SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
PANDUAN MENJAWABPANDUAN MENJAWAB
KERTAS BAHASA MELAYUKERTAS BAHASA MELAYU
SPMSPM
(KERTAS 1103/1)(KERTAS 1103/1)
JENIS-JENIS KARANGAN
KARANGAN TIDAK BERFORMAT
• KEPERIHALAN
• GAMBARAN/ IMAGINASI
• FAKTA / PENDAPAT /
PERBINCANGAN
• KEPERIHALAN / CERITA
• PERIBAHASA / CERITA / CERPEN
KARANGAN BERFORMAT
• SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI
• SURAT KIRIMAN RASMI
• SYARAHAN / UCAPAN / CERAMAH
• LAPORAN
• DIALOG / WAWANCARA / TEMURAMAH
• RENCANA
• BERITA
TEMA SOALAN
• Diri sendiri
• Keluarga
• Sekolah
• Masyarakat
• Negara
SOALAN BM KERTAS 1
Tahun 2006
Bahagian A (45 minit – 30 markah)
Huraikan pendapat anda tentang isu yang dibincangkan dalam dialog di bawah.
Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
En. Wong : Remaja hari ini kurang mempunyai semangat patriotik.
En. Samad : Betul, Encik Wong. Saya fikir mereka perlu menyertai Program
Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan mengambil bahagian dalam aktiviti
bulan kemerdekaan.
En. Wong : Mereka juga perlu mengenali dan menghargai tokoh-tokoh yang berjasa
kepada negara kita.
Bahagian B (I jam 30 minit – 100 markah)
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.
1. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam
kehidupan pada masa ini.
Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai ICT.
2. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa
mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari
Keluarga,anda diminta untuk menyampaikan ceramah bertajuk
“Menghargai Jasa Ibu Bapa”.
Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.
3. Industri pertanian memberikan sumbangan yang semakin penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia.
Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam
memajukan industri.
4. Masalah jerebu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan
melalui kerjasama dengan negara-negara jiran.
Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan
negara-negara jiran untuk menangani masalah tersebut.
5. Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk
peribadi yang baik dalam kalangan pembaca.
Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.
ASPEK PENULISAN KARANGAN
i) Menganalisis soalan
ii) Merangka karangan
iii) Menulis pendahuluan
iv) Menulis perenggan
v) Menulis penutup
vi) Menyemak hasil penulisan
PETUA KATA KUNCI SOALAN ESEI
• Bincangkan
Membawa maksud bahaskan
dengan mengemukakan hujah-
hujah menyokong dan hujah-
hujah menentang.
• Bandingkan
Bermaksud berikan persamaan
dan perbezaan sesuatu
perkara yang dipersoalkan
• Ulaskan
Bererti memberikan pendapat
mengenai kebetulan dan
ketepatan sesuatu perkara atau
kenyataan dengan berasaskan
bukti-bukti, logik dan hujah.
• Nilaikan
Berkehendakkan dibuat
penilaian atau keburukan
sesuatu dengan memasukkan
pendapat peribadi.
• Terangkan atau Jelaskan
Bermaksud membuat tafsiran
atau ditulis dalam perkataan
yag lebih mudah, atau
ceritakan
• Nyatakan
bererti huraikan secara ringkas
dan tepat
MERANGKA KARANGAN
i) Kaedah Peta Fikiran
ii) Kaedah Berpandukan Soalan
iii) Kaedah Kronologi
iv) Kaedah Jalinan kata
v) Kaedah Kata tanya
vi) Kaedah Aristotal
KAEDAH PETA FIKIRAN/MINDA
Tidak serius
Ponteng.menconteng
Merokok,tidak mematuhi
peraturan sekolah dan
lain-lain
Usaha
Membanteras
Kursus motivasi.
Bantuan PIBG,
Pihak berkuas,
Guru kaunseling
Sepenuh masa
Kes serius
Penyalahgunaan
Dadah, peras ugut
Melawan guru, pecah
Rumah kongsi
Gelap dll
1% daripada 4 juta
Pelajar yang
terlibat
Masalah
Disiplin
Pelajar
KAEDAH BERPANDUKAN SOALAN
Laporan Kecurian.
i) Bilakah anda menyedari kehilangan
barang-barang tersebut?
ii) Bilakah tarikh dan masa kejadian tersebut
berlaku?
iii) Di manakah rumah anda?
iv) Apakah barang-barang yang dicuri?
v) Berapakah taksiran harga barang-barang
yang hilang?
vi) Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke
rumah?
vii) Siapakah orang yang anda syaki?
KAEDAH KRONOLOGI
Pukul 8.00 pagi : Pendaftaran peserta
Pukul 8.30 pagi : Majlis perasmian oleh
Tuan Pegawai Daerah.
Pukul 9.00 pagi : Ketibaan Y.A.B Perdana Menteri
Pukul 9.00 pagi : Majlis ucapan bermula
- Ucapan pengerusi majlis
- Ucapan pengerusi sambutan
- Ucapan YAB Perdana Menteri
- Penyampaian hadiah.
Pukul 11.00 pagi – Melawat pameran
Pukul 12.00 tgh. – Majlis bersurai
KAEDAH KATA TANYA
Ahli Sains
Negara
Ahli Sains
Negara
SiapaSiapa Di manaDi mana BagaimanaBagaimanaBilaBilaApaApa
MengapaMengapa
• Siapakah ahli sains negara yang dimaksudkan?
• Apakah bidang sains yang diceburinya?
• Di manakah dia belajar?
• Bilakah dia dipilih sebagai ahli sains negara?
• Bagaimanakah dia boleh menjadi ahli sains negar?
• Mengapakah beliau dipilih sebagai ahli sains
negara?
KAEDAH ARISTOTAL
Tajuk : Kepupusan
Haiwan
Definisi :
Apakah yang dikatakan kepupusan
haiwan ?
Apakah contoh haiwan yang
pupus?
Perbandingan :
Apakah perbezaan dan persamaan
antara haiwan yang dilindungi
dengan haiwan yang tidak
dilindungi ?
Perkaitan :
Apakah sebab-sebab kepupusan
haiwan?
Apakah langkah-langkah yang
untuk menangani masalah ini?
Apakah masalah yang akan
timbul?
Kemungkinan:
Apakah yang mungkin berlaku?
Apakah yang tidak mungkin
berlaku ?
Bukti :
Apakah yang pernah diperkatakan
oleh tokoh-tokoh penting dalam
negara dan luar negara tentang
perkara ini?
JENIS-JENIS PENDAHULUAN
i) Pendahuluan jenis definisi
ii) Pendahuluan jenis pendapat
iii) Pendahuluan jenis suasana
iv) Pendahuluan jenis persoalan
v) Pendahuluan jenis peribahasa
vi) Pendahuluan jenis sejarah
vii) Pendahuluan jenis gabungan
Pendahuluan Jenis DefinisiPendahuluan Jenis Definisi
Inflasi Sifar
Inflasi ialah kenaikan harga barangan dan
