SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
1
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Innovar o
gesticular
Barcelona, 13 de desembre de 2023
Departament de Territori
Jordi
Graells
i Costa
2
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Administració orientada
a l’operació/servei
i no a la innovació
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
3
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
https://midjourney.com
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Però volem
allunyar-nos
de l’estereotip
de funcionari
saure ;)
4
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
De vegades sortim
massa de la capsa
o no sabem per
què en sortim
‘Nous canals d’atenció i relació ciutadana’ – Màster de Gestió de Polítiques Públiques – UIB - Jordi Graells – 21.04.2023 - CC0
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
5
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Però no hi ha innovació si no
hi ha estratègia ni indicadors
per mesurar l’impacte
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
6
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Cal també estructura per
suportar i escalar la innovació
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
7
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Classificació de les activitats d’innovació segons la visibilitat i impacte:
Sense
impacte
Impacte
No visible
Visible
Gesticulació
Visible
amb impacte
No visible
amb impacte
Activitats
aïllades
Visibilitat vs impacte
8
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Poca cultura
d’innovació. Més aviat
formació enciclopèdica
i de manual
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
9
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Com identificar quan gesticulem i no innovem
Indicadors que ens allunyen de la innovació si la nostra organització:
1. Inverteix en activitats innovadores però sense una estratègia del que es vol aconseguir.
2. Promou activitats per idear noves solucions que no prosperen, no hi ha suport per escalar-les.
3. Opta per activitats d'innovació visibles però de baix nivell perquè no accepta el fracàs i l'experimentació.
Precisem-ho una mica més amb exemples:
1. Quan parlem de treball col·laboratiu com a sinònim de treball grupal.
2. Quan es munten habitacles amb coixins de coloraines estil Google, però no hi ha temps per ser-hi.
3. Quan creem espais físics per barrejar equips i funcionar de manera més transversal i plana i el resultat és que
continuem treballant igual que abans.
4. Quan s'organitzen CoPs dirigides per alts càrrecs en comptes dels responsables de la bona pràctica com exigeixen les
CoP.s
5. Quan es gasten diners per preguntar obvietats [problemes ja detectats] a la ciutadania.
6. Quan s'organitzen concursos d'innovació d'idees i ningú es recorda d'aplicar a la pràctica les guanyadores.
7. Quan es continua parlant sobre innovació sense haver mesurat els efectes de la que ens van explicar en exercicis
anteriors.
10
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Totes les organitzacions privades i públiques parlen avui de transformar-se digitalment
i ambicionen assemblar-se a les empreses que poden donar serveis i productes
personalitzats als clients; i, encara més, oferint-los proactivament (és a dir, segons el seu
perfil i les seves necessitats). Però, si no ens esforcem per entendre què significa, resultarà
ser sols una quimera.
Perquè la digitalització –i els canvis que comporta– sigui reeixida s’ha d’aclarir de què
s’està parlant i superar les etapes prèvies que conduiran a l’esmentada transformació:
1. Gestió del back-office. TIC/internet empresa.
Sistemes i serveis informàtics
2. Serveis en el front-office. Internet de les
persones. Xarxes i comunicació amb clients
3. Govern de les dades. Internet de les coses.
Serveis proactius i en temps real
I més ara que tothom parla de ‘transformació digital’
11
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Visió governamental i sistèmica de la innovació
L’Administració brega per tenir millors sistemes (infraestructures, salut, qualitat aire,
educació...). Per avançar necessitem cogovernar les dades d’aquests sistemes:
