Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adviesraad VO-Content 6-6-2018

290 views

Published on

Presentatie voor de Adviesraad van VO-Content, 6 juni 2018 in Utrecht

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adviesraad VO-Content 6-6-2018

 1. 1. OER in een breder perspectief Adviesraad VO-Content - 6-6-2018
 2. 2. Wie ben ik? • Robert Schuwer • Lector OER Fontys Hogeschool ICT • UNESCO Chair • Wiskunde (1980) en Informatica (1989) • Wikiwijs 2
 3. 3. 3
 4. 4. Agenda • Adoptie in hoger onderwijs • K-12 • Businessmodellen 4
 5. 5. Adoptie in hoger onderwijs
 6. 6. Beleid • Strategische agenda OCW – Stimuleringsregeling open en online onderwijs • Versnellingsagenda VSNU – VH – SURF – Rob Fastenau: Open and Connected Higher Education – Versnellingsplan (mei 2018) 6
 7. 7. Onderzoek • Najaar 2016 • Wat leidt tot c.q. is nodig voor een brede adoptie van open delen en hergebruiken door docenten in het bekostigde hoger onderwijs in Nederland? • 55 semi-gestructureerde interviews (30-60‘) 7
 8. 8. Motieven • Instelling (marketing, benaderen nieuwe doelgroepen, financieel (dure materialen)) • Onderwijskundig (blended leren, efficiency, omgaan met diversiteit, kwaliteitsverhoging) • Persoonlijk (erkenning, ideëel, tegenwicht tegen commercie) 8
 9. 9. Open delen en hergebruiken: wat is open? 9 Right to adapt Accessibility Limited to group Unlimited All rights reserved CC BY-NC-ND CC BY-ND CC BY-NC-SA CC BY-NC CC BY-SA CC BY CC0 OER
 10. 10. Delen • Delen van leermateriaal komt in allerlei varianten voor – Informeel circuit (meer in hbo dan wo) (tussen 2 docenten instellingsoverstijgend) – Met en zonder open licentie – Allerlei kanalen (Youtube, Slideshare, Facebook, Dropbox) – In teams, binnen opleiding, binnen instelling, tussen instellingen, voor de wereld • Feedback op gedeeld materiaal cruciaal • MOOC als vorm aantrekkelijker 10
 11. 11. Hergebruik • Veel genoemd: video’s, slides • Niet altijd besef van copyright (open licentie) 11
 12. 12. Hindernissen • Meest genoemd: tijd en auteursrecht • What’s in it for me? • ICT-vaardigheid en ICT-afkeer • Niet bewust van (on)mogelijkheden van open materialen • Te weinig ondersteuning ervaren • Onzekerheid (kwaliteit) • Publicatiedruk (universiteit) 12
 13. 13. Resultaten: ondersteuning • Juridisch • ICT • Onderwijskundig • Absolute voorwaarde • Vaak onbekend of ondersteuning aanwezig is 13
 14. 14. K-12
 15. 15. Door overheid geïnitieerd • USA – Open Textbooks. Kostenargument • Brazilië – Open license policy. Nationale repository (https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home) • Noorwegen – Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) 15
 16. 16. Noorwegen NDLA • Virtuele organisatie van docenten, redacteuren en private partijen • Creëren open digitaal leermateriaal voor voortgezet onderwijs in een open infrastructuur • Docenten worden betaald voor het maken van leermateriaal, maar de producten worden open beschikbaar gesteld. • Door de provincies (18 van de 19) worden hiervoor gelden ter beschikking gesteld. 16 (Orr, Rimini & Van Damme, 2015)
 17. 17. NDLA: gebruik • 98% van alle docenten kennen NDLA • Meer dan 60% gebruikt NDLA in hun lespraktijk (meer dan 50% zelfs heel veel) • Hoge scores voor waarde en kwaliteit • Hoog niveau publiek-private samenwerking • 66% van budgetten worden in de open markt besteed • Jaarlijkse kosten: €55 per leerling 17
 18. 18. NDLA: verklaringen • Publiek commitment door lange-termijn financiële ondersteuning • Betrokkenheid van docenten is essentieel, in het hele proces. Daag hen uit om hun vaardigheden te gebruiken. • Kritieke succesfactoren zijn gebruik van open licenties, metadata en open formaten • Vind niet alles uit, maar integreer met wat al goed werkt 18
 19. 19. 19 Businessmodellen