perkhidmatan untuk jangka masa yang
tertentu. Inflasi tercetus apabila terdapat
lebihan permintaan daripada penawaran
bagi barangan dan perkhidmatan.Pada
masa ini Malaysia mengalami kadar inflasi
yang rendah. Kadar inflasi bagi tahun
1994 ialah 3.7% dan bagi 11 bulan
pertama tahun 1995 kadar menurun
kepada 3.5%.
PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT
Masalah Disiplin Pelajar
Masalah disiplin pelajar dalam kalangan
pelajar sekolah timbul lagi. Kali ini
ditimbulkan sendiri oleh Menteri Pelajaran.
Katanya masalah dan kedudukan disiplin
para sekolah dewasa ini berada pada
tahap yang membimbangkan .
Sehubungan dengan hal itu , beliau
menyarankan agar hukuman rotan
diadakan semula untuk menghukum
mereka yang melanggar disiplin atau
melakukan kesalahan jenayah atau salah
laku sekolah.
PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA
Semangat Bergotong –royong
‘Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul’,
’Gunung sama didaki, lurah sama dituruni’,
merupakan peribahasa-peribahasa yang
sering kita dengar. Tetapi, sejauh manakah
kita mengamalkannya dalam kehidupan
harian ? Peribahasa ini adalah antara
peribahasa Melayu yang memberikan mesej
yang jelas kepada kita tentang betapa
pentingnya semangat bergotong royong,
bermuafakat , dan bekerjasama dalam
kalangan ahli masyarakat.
PENDAHULUAN JENIS SUASANA
Baru-baru ini kita dikejutkan oleh suatu kes
pembunuhan yang membabitkan seorang
murid perempuan berusia 10 tahun di
sebuah sekolah rendah. Pelajar berkenaan
dilaporkan telah membunuh seorang
kanak-kanak berumur tujuh tahun dan
mencederakan seorang yang lain. Dalam
satu kejadian yang lain pula, Seorang
pelajar sebuah sekolah menengah
menumbuk gurunya sehingga pengsan.
PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN
Makan di luar seolah-olah sudah menjadi
suatu cara hidup bagi kebanyakan penduduk
di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan
terdapatnya perniagaan makanan dalam
bentuk gerai, restoran, atau pusat makanan
segera di merata-rata tempat. Mengapakah
sesebuah keluarga perlu makan di luar?
Adakah ini merupakan suatu tabiat yang
perlu? Mungkin ramai yang bersetuju jika kita
merumuskan bahawa makan di luar bertujuan
untuk mendapatkan perkhidmatan masak,
menghidang, dan mewujudkan persekitaran
yang sesuai untuk menjamu selera. Persoalan
adakah tabiat ini sesuai dengan masyarakat
Malaysia?
PENDAHULUAN JENIS SEJARAH
Era muzik moden yang memasuki abad
ke-20 menampakkan kemajuan dari segi
teknologi pembikinan dan penggunaan
muzik. Perkembangan muzik moden selaras
dengan kemajuan teknologi elektronik yang
menjana rentak, irama dan melodi yang
pelbagai, dan kemunculan irama baru
menjadi ikutan golongan tertentu, seperti rap,
techna, alternatif, dan ‘underground’. Era
muzik generasi moden ini muncul di Barat
dan merebak cepat selari dengan kepantasan
kemajuan media massa. Perkembangan
muzik di Malaysia tidak dapat lari daripada
menerima pengaruh yang kebanyakannya
bernilai negatif.
PENDAHULUAN JENIS GABUNGAN
Beberapa orang pemimpin negara pernah
berkata bahawa jika orang Malaysia hendak
menjadi bangsa maju, mereka hendaklah
‘berfikiran besar’. Bagi sesetengah orang
berfikiran besar bererti berpandangan luas
dan terbuka, tidak sempit, tidak kolot dan
tidak terikat oleh tradisi. Orang yang berfikiran
besar tidak menyibukkan diri dengan hal
remeh-temeh dan tidak penting, tetapi
memikirkan isu dan masalah, agenda, cita-
cita besar, sanggup menghadapi cabaran dan
risiko. Dia juga mesti sanggup menerima
perubahan.
MENULIS PERENGGAN ISI
Perenggan isi hendaklah
sekurang-kurangnya
mengandungi EMPAT ayat:
1. Ayat Judul
2. Ayat Huraian
3. Ayat Bukti/Contoh
4. Ayat Pengukuhan/Penegasan
isi
• Ayat Judul :Ayat Judul :
- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan
yang menjawab pokok persoalan karangan . Ayatyang menjawab pokok persoalan karangan . Ayat
judul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, dijudul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, di
tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal initengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal ini
bergantung pada huraian yang dilakukan olehbergantung pada huraian yang dilakukan oleh
pelajar.pelajar.
 Ayat HuraianAyat Huraian::
-- huraian lanjut terhadap isi utama yanghuraian lanjut terhadap isi utama yang
dikemukakan yang bertujuan untukdikemukakan yang bertujuan untuk
memberikan penjelasan terhadap perkaramemberikan penjelasan terhadap perkara
yang diperkatakan atau menyokong isi-isiyang diperkatakan atau menyokong isi-isi
utama.utama.
Ayat Bukti atau ayat contoh:Ayat Bukti atau ayat contoh:
- ayat-ayat yang mengandungi bukti atau- ayat-ayat yang mengandungi bukti atau
contoh yang berkaitan dengan isi yangcontoh yang berkaitan dengan isi yang
diperkatakan yang bertujuan untukdiperkatakan yang bertujuan untuk
memperkuat hujah. Bukti dan contohmemperkuat hujah. Bukti dan contoh
yang dikemukakan mestilah bukti-buktiyang dikemukakan mestilah bukti-bukti
yang sahih dan bukan bukti-bukti atauyang sahih dan bukan bukti-bukti atau
contoh-contoh yang sengaja diada-contoh-contoh yang sengaja diada-
adakan.adakan.
Bersukan boleh menyihatkan badan
seseorang.
(1) Bersukan boleh menyihatkan badan
seseorang. (2) Bahan-bahan kumuh seperti
peluh boleh dirembeskan , seterusnya
menjadikan badan sihat dan cergas.(3) Badan
yang sihat akan melahirkan otak yang cerdas.
(4) Rakyat yang sihat dan cerdas akan
menjadikan negara ini lebih produktif dan
seterusnya akan membawa kepada
pembangunan dan kemajuan kepada negara
seperti maksud kata-kata hikmat ‘Rakyat Sihat
Negara Maju’.
PERENGGAN PENUTUP