1. Organitzant dades per propòsits des de data-trusts (fiduciaris responsables de
dades).
2. Compartint dades i propòsits ciutadania-administracions per contrarestar el
poder de les corporacions (legislant per compartir dades, posant-hi mitjans i
infraestructures de suport...) i arrossegant-les cap al bé comú.
3. Ajudant a aflorar el funcionament comunitari de la ciutadania.
Exemples de la consultora Ideas for Change:
1. Salus.coop. Cooperativa per compartir dades de salut en projectes de recerca.
2. UPF-VitaHabitat. Disseny de data-log amb dades de consum domiciliari ciutadà (aigua, llum,
gas, internet) per concloure la tarifa que convé més.
3. Rèplica digital (digital twin) per exemple d’un riu amb sistema d’informació de dades governat
per tot els actors de l’ecosistema (fàbriques, turisme, agricultura, administracions...).
12
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Alguns
exemples
d’activitats
disruptives i
innovadores
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
13
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
1. Pel que fa als recursos humans i la seva organització
https://bit.ly/programacompartim
https://xarxaip.wordpress.com
https://bit.ly/governobertxip
Xarxa d’Innovació
Pública (XIP)
14
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
https://bit.ly/idees_obertes
2. Pel que fa processos: crowdsourcing per als serveis
https://gen.cat/bugbountygencat
Participació d’experts en ciberseguretat
per detectar vulnerabilitats en els sistemes
d’informació de la Generalitat. Detecció
d’errors (bugs) mitjançant recompensa
(bounty).
Ex: Hack The Pentagon (2016)
Països Baixos (des de 2013)
EU-FOSSA 2 (institucions UE)
Gencat Desembre de 2020
15
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
De pagament
Freemium
Gratuïtes
UseResponse
SatisMeter
Responster
Qualtrics
UserEcho
UserReport
Wootric Zendesk
Survicate
UserVoice
Feature Upvote
Freshdesk
Desk.com
Apps per aportar i gestionar idees de ciutadans proveïdors
participatius (crowdsourcers)
16
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
3. Pel que fa
a la comunicació:
canvas o flaix
infogràfic
17
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Y1 = outcomes (resultats) esdevinguts amb la intervenció pública
Y0 = outcomes esdevinguts sense la intervenció pública (contrafactual).
Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen
del programa que s’avalua.
Per ex.
Y1 = quantes persones han tramitat una determinada sol·licitud d’ajut anunciada per la corresponent
campanya de comunicació; nombre de patents registrades per subvencions R+D+i
En canvi, Y0 és molt difícil de calcular. Es tracta d’elaborar hipòtesi al màxim de realista i quantificable per mitjà
d’un escenari de comparació observable.
Ex. Departament d’Educació i programes per dotar de més autonomia els centres educatius per millorar la
qualitat de l’educació:
Y1 = qualificacions dels infants d’aquests centres dotats de més autonomia
Y0 (hipòtesi contrafactual) = qualificacions infants en escoles similars però que no són al programa
Impacte = Y1 – Y0
4. Pel que fa a l’avaluació de serveis segons Ivalua
18
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat
[servei
discontinuat]
gencatGRAM: Quadre de Comandament social (obert)
19
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Fem petits avenços que ens
semblen grans. Cal identificar,
però, el que ens falta per fer
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
20
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Menys reflexió
i més decisió
a emprendre
accions 💪🏼
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
21
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Jordi Graells graells.cat - ÍTACA Índex de transformació [digital] d’alts càrrecs
per autodiagnosi – desembre 2020 CC0
https://bit.ly/ITACACAT – https://bit.ly/ITACAESP – https://bit.ly/ITACAEN – https://bit.ly/ITACAFR
I si us voleu autodiagnosticar el nivell de maduresa digital...
22
‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
Innovar o
gesticular
Barcelona, 13 de desembre de 2023
Departament de Territori
Jordi
Graells
i Costa
Gràcies!

