Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planificació 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Planificació 2

 1. 1. PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT ESPORTIU
 2. 2. ELEMENTS A CONSIDERAR EN LA PLANIFICACIÓ DE L’ENTRENAMENT                                             Controls                                               Concentracions                                               Tipus microcicle             ENTRANT                         Mesocicle         GENERAL                             Subperiode                                               Periode   # # # # # 21 # 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Data   di du ds dv dj dx dm di du ds dv dj dx dm di du ds dv dj dx dm di Dia setmana           3             2             1       Nº setmana                   AGOST                           Mes                                               Valoració                                               Competició                                                                                               Campionat     INFANTIL   Categoria: BÀSQUET       Esport:
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES ESPORTISTES <ul><li>PARÀMETRES FISIOLÒGICS: </li></ul><ul><li>-Pes – Alçada – Composició corporal (endo-ecto-meso) </li></ul><ul><li>-VO 2 max. –Llindar anaeròbic - % fibres st i ft </li></ul><ul><li>PARÀMETRES PSICOLÒGICS: </li></ul><ul><li>-Personalitat – Llindar del dolor –Intel·ligència emocional – Intel·ligència tàctica... </li></ul><ul><li>PARÀMETRES TÈCNICS: </li></ul><ul><li>-Resolució òptima dels problemes motrius (ex: tècnica de carrera, tècnica de colpeix, tècnica del remat...) </li></ul><ul><li>PARÀMETRES SOCIALS: </li></ul><ul><li>-Estat civil –Nivell competitiu (èlit, amateur:..) – Entorn –Mitjans d’entrenament (espais, material...) – Disposició horaria... </li></ul>TESTS
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPORT I PERFIL IDEAL <ul><li>EXIGÈNCIES FÍSIQUES </li></ul><ul><li>EXIGÈNCIES TÈCNIQUES </li></ul><ul><li>EXIGÈNCIES PSICOLÒGIQUES </li></ul><ul><li>EXIGÈNCIES SOCIALS </li></ul>
 5. 6. OBJECTIUS <ul><li>Tota la planificació es troba orientada a assolir els mateixos. Aquests han de ser abastables, ajustats a la realitat. </li></ul><ul><li>En una mateixa competició els participants poden tenir objectius diversos (Ex: Barça, Alabés...). </li></ul><ul><li>Cal tenir en compte objectius a curt, llarg i mig termini. </li></ul>
 6. 8. CONTINGUTS <ul><li>Tot allò que he d’entrenar per tal de millorar el meu rendiment. Aquests apareixen després de l’anàlisi dels requeriments del nostre esport. </li></ul>
 7. 9. EX: FUTBOL <ul><li>QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>FORÇA </li></ul>MÀXIMA EXPLOSIVA RESISTÈNCIA DE SALT DE LLUITA DE DESPLAÇAMENT DE XUT
 8. 10. MODEL DE PLANIFICACIÓ <ul><li>Per tal que l’entrenament sigui efectiu i l’esportista s’adapti cal que aquest es repeteixi en el temps amb un certa continuïtat. Si no es produeix aquesta continuïtat no es millora ja que es perden els efectes de la sobrecompensació. De la mateixa manera, l’atleta no pot mantenir el màxim estat de forma durant molt de temps (s’estableix que pot estar al voltant de 6-8 setmanes). Per poder coincidir el millor nivell de forma amb la competició més important cal programar les fases de l’entrenament tenint en compte les fases de càrrega i descàrrega. </li></ul>
 9. 11. PERIODITZACIÓ CLÀSSICA MATVEIEV PP General PP Específic P. de Competició P. Transició CÀRREGA INTENSITAT VOLUM
 10. 12. PERÍODE PREPARATORI <ul><li>GENERAL (PRETEMPORADA ) </li></ul><ul><li>Crea la base de l’entrenament. Predomina el volum sobre la intensitat. Té una durada de 1 a 4 mesos. El període comença amb poc treball a un intensitat baixa i finalitza amb el màxim volum de treball amb una intensitat progressiva. No hi ha competicions. </li></ul>ESPECÍFIC S’incrementa molt la intensitat de treball i es redueix el seu volum. Sol tenir una durada de 1 a 2 mesos. Hi ha competicions, tot i que són poc importants i serveixen per valorar l’estat de forma.
 11. 13. PERÍODE DE COMPETICIÓ <ul><li>L’objectiu és el de mantenir el nivell de forma assolit i “afinar” el rendiment, aconseguint el màxim nivell en la competició més important. </li></ul>PERÍODE DE TRANSICIÓ <ul><li>El seu objectiu principal és la recuperació de l’organisme. Disminueix considerablement el volum i la intensitat de l’entrenament. S’aprofita per realitzar el treball compensatori. </li></ul>
 12. 14. ALTRES MODELS <ul><li>VERJOSHANSKI </li></ul>BLOC GENERAL Predomini del volum sobre la intensitat. Orientació general de les càrregues BLOC ESPECÍFIC Predomini de la intensitat sobre el volum. Orientació específica de les càrregues. <ul><li>ATR </li></ul>ACUMULACIÓ TRANSFORMACIÓ REALITZACIÓ
 13. 15. COMPONENTS DE L'ENTRENAMENT MOTRIU(tècnica) CONDICIONAL (físic) COGNITIU (tàctic) PSICOLÒGIC
 14. 16. LA SESSIÓ PRESSA DE CONTACTE L’ESCALFAMENT GRADUAL, AERÒBIC, ADEQUAT AL TREBALL POSTERIOR, EXERCICIS GLOBALS..... PART CENTRAL OBJECTIU TORNADA A LA CALMA ESTIRAMENTS...

×