Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feiten over Het Nieuwe Werken

2,341 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Feiten over Het Nieuwe Werken

 1. 1. Department of Decision and Information SciencesHet Nieuwe Werken:een Revolutie in een EvolutieHet Nieuwe Werken Congres / Kluwer29 november 2011Peter van Baalen
 2. 2. Agenda• Het Nieuwe Werken – Trends in Tijd- en Plaatsordeningen• Het Nieuwe Werken in ons onderzoek – Organisaties vergelijken – Zoeken naar verbanden – De ‘Empowerment-Trust-Control Nexus’• De Hybrid High Performance Workplace (HHPW) – Reflexiviteit in Het Nieuwe Werken
 3. 3. HET OUDE SLIMME WERKEN AAN DE UNIVERSITEIThttp://www.leusden.nl/625/studiefinanciering/
 4. 4. HET NIEUWE WERKEN…– Grote variëteit aan (nieuwe) werk praktijken, variërend van gebruik van nieuwe technologieën, slim organiseren, empowerment, open offices, telewerken, flexibele werk arrangementen, herziening arbeidscontracten etc.– Nieuwe organisatie en institutionele filosofie over werk– Sociaal-economische beweging • De HNW-consultants opmars • De HNW-congressenmarkt • Op de agenda of politici (Links en Rechts) • Sociaal-Economisch Raad (SER) Tijden van de samenleving (2011)
 5. 5. HET NIEUWE WERKEN IS…Flexibiliseren van tijd- en plaatsordeningenop individueel, organisatie en samenlevingsniveau
 6. 6. Veranderingen in plaatsordeningen
 7. 7. HET OUDE KANTOOR De ‘uffizi’ (de kantoren) Florence Duurzaam kantoor
 8. 8. HET NIEUWE KANTOOR - INNOVATIESInnovaties:• Gestapeld bouwen• Liften met staalconstructies• Elektrisch licht• Typmachine• Telegraaf• Telefoon Wainwright Building, St. Louis 1890—91, Louis Sullivan http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Louis_Sullivan_-_Wainwright_Building,_Seventh_%2B_Chestnut_Streets,_Saint_Louis,_St._Louis_City_County,_MO.jpg
 9. 9. OPEN OFFICE PLAN F.W. TAYLOR
 10. 10. FIRST PURPOSE DESIGN OFFCIEhttp://www.officemuseum.com/ LARKIN BUILDING Buffalo, New York / 1904-1950 By Frank Lloyd Wright
 11. 11. Johnson-Wax Administration Building, RacineFrank Lloyd Wright, 1937–39 NIEUWE OPEN OFFICES Scene from Playtime Jacques Tati, 1967 Office type organizational diagram Johnson-Wax Administration Building, Racine Frank Lloyd Wright, 1937–39
 12. 12. OPEN OFFICE MICROSOF NEDERLAND
 13. 13. OPEN OFFICE
 14. 14. OF HET…SLIMME OUDE WERKENINDUSTRIALISERING VAN KANTOORWERK• Hoge mate van standaardisatie• Efficiënt• Directe vormen van control• Zelfde tijd, zelfde plaats• Hoge mate van werknemerstevredenheid
 15. 15. Veranderingen in tijdsordeningen
 16. 16. TRENDS IN THUISWERKEN
 17. 17. TRENDS IN THUISWERKEN • Ruim 27 procent van de werknemers in Nederland werkte in 2010 een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis. Gemiddeld 6,2 uur per week • In 2005 was dit 25%, gemiddeld 5 uur per week • De bedrijfstak waar thuiswerken het meeste voorkomt, is het onderwijs. Ruim 60 procent van alle werknemers werkt thuis • Thuiswerken komt vooral voor bij werknemers met een hoge opleiding. In 2010 werkte bijna de helft van de hoogopgeleide werknemers thuis • Van de mannen werkte in 2010 bijna 30 procent thuis, tegen bijna 25 procent van de vrouwen. Verder komt thuiswerken meer voor bij 25-plussers dan bij jongeren.CBS - Een thuiswerker is iemand die gemiddeld minimaal één uur per week thuiswerkt. Overwerk wordt hierbij niet meegeteld.Bron: CBS 2011
 18. 18. TOENAME VROUWEN IN ARBEIDSPROCES