More Related Content

Similar to Innovar o gesticular

Més enllà del programari lliure: coneixement lliure
Més enllà del programari lliure: coneixement lliureMés enllà del programari lliure: coneixement lliure
Més enllà del programari lliure: coneixement lliureJordi Graells
 
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptxPresentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptxPilarLopezMolina
 
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració PúblicaPresentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració PúblicaPilarLopezMolina
 
Presentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdfPresentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdfPilarLopezMolina
 
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open DataMiquelEstape
 
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...Iniciativa Barcelona Open Data
 
Com fer efectiva la transparència?
Com fer efectiva la transparència?Com fer efectiva la transparència?
Com fer efectiva la transparència?Marc Garriga
 
15 sessions web (2005 2009)
15 sessions web (2005 2009)15 sessions web (2005 2009)
15 sessions web (2005 2009)gencat .
 
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...3D Girona Tic Media
 
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...Ignasi Alcalde
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovacióJordi Graells
 
Innovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'AdministracióInnovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'AdministracióJordi Graells
 

Similar to Innovar o gesticular (20)

10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)
 
Més enllà del programari lliure: coneixement lliure
Més enllà del programari lliure: coneixement lliureMés enllà del programari lliure: coneixement lliure
Més enllà del programari lliure: coneixement lliure
 
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptxPresentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
 
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració PúblicaPresentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
 
Presentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdfPresentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdf
 
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open DataBarcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
Barcelona Activa - Curs 1.1. Introducció Open Data
 
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data
2017-04-18 Big data al sector públic. Esade i Iniciativa Barcelona Open Data
 
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...
Mesa "Big Data per al Cicle de Vida de les Polítiques Públiques" Jornades Big...
 
V Jornada Compartim. Present i futur del treball col•laboratiu: balanç entre ...
V Jornada Compartim. Present i futur del treball col•laboratiu: balanç entre ...V Jornada Compartim. Present i futur del treball col•laboratiu: balanç entre ...
V Jornada Compartim. Present i futur del treball col•laboratiu: balanç entre ...
 
Com fer efectiva la transparència?
Com fer efectiva la transparència?Com fer efectiva la transparència?
Com fer efectiva la transparència?
 
Curs 1. 1. Introducció a l'Open Data
Curs 1. 1. Introducció a l'Open DataCurs 1. 1. Introducció a l'Open Data
Curs 1. 1. Introducció a l'Open Data
 
15 sessions web (2005 2009)
15 sessions web (2005 2009)15 sessions web (2005 2009)
15 sessions web (2005 2009)
 
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
Curs 1.1. Introducció Open Data (OpenDataLab)
 
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...
Programa sessió "Open Data. Oportunitats generades amb l'obertura de dades pú...
 
Obrint governs
Obrint governsObrint governs
Obrint governs
 
Curs 1.1. Introducció a l'Open Data
Curs 1.1. Introducció a l'Open DataCurs 1.1. Introducció a l'Open Data
Curs 1.1. Introducció a l'Open Data
 
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
Millora les habilitats digitals i dona forma a la carrera professional amb Ch...
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
Curs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open DataCurs 2.1 Experiències Open Data
Curs 2.1 Experiències Open Data
 
Innovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'AdministracióInnovació oberta a l'Administració
Innovació oberta a l'Administració
 

More from Jordi Graells

Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalJordi Graells
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaJordi Graells
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalJordi Graells
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualJordi Graells
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesJordi Graells
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoJordi Graells
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióJordi Graells
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiJordi Graells
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Jordi Graells
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Jordi Graells
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Jordi Graells
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Jordi Graells
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovarJordi Graells
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Jordi Graells
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarJordi Graells
 
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsObrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsJordi Graells
 
idCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAidCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAJordi Graells
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementJordi Graells
 
GovUX: governar per a l'experiència ciutadana
GovUX: governar per a l'experiència ciutadanaGovUX: governar per a l'experiència ciutadana
GovUX: governar per a l'experiència ciutadanaJordi Graells
 
Innovació col·laborativa a l'Administració
Innovació col·laborativa a l'AdministracióInnovació col·laborativa a l'Administració
Innovació col·laborativa a l'AdministracióJordi Graells
 

More from Jordi Graells (20)

Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanal
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtual
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-Administració
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovar
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernar
 
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsObrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
 
idCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARAidCAT Mòbil - diari ARA
idCAT Mòbil - diari ARA
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixement
 
