Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuw label of Nieuw Werken?

1,309 views

Published on

Deze presentatie is gegeven tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken op 6 december 2012 in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie op Overhetnieuwewerken.nl.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuw label of Nieuw Werken?

 1. 1. 21-11-2012 Voorstellen Nol Groot • Manager en ondernemer in verschillende (dienstverlenende) organisaties, waaronder Vendex International. Vanaf 2001 diverse directiefuncties vervuld bij de Nederlandse Spoorwegen en lid NS-Groepsraad. • In 2007 gepromoveerd aan de Universiteit van Hertfordshire (UK). In 2009 aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar op de door de Nederlandse Spoorwegen ingestelde leerstoel Managementwetenschappen, i.h.b. management en complexiteit. • Werken aan het versterken van de brug tussen praktijk en theorie.Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 1 ‘Het Nieuwe Werken’ Ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, Organisatie 3.0, dienend leiderschap, stil leiderschap, zelfsturing zijn voorbeelden van het zoeken naar andere, meer effectieve inzichten over organiseren en leiderschap. Vaak beperken ontwikkelingen zich tot fysieke maatregelen die dan door mensen in de organisatie gevolgd moeten worden. De vraag is gewettigd of het hierom gaat. Zijn er andere inzichten die kunnen helpen te begrijpen wat er in organisaties gebeurt? Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 2 1
 2. 2. 21-11-2012 De paradox van ‘Het Nieuwe Werken’ Veel managers zijn er inmiddels van doordrongen dat ze slechts een beperkte directe invloed hebben op het eindresultaat van wat mensen doen in een organisatie. Het blijkt dat organisaties vaak minder beheersbaar zijn dan we zouden willen. Afgeleid van ideeën uit de complexiteitswetenschappen houdt dat in dat zelforganiserende sociale interactie tussen mensen bepalend is voor wat er in en met organisaties gebeurt. Paradoxaal genoeg: hoe meer druk wordt uitgeoefend, hoe minder de effecten. Wat betekent dat voor de ideeën over ‘Het Nieuwe Werken’?Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 3 Een complexiteitsvisie op Organisaties ACCENT OP SOCIALE INTER-AFHANKELIJKHEID Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 4 2
 3. 3. 21-11-2012 Inleiding ‘Complexiteit’ • Murray Gell-Mann: Het onzekere gebied tussen chaos en orde (1995). • Het overall gedrag of de uitkomst van een systeem of een set van patronen kan moeilijk verklaard worden uit het gedrag en de interactie van de afzonderlijke onderdelen. • Ontwikkelingen vinden plaats zonder plan, blauwdruk of programma en zijn zelforganiserend. • Tegenovergesteld aan lineaire causaliteit en lineaire dynamiek. • Welke ontwikkelingen kunnen hiermee worden verbonden? Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 51: Teruggrijpen op voorbeelden uit de natuurwetenschappen.Zwermtechnologie Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 6 3
 4. 4. 21-11-20122: Complexe Adaptieve SystemenUitgangspunt hierbij is dat relaties tussen mensenvergelijkbaar zijn met de adaptieve ervaringen uit denatuur- en computerwetenschappen.Deze relaties tussen mensen worden vervolgensbeschouwd als complex adaptief proces in de organisatie.Uitkomsten van relaties worden voorspelbaar op basis vanmathematische modellen. De manager treedt op alsontwerper en regisseur.Is dit wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt?Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 7 3: Complexe sociale verhoudingen, het accent op relaties tussen mensen1. Zelforganiserende interactie in patronen en figuraties naar analogie van de complexiteitswetenschap (Zuijderhoudt, 2007; Stacey, 2010).2. Onze identiteiten ontwikkelen zich op basis van sociale interactie en lokale verantwoordelijkheden (Groot, 2009; Groot, 2010a; Groot, 2010b)3. Veranderingen in persoonlijkheidsstructuur en in de sociale structuur komen voort uit ontwikkelingen van figuraties in de sociale dynamiek en inter-afhankelijke relaties. (Elias, 1939; Wouters, 2007).Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 8 4
 5. 5. 21-11-2012 ‘Complex Responsive Process’ theorie• Relaties tussen mensen worden altijd beïnvloed door macht. (Stacey 2010b, Flyvbjerg, 2001 en Foucault, 1982)• Waarden, normen en ideologie vormen de basis voor macht.• Ideologie, macht, identiteit en ethiek zijn centrale kenmerken bij de ontwikkelingen van organisaties en mensen die in organisaties werken. Patronen van inclusie en exclusie, en identiteiten, worden als beschermingsmechanisme onbewust in stand gehouden (Stacey, 2010b).• Organisaties worden gezien als patronen of figuraties van lokale interactie en conversatie (Shaw, 2002). Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 9 ‘Complexiteits-inzichten’ • Het lastige en boeiende van de complexiteitswetenschap is dat zichtbaar wordt dat de wereld onzekerder en veel onvoorspelbaarder is dan vaak gedacht. • Dit stelt onze diep ingeslepen en vertrouwde zekerheden van voorspellen, plannen, leren, controle en beheersen ter discussie. • Wat betekent het wanneer we de complexiteits-inzichten verbinden met de ideeën van ‘Het Nieuwe Werken’? Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 10 5