Pelajar dikehendaki menulis :
• Pandangan
• Pendapat
• Cadangan
• Kesimpulan
Contoh :
Kesimpulannya, aktiviti bersukan banyak
mendatangkan faedah bukan sahaja kepada rakyat
malah kepada negara. Oleh hal yang demikian,
rakyat digalakkan menyertai kegiatan sukan untuk
kesihatan ataupun untuk kejayaan negara. Pihak
kerajaan pula hendaklah menyediakan kemudahan-
kemudahan sukan di seluruh negara supaya setiap
anggota masyarakat dapat melibatkan diri dalam
kegiatan tersebut. Slogan yang berbunyi ‘Sukan
Untuk Semua’ dan ‘Majulah Sukan Untuk Negara’
hendaklah dipupuk dalam kalangan rakyat.
AKSESORI KARANGAN
• Penanda wacana
• Peribahasa ( Simpulan Bahasa,
Perumpamaan, Bidalan dan
Pepatah )
• Kata-kata hikmat
PENANDA WACANAPENANDA WACANA
 Kata penghubung:Kata penghubung:
Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar,Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar,
kerana, jika, supaya, dan walaupun.kerana, jika, supaya, dan walaupun.
 PenambahanPenambahan ::
Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya,Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya,
Bertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, danBertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, dan
selain ituselain itu
 Perbandingan / Perbezaan:Perbandingan / Perbezaan:
Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan,Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan,
walau bagaimanapun, dalam nada yangwalau bagaimanapun, dalam nada yang
berbeza, jika di-bandingkan dengan, setelahberbeza, jika di-bandingkan dengan, setelah
dibandingkan dengan , selain itu, seperti yangdibandingkan dengan , selain itu, seperti yang
dimaklumkan, sama dengan, selari dengan ,dimaklumkan, sama dengan, selari dengan ,
namun demikian, sehubungan itu, dan walaunamun demikian, sehubungan itu, dan walau
bagaimana sekalipun.bagaimana sekalipun.
 TurutanTurutan ::
Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,
Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya,Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya,
lebih awal dari itu, selain itu, pertamalebih awal dari itu, selain itu, pertama
sekali, dan lebih penting lagisekali, dan lebih penting lagi
 Contoh:Contoh:
Contohnya, seperti yang, biar kita ambilContohnya, seperti yang, biar kita ambil
contoh, misalannya, yang dimaksudkan,contoh, misalannya, yang dimaksudkan,
dan mari kita mengambil contohdan mari kita mengambil contoh
 Masa :Masa :
Akhirnya, Dewasa ini, selepas itu, padaAkhirnya, Dewasa ini, selepas itu, pada
mulanya, Pada masa yang sama ,mulanya, Pada masa yang sama ,
sesekali, sebelum itu, semenjak itu,sesekali, sebelum itu, semenjak itu,
sementara itu, dan pada ketika itu.sementara itu, dan pada ketika itu.
 Kesimpulan / RumusanKesimpulan / Rumusan
Oleh itu, jika tidak, jika begitu,Oleh itu, jika tidak, jika begitu,
ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud,ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud,
kesimpulannya, sekiranya tidak,kesimpulannya, sekiranya tidak,
maknanya ialah, sekiranya begitu,maknanya ialah, sekiranya begitu,
sebagai rumusan, pada keseluruhan,sebagai rumusan, pada keseluruhan,
sebagai menggulung, jadi jelaslah, olehsebagai menggulung, jadi jelaslah, oleh
itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata,itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata,
kesudahannya.kesudahannya.
 Penanda Wacana UmumPenanda Wacana Umum ::
Dengan ini, sememangnya, sejajarDengan ini, sememangnya, sejajar
dengan itu, sementelahan pula, padadengan itu, sementelahan pula, pada
kebiasaannya, sering kali kita merasakankebiasaannya, sering kali kita merasakan
, ramai berpendapat bahawa, amnya,, ramai berpendapat bahawa, amnya,
lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini ,lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini ,
secara khususnya, dan selaras dengansecara khususnya, dan selaras dengan
itu.itu.
PERIBAHASA
• Simpulan bahasa :
alas cakap, banyak lemak, lipas kudung dll
• Perumpamaan :
- Bagai ayam disambar helang
- Seperti kera mendapat bunga
- Macam ular kekenyangan.
• Bidalan :
- Ada gula ada semut
- Sudah jatuh ditimpa tangga
Pepatah :
- Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
- Gigi dan lidah adakalanya tergigit juga
KATA-KATA HIKMATKATA-KATA HIKMAT
• Bersatu teguh bercerai roboh
• Keadilan tidak mengenal kawan.
• Kata hendaklah dikota
• Sabar itu separuh daripada iman
• Bertangguh itu pencuri masa
SENARAI SEMAK PENULISAN KARANGAN
• No Kad pengenalan
• Angka giliran
• Perkara
• No. Soalan
• Ketepatan Soalan
• Format Karangan
• Pendahuluan karangan
• 3/5 Isi penting
• Huraian Isi
• Fakta dan Statistik penting
• Contoh
• Penutup karangan
• Jumlah perkataan
• Kesempurnaan Bahasa
• Keseimbangan
perenggan
• Perbendaharaan kata
• Keseragaman struktur
ayat
• Ejaan
• Tanda Baca
• Pengolahan
• Peribahasa/kata hikmat
• Kematangan fikiran
• Tulisan
• Nilai murni
KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAMKELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM
PENULISAN KARANGANPENULISAN KARANGAN
• Tulisan buruk yang susah dibaca
• Kesalahan penggunaan tanda baca
• Kegagalan menyampaikan maksud ayat
• Ayat tergantung
• Tidak mementingkan pemerengganan
• Isi karangan tidak disusun dengan
sempurna
• Terdapat banyak kesalahan ejaan
• Pengulangan isi karangan
• Menggunakan singkatan-singkatan perkataan
seperti: dgn.,dll.,yg.,spt., dan sebagainya.
• Kegagalan calon memahami kehendak soalan
dan format karangan
• Gagal menghuraikan isi karangan dengan
sempurna
• Gagal menggunakan imbuhan dengan betul
• Gaya bahasa yang digunakan tidak menarik
langsung

