Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cubiss workshop 30 05-2013

1,041 views

Published on

Presentatie gehouden op 30-5-2013 (via Google Hangout) over OER, MOOC en Open Education

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cubiss workshop 30 05-2013

 1. 1. Van OER naar Open OnderwijsRobert SchuwerCubiss congres Roermond – 30-5-2013
 2. 2. Pagina 2Agenda• Wat zijn open leermaterialen?• Waarom open leermaterialen?• Wat zijn MOOC’s?• MOOC’s in breder perspectief: open education• Kansen voor Nederlands hoger onderwijs• Trends
 3. 3. Pagina 3Pagina 3Wat zijn open leermaterialen?• Open educational resources (OER)• Digitaal, vrij beschikbaar• Gebruiker heeft 4 rechten– Recht op hergebruik “as-is”– Recht op herbewerken– Recht op combineren met andere materialen– Recht op verder verspreiden• Onder bepaalde voorwaarden• De “4 R’s”: Reuse – Rework – Remix - Redistributehttp://www.flickr.com/photos/jmarty/
 4. 4. Pagina 4Historie• 2001 MIT• 2002 Unesco: omschrijving OER• Eerste jaren vooral academia• Instellingsgebaseerd– MIT, Carnegie-Mellon, OU-UK• Community gebaseerd– Connexxions, MERLOT, Wikiwijs• In Nederland in 2006 eerste experimenten– Open Universiteit, TU Delft, Universiteit Leiden
 5. 5. Pagina 5Pagina 5Voorwaarden: licentiesCC Naamsvermelding• Creative Commons• Beschrijven voorwaarden waaronder de rechten van de 4 R’s kunnen wordenuitgeoefend• Drie meest voorkomende:CC NaamsvermeldingCC Naamsvermelding-GelijkDelenCC Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel
 6. 6. Pagina 6Pagina 6Waarom open leermaterialen?• Leren = delen = samenwerken• Delen = nemen• Financieel voordelig• Continue kwaliteitsverbetering• Bevordert innovatie– Bijvoorbeeld Khan AcademyDavid Wiley - http://slideshare.net/opencontent/
 7. 7. Pagina 7Pagina 7Waarom geen open leermaterialen?• Vindbaarheid• Kwaliteit• Duurzaamheid van initiatieven• Licentieproblematieken• Human factors– Waarom delen?– Weggeven van kroonjuwelen
 8. 8. Pagina 9En toen waren er ineens….
 9. 9. Pagina 10Wat zijn MOOC’s• Massive: veel deelnemers (> getal van Dunbar)• Open: vrije toegang• Online: via internet• Course: Eenheid van aanbod is een cursus (5-10 wekendoorlooptijd)
 10. 10. Pagina 11Typen MOOC’s• cMOOC: Lerende centraal (Connectivist leren)– De originele MOOC• xMOOC: Docent centraal– Start van de hype in 2012• Task-based MOOC: Lerende centraal– Bv. ds106.us (digital storytelling)• En meer typen ontwikkelen zich....
 11. 11. Pagina 12Aanbieders xMOOC’s: “the big three”Pagina 12Commercieel – Platform – Universiteiten leveren contentCommercieel – Platform – Udacity levert contentNot-for-profit – Samenwerkende universiteiten
 12. 12. Pagina 13Pagina 13Open platform – Iedereen kan content leveren(Not-for-)profit?? – Samenwerkende universiteitenAanbieders (2)
 13. 13. Pagina 14Pagina 14MOOC: hoe gaat dat nu? Een voorbeeld bij Courserahttp://coursera.org
 14. 14. Pagina 15Pagina 15Video lectures
 15. 15. Pagina 16Pagina 16Soms een quizvraag
 16. 16. Pagina 17Pagina 17Met directe terugkoppeling
 17. 17. Pagina 18Pagina 18Wekelijkse problem sets…
 18. 18. Pagina 19Pagina 19…met terugkoppeling en een cijfer
 19. 19. Pagina 20Pagina 20Forums voor studenten
 20. 20. Pagina 21Pagina 21Afsluitend examen met directe feedback nasubmit
 21. 21. Pagina 22Pagina 22En een certificaat indien een minimum prestatieis behaald
 22. 22. Pagina 23Pagina 23MOOC’s vergelekenAanbod Feedback Certificaat Tempo DidactiekEdX Cursus Instructeur/GeautomatiseerdPrestatie Paced InstructeurgedrevenUdacity Cursus Instructeur/GeautomatiseerdPrestatie/DeelnameZelfbepaald/PacedInstructeurgedrevenCoursera Cursus Instructeur/geautomatiseerd/PeerPrestatie/DeelnamePaced InstructeurgedrevenCanvas.net Cursus Peer/Instructeur Geen/prestatie/BadgesZelfbepaald/PacedDiverseFuturelearn Cursus ? ? Zelfbepaald InstructeurgedrevenKhanAcademyLes/Fragment- Badges Zelfbepaald InstructeurgedrevencMOOC Cursus Peer Geen/prestatie/BadgesPaced SamenwerkenSaylor.org Curriculum - - Zelfbepaald/PacedInstructeurgedrevenOERu Curriculum - Diploma Zelfbepaald -
