció... 9
 • 10. Gestionar el Com fan organitzacions ideals... coneixement per innovar Segons l’Institut Great Place, els trets de les millors organitzacions per treballar-hi són: estabilitat laboral, rendibilitat, igualitàries, amb poc absentisme, innovació, funcionament en equip i treball col·laboratiu. CC BY 2.0 www.flickr.com/wordridden/502586579 10 CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128
 • 11. Gestionar el ... que miren el món coneixement per innovar d’una altra manera... Lideratge Consciència Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 11
 • 12. Gestionar el ... i amb Internet i TIC abarateixen coneixement per innovar el cost d’interaccionar www.flickr.com/oceanflynn/345173368 12
 • 13. Gestionar el Sovint la informació és això... coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/jasonvance/1194678729 13
 • 14. Gestionar el ... i el coneixement és intricat coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/pagedooley/2201791390 14
 • 15. Gestionar el No veiem clar com afrontar la qüestió... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 15
 • 16. Gestionar el I, a més, la tecnologia ens arriba coneixement per innovar de manera confusa... www.flickr.com/oceanfly/367600665 16
 • 17. 2. La tecnologia: web social o web 2.0 17
 • 19. Web 2.0 19 CC NC SA 2.0 – www.flickr.com/alkalinezoo/192889545
 • 20. Gestionar el Web 2.0: sols un canvi? coneixement per innovar Web 2.0 versus Web 1.0. The Library of Congress retrieved 3d02067r.jpg from Jailhouse Rock. Distinció entre: This work is in the public domain because it was published in the United States between 1923 and 1963 with a copyright notice, and its copyright was not renewed. 1. Web 1.0 Connectava màquines. Accés passiu als continguts. 2. Web 2.0 Connecta comunitats per compartir continguts. L’abaratiment del cost de connexió i Internet propicien canvi de rol de la ciutadania. Amb les aplicacions desenvolupades al voltant del concepte web 2.0 se supera el model comunicatiu tradicional i el receptor passa a ser actor del procés. Aquesta nova etapa es caracteritza perquè: 1. Els continguts són generats pels usuaris. 2. La intel·ligència –el coneixement– és tractada de manera col·lectiva. 20
 • 21. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar la web com a plataforma de serveis Canvi a l’organització L’usuari esdevé actiu i participa. La tecnologia de la web social ens pot ajudar a assolir serveis més interactius i una organització més participativa: - Pas del lloc web als serveis web. - Les aplicacions 2.0 ofereixen serveis que milloren a mesura que el nombre d’usuaris augmenta. - Les eines 2.0 es basen, doncs, en la combinació de dades de diverses fonts (mashups). Faciliten la mescla i la recombinació. - AJAX i API petites aplicacions que s’usen sense accedir al codi font de l’aplicació. Permet modificar la informació d’una pàgina sense haver de recarregar-la completament. 21
 • 22. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar canvi d’actitud de l’usuari Què és pròpiament el concepte web 2.0? Més que un canvi tecnològic, la noció web 2.0 significa un canvi d’actitud de l’usuari: - La informació ara la produïm els usuaris individuals. - Aquesta informació la compartim per blocs, wikis, fòrums... - El coneixement social informal sorgeix davant el clàssic formal d’experts. - Davant l’allau d’informació, és molt important el recurs de l’etiquetatge dels documents (text, imatge, URL...). - La llarga cua del coneixement mostra la influència de TOTS els usuaris de la xarxa. - Canvi de model de producció en el nou sistema econòmic: l’element clau en la innovació és la intel·ligència col·lectiva de les persones. 22
 • 24. Gestionar el Llibres de capçalera coneixement per innovar 2004 The wisdom of crowds. James Surowiecky El poder de la intel·ligència col·lectiva. 2006 Wikinomics. Don Tapscott i Anthony D. Williams La col·laboració en massa canvia serveis i tot (prosumidors). 2006 The long tail. Chris Anderson Abundància i diversitat substitueixen el consum en massa. 2007 Everything is miscellaneous. David Weiberger En el món digital, el desordre pot ser una virtut. 2008 Here comes everybody. Clay Shirky Ja no necessitem les organitzacions per organitzar-nos 24
 • 25. Gestionar el Coneixement ≠ informació coneixement per innovar Coneixement = informació en què intervé processos humans (captació, tria, transformació...) El coneixement és gratuït. El cost està en l’obtenció del coneixement = intel·ligència humana requerida per aconseguir-ho (i no es deu a la producció o distribució de mitjans). Cost = estratègies de gestió de coneixement per obtenir-lo. CC BY 2.0 – ww.flickr.com/photosrodluvan/1815047904 25