More Related Content

What's hot

Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
wykheng
 
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsangSusunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
HT Hong
 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
Normarjana Ibrahim
 
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm modenBengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
Yahya Othman
 
Kebarangkalian mudah
Kebarangkalian mudahKebarangkalian mudah
Kebarangkalian mudah
zabidah awang
 
Contoh karangan jenis fakta (1)
Contoh karangan jenis fakta (1)Contoh karangan jenis fakta (1)
Contoh karangan jenis fakta (1)
Vivian Wmn
 
Ayat Majmuk
Ayat MajmukAyat Majmuk
Ayat Majmuk
Mat Yuih
 
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-iTopik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
Botol Budu
 

What's hot (20)

Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
Koleksi kata-hampir-sama-maksud(sharetify.com)
 
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsangSusunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
Susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang
 
Modul 2 : Persamaan linear
Modul 2 : Persamaan linearModul 2 : Persamaan linear
Modul 2 : Persamaan linear
 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMA...
 
Teknik Menjawab Soalan Novel SPM (Bahasa Melayu)
Teknik Menjawab Soalan Novel SPM (Bahasa Melayu)Teknik Menjawab Soalan Novel SPM (Bahasa Melayu)
Teknik Menjawab Soalan Novel SPM (Bahasa Melayu)
 
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm modenBengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
Bengkel kemahiran menukarkan bm klasik kepada bm moden
 
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
Sintaksis (menukarkan ayat/menganalisis ayat)
 
Teknik Menjawab Soalan Pemahaman
Teknik Menjawab Soalan PemahamanTeknik Menjawab Soalan Pemahaman
Teknik Menjawab Soalan Pemahaman
 
Kebarangkalian mudah
Kebarangkalian mudahKebarangkalian mudah
Kebarangkalian mudah
 
Bahasa melayu tatabahasa (imbuhan)
Bahasa melayu  tatabahasa (imbuhan)Bahasa melayu  tatabahasa (imbuhan)
Bahasa melayu tatabahasa (imbuhan)
 
Contoh karangan jenis fakta (1)
Contoh karangan jenis fakta (1)Contoh karangan jenis fakta (1)
Contoh karangan jenis fakta (1)
 
Ayat Majmuk
Ayat MajmukAyat Majmuk
Ayat Majmuk
 
Ayat pasif dan aktif
Ayat pasif dan aktifAyat pasif dan aktif
Ayat pasif dan aktif
 
Nota Pola ayat
Nota Pola ayatNota Pola ayat
Nota Pola ayat
 
Jadual ion kimia
Jadual ion kimia Jadual ion kimia
Jadual ion kimia
 
Contoh soalan kata nama am dan khas
Contoh soalan kata nama am dan khasContoh soalan kata nama am dan khas
Contoh soalan kata nama am dan khas
 
Latihan kata pemeri
Latihan kata pemeriLatihan kata pemeri
Latihan kata pemeri
 
Kata tunggal
Kata tunggalKata tunggal
Kata tunggal
 
Format karangan
Format karanganFormat karangan
Format karangan
 
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-iTopik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
Topik 5-imbuhan-men-kan-dan-men-i
 

Similar to Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM

Panduan Karangan Perbincangan
Panduan Karangan PerbincanganPanduan Karangan Perbincangan
Panduan Karangan Perbincangan
guestba9f83e
 
Panduan menjawab karangan spm
Panduan menjawab karangan spmPanduan menjawab karangan spm
Panduan menjawab karangan spm
Norazliah Ani
 
Program perhati asli lodge bm k1
Program perhati asli lodge bm k1Program perhati asli lodge bm k1
Program perhati asli lodge bm k1
Norazliah Ani
 
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptxKel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
LilisErnawati7
 
Slide 3-karangan-ilmiah
Slide 3-karangan-ilmiahSlide 3-karangan-ilmiah
Slide 3-karangan-ilmiah
Aldon Samosir
 

Similar to Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM (20)

Panduan Karangan Perbincangan
Panduan Karangan PerbincanganPanduan Karangan Perbincangan
Panduan Karangan Perbincangan
 
