Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SURF Netwerk Auteursrechten Informatiepunten 19-6-2018

250 views

Published on

Presentatie over boegbeeldproject hbo Verpleegkunde voor het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SURF Netwerk Auteursrechten Informatiepunten 19-6-2018

 1. 1. 1 Boegbeeldproject OER HBO Verpleegkunde Robert Schuwer
 2. 2. Aanleiding • Ambities Ministerie OCW • Voorbeelden van instellingsoverstijgend maken, delen en hergebruiken van open leermaterialen • September 2016 besluit: twee boegbeeldprojecten – WO: 4TU’s wiskunde – Hbo: Verpleegkunde
 3. 3. BN 2020 • Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) • 17 hogescholen Verpleegkunde • Eén gemeenschappelijk doel: éénduidig opleidingsprofiel en kernbegrippen geformuleerd • Klaar voor de volgende stap! – Ontwikkelen leermaterialen o.a. voor nieuwe onderwerpen 3
 4. 4. (Lambregts, Grotendorst & Merwijk, 2016) 4
 5. 5. Kernbegrippen Verpleegkunde • Klinisch redeneren • Uitvoeren van zorg • Zelfmanagement versterken • Indiceren van zorg • Persoonsgerichte communicatie • Inzet Informatie-communicatietechnologie • Professionele relatie • Gezamenlijke besluitvorming • Multidisciplinair samenwerken • Continuïteit van zorg • Onderzoekend vermogen • Inzet EBP • Deskundigheidsbevordering • Professionele reflectie • Morele sensitiviteit • Preventiegericht analyseren • Gezond gedrag bevorderen • Verpleegkundig leiderschap • Coördinatie van zorg • Veiligheid bevorderen • Verpleegkundig ondernemerschap • Kwaliteit van zorg leveren • Participeren in kwaliteitszorg • Professioneel gedrag 5
 6. 6. In BN2020: uitwerking in globale leerdoelen 6 Voorbeeld: klinisch redeneren
 7. 7. Twee doelen van het project 1. Ontsluiting en ontwikkeling van leermaterialen voor een aantal (nader te bepalen) onderwerpen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde en deze onder een open licentie beschikbaar stellen. 2. Realiseren van een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor mede bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen (duurzaamheid).
 8. 8. Samenwerkende hogescholen 8
 9. 9. Focus • Tijdsbesparing • Kwaliteit
 10. 10. Kwaliteit • Kwaliteit essentieel – Vertrouwen • Kwaliteitsmodel – Must have – Nice to have (Schuwer, 2013)
 11. 11. Keurmerk • Zichtbaar maken van kwaliteit • Feature van Wikiwijs • Keurmeesters 11
 12. 12. 12 https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/
 13. 13. Infrastructuur 13
 14. 14. Proces 14
 15. 15. Vervolg • Samen hbo verpleegkunde – Van 5 -> 17 instellingen – Ontwikkeling vakcommunity (start mee gemaakt in boegbeeldproject) • Financiering – Iedere instelling gecommitteerd voor €20K aan docenturen voor de komende 2 jaar – €140K uit stimuleringsregeling open en online onderwijs 15
 16. 16. Meer informatie: https://hbo-vpk.blogspot.nl 16
 17. 17. Dank u! @OpenRobert55 bassoonvenlo http://nl.linkedin.com/in/robertschuwer robertschuwer.nl +31 - 6 1446 9300 r.schuwer@fontys.nl
 18. 18. Colofon Deze presentatie is afgeleid van een presentatie van Marja Versantvoort. https://www.dropbox.com/s/lly4hq1ve1ma9pu/SURF%20presentatie%2021-9-2017%20goed.pptx?dl=0 Referenties Lambregts, J., Grotendorst, A. & van Merwijk, C. (2016). Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Landelijk overleg opleidingen Verpleegkunde, Utrecht. https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/180/original/Bachelor_of_Nursing_2020_- _Toekomstbestendig_opleidingsprofiel_4.0.pdf Schuwer, R. (2013). Kwaliteit van open leermaterialen. SURF, Utrecht. Benaderd via https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2013/rapport-kwaliteit-van-open-leermaterialen-07-11- 2013.pdf Afbeeldingen Startpagina. CC BY Stacle https://www.flickr.com/photos/45605988@N03/5714142360 Afbeelding laatste pagina: CC BY Nicolas, T. https://www.flickr.com/photos/nico1974/33333656881/in/photolist-SMzGS 18

×