 • 26. Gestionar el Cost de l’acció col·laborativa coneixement per innovar En organitzacions centralitzades, la gestió de les transaccions per trobar amb qui treballar i la negociació dels acords de col·laboració costen cares (diners, temps i atenció) Les TIC i Internet han eliminat aquests costos. Sorgeixen projectes de col·laboració a gran escala i a baix preu que permeten que grups coordinats de manera desimbolta realitzin tasques que no podria fer cap estructura organitzacional. CC BY 2.0 – www.flickr.com/thefangmonster/352439602 26
 • 27. Gestionar el Del fracàs, aprendrem coneixement per innovar A causa d’aquests baixos costos de la interacció i de les transaccions, podem equivocar-nos, perquè no és car. El fracàs i l’error són possibles i necessaris per aprendre i innovar. Rètol 1 © jordigraells. CC BY 2.0 27
 • 28. Gestionar el Les organitzacions coneixement per innovar han de canviar forçosament! La facilitat per crear grups no institucionalitzats farà trontollar les organitzacions centralistes i amb mentalitat 1.0. La web social és un repte per a la societat actual més que no pas una millora. This work is free software under the terms of the GNU General Public License. 28
 • 29. Gestionar el Interaccionar des de la diversitat coneixement per innovar A més de portes enfora l’Administració s’ha adonat que la societat és cada cop més diversa. Ha de tenir personal que connecti amb tots els públics. De portes endins, si es fa interaccionar el personal, s’aprèn més de pressa, s’enriqueix la cultura corporativa i es fomenta la innovació. És a dir, la gestió de la diversitat esdevé una estratègia per a una Administració més competitiva. CC BY 2.0 www.flickr.com/thiru/420880218 29
 • 30. 4. Un model de comunicació 2.0 30
 • 31. Gestionar el Què passa amb el concepte coneixement per innovar web 2.0? Web 2.0 Serveix per definir un nou model de comunicació a Internet basat en comunitats que col·laboren generant i intercanviant informació en un context que afavoreix la creació de xarxes socials. 31
 • 32. Gestionar el Àrees d’aplicació coneixement per innovar del model web 2.0 1. Gestió del coneixement - Interna, basada en el treball col·laboratiu i info etiquetada. - Externa, relació amb clients i públics d’interès (stakeholders) basada amb feedback i transparència, en àmbits com comunicació externa o anàlisi de mercat. 2. Gestió de projectes. Eines per seguir en línia projecte col·lectiu - Zoho Projects http://projects.zoho.com - Basecamp www.basecamphq.com - LiquidPlanner www.liquidplanner.com 32
 • 33. Gestionar el Conceptes bàsics coneixement per innovar del model web 2.0 1. Treball col·laboratiu - Programa Compartim del Departament de Justícia - Comunitats de pràctica (CoP) del Departament de Salut i la de responsables de RRHH dels ajuntaments amb Diputació de BCN - Las 1001 idees per millorar l’Administració http://las1001ideas.com 2. Intel·ligència col·lectiva - Innocentive www.innocentive.com - Protect & Gamble - iStockPhoto.com i Threadless.com per compartir i vendre fotos i per dissenyar samarretes col·lectivament 33
 • 34. Gestionar el Eines 2.0 per treballar coneixement per innovar col·laborativament 1/3 Classificació d’eines per parlar, escriure, gestionar, www.babelyou.com crear, compartir... 1. Telèfon (convencional i telefonia IP: Skype, Jajah...) 2. Eines de comunicació - Asíncrona: correu electrònic - Síncrona: missatgeria instantània 3. Eines col·laboratives més estàtiques - Bloc: per a coneixement + personal - Fòrum: debat moderat sobre un tema 4. Eines col·laboratives més dinàmiques - Xarxes socials (Facebook, MySpace, Xing, Ning, Babelyou, Tuenti, Bebo, Hi5...) - Microblogging · Twitter Per a la comunicació interna d’una organització o d’un grup. · Friend Feed. Subscripció a més de 30 aplicacions per multiplicar converses. 5. Sindicació d’informació (RSS, avisos...) 34
 • 35. Gestionar el Eines 2.0 per a la intel·ligència coneixement per innovar col·lectiva 2/3 Eines que aporten una certa intel·ligència 1. Wiki 2. Etiquetatge col·lectiu (bookmarking social) 3. Votació col·lectiva 4. Recomanació 5. Xarxa social (social networking) 35
 • 36. Gestionar el Bloc vs. xarxa social? coneixement per innovar Bloc + xarxa social Bloc + Feevy, Corank, Jaiku, Mugshot, que agreguen continguts (imatges, post...) entre diferents blocs i webs 36
 • 37. Gestionar el Eines 2.0 per escoltar 3/3 coneixement per innovar Buzz marketing: eines 2.0 per saber què diuen de nosaltres - Blogsearch blogsearch.google.com - Technorati technorati.com - Blogpulse www.blogpulse.com: comparar conceptes - Comments www.co.mments.com: comentaris a blocs - Keotag www.keotag.com: etiquetes (tags) a múltiples eines - Boardtracker www.boardtracker.com: buscar conceptes als fòrums - Wikio www.wikio.es: buscar a notícies per tags - Google Trends www.google.com/trends: temes de cerca populars 37