Rangka karangan spm 2018 kemaskini
Rangka karangan spm 2018 kemaskiniRangka karangan spm 2018 kemaskini
Rangka karangan spm 2018 kemaskini
 
Subtema 1.pptx
Subtema 1.pptxSubtema 1.pptx
Subtema 1.pptx
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Paragraf Argumentasi
Paragraf ArgumentasiParagraf Argumentasi
Paragraf Argumentasi
 
Teknik menjawab-bm-1-spm
Teknik menjawab-bm-1-spmTeknik menjawab-bm-1-spm
Teknik menjawab-bm-1-spm
 
Panduan menjawab karangan spm
Panduan menjawab karangan spmPanduan menjawab karangan spm
Panduan menjawab karangan spm
 
iklan,resensi,pidato,pusi dan tahapan alur
iklan,resensi,pidato,pusi dan tahapan aluriklan,resensi,pidato,pusi dan tahapan alur
iklan,resensi,pidato,pusi dan tahapan alur
 
bahasa dan gaya penulisan
bahasa dan gaya penulisanbahasa dan gaya penulisan
bahasa dan gaya penulisan
 
Subtema 2.pptx
Subtema 2.pptxSubtema 2.pptx
Subtema 2.pptx
 
Kur 2013 bpsdm 1b
Kur 2013 bpsdm 1bKur 2013 bpsdm 1b
Kur 2013 bpsdm 1b
 
KARANGAN VANDALISME SR3.pptx
KARANGAN VANDALISME SR3.pptxKARANGAN VANDALISME SR3.pptx
KARANGAN VANDALISME SR3.pptx
 
Program perhati asli lodge bm k1
Program perhati asli lodge bm k1Program perhati asli lodge bm k1
Program perhati asli lodge bm k1
 
Bagaimana Pengembangan Paragraf
Bagaimana Pengembangan ParagrafBagaimana Pengembangan Paragraf
Bagaimana Pengembangan Paragraf
 
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptxKel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
Kel.5 TANTANGAN PANCASILA.ppt.pptx
 
Contoh karangan
Contoh karanganContoh karangan
Contoh karangan
 
Slide 3-karangan-ilmiah
Slide 3-karangan-ilmiahSlide 3-karangan-ilmiah
Slide 3-karangan-ilmiah
 
Menulis opini
Menulis opiniMenulis opini
Menulis opini
 
B.sunda
B.sundaB.sunda
B.sunda
 
Kata dan Diksi
Kata dan DiksiKata dan Diksi
Kata dan Diksi
 

More from Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)

More from Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) (14)

English Proverbs
English ProverbsEnglish Proverbs
English Proverbs
 
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5
 
Nota Padat Sejarah SPM (Ting 4&5)
Nota Padat Sejarah SPM (Ting 4&5)Nota Padat Sejarah SPM (Ting 4&5)
Nota Padat Sejarah SPM (Ting 4&5)
 
English Perfect Score SPM
English Perfect Score SPMEnglish Perfect Score SPM
English Perfect Score SPM
 
Nota Padat Pendidikan Moral
Nota Padat Pendidikan MoralNota Padat Pendidikan Moral
Nota Padat Pendidikan Moral
 
Koleksi Makna, Istilah Dan Formula Fizik SPM (Tingkatan 4 & 5)
Koleksi Makna, Istilah Dan Formula Fizik SPM (Tingkatan 4 & 5)Koleksi Makna, Istilah Dan Formula Fizik SPM (Tingkatan 4 & 5)
Koleksi Makna, Istilah Dan Formula Fizik SPM (Tingkatan 4 & 5)
 
Guidelines On Writing English Essays SPM
Guidelines On Writing English Essays SPMGuidelines On Writing English Essays SPM
Guidelines On Writing English Essays SPM
 
Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa.
Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa.Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa.
Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa.
 
Rubrik Penskoran Sejarah Terkini SPM 2016.
Rubrik Penskoran Sejarah Terkini SPM 2016.Rubrik Penskoran Sejarah Terkini SPM 2016.
Rubrik Penskoran Sejarah Terkini SPM 2016.
 
Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik Bahasa Melayu SPM
Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik Bahasa Melayu SPMKosa Kata Dan Ungkapan Menarik Bahasa Melayu SPM
Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik Bahasa Melayu SPM
 
The Living Photograph & The Charge Of The Light Brigade.
The Living Photograph & The Charge Of The Light Brigade.The Living Photograph & The Charge Of The Light Brigade.
The Living Photograph & The Charge Of The Light Brigade.
 
A Poison Tree & What Happened To Lulu?
A Poison Tree & What Happened To Lulu?A Poison Tree & What Happened To Lulu?
A Poison Tree & What Happened To Lulu?
 
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
 
Bab 9 - Bahan Buatan Dalam Industri Tingkatan 4
Bab 9 - Bahan Buatan Dalam Industri Tingkatan 4Bab 9 - Bahan Buatan Dalam Industri Tingkatan 4
Bab 9 - Bahan Buatan Dalam Industri Tingkatan 4
 

Recently uploaded

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 

Recently uploaded (20)

Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Panduan Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 SPM