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Dimensies van beschouwing • Beschikbaarheid OER – Met betaalde aanvullingen en diensten • OER alleen bruikbaar met deze aanvullingen en diensten • OER ook bruikbaar zonder deze aanvullingen en diensten – Zonder betaalde aanvullingen en diensten • Aanpassen door docent – Wel mogelijk – Niet mogelijk 22
 23. 23. Te onderscheiden situaties 23 Aanbod Aanpassing door docent OER zonder (betaalde) aanvullingen en diensten OER met (betaalde) aanvullingen en diensten Bruikbaar zonder Niet bruikbaar zonder Mogelijk A. Optimaal vanuit open standpunt bezien B. Keuze: Make or buy Niet mogelijk C. Suboptimaal wanneer de OER as-is niet 100% aansluit bij de context van de docent D. Keuze: Buy or not E. OER niet gratis te gebruiken
 24. 24. 24 And now for something completely different
 25. 25. Open Online ProefStuderen (OOPS) • Fontys Hogeschool ICT • 4 korte open cursussen + een paraplucursus – Basics of ICT – Basics of ICT & Technology – Basics of ICT & Software Engineering – Basics of ICT & Media Design – Basics of ICT & Business • Op Canvas.net • Gezocht: scholieren die over hun ervaringen met deze cursus geïnterviewd willen worden • Meer info bij mij 25
 26. 26. URLs • Basics of ICT https://www.canvas.net/browse/stichting-fontys-hogescholen- nl/courses/basics-of-ict • Basics of ICT & Technology https://www.canvas.net/browse/stichting-fontys- hogescholen-nl/courses/basics-ict-technology • Basics of ICT & Software Engineering https://www.canvas.net/browse/stichting-fontys-hogescholen-nl/courses/ict- software-engineering • Basics of ICT & Media Design https://www.canvas.net/browse/stichting-fontys- hogescholen-nl/courses/ict-media-design • Basics of ICT & Business https://www.canvas.net/browse/stichting-fontys- hogescholen-nl/courses/basics-ict-business 26
 27. 27. Dank u! @OpenRobert55 bassoonvenlo http://nl.linkedin.com/in/robertschuwer robertschuwer.nl +31 - 6 1446 9300 r.schuwer@fontys.nl
 28. 28. Colofon References • Fastenau, R. (2017). Open and connected higher education. https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/Library/Themaportalen/Open.tudelft.nl/News%20%26%20Stories/2018/Open%20education%20week/Blazing%20the%20open%20education %20trail%20-%20Rob%20Fastenau.pdf • Orr, D., M. Rimini and D. Van Damme (2015). Open Educational Resources: A Catalyst for Innovation, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264247543-en • Schuwer, R. & Janssen, B. (2017). De waarde van open en open als waarde. Studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen voor bekostigd hoger onderwijs. Fontys Hogeschool ICT, Eindhoven. http://bit.ly/oermoocnl2017 • Schuwer, R. & Janssen, B. (2017). OER en commercie, strange bedfellows? Blog op http://robertschuwer.nl/blog/?p=1533 • VSNU, VH, SURF (2017). Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/DigitaleSamenleving/Versnellingsagenda%20voor%20onderwijsinnovatie.pdf • VSNU, VH, SURF (2018). Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2018/versnellingsplan.pdf Afbeeldingen • Medal. CC0 alex80 https://pixabay.com/en/medal-anniversary-20-years-figures-2539595/ • Disclaimer. CC0 PublicDomainPictures https://pixabay.com/nl/klei-baksteen-muur-red-registreer-14228/# • Pocketwatch. CC0 BRRT https://pixabay.com/en/watch-pocket-watch-time-clock-684840/ • Open Lion. CC-BY Hester Jelgerhuis • Share. CC0 heinzremyschindler https://pixabay.com/en/share-play-words-2482016/ • Reuse. CC0 GDJ https://pixabay.com/en/arrow-recycling-direction-2756735/ • Hurdles. CC0 Domeckopol https://pixabay.com/en/athletics-sport-hurdles-648156/ • Support. CC0 geralt https://pixabay.com/en/problem-solution-help-support-2731500/ • Monty Python. CC-BY Southtyrolean https://www.flickr.com/photos/schoffer/196079076

×