 • 38. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 1/2 1. Gestionar processos interns col·laborativament i relacionar-se dins i fora de l’organització horitzontalment 2. Usar eines web 2.0 38
 • 39. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 2/2 3. Aconseguir que els treballadors adoptin una actitud col·laborativa 4. La informació ha de ser transparent, redistribuïble i interactiva 5. El client-usuari s’ha de convertir en agent actiu en elaboració de productes i serveis (saviesa col·lectiva) 39
 • 40. 5. Serveis orientats a les persones 40
 • 41. Web 2.0 = plataforma de serveis per a usuaris interactius Els usuaris són actius i participen en la creació de continguts, la definició de funcionalitats i l’avaluació dels productes i serveis. Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 S’estableixen veritables converses entre els usuaris i els serveis per tal que s’adeqüin i responguin millor a les seves necessitats. 41
 • 42. Gestionar el Generació Einstein vs generació X coneixement per innovar www.flogup.com www.fotolog.com Mentre els grans som a Flickr, YouTube o Facebook... 42 www.metroflog.com
 • 43. 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració 43
 • 44. Gestionar el coneixement per innovar Stress Toy Brain © Kuroda. CC BY 2.0 Condicions per innovar Creant coneixement col·lectiu dins l’organització: estratègies i eines. Mesclant-lo amb altre coneixement: canvis necessaris. Compartint-lo amb els altres: llicències de difusió oberta de propietat intel·lectual. 44
 • 45. Gestionar el coneixement per innovar El document digital és alhora definitiu i temporal, que s’ha de remesclar per tornar a ser un document nou! 45
 • 46. Gestionar el Compartint per protegir coneixement per innovar la creativitat Poder Creativitat atrofiat de la burocràcia Grans empreses Creativitat tradicionals cultural i de i entitats coneixement gestores de lliure drets d’autors 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 46
 • 47. Gestionar el L’Administració coneixement per innovar ha d’obrir els www.munimadrid.es drets d’explotació de les seves obres... www.bcn.es/estadistica/catala/ dades/inf/guies/dte02.pdf www.mcu.es 47
 • 48. Gestionar el ... com ja fan algunes institucions coneixement per innovar Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de l’Administració amb llicències Creative Commons: - Departament de Justícia - EAPC - Departament de Cultura - ... Que l’Administració reverteixi en la ciutadania –persones i organitzacions– el coneixement contingut en les seves publicacions i facilitar © Departament de Justícia. CC BY així la innovació (requisit essencial en el nou marc social econòmic). 48
 • 49. Gestionar el Gestió de propietat intel·lectual... coneixement per innovar Tipus de llicències Creative Commons http://cat.creativecommons.org/llicencia 49
 • 50. ... respectant escrupolosament els drets d’imatge i d’autor 50
 • 51. 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari: - Nous clients - Nous empleats - Nous processos - Noves eines 51
 • 53. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.youtube.com/watch?v=gjrtgK47nIM www.youtube.com/watch?v=GuM0z_0lRW4 www.youtube.com/watch?v=Y9j0_NivFj4 53
 • 54. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Ciberdiaris participatius: www.slashdot.org, www.aixotoca.com, www.directe.cat, www.20minutos.es Wikis: www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks, http://loprometidoesdeuda.com Webs denúncia: www.empresuchas.com, www.denuncia.org Webs participació: www.ciudadanos2010.net, http://4u.esmadrid.com Webs d’activisme: www.moveon.org (EUA), www.getup.org.au/community (Austràlia) Comunitats d’interès: www.meetup.com,www.takingitglobal.org, www.talknet.org.uk Webs de petició i comunicació: http://petitions.pm.gov.uk, www.atinachile.cl, www.bdebarna.net, www.zexe.net, www.fixmystreet.com, http://transitcamp.org/Toronto_Transit_Camp, 54
 • 55. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Amb el seu bloc Eva Ros va aconseguir acaparar l'atenció de desenes de milers de ciutadans i també els mitjans de comunicació de l'Estat durant les eleccions generals. www.youtube.com/watch?v=vTB8oKXq470 55
 • 56. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.fixmystreet.com 56
 • 57. Nous clients www.aparcascomoelculo.com 57
 • 59. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Xarxa social a la plataforma e-Catalunya 59
 • 60. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 60
 • 61. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar 61