 • 1. PANDUAN MENJAWABPANDUAN MENJAWAB KERTAS BAHASA MELAYUKERTAS BAHASA MELAYU SPMSPM (KERTAS 1103/1)(KERTAS 1103/1)
 • 2. JENIS-JENIS KARANGAN KARANGAN TIDAK BERFORMAT • KEPERIHALAN • GAMBARAN/ IMAGINASI • FAKTA / PENDAPAT / PERBINCANGAN • KEPERIHALAN / CERITA • PERIBAHASA / CERITA / CERPEN
 • 3. KARANGAN BERFORMAT • SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI • SURAT KIRIMAN RASMI • SYARAHAN / UCAPAN / CERAMAH • LAPORAN • DIALOG / WAWANCARA / TEMURAMAH • RENCANA • BERITA
 • 4. TEMA SOALAN • Diri sendiri • Keluarga • Sekolah • Masyarakat • Negara
 • 5. SOALAN BM KERTAS 1 Tahun 2006 Bahagian A (45 minit – 30 markah) Huraikan pendapat anda tentang isu yang dibincangkan dalam dialog di bawah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. En. Wong : Remaja hari ini kurang mempunyai semangat patriotik. En. Samad : Betul, Encik Wong. Saya fikir mereka perlu menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan. En. Wong : Mereka juga perlu mengenali dan menghargai tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara kita.
 • 6. Bahagian B (I jam 30 minit – 100 markah) Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masa ini. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai ICT. 2. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga,anda diminta untuk menyampaikan ceramah bertajuk “Menghargai Jasa Ibu Bapa”. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 3. Industri pertanian memberikan sumbangan yang semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri.
 • 7. 4. Masalah jerebu yang berlaku di rantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama dengan negara-negara jiran. Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah tersebut. 5. Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.
 • 8. ASPEK PENULISAN KARANGAN i) Menganalisis soalan ii) Merangka karangan iii) Menulis pendahuluan iv) Menulis perenggan v) Menulis penutup vi) Menyemak hasil penulisan
 • 9. PETUA KATA KUNCI SOALAN ESEI • Bincangkan Membawa maksud bahaskan dengan mengemukakan hujah- hujah menyokong dan hujah- hujah menentang. • Bandingkan Bermaksud berikan persamaan dan perbezaan sesuatu perkara yang dipersoalkan • Ulaskan Bererti memberikan pendapat mengenai kebetulan dan ketepatan sesuatu perkara atau kenyataan dengan berasaskan bukti-bukti, logik dan hujah. • Nilaikan Berkehendakkan dibuat penilaian atau keburukan sesuatu dengan memasukkan pendapat peribadi. • Terangkan atau Jelaskan Bermaksud membuat tafsiran atau ditulis dalam perkataan yag lebih mudah, atau ceritakan • Nyatakan bererti huraikan secara ringkas dan tepat
 • 10. MERANGKA KARANGAN i) Kaedah Peta Fikiran ii) Kaedah Berpandukan Soalan iii) Kaedah Kronologi iv) Kaedah Jalinan kata v) Kaedah Kata tanya vi) Kaedah Aristotal
 • 11. KAEDAH PETA FIKIRAN/MINDA Tidak serius Ponteng.menconteng Merokok,tidak mematuhi peraturan sekolah dan lain-lain Usaha Membanteras Kursus motivasi. Bantuan PIBG, Pihak berkuas, Guru kaunseling Sepenuh masa Kes serius Penyalahgunaan Dadah, peras ugut Melawan guru, pecah Rumah kongsi Gelap dll 1% daripada 4 juta Pelajar yang terlibat Masalah Disiplin Pelajar
 • 12. KAEDAH BERPANDUKAN SOALAN Laporan Kecurian. i) Bilakah anda menyedari kehilangan barang-barang tersebut? ii) Bilakah tarikh dan masa kejadian tersebut berlaku? iii) Di manakah rumah anda? iv) Apakah barang-barang yang dicuri? v) Berapakah taksiran harga barang-barang yang hilang? vi) Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke rumah? vii) Siapakah orang yang anda syaki?
 • 13. KAEDAH KRONOLOGI Pukul 8.00 pagi : Pendaftaran peserta Pukul 8.30 pagi : Majlis perasmian oleh Tuan Pegawai Daerah. Pukul 9.00 pagi : Ketibaan Y.A.B Perdana Menteri Pukul 9.00 pagi : Majlis ucapan bermula - Ucapan pengerusi majlis - Ucapan pengerusi sambutan - Ucapan YAB Perdana Menteri - Penyampaian hadiah. Pukul 11.00 pagi – Melawat pameran Pukul 12.00 tgh. – Majlis bersurai
 • 14. KAEDAH KATA TANYA Ahli Sains Negara Ahli Sains Negara SiapaSiapa Di manaDi mana BagaimanaBagaimanaBilaBilaApaApa MengapaMengapa • Siapakah ahli sains negara yang dimaksudkan? • Apakah bidang sains yang diceburinya? • Di manakah dia belajar? • Bilakah dia dipilih sebagai ahli sains negara? • Bagaimanakah dia boleh menjadi ahli sains negar? • Mengapakah beliau dipilih sebagai ahli sains negara?
 • 15. KAEDAH ARISTOTAL Tajuk : Kepupusan Haiwan Definisi : Apakah yang dikatakan kepupusan haiwan ? Apakah contoh haiwan yang pupus? Perbandingan : Apakah perbezaan dan persamaan antara haiwan yang dilindungi dengan haiwan yang tidak dilindungi ? Perkaitan : Apakah sebab-sebab kepupusan haiwan? Apakah langkah-langkah yang untuk menangani masalah ini? Apakah masalah yang akan timbul? Kemungkinan: Apakah yang mungkin berlaku? Apakah yang tidak mungkin berlaku ? Bukti : Apakah yang pernah diperkatakan oleh tokoh-tokoh penting dalam negara dan luar negara tentang perkara ini?
 • 16. JENIS-JENIS PENDAHULUAN i) Pendahuluan jenis definisi ii) Pendahuluan jenis pendapat iii) Pendahuluan jenis suasana iv) Pendahuluan jenis persoalan v) Pendahuluan jenis peribahasa vi) Pendahuluan jenis sejarah vii) Pendahuluan jenis gabungan
 • 17. Pendahuluan Jenis DefinisiPendahuluan Jenis Definisi Inflasi Sifar Inflasi ialah kenaikan harga barangan dan perkhidmatan untuk jangka masa yang tertentu. Inflasi tercetus apabila terdapat lebihan permintaan daripada penawaran bagi barangan dan perkhidmatan.Pada masa ini Malaysia mengalami kadar inflasi yang rendah. Kadar inflasi bagi tahun 1994 ialah 3.7% dan bagi 11 bulan pertama tahun 1995 kadar menurun kepada 3.5%.
