circuits electrics a primària energia energia electrica esquema energia activitats sobre energia a primaria 6è primària experiments amb politges electricitat experiments amb circuits. múltiples i divisors matemàtiques pla inclinat o rampa experiments amb enganatges màquines primaria experiments amb rampes experiments amb pla inclinat palanques i tipus cosmo caixa taller energia energies renoables i no renovables tranformacio energia electricitat laberint pols electricitat connecta jocs electricitat primaria tipus energies mecanica deduccions engranatages experiments maquines simples laboratori primaria engranatges i politges experiments amb engranatges maquines simples i compostes maquines a primaria màquines natural primaria laboratori maquines i treball experiments sise primaria esquema energia primaria esquema energia electrica energies i energia electrica energia 6è primaria treball alumnes 6è humanistes humanistes edat moderna edat moderna primaria historia edat moderna humanistes taller d'energia a primaria experiments amb circuits electrics medi natural primaria activitats i exercicis proporcionalitat percentatges tutoria organització programació aula 6è primaria edat moderna treball cooperatiu edat moderna historia 6èprimaria problemes exercicis tradicions castanyada tots sants festes essers vius reproduccion reproducció animals vivípars reprodució plantes asexual falqueres sexual fongs ovovivipars ovípars fanerogames algues criptogames 6è primaria- matÈria matèria- 6è primària- experiments-m. natural 6è primaria- matèria- experiments-medi natural maquines -experiments-6è primaria-mnatural màquines- experiments- 6è primaria- medi natural plastica sabates 6è primaria- màquines i energia. mapa conceptual 6è primària- museu de les matemàtiques- opinió primària- educació plàstica- alumnes 6è- peus agenda
See more