SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
1
Obrint
el coneixement
per canviar
governs i
administracions
Jordi Graells i Costa –
Barcelona, 22 nov 2016
2 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Digitalitzar l’Administració?
3 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
I els governs?
4 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
SANY0315www.flickr.com/photos/petezin/267835957©petezin.CCBY-NC-SA2.0
Tenim el lideratge que cal...
‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, març de 2016 - BY 3.0
5 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
... en un món que s’està transformant?
6 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Governança digital
Govern digital
Administració electrònica
Serveis electrònics
Democràcia electrònica
(ciutadania que aporta idees
i participa més proactivament
i governs flexibles que les recullen)
=
+
+
7 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Economia digital
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
8 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Open information
Engloba:
- programari lliure
- programari de codi obert (open source)
- accés obert al coneixement
científic (open access)
- dades obertes (open data)
9 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
L’home tecnohumà
Homo tecnus
10 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
La religió de les dades
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
11 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Desplaçats tecnològics
12 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Reptes
1. Homogeneïtzar la regulació i l’estandardització de l’accés a la
informació, per facilitar desenvolupaments, dins els límits de la
privacitat i la protecció de dades personals.
2. Compatibilitzar webs de transparència i accés a la informació
(derivats de les lleis específiques de transparència) amb els sistemes
d’informació de governs i administracions.
3. Relacionar i fer més productiva l’obertura de dades amb la
participació i la col·laboració.
4. Normalitzar l’obertura i la reutilització de dades i fer-la més visible a
la societat.
5. Augmentar la consciència sobre el potencial per al desenvolupament
econòmic de l’accés obert a les dades.
6. Evitar el poder concentrat de les elits dels superhumans.
13 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
1. Homogeneïtzar la regulació
i els estàndards de l’accés
a la informació pública
14 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Acord Unió Europea – EUA. Octubre 2016
per a l’agregació de dades d’Administracions
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
15 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
2. Compatibilitzar webs
de transparència amb els altres
sistemes d’informació públics
16 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Webs transparents i amb dades
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
17 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Revolucionar la funció pública
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
18 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
CoP de Salut Pública (Generalitat Cat.) CoP Programa Compartim (Generalitat C)
Nexus24 UPC
Nous actors interns
CORH (Diba)
GeoStarters
19 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Com la Iniciativa Open Data Barcelona (IODB),el
VOST, la XIP i altres.
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Nous actors externs
20 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
El funcionari s’espavila: BYOD
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
21 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
3. Relacionar open data amb
participació i col·laboració
22 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
La tecnologia pot afavorir la democràcia electrònica, la participació
augmentada per la qual el que els ciutadans pensem compta més:
A. Crowsourcing. Pot ser intangible = idees (participació ciutadana
activa en idees) o tangible (aportació de valor en forma de producte
concret), per exemple l’app de cobertura mòbil de gencat o les smart
cities.
B. Col·laboració en millora o creació de serveis (governança digital o
ús de la tecnologia per millorar un servei i estimulació de la participació
ciutadana en la presa
de decisions), per exemple
FixMyStreet o ReparaCiudad.
C. Retorn de l’Administració
cap als ciutadans.
La governança digital
23 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
A. Participació
SAIP
(sol·licitud d’accés
a la informació pública)
We the People=+ social
24 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
http://ideesobertes.gencat.cat
App Parlament 2012: Idees obertes gencat
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveis-
mobils-i-proposar-ne-de-nous/
B. Col·laboració
25 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Funcionalitats Eleccions 27S per crowdsourcing
26 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
App gencat per mesurar la
cobertura de les diferents
companyies de serveis mòbils.
Ciutadà crowdsourcer
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
27 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
4. Normalitzar l’obertura
i la reutilització de dades
i fer-la més visible a la societat
28 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Aplicacions web i ginys (widgets) que s’insereixen a diaris digitals
i que informen en temps real de serveis de la Generalitat.
Publicitat a diaris amb dades obertes
29 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Aterrar el big data
Gran increment de les dades que poden usar les organitzacions.
Les oportunitats augmentaran més amb la Internet de les Coses (IoT).
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
30 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
5. Conscienciar del potencial
de les dades obertes
31 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
[...]
En tots els serveis públics per extensió
De telefonia,
electricitat, gas,
aigua... també
han d’obrir
dades.
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
32 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Situació asimètrica sectors públic i privat
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
33 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
6. Evitar la concentració
de poder en les elits
34 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
Polítiques públiques mitigadores
Cal mitigar els possibles efectes derivats de la revolució digital
tendents a incrementar les desigualtats socials.
‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
35 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
- We the People (EUA)
- Web de dades obertes de Catalunya.
- Altres iniciatives de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, com
campanya i web sobre govern obert, les actuacions alts càrrecs (codi
ètic, la publicació de reunions amb grups interès, regals, costos
viatges...), la col·laboració amb IODBcn o la SAIP amb idCAT Mòbil
- Ús de la missatgeria instantània (Telegram) en l’atenció ciutadana
- App Eleccions 27S elaborada a partir de la participació dels usuaris
- Pilot big data a la DG Atenció Ciutadana amb les dades de telefonia 012
- Barcelona Decideix (Ajuntament de Barcelona) #metadecidim
- Concurs MyGov del Consorci Administració Oberta de Catalunya
- Aragopedia o conjunt dels datasets de les administracions aragoneses
Per acabar: algunes experiències
36
Gràcies!