 • 62. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Activitat per dia de la setmana al bloc e-moderadors (set-des 2007) 1000 900 870 800 713 700 648 600 500 438 423 400 300 226 200 89 100 0 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 62
 • 64. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar [...] [...] http://joanmontesinosbernabe.blogspot.com 64
 • 65. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://ca.wikipedia.org http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Maseras_Ribera 65
 • 66. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar www.sexejoves.gencat.net www.gencat.cat/icdones 66
 • 67. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://es.youtube.com/watch?v=EOfUWTnQCXg www.youtube.com/watch?v=d_9A6DOwmOw 67
 • 69. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar 69
 • 70. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.adrive.com (fins 50 MB / fitxer) www.box.net (fins 20 MB / fitxer) http://skydrive.live.com http://eyeos.info 70
 • 71. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.youtube.com/gencat 71
 • 72. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.flickr.com/departamentjusticia 72
 • 73. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.slideshare.net/stsiweb 73
 • 74. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.google.com/calendar/embed?src =departamentjusticia%40gmail.com http://calendar.google.com 74
 • 75. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar Google Street View ha arribat a Barcelona Google Dirson CC José David Piña Wong -zmx80 75
 • 76. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://google.com/health http://keyose.com 76
 • 77. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://www.librarything.com 77
 • 78. Gestionar el Nous eines coneixement per innovar http://drewburrows.com 78 CC BY-NC-ND. www.flickr.com/photos/mattimattila/2052274971
 • 79. 8. Programar activitats de sensibilització cap al canvi 79
 • 80. Gestionar el ... involucrant-hi els professionals coneixement per innovar Els matins d’innovació a l’EAPC i les sessions web de Justícia són actuacions de sensibilització per facilitar el canvi a l’organització. © Departament de Justícia. CC BY 80
 • 81. 9. Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement 81
 • 82. Gestionar el coneixement Les persones són la per innovar principal variable Les organitzacions de les organitzacions en la necessiten fomentar el societat xarxa coneixement com a principal font de valor competitiu competitius els empleats Fer més programant formació i mesurant els seus efectes en els resultats de l’activitat Desenvolupar els hàbits de innovar, emprendre i col·laborar invertint en eines col·laboratives que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement 82
 • 83. Gestionar el Ja comencem a veure-hi una mica clar... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/1656853917 83
 • 84. 10. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 84
 • 85. Gestionar el On situar la gestió coneixement per innovar del coneixement? Cal situar la gestió del coneixement (GC) al lloc adequat: 1. Elements: persones, continguts, processos, tecnologia. 2. Gestió del coneixement intricada en el pla estratègic de l’organització. 3. Elaboració del Pla de gestió del coneixement per a la organització. Qui té el coneixement, quins valors ens distingeixen de la competència, ? gestionar el coneixement de processos clau per a l’organització, capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit. Comunitats de pràctica 4. Identificació de les competències clau per a l’organització i les específiques de cada grup professional. Amb el mapa de competències Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 per objectius. Pla estratègic de formació. 85
 • 86. Gestionar el coneixement En el cas de Justícia... per innovar La GC ha de ser present al Pla estratègic de l’organització Cal introduir els objectius de GC en el nivell màxim de planificació de l’organització. Per ex., Pla del Departament de Justícia amb 4 objectius estratègics, resumidament: 1. Transformar el DJ en una organització eficient de serveis públics, 2. Modernitzar el servei d’Administració de justícia, 3. Considerar la política penitenciària i de justícia juvenil com a política social, 4. Reforçar la utilitat social del dret català. El 1r objectiu estratègic es desplega en 7 d’operatius, el setè és: [...] «7. Promoure la transparència informativa i la comunicació als sectors». Aquest objectiu es podria acabar de concretar així: «...per ser Departament referent en el coneixement: - Comunitats de pràctica - Eines web com a instruments de coneixement - Sistemes de coneixement jurídic a l’abast dels professionals - Formació i recerca jurídica especialitzada» 86