GovUX: governar per a l'experiència ciutadana
GovUX: governar per a l'experiència ciutadanaGovUX: governar per a l'experiència ciutadana
GovUX: governar per a l'experiència ciutadana
 
Innovació col·laborativa a l'Administració
Innovació col·laborativa a l'AdministracióInnovació col·laborativa a l'Administració
Innovació col·laborativa a l'Administració
 

Innovar o gesticular

 • 1. 1 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Innovar o gesticular Barcelona, 13 de desembre de 2023 Departament de Territori Jordi Graells i Costa
 • 2. 2 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Administració orientada a l’operació/servei i no a la innovació ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 3. 3 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 https://midjourney.com ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Però volem allunyar-nos de l’estereotip de funcionari saure ;)
 • 4. 4 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 De vegades sortim massa de la capsa o no sabem per què en sortim ‘Nous canals d’atenció i relació ciutadana’ – Màster de Gestió de Polítiques Públiques – UIB - Jordi Graells – 21.04.2023 - CC0 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 5. 5 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Però no hi ha innovació si no hi ha estratègia ni indicadors per mesurar l’impacte ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 6. 6 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Cal també estructura per suportar i escalar la innovació ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 7. 7 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Classificació de les activitats d’innovació segons la visibilitat i impacte: Sense impacte Impacte No visible Visible Gesticulació Visible amb impacte No visible amb impacte Activitats aïllades Visibilitat vs impacte
 • 8. 8 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Poca cultura d’innovació. Més aviat formació enciclopèdica i de manual ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 9. 9 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Com identificar quan gesticulem i no innovem Indicadors que ens allunyen de la innovació si la nostra organització: 1. Inverteix en activitats innovadores però sense una estratègia del que es vol aconseguir. 2. Promou activitats per idear noves solucions que no prosperen, no hi ha suport per escalar-les. 3. Opta per activitats d'innovació visibles però de baix nivell perquè no accepta el fracàs i l'experimentació. Precisem-ho una mica més amb exemples: 1. Quan parlem de treball col·laboratiu com a sinònim de treball grupal. 2. Quan es munten habitacles amb coixins de coloraines estil Google, però no hi ha temps per ser-hi. 3. Quan creem espais físics per barrejar equips i funcionar de manera més transversal i plana i el resultat és que continuem treballant igual que abans. 4. Quan s'organitzen CoPs dirigides per alts càrrecs en comptes dels responsables de la bona pràctica com exigeixen les CoP.s 5. Quan es gasten diners per preguntar obvietats [problemes ja detectats] a la ciutadania. 6. Quan s'organitzen concursos d'innovació d'idees i ningú es recorda d'aplicar a la pràctica les guanyadores. 7. Quan es continua parlant sobre innovació sense haver mesurat els efectes de la que ens van explicar en exercicis anteriors.
 • 10. 10 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Totes les organitzacions privades i públiques parlen avui de transformar-se digitalment i ambicionen assemblar-se a les empreses que poden donar serveis i productes personalitzats als clients; i, encara més, oferint-los proactivament (és a dir, segons el seu perfil i les seves necessitats). Però, si no ens esforcem per entendre què significa, resultarà ser sols una quimera. Perquè la digitalització –i els canvis que comporta– sigui reeixida s’ha d’aclarir de què s’està parlant i superar les etapes prèvies que conduiran a l’esmentada transformació: 1. Gestió del back-office. TIC/internet empresa. Sistemes i serveis informàtics 2. Serveis en el front-office. Internet de les persones. Xarxes i comunicació amb clients 3. Govern de les dades. Internet de les coses. Serveis proactius i en temps real I més ara que tothom parla de ‘transformació digital’