More Related Content

What's hot

Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
gencat .
 
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
gencat .
 
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
gencat .
 

What's hot (20)

Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
 
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
Nous sistemes atenció ciutadana: web gencat, transparència i altres novetats....
 
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
Canvi de paradigma en l’atenció ciutadana: la multicanalitat
 
La Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socialsLa Generalitat a les xarxes socials
La Generalitat a les xarxes socials
 
Governança oberta, mòbil i en xarxa
Governança oberta, mòbil i en xarxaGovernança oberta, mòbil i en xarxa
Governança oberta, mòbil i en xarxa
 
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
Síntesi de la 35a sessió web: 'Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement'
 
Reptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open dataReptes legals en xarxes socials i open data
Reptes legals en xarxes socials i open data
 
20150619 adm sense dpi
20150619 adm sense dpi20150619 adm sense dpi
20150619 adm sense dpi
 
Obrint governs
Obrint governsObrint governs
Obrint governs
 
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadanaSíntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
Síntesi de la 38a sessió web: Nous sistemes d'atenció ciutadana
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
 
35 sessions web síntesis
35 sessions web síntesis35 sessions web síntesis
35 sessions web síntesis
 
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
 
Innovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'AdministracióInnovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'Administració
 
Dades obertes gencat CAT
Dades obertes gencat CATDades obertes gencat CAT
Dades obertes gencat CAT
 
Programa m4Social day: Internet, dret fonamental
Programa m4Social day: Internet, dret fonamentalPrograma m4Social day: Internet, dret fonamental
Programa m4Social day: Internet, dret fonamental
 
Gencat 2.0
Gencat 2.0Gencat 2.0
Gencat 2.0
 
Arxivers i xarxes socials
Arxivers i xarxes socialsArxivers i xarxes socials
Arxivers i xarxes socials
 
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
 

Similar to Obrint el coneixement per canviar governs i administracions

Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
gencat .
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Marc Garriga
 

Similar to Obrint el coneixement per canviar governs i administracions (20)

Obrint ments i governs
Obrint ments i governsObrint ments i governs
Obrint ments i governs
 
Presentacio Iniciativa Barcelona Open Data - UPF
Presentacio Iniciativa Barcelona Open Data - UPFPresentacio Iniciativa Barcelona Open Data - UPF
Presentacio Iniciativa Barcelona Open Data - UPF
 
Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació. Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació.
 
TIC i salut en el context català, seny i rauxa
TIC i salut en el context català, seny i rauxaTIC i salut en el context català, seny i rauxa
TIC i salut en el context català, seny i rauxa
 
“Pilars del Govern Obert: Dades Obertes” - Jornada de Govern Obert de la Dip...
“Pilars del Govern Obert: Dades Obertes” - Jornada de Govern Obert de la Dip...“Pilars del Govern Obert: Dades Obertes” - Jornada de Govern Obert de la Dip...
“Pilars del Govern Obert: Dades Obertes” - Jornada de Govern Obert de la Dip...
 
Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
Síntesi 24a sessió web: 'Open Data a Catalunya'
 
Presentació Lourdes Muñoz #eapcOpenLab
Presentació Lourdes Muñoz #eapcOpenLabPresentació Lourdes Muñoz #eapcOpenLab
Presentació Lourdes Muñoz #eapcOpenLab
 
Obertura de dades públiques (OpenData). GeoInquiets.
Obertura de dades públiques (OpenData). GeoInquiets.Obertura de dades públiques (OpenData). GeoInquiets.
Obertura de dades públiques (OpenData). GeoInquiets.
 
