Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De uitdagingen van nieuwe arbeidsrelaties

2,693 views

Published on

Workshop gegeven door prof. dr. Aukje Nauta tijdens het Congres Over Het Nieuwe Werken 2011 van Kluwer. Zie voor meer informatie Overhetnieuwewerken.nl.

Published in: Business
 • Be the first to comment

De uitdagingen van nieuwe arbeidsrelaties

 1. 1. De uitdagingen vannieuwe arbeidsrelatiesAukje Nauta
 2. 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt• Steeds meer zzp‟ers • 722.000 in Q1 2011, ofwel 10% van de beroepsbevolking• Een kwart „outsiders‟ wil/kan niet werken• Onvaste vaste banen • 40% vervuld door wns met MBO of lager• Vergrijzing en ontgroening • Grijze druk van 2:1 in 2040• Het Nieuwe Werken • Bricks, bytes, & behavior 2
 3. 3. Volwaardige arbeidsrelatiesVolwaardig Onvolwaardig• Open • Gesloten• Gelijkwaardig • Ongelijkwaardig• Sociaal & zakelijk • Strikt zakelijk• Vergroten van de • Verdelen van de koek koek
 4. 4. Arbeidsrelaties zijn psychologische contracten (Rousseau, 1995; Nauta, in druk, juni 2011) Ontwikkeling Zelf- Carrière ontplooiingTransactioneel Relationeel Werken om Loyaliteit te leven Prestaties
 5. 5. Psychologische contracten zijn dynamisch (Schalk & Roe, 2007) Werknemerprestatie Werkgeverprestatie negatief positief negatief positief tolerantielimiet tolerantielimiet tijd lagere hogere lagere hogere acceptatie- acceptatie- acceptatie- acceptatie- limiet limiet limiet limietVoorbeeld van balanceren, herzien en verlaten van het psychologisch contract
 6. 6. Vraag Welke afspraakter vervulling van uw „psychologisch contract‟ zou u met uw „baas‟ willen maken? Beste baas, ik spreek graag met je af dat… wat goed is voor mij omdat… en wat goed is voor het team omdat… 7
 7. 7. Maatwerk / i-deals(Rousseau, 2005; Nauta ea, 2007)I-deals:• Zijn individueel „uitonderhandeld‟• Verschillen van afspraken van collega‟s• Zijn win-win-win• Variëren van 1 aspect tot de complete arbeidsrelatie 8
 8. 8. 9
 9. 9. Voorbeelden van maatwerkThema VoorbeeldenOntwikkeling Elke vrijdag een master-opleiding volgenWerkinhoud Onderwijstijd verruilen voor ontwikkelen nieuwe lesmethodeTijd Elke donderdag 2 uur eerder naar huis, uren op andere dagen inhalenGeld Bonus vanwege uitzonderlijke prestatie 10
 10. 10. Dit is geen maatwerk / i-deal “Over die 100 euro salarisverhoging die ik geheim moest houden – Ik ontdekte net dat alle anderen 200 euro kregen!” 11
 11. 11. I-deals versus schimmige deals(Rousseau, 2005) I-deals Voorkeurs- Ongeoorloofd behandeling gedragProces Onderhandelen Voortrekkerij FrauderenGrondslag Waarde Relatie met Regels werknemer baas overtreden voor organisatieBetrokkenen Werknemer & Werknemer & Werknemer organisatie leidinggevende 12
 12. 12. Voor- en nadelen maatwerk / i-dealsVoordelen NadelenEngagement! Ongelijkheid ondermijnt consistentie#HNW! GedoeLevert nieuwe HR-praktijken op Tast fundament aan van „Gebouw van Arbeidsverhoudingen‟ Rousseau (2001): ‘This tension between consistency and flexibility is not a problem to solve but a fact to be managed’ 13
 13. 13. Kenmerken van arbeidsrelaties(Rousseau, 2001) Maatwerk Maatwerk Gebaseerd op positie Gebaseerd op positie Gestandaardiseerd Gestandaardiseerd 14
 14. 14. 15
 15. 15. Het gebouw van arbeidsverhoudingen Vormen van overleg Uitkomsten 4e verdieping Europese sociale dialoog tussen sociale- EU-richtlijnen partnerorganisaties 3e verdieping Vakbonden, werkgeversorganisaties en Wettelijke regelingen overheid overleggen in Stichting vd Arbeid, Centrale akkoorden SER, voor- en najaarsoverleg Adviezen 2e verdieping Sectoren en ondernemingen, vakbonden en CAO’s werkgeversorganisaties maken CAO’s 1e verdieping Directie, HR en OR maken HR-beleid HRM Begane grond Medewerker en leidinggevende voeren een I-deals creatieve dialoog16
 16. 16. 17

×