Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programacio

2,869 views

Published on

 • Be the first to comment

Programacio

 1. 1. PROGRAMACIÓ D'APRENENTATGE PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ, I PERIODITZACIÓ PROGRAMAR: significa sistematitzar els continguts del procés d’entrenament segons els objectius, ben definits, de la preparació d’un atleta i dels principis específics que determinen la forma racional d'organització de les càrregues d’entrenament en període de temps ben definit. (Verjoshanski L.V, 1990). La programació intenta ordenar els continguts de l’entrenament a través d’un pla estratègic que et permeti assolir els objectius . És, per tant, un full de ruta on es determina els passos a seguir i en quin ordre.
 2. 2. PLANIFICAR: proposta teòrica construïda per la descripció, previsió, organització i disseny dels successos de l’entrenament, en una determinada fase de la vida d’un esportista, així com els mecanismes de control que permeten modificar aquests successos, a fi d’obtenir un procediment d’entrenament ajustat per assolir els resultats desitjats (Seirul·lo 1999) PLANIFICAR ÉS MOLT MÉS COMPLEXA QUE PROGRAMAR... Sovint es confonen els termes de programació i el de planificació, però...
 3. 3. La programació ha d’incloure tots els continguts de treball seqüenciats en el temps...això s’aconsegueix a partir de la periodització de l’entrenament.
 4. 4. FASE 1: ELS OBJECTIUS Sempre seran el primer...tot i que sigui l’últim en assolir-se. TIPUS D’OBJECTIUS: Segons el nivell d’abstracció Finals o metes Generals Específics Operatius Segons la seva temporització A llarg, mig, o curt termini Pel seu concepte de referència Cognitiu, afectiu, motriu, social
 5. 5. ELS OBJECTIUS DINS LA PLANIFICACIÓ: Estratègics Són aquells que s’han d’intentar aconseguir des del principi fins al final de la temporada. Ex: 1- Mantenir l’equip a la primera divisió 2- Adquirir hàbits professionals ens els jugadors de la plantilla 3- Mantenir un alt nivell d’implicació durant tota la temporada Col·lectius Relacionats amb aspectes de l’entrenament, estil de joc, habilitats tècnico-tàctiques, i capacitats condicionals. Ex: 1- Assimilar el concepte de defensa en zona 2- Conèixer i escollir convenientment els mecanismes de pressió... Individuals Aplicable a cadascun dels jugadors de forma individual. Ex: 1- Assolir i mantenir un alt percentatge de força muscular a l’abdomen i al gluti...
 6. 6. LA FORMULACIÓ CORRECTA DELS OBJECTIUS (operatius) : - INDICAR LA CONDUCTA ESPERADA AMB UN VERB AMB INFINITIU Exemples de verbs observables: córrer, llançar, saltar, realitzar, diferenciar, comparar... Exemples de verbs no observables: saber, creure, gaudir, prendre consciència - Establir correctament els objectius ajuda a: conèixer quins són els continguts més apropiats; determinar la tècnica metodològica més important; i establir l’avaluació.
 7. 7. <ul><li>Estableix, com a mínim, dos objectius generals, dos d’específics, i dos d’operatius, en un dels següents entorns: </li></ul><ul><li>ESCOLA ESPORTIVA </li></ul><ul><li>EQUIP PROFESSIONAL </li></ul><ul><li>EQUIP DE FUTBOL BASE </li></ul><ul><li>CAMPUS D’ENTRENAMENT </li></ul>
 8. 8. FASE 2: ELS CONTINGUTS Què hem de treballar per aconseguir els objectius? Per tal de determinar els continguts que hem de treballar cal conèixer molt bé el nostre esport, i ser capaços de desgranar-lo al màxim.
 9. 9. LA TÈCNICA COM RESOLC UN PROBLEMA MOTRIU (GUARDEN RELACIÓ AMB LES HABILITATS I DESTRESES MOTRIUS) <ul><li>Desplaçament (marxa i carrera). </li></ul><ul><li>Salts </li></ul><ul><li>Girs </li></ul><ul><li>Equilibris </li></ul><ul><li>-Passada- Recepció. </li></ul><ul><li>Colpeig (peu-cap).(estàtic-dinàmic) </li></ul><ul><li>-Conducció(regat, finta...) </li></ul><ul><li>-Serveis de banda. </li></ul><ul><li>- Porter... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>La tècnica de carrera, tot i que el desplaçament és una habilitat molt automatitzada, també cal entrenar-la (skipping, pas de triple, recolzaments....). Millora els resultats esportius (major eficiència) i redueix el risc de lesions. </li></ul><ul><li>La passada serà l’element tècnic bàsic per al futbol base (inici tàctica?). </li></ul><ul><li>El temps de contacte del peu amb la pilota és, aproximadament, de 1/100sec. Un jugador (professional) sol tenir 35000 tocs de pilota per any, el que significa que en un any un jugador està gairebé 6 minuts en contacte amb la pilota. </li></ul><ul><li>En qualsevol element tècnic els mecanismes d’informació interns i externs són molt importants... Cal, per tant, treballar-los. </li></ul><ul><li>La força de la pilota quan contacte amb un jugador pot ser causa de lesions, no tan sols en els remats (i rebuig) de cap sinó també en el xut (primer dit del peu i tormell). </li></ul><ul><li>La tècnica del xut requereix un nivell òptim de maduració muscular. Cal plantejar-se la seva funcionalitat a partir d’infantils. </li></ul>
 11. 11. EL PORTER COMPORTAMENTS BÀSICS AMB PILOTA SENSE PILOTA COMPORTAMENTS DERIVATS Intervencions Mobilitzacions Ofensives Defensives De reinici De recuperació De continuïtat No recuperació Servei porteria. Cop franc Blocatges Serveis...Peu Rebuig Posició bàsica Desplaçament Salts. Girs. Estirades Caigudes. Recuperacions Prèvies contacte Post contacte
 12. 12. SISTEMES DE JOC
 13. 13. Conjunt de normes que regeixen les accions individuals i col·lectives amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment de tot l’equip.
 14. 14. CARACTERÍSTIQUES 1- Organització racional de l’atac o la defensa. Estructura geomètrica espacial Desplaçaments concertats dels jugadors. Ritme de joc definit 2- Adaptació als sistema de joc de l’adversari. 3- Modificacions a causa d’aspectes estratègics.
 15. 15. LA RESISTÈNCIA EN EL FUTBOL “ La capacitat condicional que permet al futbolista suportar física i psíquicament els esforços derivats de les exigències variables que requereix la dinàmica del joc, mantenint el nivell rendiment adequat, en cada moment del partit i al llarg de tot el període competitiu ”. Arjol (2004) OBJECTIUS 1. INCREMENTAR LA CAPACITAT FÍSICA. 2. MILLORAR LA CAPACITAT DE RECUPERACIÓ. 3. REDUIR EL RISC DE LESIONS. 4. INCREMENT DE LA RESISTÈNCIA PSÍQUICA. 5. REDUCCIÓ D’ERRORS TÈCNICS I TÀCTICS. 6. VELOCITAT DE REACCIÓ CONSTANTMENT ALTA. 7. SALUT MÉS ESTABLE.
 16. 16. MANIFESTACIONS DE LA FORÇA EN EL FUTBOL
 17. 17. FORÇA DE DESPLAÇAMENT DESPLAÇAMENTS EN DIVERSOS SENTITS I AMB ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS CONSTANTS A GRAN INTENSITAT (5,10,15 METRES) FORÇA DE SALT UN DEFENSA CENTRAL I UN DAVANTER CENTRE PODEN REALITZAR UNA MITJANA DE + 10 SALTS PER PARTIT
 18. 18. FORÇA DE COLPEIG COM A TERME MIG UN JUGADOR DE FUTBOL POT REALITZAR AL VOLTANT DE 50-70 CONTACTES AMB LA PILOTA (35.000 ANY). REQUEREIXEN GRANS APLICACIONS DE FORÇA LES PASSADES LLARGUES, ELS LLANÇAMENTS A PORTERIA, EL REBUTJOS... FORÇA DE LLUITA OPOSICIÓ CORPORAL DIRECTA AMB L’OPONENT (PROTEGIR PILOTA, DISPUTA, ENTRADES, CÀRREGUES...)
 19. 19. FLEXIBILITAT CAPACITAT DE MOVIMENT MÀXIM D’UNA ARTICULACIÓ <ul><li>NO CONFONDRE AMB: </li></ul><ul><li>ELASTICITAT: Capacitat que té un cos per retornar a la seva posició de repòs un cop s’aturin les forces que l’han deformat. </li></ul><ul><li>STIFFNESS: Mesura de rigidesa muscular (estructura poc flexible). </li></ul>
 20. 20. 5. ACCIONS A ALTA INTENSITAT CANVIS DE DIRECCIÓ: 29,5+/-10 SALTS : 8,5+/-4 CONTACTES AMB L’ADVERSARI : 25,4+/-9,8 SPRINT (variable en funció de la posició del jugador al camp): -Central 12 -Pivot defensiu 15 -Interior 30 -Davanter 20-30 “ MIS DELANTEROS SOLO DEBEN CORRER 15m., A NO SER QUE SEAN ESTÚPIDOS O ESTEN DURMIENDO” Johan Cruyff
 21. 21. EL PORTER i la velocitat de reacció LA CAPACITAT DE REACCIÓ ES REALITZA DAVANT D’UN OBJECTE EN MOVIMENT (això suposa un component de càlcul de trajectòria i d’interceptació) LA REACCIÓ VISUAL ES SITUA AL VOLTANT DE 200 milisegons...DAVANT D’UN LLANÇAMENT A 10m . A UNA VELOCITAT DE 75Km/h EL PORTER HA D’INICIAR ABANS EL MOVIMENT... REACCIONEN DAVANT D’INDICIS EN LA PART INICIAL DEL VOL DE LA PILOTA (més fàcil fer lectures horitzontals que verticals). PROPOSAR EXERCICIS ON SIGUI CAPAÇ DE RECTIFICAR MOVIMENTS INICIATS TREBALL DEL CÀLCUL DE TRAJECTÒRIES AMB OCLUSIÓ PARCIAL, FOCALITZACIÓ ESTRETA I AMPLA...
 22. 22. &quot;EL CUERPO ES FÀCIL DE PREPARAR. LO DIFÍCIL ES DOMAR CEREBROS.&quot; Zbigniew Haber (entrenador de l’equip espanyol de tir olímpic; Diario El Correo 19-09-00)

×