 6. 6. 21-11-2012Gedrag van medewerkers:Identiteit en Verandering in ‘Het Nieuwe Werken’ • Identiteit kan transformeren via (ontwikkel)processen van interactie, onder invloed van anderen (inter-afhankelijkheid). • Geen verschil tussen de Ik - ‘Mij’ en Wij- identiteit’ van de groep waar iemand zich toe voelt behoren, in de situatie waarin hij of zij op dat moment verkeert (Mead, 1934). • Generalisatie leidt tot een overeenkomstige tendens tot handelen door mensen behorende tot een specifieke groep in een specifieke situatie. Dit ‘sociaal object’ wordt beïnvloed door identiteit en omgekeerd (Mead, 1925, naar Bergson). • Anderen spreken over gewoontes, praktijken, routines, automatismen (Hume, 1748; Bourdieu, 1977, 1990). Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 11 Voorbeeld: Beperkt ‘Het Nieuwe Werken’ zich tot een kantoor omgeving De Pers, 7 september, 2010, p. 3. Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe Werken Pagina 12 6
 7. 7. 21-11-2012‘Het Nieuwe Werken’ en Beroepsgroepen• Militairen• Politie• Spoorwegen• Thuiszorg• Jeugdzorg• Gemeentelijke Diensten• TelecommunicatieNol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 13Belangrijke invloeden op gedrag enidentiteit• Macht• Inclusie en exclusie, er wel of niet bijhoren• Conflict• Angst• Zelfstandig, getraind en geoefend handelen• Ontkenning• Rol van de leiderNol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 14 7
 8. 8. 21-11-2012 Controle De werkelijkheid is dat organisaties veel te complex zijn om direct te controleren of te beheersen. Dit vraagt een andere rol van leiders. In paradoxale termen: Being in control and not in control at the same time” (Streatfield, 2001).Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 15VertrouwenLeiders zijn verantwoordelijk voor de mentale verbindingtussen globale organisatiedoelen en de lokaleontwikkelingen. Mensen in een organisatie gaan beterfunctioneren wanneer leiders zich realiseren datmensen zeer goed in staat zijn hun eigenverantwoordelijkheden lokaal te ontwikkelen en teorganiseren.Dit is een kernbegrip van ‘Het Nieuwe Werken’.Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 16 8
 9. 9. 21-11-2012Literatuur• Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.• Bourdieu, P. (1990) The logic of practice. Cambridge, UK: Polity.• Elias, N. (1939) [2000] The Civilizing Process, Oxford: Blackwell Publishing.• Flyvbjerg, B. (2001) Making Social Science Matter again: Why social inquiry fails and how it can succeed again, Cambridge, University Press.• Foucault, M. (1982) “The Subject and Power”, in Dreyfus, H., Rabinow, P. and Foucault, M., Beyond Structuralism and Hermeneutics, Brighton: Harvester Press.• Gell-Mann , M. (1995) WHAT IS COMPLEXITY? Complexity, Vol. 1, no. 1, © 1995.• Groot, N. (2009) ‘Senior Executives and the Emergence of Local Responsibilities: a complexity approach to identity development and performance improvement’, Int. J. Learning and Change, Vol. 3, No. 3, pp. 264-280.• Groot, N. (2010a) Zelforganisatie en leiderschap, Een uitdagende paradox: Een complexiteitsbenadering over het ontstaan van lokale verantwoordelijkheden en verbeterde resultaten, Amsterdam: Mediawerf.• Groot, N. (2010b) Tot Rotterdam zijn jullie een stel: Gedrag en Identiteit als pijlers onder verbeterprocessen in organisaties, Oratie Heerlen: Open Universiteit.Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 17Literatuur• Hume, D (1748) [2007] An Enquiry Concerning Human Understanding, Cambridge: University Press.• Mead, G. H. (1925) ‘The Genesis of the Self and Social Control’, International Journal of Ethics, Vol. 35, No. 3, (Apr., 1925), pp. 251-277.• Mead, G. H. (1934) [1967] Mind, Self, & Society, London: The University of Chicago Press.• Shaw, P. (2002) Changing Conversations in Organizations: A complexity approach to change, London: Routledge.• Stacey, R. D. (2010a) Strategic Management and Organisational Dynamics (6th edn), Harlow, England: Pearson Education Limited.• Stacey, R. D. (2010a) Complexity and organizational Reality: Uncertainty and the need to rethink management after the collapse of investment capitalism, London: Routledge.• Streatfield, P. J. (2001) The Paradox of Control in Organizations, London: Routledge.• Wouters, C. (2007) Informalisering: Manieren en emoties sinds 1890, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.• Zuijderhoudt, R. (2007) Op zoek naar Synergie: omgaan met onoplosbare problemen, Meppel: Krips, Rob Zuijderhoudt organisatieadviseur.Nol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 18 9
 10. 10. 21-11-2012LiteratuurNol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 19LiteratuurNol Groot © 20121206 Het Nieuwe WerkenPagina 20 10

×