 • 18. PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT Masalah Disiplin Pelajar Masalah disiplin pelajar dalam kalangan pelajar sekolah timbul lagi. Kali ini ditimbulkan sendiri oleh Menteri Pelajaran. Katanya masalah dan kedudukan disiplin para sekolah dewasa ini berada pada tahap yang membimbangkan . Sehubungan dengan hal itu , beliau menyarankan agar hukuman rotan diadakan semula untuk menghukum mereka yang melanggar disiplin atau melakukan kesalahan jenayah atau salah laku sekolah.
 • 19. PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA Semangat Bergotong –royong ‘Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul’, ’Gunung sama didaki, lurah sama dituruni’, merupakan peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar. Tetapi, sejauh manakah kita mengamalkannya dalam kehidupan harian ? Peribahasa ini adalah antara peribahasa Melayu yang memberikan mesej yang jelas kepada kita tentang betapa pentingnya semangat bergotong royong, bermuafakat , dan bekerjasama dalam kalangan ahli masyarakat.
 • 20. PENDAHULUAN JENIS SUASANA Baru-baru ini kita dikejutkan oleh suatu kes pembunuhan yang membabitkan seorang murid perempuan berusia 10 tahun di sebuah sekolah rendah. Pelajar berkenaan dilaporkan telah membunuh seorang kanak-kanak berumur tujuh tahun dan mencederakan seorang yang lain. Dalam satu kejadian yang lain pula, Seorang pelajar sebuah sekolah menengah menumbuk gurunya sehingga pengsan.
 • 21. PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN Makan di luar seolah-olah sudah menjadi suatu cara hidup bagi kebanyakan penduduk di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya perniagaan makanan dalam bentuk gerai, restoran, atau pusat makanan segera di merata-rata tempat. Mengapakah sesebuah keluarga perlu makan di luar? Adakah ini merupakan suatu tabiat yang perlu? Mungkin ramai yang bersetuju jika kita merumuskan bahawa makan di luar bertujuan untuk mendapatkan perkhidmatan masak, menghidang, dan mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk menjamu selera. Persoalan adakah tabiat ini sesuai dengan masyarakat Malaysia?
 • 22. PENDAHULUAN JENIS SEJARAH Era muzik moden yang memasuki abad ke-20 menampakkan kemajuan dari segi teknologi pembikinan dan penggunaan muzik. Perkembangan muzik moden selaras dengan kemajuan teknologi elektronik yang menjana rentak, irama dan melodi yang pelbagai, dan kemunculan irama baru menjadi ikutan golongan tertentu, seperti rap, techna, alternatif, dan ‘underground’. Era muzik generasi moden ini muncul di Barat dan merebak cepat selari dengan kepantasan kemajuan media massa. Perkembangan muzik di Malaysia tidak dapat lari daripada menerima pengaruh yang kebanyakannya bernilai negatif.
 • 23. PENDAHULUAN JENIS GABUNGAN Beberapa orang pemimpin negara pernah berkata bahawa jika orang Malaysia hendak menjadi bangsa maju, mereka hendaklah ‘berfikiran besar’. Bagi sesetengah orang berfikiran besar bererti berpandangan luas dan terbuka, tidak sempit, tidak kolot dan tidak terikat oleh tradisi. Orang yang berfikiran besar tidak menyibukkan diri dengan hal remeh-temeh dan tidak penting, tetapi memikirkan isu dan masalah, agenda, cita- cita besar, sanggup menghadapi cabaran dan risiko. Dia juga mesti sanggup menerima perubahan.
 • 24. MENULIS PERENGGAN ISI Perenggan isi hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi EMPAT ayat: 1. Ayat Judul 2. Ayat Huraian 3. Ayat Bukti/Contoh 4. Ayat Pengukuhan/Penegasan isi
 • 25. • Ayat Judul :Ayat Judul : - ayat yang mengandungi kata kunci jawapan- ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan . Ayatyang menjawab pokok persoalan karangan . Ayat judul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, dijudul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal initengah atau di hujung sesuatu perenggan. Hal ini bergantung pada huraian yang dilakukan olehbergantung pada huraian yang dilakukan oleh pelajar.pelajar.  Ayat HuraianAyat Huraian:: -- huraian lanjut terhadap isi utama yanghuraian lanjut terhadap isi utama yang dikemukakan yang bertujuan untukdikemukakan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkaramemberikan penjelasan terhadap perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isiyang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama.utama.
 • 26. Ayat Bukti atau ayat contoh:Ayat Bukti atau ayat contoh: - ayat-ayat yang mengandungi bukti atau- ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yangcontoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan yang bertujuan untukdiperkatakan yang bertujuan untuk memperkuat hujah. Bukti dan contohmemperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti-buktiyang dikemukakan mestilah bukti-bukti yang sahih dan bukan bukti-bukti atauyang sahih dan bukan bukti-bukti atau contoh-contoh yang sengaja diada-contoh-contoh yang sengaja diada- adakan.adakan.
 • 27. Bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. (1) Bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. (2) Bahan-bahan kumuh seperti peluh boleh dirembeskan , seterusnya menjadikan badan sihat dan cergas.(3) Badan yang sihat akan melahirkan otak yang cerdas. (4) Rakyat yang sihat dan cerdas akan menjadikan negara ini lebih produktif dan seterusnya akan membawa kepada pembangunan dan kemajuan kepada negara seperti maksud kata-kata hikmat ‘Rakyat Sihat Negara Maju’.