 • 11. 11 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Visió governamental i sistèmica de la innovació L’Administració brega per tenir millors sistemes (infraestructures, salut, qualitat aire, educació...). Per avançar necessitem cogovernar les dades d’aquests sistemes: 1. Organitzant dades per propòsits des de data-trusts (fiduciaris responsables de dades). 2. Compartint dades i propòsits ciutadania-administracions per contrarestar el poder de les corporacions (legislant per compartir dades, posant-hi mitjans i infraestructures de suport...) i arrossegant-les cap al bé comú. 3. Ajudant a aflorar el funcionament comunitari de la ciutadania. Exemples de la consultora Ideas for Change: 1. Salus.coop. Cooperativa per compartir dades de salut en projectes de recerca. 2. UPF-VitaHabitat. Disseny de data-log amb dades de consum domiciliari ciutadà (aigua, llum, gas, internet) per concloure la tarifa que convé més. 3. Rèplica digital (digital twin) per exemple d’un riu amb sistema d’informació de dades governat per tot els actors de l’ecosistema (fàbriques, turisme, agricultura, administracions...).
 • 12. 12 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Alguns exemples d’activitats disruptives i innovadores ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 13. 13 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 1. Pel que fa als recursos humans i la seva organització https://bit.ly/programacompartim https://xarxaip.wordpress.com https://bit.ly/governobertxip Xarxa d’Innovació Pública (XIP)
 • 14. 14 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 https://bit.ly/idees_obertes 2. Pel que fa processos: crowdsourcing per als serveis https://gen.cat/bugbountygencat Participació d’experts en ciberseguretat per detectar vulnerabilitats en els sistemes d’informació de la Generalitat. Detecció d’errors (bugs) mitjançant recompensa (bounty). Ex: Hack The Pentagon (2016) Països Baixos (des de 2013) EU-FOSSA 2 (institucions UE) Gencat Desembre de 2020
 • 15. 15 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 De pagament Freemium Gratuïtes UseResponse SatisMeter Responster Qualtrics UserEcho UserReport Wootric Zendesk Survicate UserVoice Feature Upvote Freshdesk Desk.com Apps per aportar i gestionar idees de ciutadans proveïdors participatius (crowdsourcers)
 • 16. 16 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 3. Pel que fa a la comunicació: canvas o flaix infogràfic
 • 17. 17 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Y1 = outcomes (resultats) esdevinguts amb la intervenció pública Y0 = outcomes esdevinguts sense la intervenció pública (contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua. Per ex. Y1 = quantes persones han tramitat una determinada sol·licitud d’ajut anunciada per la corresponent campanya de comunicació; nombre de patents registrades per subvencions R+D+i En canvi, Y0 és molt difícil de calcular. Es tracta d’elaborar hipòtesi al màxim de realista i quantificable per mitjà d’un escenari de comparació observable. Ex. Departament d’Educació i programes per dotar de més autonomia els centres educatius per millorar la qualitat de l’educació: Y1 = qualificacions dels infants d’aquests centres dotats de més autonomia Y0 (hipòtesi contrafactual) = qualificacions infants en escoles similars però que no són al programa Impacte = Y1 – Y0 4. Pel que fa a l’avaluació de serveis segons Ivalua
 • 18. 18 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat [servei discontinuat] gencatGRAM: Quadre de Comandament social (obert)
 • 19. 19 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Fem petits avenços que ens semblen grans. Cal identificar, però, el que ens falta per fer ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 20. 20 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Menys reflexió i més decisió a emprendre accions 💪🏼 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0
 • 21. 21 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Jordi Graells graells.cat - ÍTACA Índex de transformació [digital] d’alts càrrecs per autodiagnosi – desembre 2020 CC0 https://bit.ly/ITACACAT – https://bit.ly/ITACAESP – https://bit.ly/ITACAEN – https://bit.ly/ITACAFR I si us voleu autodiagnosticar el nivell de maduresa digital...
 • 22. 22 ‘Innovar o gesticular’ – Jornada Innovació i Recerca – Dept. de Territori. Generalitat de Catalunya - Jordi Graells – 13.12.2023 - CC0 Innovar o gesticular Barcelona, 13 de desembre de 2023 Departament de Territori Jordi Graells i Costa Gràcies!

Editor's Notes

 1. 2
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 16
 12. 18
 13. 19