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes MuñozMesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
Mesa Obertura Jornades Big Data Institucions - Lourdes Muñoz
 
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open DataBarcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
 
Sessió Inaugural programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim de l...
Sessió Inaugural programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim de l...Sessió Inaugural programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim de l...
Sessió Inaugural programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim de l...
 
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
 
Taller: La reutilització de dades Obertes de l'àmbit públic per a generar valor
Taller: La reutilització de dades Obertes de l'àmbit públic per a generar valorTaller: La reutilització de dades Obertes de l'àmbit públic per a generar valor
Taller: La reutilització de dades Obertes de l'àmbit públic per a generar valor
 
CGDL2018 - Taller: "La reutilització de dades obertes de l’àmbit públic per a...
CGDL2018 - Taller: "La reutilització de dades obertes de l’àmbit públic per a...CGDL2018 - Taller: "La reutilització de dades obertes de l’àmbit públic per a...
CGDL2018 - Taller: "La reutilització de dades obertes de l’àmbit públic per a...
 
Open Data a Espanya
Open Data a EspanyaOpen Data a Espanya
Open Data a Espanya
 
Com han de comunicar les institucions públiques
Com han de comunicar les institucions públiquesCom han de comunicar les institucions públiques
Com han de comunicar les institucions públiques
 
Govern Obert #GOBcn
Govern Obert #GOBcnGovern Obert #GOBcn
Govern Obert #GOBcn
 
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
 
Open data i xarxes socials a l'Administració
Open data i xarxes socials a l'AdministracióOpen data i xarxes socials a l'Administració
Open data i xarxes socials a l'Administració
 
Sessió 2.1 Tècnics - Programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim ...
Sessió 2.1 Tècnics - Programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim ...Sessió 2.1 Tècnics - Programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim ...
Sessió 2.1 Tècnics - Programa formatiu Dades Obertes per Entitats sense Ànim ...
 

More from Jordi Graells

More from Jordi Graells (18)

Innovar o gesticular
Innovar o gesticularInnovar o gesticular
Innovar o gesticular
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
 
Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanal
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-Administració
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovar
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernar
 
idCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAidCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARA
 
Innovar x Internet
Innovar x InternetInnovar x Internet
Innovar x Internet
 
Digital transformation: open data
Digital transformation: open dataDigital transformation: open data
Digital transformation: open data
 