 • 87. Per exemple, el programa Compartim © Departament de Justícia. CC BY Professionals que col·laboren i aprenen fent 87
 • 88. Gestionar el Més exemples: CoP Salut coneixement per innovar endocrinologia Lleida Metges i infermeres especialistes en endocrinologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i metges i infermeres generalistes de dos Centres d'Atenció Primària de Lleida han de gestionar el seu coneixement dins una comunitat de pràctiques. Amb la intenció de: - Millora de l’atenció al malalt endocrinològic. - Millor gestió dels recursos sanitaris (resoldre el problema, si no requereix CC BY SA 2.0 – www.flickr.com/osterwalder/223828400 visita hospitalària, en l’atenció primària) 88
 • 89. Gestionar el Més exemples: CoP veterinaris, coneixement per innovar farmacèutics i altres de Salut - Departament de Salut / Agència de Protecció de la Salut / Servei Regional de Barcelona i Servei Regional de la Catalunya Central - Maig i juny de 2008 - Valorar l’oportunitat i la capacitat per gestionar el coneixement entre els professionals d’aquest serveis CC BY 2-0 – www.flickr.com/roland/39667269 (vigilància i control alimentari i ambiental) - Veterinaris, farmacèutics i altres titulats de salut pública - 7 comunitats de pràctica - Intranet, correu electrònic Google Docs - 12 productes de coneixement finals 89
 • 90. Gestionar el Gestió del coneixement coneixement per innovar a Justícia: metodologia Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i el coneixement que necessitem els professionals al lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines - Metodològiques: > Sessions bones pràctiques (benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques: Reunió de coordinació del projecte > Repositori de coneixement intranet © Departament de Justícia. CC BY > Llistes de distribució llista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya 90
 • 91. Mapa de comunitats de pràctica Gestionar el coneixement per innovar Comunitat de pràctica 15 comunitats + 190 e-moderador Grup de treball integrants actius + 900 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació 91
 • 92. 92 e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’
 • 93. Gestionar el Blocs del programa Compartim coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 93
 • 94. Indicadors per avaluar el programa Gestionar el coneixement per innovar Indicadors d’activitat / procés de treball 1. Activitat en línia e-moderadors: connexió e-Catalunya (nre. visites), nre participacions al bloc e-moderadors, nre participacions dins la CoP. 2. Activitat en línia de la CoP: connexions e-Catalunya (nre visites totals), nre membres diferents connectats a e-Catalunya, percentatge de participació per eines, percentatge de participació del col·lectiu de professionals dins la CoP. 3. Participació treball presencial: nre de sessions presencials, nre de participants totals, nre de participants diferents CC BY - www.flickr.com/photos/puntodevista/122614332 Indicadors de producció • Nre de productes elaborats dins el termini previst Indicadors d’impacte (productes elaborats els 2007) QUANTITATIUS • Nom del producte elaborat • Tipus de difusió feta • Nre aplicacions del producte: nre professionals que l’usen, nre estimat d’aplicacions, impacte econòmic, altres tipus d’impacte... QUALITATIUS • Recull d'històries de persones a qui els ha millorat la praxi, opinions directives... 94
 • 95. Gestionar el Idees útils per a programes de KM coneixement per innovar Lliçons útils per a programes a les organitzacions: 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents. 2. Els grups de professionals que treballin en CoPs han de ser exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública. 5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional. 95
 • 96. Gestionar el Unes conclusions més d’acció coneixement per innovar 1. Usem eines2.0 al nostre entorn professional. 2. Obrim el coneixement de l’organització. 3. Canviem com comuniquem a l’exterior: dialoguem horitzontalment. 4. Canviem comcomuniquem a l’interior: participació i treball col·laboratiu. CC BY – Cyrenaic www.flickr.com/photos/cynicalplanet/32952658 96
 • 97. Gestionar el Ens hi veiem millor ara? coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 97
 • 98. 98 Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0
 • 99. Creieu que us serviran aquests coneixements a la vostra Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0 organització? 99
 • 100. Moltes gràcies! Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris Universitat Politècnica de València Barcelona, 5 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 100