Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Computergebruiker, de vaak vergeten laatste schakel in HNW

1,513 views

Published on

Deze presentatie is gegeven tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken op 6 december 2012 in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie op Overhetnieuwewerken.nl.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Computergebruiker, de vaak vergeten laatste schakel in HNW

 1. 1. Computergebruikerde vaak vergeten laatste schakel in HNW Niek Nendels Gijs van Wijk Geek van der ZalmMarketing manager Zelfstandig professional Arbeidshygiënist Het Andere Werken en Huisvesten AkzoNobel Automotive & Aerospace coatings BV
 2. 2. HNW X.0“Ervaringen, effecten en oplossingen”
 3. 3.  Niet persoonsgebonden  Activiteit gerelateerd  Diversiteit  Gemiddelde werkelijke bezetting  flexfactor 0,7 – 0,9  Gezamenlijke faciliteiten  Gebouw en organisatie in CONCEPT Doelstellingen, visie en ambities? duurzaam flexibeler concept Efficiënt Imago mobiliteit toekomstbestendig minder m2kennis delen Effectief
 4. 4. Maar wat levert ditvoor de gebruiker op?
 5. 5. Het moet anders.... beleving medewerker envoorkomen ontevredenheid
 6. 6. De individuele werkplek? Daarvoor hebben we…
 7. 7. …voor zowel flexwerken…
 8. 8. …als voor mobiel werken…
 9. 9. EindresultaatAandacht auditieve en visuele privacy waarbij…een comfortabele, ergonomische en efficiënte werkplek gecreëerd! = minder ontevredenheid
 10. 10. Efficiënter werken doorverbetering vaardigheden...
 11. 11. Ontwikkelingen bij AkzoNobel• HR: RSI beleid, werkdruk en gezonde leefstijl• Meer productie per werknemer gevraagd• Boeien, Binden, Behouden
 12. 12. Welk deel van AkzoNobel kan efficiënter werken?
 13. 13. Efficiënter werkenmet oog voor gezondheid
 14. 14. Computergebruiken efficiënter werken inp Energie ut Werkplek output Vaardigheden
 15. 15. Hoe win je de Indy 500 autorace?a. Zo weinig mogelijk pitstops makenb. Vaker pitstops makenVaker pitstops maken!
 16. 16. Maar niet te vaak…
 17. 17. Zelf iets anders doen• Doen we niet (lunchvoorbeeld)• Stug doorgaan• Alarm nodig……• maar wel eentje die je blijft gebruiken…
 18. 18. Bewustwording & vaardigheden
 19. 19. inp u t Vaardigheden
 20. 20. Sneltoetsen quiz, wat gebeurt er als u onderstaande sneltoetsen gebruikt? + Programma afsluiten + Lettergrootte vergroten + + Reply All in Outlook
 21. 21. Sneltoetsen zijn tot 50% sneller… • Welk % van de computertijd wordt de muis gebruikt? 60% • Wat is de gemiddelde computertijd in Nederland? 3,9 uur -> 140 minuten muisgebruik (per dag…) • 80% computertijd = office + explorer + e-mail Conservatief • Sneltoetsen 20% sneller • Muisgebruik terugdringen tot 30% Tijdswinst per 50 mdw: 11,7 uur (per dag…) Uitdaging • Aanleren van sneltoetsen was lastig en tijdsintensief • Maar dat gaat veranderen……Bron:CBS oktober 2012
 22. 22. Historie pauzesoftware | Efficiënt werken |Werkplek | Vaardigheden | Energie |Efficiency software
 23. 23. Dynamische leerlijst
 24. 24. Wie van jullie typt blind?
 25. 25. Winst te behalen door verbetering typevaardigheid…Bij conservatieve uitgangspunten…1. Accuratesse verhogen van 92.5% naar 95% capaciteitswinst per maand per 50 mdw = 32 uur2. Typesnelheid traagste typers naar gemiddelde (25 mdw) capaciteitswinst per maand per 50 mdw = 25 uurTotale capaciteitswinst per maand per 50 mdw = 57 uur
 26. 26. Typereflex methode: blind leren typen in helft van de tijd
 27. 27. Leren blind typen in de helft van de normale tijd: Typereflex® Methode • Gebruik van de analysefrequentie van onze taal. • Géén onnodige lettermix, maar woordenVelogns Eeglnse odnerzerkoes makat het neit uit in wlekevgloodroe de ltetres in een worod saatn.Het eigne baneglkrije is dat de erstete en de ltstaae letetr op dejstuie paalts saatn.De rset kan een rtelmmoje zijn en tcoh kun je goowen lzeen water saatt.Dat kmot odamt je hseneren neit ideree lteter aprat lzeen, maarhet worod als geehel.
 28. 28. Streven AkzoNobel “win een uur per dag” door verbetering van computervaardigheden & energie- en concentratiemanagement Met typevaardigheid, sneltoetsen, energie- enconcentratiemanagement zijn we een aardig eind op weg!
 29. 29. Dialoog & interactie

×