 23. 23. Pagina 24Open: veel verschijningsvormen– Open toegankelijk (geen ingangseisen)– Open in tempo (geen gelimiteerde periode)– Open in plaats (overal)– Open in tijd (geen vaste begindatum; geen cohorten)– Open in programma (heel curriculum of lossecursussen)– Open voor bewerkingen (vrijheid reuse – remix –rework – redistribute)– Open beschikbaar (gratis)(attribution Fred Mulder)“klassieke” openheid“digitale” openheid
 24. 24. Pagina 25Pagina 25Classificatie van MOOC’s op openheid (vergeleken met Open Universiteit)xMOOC (EdX,Udacity,Coursera)cMOOC(Siemens,Downes,Wiley)canvas.net Open UniversiteitOpentoegankelijk   Open intempoX Deels wel X X Open inplaats   Open in tijd X Deels wel X X Open inprogramma Wel inaanbod, nietbinnen cursus   Wel in aanbod, nietbinnen cursusOpen voorbewerkingenX EdX enUdacity welintentie Zelf tebepalenX Deels wel(Opener,OpenU)Openbeschikbaar   X Deels wel (Opener,OpenU)
 25. 25. Pagina 26MOOC vs OER: inzetbaarheidMOOC OERKant-en-klaar Ook bouwstenenBruikbaar “As-is” Ook maatwerkDirect inzetbaar Inspanning nodig voorinzetbaarheidToepasbaar inspecifieke situatiesGeschikt voor mainstreamonderwijsParadox voor inzetbaarheid:OERmogelijkheid tot hergebruikvastgelegdecontextMOOC
 26. 26. Pagina 27Kritiek op MOOC• Kopiëren van docentgericht onderwijs (hoorcollegemodel)– Zou moeten gaan over “connecting van lerenden”• Niet open in de “4 R”-betekenis• Hoog uitvalpercentage– Onterechte vergelijking met formeel systeem• Cheating• Commercialisering van hoger onderwijs• KwaliteitsissuesFundamentals of Online Education: Planning and Application
 27. 27. Pagina 28Waarom zijn MOOC’s potentieel ‘disruptive’?• Bedient ruimere markt dan die van huidig hoger onderwijs• Maakt “unbundling” van hoger onderwijs mogelijk– Certificering en cursus gescheiden– Instructie en cursus gescheiden• Herdefinieert kwaliteit van onderwijs– Niet gebaseerd op research maar op vraag van delerende– Didactische modellen gebaseerd op mogelijkhedenonline medium
 28. 28. Pagina 29Businessmodellen• EdX: “university self-service model” vs “edX-supported model”• Contracten met Coursera:– Studentgegevens voor derde partijen (bv. headhunters)– Screening op verzoek (bv. wanneer student vrijstelling vraagtof bij sollicitaties)– Hergebruik MOOC in eigen curriculum• Gezamenlijk ontwikkelen met MOOC-partner
 29. 29. Pagina 30Open Educationhttp://www.flickr.com/photos/johnspooner/2973385919/
 30. 30. Pagina 31Wat is onderwijs?• Meer dan materialen• Meer dan “ingeblikte” collegeshttp://www.flickr.com/photos/ikkoskinen/309087067/
 31. 31. Pagina 32Wat is Open Education: het 5COE modelOpenEducationLeermaterialenOnderwijsinspanningServicesVan lerende Van omgevingAanbodVraag
 32. 32. Pagina 33“Vingerafdruk” van openheidLeermaterialenServicesOnderwijsinspanningVraag van lerendeVraag van omgeving0% 100%Voorbeeld van een instellingsprofiel (met alle leermaterialen als OER)Mate van openheid
 33. 33. Pagina 34Kansen voor Nederland?http://www.flickr.com/photos/jikatu/5816745251/Meedoen metanderen?Nog even nadenken?Actief aan de bal?Afzijdig houden?
 34. 34. Pagina 35Kansen voor hoger onderwijs in Nederland: kwaliteitsagendaactiverend onderwijsinternationale oriëntatie> geprofileerd engedifferentieerd aanbod> kwaliteit> studiecultuur,onderwijskwaliteiteffectieveronderwijs> flexibiliteit in HOvoor werkenden> docentkwaliteit> onderwijstrajectenverbeterenaansluitingexcellente trajecten,diverser aanbodOER/MOOC alsvoorlichting/selectie(eigen / van elders)Alternatieve vormenzoals flipped classroommet OER/MOOCInzet cMOOC’s Gebruik OER/MOOC van eldersOER/MOOC vergrootzichtbaarheid> blended trajectenmet OER/MOOCA BLegenda: A draagt bij aan BMOOC’s volgen ikvprofessionaliseringGebruikersdataMOOC’s als bron voorLearning Analytics
 35. 35. Pagina 36Kansen voor hoger onderwijs in Nederland: efficiency> efficiency> studierendement < kostenBetere keuze> Mogelijkheden inaanbod voor studentEfficiënteronderwijsproces > studenten< kosten/studentGebruik OER/MOOC van eldersals extra materiaal voorstudentenAlternatieve vormenzoals flipped classroomOER/MOOCals marketingA BLegenda: A draagt bij aan BOER/MOOC alsvoorlichting/selectie(eigen / van elders)EfficiënterproductieprocesHergebruik OER/MOOC ipvvan scratch ontwikkelen
 36. 36. Pagina 38Dank voor uw aandacht!Pagina 38Robert.Schuwer@ou.nl@fagottissimolinkedin.com/in/robertschuwer

×