Co-Government
Co-GovernmentCo-Government
Co-Government
 
New Gencat Website
New Gencat WebsiteNew Gencat Website
New Gencat Website
 

Obrint el coneixement per canviar governs i administracions

 • 1. 1 Obrint el coneixement per canviar governs i administracions Jordi Graells i Costa – Barcelona, 22 nov 2016
 • 2. 2 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Digitalitzar l’Administració?
 • 3. 3 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 I els governs?
 • 4. 4 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 SANY0315www.flickr.com/photos/petezin/267835957©petezin.CCBY-NC-SA2.0 Tenim el lideratge que cal... ‘L’atenció ciutadana a les institucions públiques’. Màster UPF - Jordi Graells Costa. Barcelona, març de 2016 - BY 3.0
 • 5. 5 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 ... en un món que s’està transformant?
 • 6. 6 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Governança digital Govern digital Administració electrònica Serveis electrònics Democràcia electrònica (ciutadania que aporta idees i participa més proactivament i governs flexibles que les recullen) = + +
 • 7. 7 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Economia digital ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 8. 8 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Open information Engloba: - programari lliure - programari de codi obert (open source) - accés obert al coneixement científic (open access) - dades obertes (open data)
 • 9. 9 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 L’home tecnohumà Homo tecnus
 • 10. 10 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 La religió de les dades ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 11. 11 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Desplaçats tecnològics
 • 12. 12 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Reptes 1. Homogeneïtzar la regulació i l’estandardització de l’accés a la informació, per facilitar desenvolupaments, dins els límits de la privacitat i la protecció de dades personals. 2. Compatibilitzar webs de transparència i accés a la informació (derivats de les lleis específiques de transparència) amb els sistemes d’informació de governs i administracions. 3. Relacionar i fer més productiva l’obertura de dades amb la participació i la col·laboració. 4. Normalitzar l’obertura i la reutilització de dades i fer-la més visible a la societat. 5. Augmentar la consciència sobre el potencial per al desenvolupament econòmic de l’accés obert a les dades. 6. Evitar el poder concentrat de les elits dels superhumans.
 • 13. 13 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 1. Homogeneïtzar la regulació i els estàndards de l’accés a la informació pública
 • 14. 14 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Acord Unió Europea – EUA. Octubre 2016 per a l’agregació de dades d’Administracions ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 15. 15 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 2. Compatibilitzar webs de transparència amb els altres sistemes d’informació públics
 • 16. 16 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Webs transparents i amb dades ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 17. 17 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Revolucionar la funció pública ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 18. 18 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 CoP de Salut Pública (Generalitat Cat.) CoP Programa Compartim (Generalitat C) Nexus24 UPC Nous actors interns CORH (Diba) GeoStarters
 • 19. 19 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Com la Iniciativa Open Data Barcelona (IODB),el VOST, la XIP i altres. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Nous actors externs
 • 20. 20 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 El funcionari s’espavila: BYOD ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 21. 21 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 3. Relacionar open data amb participació i col·laboració
 • 22. 22 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 La tecnologia pot afavorir la democràcia electrònica, la participació augmentada per la qual el que els ciutadans pensem compta més: A. Crowsourcing. Pot ser intangible = idees (participació ciutadana activa en idees) o tangible (aportació de valor en forma de producte concret), per exemple l’app de cobertura mòbil de gencat o les smart cities. B. Col·laboració en millora o creació de serveis (governança digital o ús de la tecnologia per millorar un servei i estimulació de la participació ciutadana en la presa de decisions), per exemple FixMyStreet o ReparaCiudad. C. Retorn de l’Administració cap als ciutadans. La governança digital
 • 23. 23 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 A. Participació SAIP (sol·licitud d’accés a la informació pública) We the People=+ social
 • 24. 24 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 http://ideesobertes.gencat.cat App Parlament 2012: Idees obertes gencat http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/2013/02/12/idees-obertes-per-millorar-els-serveis- mobils-i-proposar-ne-de-nous/ B. Col·laboració
 • 25. 25 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Funcionalitats Eleccions 27S per crowdsourcing
 • 26. 26 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 App gencat per mesurar la cobertura de les diferents companyies de serveis mòbils. Ciutadà crowdsourcer ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 27. 27 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 4. Normalitzar l’obertura i la reutilització de dades i fer-la més visible a la societat
 • 28. 28 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Aplicacions web i ginys (widgets) que s’insereixen a diaris digitals i que informen en temps real de serveis de la Generalitat. Publicitat a diaris amb dades obertes
 • 29. 29 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Aterrar el big data Gran increment de les dades que poden usar les organitzacions. Les oportunitats augmentaran més amb la Internet de les Coses (IoT). ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 30. 30 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 5. Conscienciar del potencial de les dades obertes
 • 31. 31 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 [...] En tots els serveis públics per extensió De telefonia, electricitat, gas, aigua... també han d’obrir dades. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 32. 32 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Situació asimètrica sectors públic i privat ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 33. 33 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 6. Evitar la concentració de poder en les elits
 • 34. 34 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 Polítiques públiques mitigadores Cal mitigar els possibles efectes derivats de la revolució digital tendents a incrementar les desigualtats socials. ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0
 • 35. 35 ‘Obrint el coneixement per canviar governs i administracions’. IOPB – Fàbrica Lehmann - Jordi Graells Costa. Barcelona, novembre de 2016 - BY 3.0 - We the People (EUA) - Web de dades obertes de Catalunya. - Altres iniciatives de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, com campanya i web sobre govern obert, les actuacions alts càrrecs (codi ètic, la publicació de reunions amb grups interès, regals, costos viatges...), la col·laboració amb IODBcn o la SAIP amb idCAT Mòbil - Ús de la missatgeria instantània (Telegram) en l’atenció ciutadana - App Eleccions 27S elaborada a partir de la participació dels usuaris - Pilot big data a la DG Atenció Ciutadana amb les dades de telefonia 012 - Barcelona Decideix (Ajuntament de Barcelona) #metadecidim - Concurs MyGov del Consorci Administració Oberta de Catalunya - Aragopedia o conjunt dels datasets de les administracions aragoneses Per acabar: algunes experiències

Editor's Notes

 1. [...]
 2. [...]