Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soepel veranderen naar Het Nieuwe Werken

2,404 views

Published on

Workshop gegeven door Paul Bloemen tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken 2011 van Kluwer. Zie voor meer informatie Overhetnieuwewerken.nl.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soepel veranderen naar Het Nieuwe Werken

 1. 1. 2 stokpaardjes
 2. 2. HNW twee variantenVanuit faciliteiten of vanuit visie 1 2•  We veranderen onze •  Onze context verandert kantooromgeving en ICT•  Dat vraagt een andere •  Dat vraagt een andere manier van werken manier van werken•  Daarvoor is ander gedrag •  Daarvoor zijn andere nodig faciliteiten nodig in de fysieke, virtuele en mentale omgevingSlide 3
 3. 3. Structuur van de aanpak randvoorwaardelijk   werks2jl   staf   lijn  strategisch   selecteren   visie   integrale   programma verander   deelnemers   formuleren   aanpak   structuur   strategie   tac2sch   schuif-­‐ inkoop     regelingen   ontwikkelen   MD   plannen   ICT   HR   workshops   programma   opera2oneel   opruimen   uitleveren   begeleiden   archieven   workshops   apparatuur   medewerkers   faciliteren            en          uitdagen      integraal   Slide 4
 4. 4. De principes van de veranderaanpakBalans tussen ruimte en houvast
 5. 5. Vertel niet wat het isdan kunnen mensen het zelf invullenWel waarom je het doet.Wat je leidende principes zijn.Slide 6
 6. 6. Vergroot het voorstellingsvermogendat geeft ruimte om een eigen visie te ontwikkelenSlide 7
 7. 7. Formuleer een visiewel een reis, niet een zoektochtSlide 8
 8. 8. Ontwerp een veranderstrategiedie congruent is met je visie en leidende principesAls je verantwoordelijkheid wiltstimuleren, kies geenimplementatiestrategie.Als je integraal wilt werken, betrekdan de verschillende disciplines bijje programma.Als je ondernemerschap wilbevorderen,houdt je programma danklein.Als je resultaatgericht werkenbelangrijk vindt, maak danafspraken over resultaat en nietover proces.Slide 9
 9. 9. Maak een speelveldwaarop mensen kunnen spelenEen plek die legitimeert om tespelen: bijvoorbeeld ‘hetprogramma’.Een virtuele of fysieke plekwaar ze elkaar kunnen treffen.Waar de spelers zijn die jenodig hebt om te kunnenspelen.Met focus zodat je weet of voeltwaar het om gaat.Slide 10
 10. 10. Kies voor een integrale aanpakzodat iedereen verantwoordelijk is en gestimuleerd wordt omsamen te werkenEen laptop concept leidt tot andersvergaderen en dus anderkantoorgebruik dan een desktopconcept.De stijl van leidinggeven heeftinvloed op tijd- enplaatsonafhankelijk werken.Centrale archieven geven meerbeweeglijkheid dan persoonlijkearchievenSlide 11
 11. 11. Geef instrumentariumzodat mensen aan de slag kunnenWorkshopsPresentatiesFilmpjesArtikelenHandleidingenTestjesSlide 12
 12. 12. Twee dynamiekenfaciliteren en uitdagenSlide 13

×