 19. 19. OPVATTINGEN OVER FLEXIBEL WERKEN (TNS NIPO, 2010)• Nederlanders staan zeer positief over flexibel werken• Flexibel werken gebeurt vooral door begin- en eindtijd van de werkdag te variëren – weinig time shifting• Zorg voor de kinderen, beperking reistijd en je ziek voelen zijn de belangrijkste motieven om flexibel te werken• Ouders werken vooral flexibel vanwege de zorg voor hun kinderen• Flexibel werken heeft vooral positieve gevolgen, met name gevoel van vrijheid• Flexibel werken leidt vooral tot meer gevolgen tot meer en betere aandacht voor elkaar en tot rust in het gezin• Flexibel werken doet vooral de huishoudens met kinderen goed• Flexibel werken heeft positief effect op werkbeleving en werkbelasting• Flexibel werken voor meer dan de helft van werkend Nederland van belang bij het zoeken naar een nieuwe baan
 20. 20. Als er zoveel belangstelling voor flexibel werken is,waarom verandert er dan zo weinig en zo traag?
 21. 21. COLLECTIEVE RITMES : BETAALD WERK (1)Source: SCP (2011), Nederland in een dag
 22. 22. COLLECTIEVE RITMES (2)
 23. 23. COLLECTIEVE RITMES (3) (2001)
 24. 24. COLLECTIEVE RITMES (4) Stuck on 9 – 5! (2011)
 25. 25. ONTVLECHTING VAN COLLECTIEVE RITMES Meer flexibiliteit, maar..1. Toename van communicatie- en coordinatiekosten2. Onzekerheid3. Zoeken naar nieuwe collectieve ritmes, op kleinere schaal
 26. 26. PWC – MACRO-EFFECTEN VAN HET NIEUWE WERKEN - 2011Bron: PWC, 2011
 27. 27. RSM – HNW BAROMETER 2011 (1) Top 5 gemiddeld verwachte effecten 1. verhoogde werknemerstevredenheid en/of betrokkenheid (54%) 2. verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (48%) 3. verbeterd werkgeversimago (44%) 4. verhoogde productiviteit c.q. prestaties (41%) 5. besparing van huisvestingskosten (37%) Top 5 gemiddeld gerealiseerde effecten 1. verhoogde flexibiliteit van de organisatie (43%) 2. verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (40%) 3. verhoogde werknemerstevredenheid en/of betrokkenheid (40%) 4. besparing van huisvestingskosten (34%) 5. verbeterd werkgeversimago (31%)
 28. 28. RSM – HNW BAROMETER 2011 (2)HNW BAROMETER 2011: TOP 5 OBSTAKELS Orientatie op HNW HNW geimplementeerd1. Managementstijl past niet bij 1. Bang om vaste werkplek HNW kwijt te raken2. Bang om vaste werkplek kwijt 2. Medewerkers missen te raken vaardigheden voor3. Organisatiecultuur past niet bij zelfsturing HNW 3. Bang om contact met4. Fysieke werkomgeving is niet collega’s te verliezen toereikend 4. ICT omgeving is5. Er is onder medewerkers ontoereikend weerstand tegen verandering 5. Managementstijl past niet bij HNW
 29. 29. SER – TIJDEN VAN DE SAMENLEVING (2011)• wederkerige flexibiliteit: bereidheid om behoeften voor tijd, plaats en organisatie van werk op elkaar af te stemmen, met oog voor de wederzijdse belangen, binnen de maatschappelijke omgeving, binnen arbeidsorganisaties en tussen arbeidsorganisaties en de maatschappelijke omgeving• Adviezen SER1. arbeid of dienstverlening tijd- en plaatsonafhankelijk aanbieden m.b.v.van nieuwe technologie;2. optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden om arbeid en dienstverleningte plannen (zoals zelfroosteren of het kunnen plannen van afspraken bijdienstverleners);3. verschuiving/verruiming van openingstijden;4. inzetten van verlof;5. aanpassen van arbeidsuren (tijdelijk meer of minder werken, variatie inaanvangs- en eindtijden en jaarroosters).