 • 28. PERENGGAN PENUTUP Pelajar dikehendaki menulis : • Pandangan • Pendapat • Cadangan • Kesimpulan Contoh : Kesimpulannya, aktiviti bersukan banyak mendatangkan faedah bukan sahaja kepada rakyat malah kepada negara. Oleh hal yang demikian, rakyat digalakkan menyertai kegiatan sukan untuk kesihatan ataupun untuk kejayaan negara. Pihak kerajaan pula hendaklah menyediakan kemudahan- kemudahan sukan di seluruh negara supaya setiap anggota masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Slogan yang berbunyi ‘Sukan Untuk Semua’ dan ‘Majulah Sukan Untuk Negara’ hendaklah dipupuk dalam kalangan rakyat.
 • 29. AKSESORI KARANGAN • Penanda wacana • Peribahasa ( Simpulan Bahasa, Perumpamaan, Bidalan dan Pepatah ) • Kata-kata hikmat
 • 30. PENANDA WACANAPENANDA WACANA  Kata penghubung:Kata penghubung: Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar,Tetapi, serta, sesungguhnya. Lalu, agar, kerana, jika, supaya, dan walaupun.kerana, jika, supaya, dan walaupun.  PenambahanPenambahan :: Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya,Dan, sekali lagi, dan kemudian, Sebenarnya, Bertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, danBertitik tolak, lebih-lebih lagi, juga, hal ini, dan selain ituselain itu  Perbandingan / Perbezaan:Perbandingan / Perbezaan: Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan,Tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan, walau bagaimanapun, dalam nada yangwalau bagaimanapun, dalam nada yang berbeza, jika di-bandingkan dengan, setelahberbeza, jika di-bandingkan dengan, setelah dibandingkan dengan , selain itu, seperti yangdibandingkan dengan , selain itu, seperti yang dimaklumkan, sama dengan, selari dengan ,dimaklumkan, sama dengan, selari dengan , namun demikian, sehubungan itu, dan walaunamun demikian, sehubungan itu, dan walau bagaimana sekalipun.bagaimana sekalipun.
 • 31.  TurutanTurutan :: Keduanya, Selepas itu, Pertamanya,Keduanya, Selepas itu, Pertamanya, Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya,Kemudiannya, Akhirnya, Seterusnya, lebih awal dari itu, selain itu, pertamalebih awal dari itu, selain itu, pertama sekali, dan lebih penting lagisekali, dan lebih penting lagi  Contoh:Contoh: Contohnya, seperti yang, biar kita ambilContohnya, seperti yang, biar kita ambil contoh, misalannya, yang dimaksudkan,contoh, misalannya, yang dimaksudkan, dan mari kita mengambil contohdan mari kita mengambil contoh  Masa :Masa : Akhirnya, Dewasa ini, selepas itu, padaAkhirnya, Dewasa ini, selepas itu, pada mulanya, Pada masa yang sama ,mulanya, Pada masa yang sama , sesekali, sebelum itu, semenjak itu,sesekali, sebelum itu, semenjak itu, sementara itu, dan pada ketika itu.sementara itu, dan pada ketika itu.
 • 32.  Kesimpulan / RumusanKesimpulan / Rumusan Oleh itu, jika tidak, jika begitu,Oleh itu, jika tidak, jika begitu, ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud,ringkasnya, pendek kata, itu bermaksud, kesimpulannya, sekiranya tidak,kesimpulannya, sekiranya tidak, maknanya ialah, sekiranya begitu,maknanya ialah, sekiranya begitu, sebagai rumusan, pada keseluruhan,sebagai rumusan, pada keseluruhan, sebagai menggulung, jadi jelaslah, olehsebagai menggulung, jadi jelaslah, oleh itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata,itu, akibatnya, demikianlah, pendek kata, kesudahannya.kesudahannya.  Penanda Wacana UmumPenanda Wacana Umum :: Dengan ini, sememangnya, sejajarDengan ini, sememangnya, sejajar dengan itu, sementelahan pula, padadengan itu, sementelahan pula, pada kebiasaannya, sering kali kita merasakankebiasaannya, sering kali kita merasakan , ramai berpendapat bahawa, amnya,, ramai berpendapat bahawa, amnya, lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini ,lazimnya, justeru, umumnya, dengan ini , secara khususnya, dan selaras dengansecara khususnya, dan selaras dengan itu.itu.
 • 33. PERIBAHASA • Simpulan bahasa : alas cakap, banyak lemak, lipas kudung dll • Perumpamaan : - Bagai ayam disambar helang - Seperti kera mendapat bunga - Macam ular kekenyangan. • Bidalan : - Ada gula ada semut - Sudah jatuh ditimpa tangga Pepatah : - Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing - Gigi dan lidah adakalanya tergigit juga
 • 34. KATA-KATA HIKMATKATA-KATA HIKMAT • Bersatu teguh bercerai roboh • Keadilan tidak mengenal kawan. • Kata hendaklah dikota • Sabar itu separuh daripada iman • Bertangguh itu pencuri masa
 • 35. SENARAI SEMAK PENULISAN KARANGAN • No Kad pengenalan • Angka giliran • Perkara • No. Soalan • Ketepatan Soalan • Format Karangan • Pendahuluan karangan • 3/5 Isi penting • Huraian Isi • Fakta dan Statistik penting • Contoh • Penutup karangan • Jumlah perkataan • Kesempurnaan Bahasa • Keseimbangan perenggan • Perbendaharaan kata • Keseragaman struktur ayat • Ejaan • Tanda Baca • Pengolahan • Peribahasa/kata hikmat • Kematangan fikiran • Tulisan • Nilai murni
 • 36. KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAMKELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM PENULISAN KARANGANPENULISAN KARANGAN • Tulisan buruk yang susah dibaca • Kesalahan penggunaan tanda baca • Kegagalan menyampaikan maksud ayat • Ayat tergantung • Tidak mementingkan pemerengganan • Isi karangan tidak disusun dengan sempurna
 • 37. • Terdapat banyak kesalahan ejaan • Pengulangan isi karangan • Menggunakan singkatan-singkatan perkataan seperti: dgn.,dll.,yg.,spt., dan sebagainya. • Kegagalan calon memahami kehendak soalan dan format karangan • Gagal menghuraikan isi karangan dengan sempurna • Gagal menggunakan imbuhan dengan betul • Gaya bahasa yang digunakan tidak menarik langsung