 30. 30. Het Nieuwe Werken in ons onderzoek
 31. 31. ERASMUS@WORK RESEARCH• 13 organisaties onderzocht• Bij 11 organisaties een Work Dimensions Survey• Enkele bedrijven 2x, 3x surveys• Soms kwalitatieve case studies• In totaal 6000 respondenten
 32. 32. WORK DIMENSIONS AND PERFORMANCES / OUTCOMES• Place / physical – Workplace characteristics (Distraction, Control, Satisfaction…); – Mobility and Mobile (tele)Work;• Space / Virtual – Information Sharing & Cooperation; – Virtuality (use of IT, Media Richness, New Media);• People – Social Cohesion (Trust, Relationships, Togetherness); – Typology of Knowledge Work (Interdependence, Work Variety / Complexity); – Motivation and Empowerment; – Management and Team Control (Leadership); – Sustainability (Motivation, Travel, Behavior)• Performance – People (employee satisfaction, work-life balance) – Profit (flexibility, productivity, innovativeness) – Planet (sustainable travel and behavior)
 33. 33. Organisaties vergelijken
 34. 34. BENCHMARK ORGANISATIES Relationship with colleagues Digital mobility 10 Relationship with superior Required work concentration 9 Empowerment meaning 8 Absence of location constraints 7 Empowerment competence 6 Absence of time constraints 5 Empowerment self-determination 4 3 Time shifting Empowerment impact 2 1Reflection on location choice Trust in management Reflection on media usage Trust in colleagues Lack of career influence of mobile Trust received from manager work Acceptance of teleworking Communication (intra-departmental) Attitude towards telework Communication (inter-departmental) Communication (extra- organizational) Average of similar firms Top performer CBG CompanyX
 35. 35. High Performer
 36. 36. Lichte terugval
 37. 37. Het Honeymoon-effect Nieuw evenwichtErasmus@Work
 38. 38. Trust and Empowerment Nexus Honeymoon-effect
 39. 39. Naar verbanden zoeken
 40. 40. MATE VAN TELEWERK EN WERKNEMERSTEVREDENHEIDNick van der Meulen Erasmus@Work
 41. 41. MATE VAN TELEWERK EN EXTRA UREN WERKENNick van der Meulen Erasmus@Work
 42. 42. EXTRA UREN WERKEN EN WORK LIFE BALANCENick van der Meulen Erasmus@Work
 43. 43. WERKNEMERSTEVREDENHEID EN WORK LIFE BALANCENick van der Meulen Erasmus@Work
 44. 44. HET NIEUWE WERKEN IS… DUS HARD WERKEN• Mensen die thuis werken maken meer uren• Thuiswerkers, sprake van sterke ‘drive’ om te presteren om managers te laten zien dat thuiswerken efficiënt is en dat men betrouwbare werknemer is (Halford, 2005).• Vrouwen werken harder dan mannen om zichzelf en anderen te overtuigen (Bocklehurst, 2001)• Ons onderzoek: mensen die thuiswerken maken meer uren. Dit heeft een positieve invloed op werknemerstevredenheid. Echter, het heeft een negatief effect op de Work-Life-Balance ―Work is always there” (Mulki et al, 2009)
 45. 45. WERKNEMERSTEVREDENHEID EN TIME SHIFTINGNick van der Meulen Erasmus@Work
 46. 46. WERKNEMERSTEVREDENHEID EN PRODUCTIVITEITNick van der Meulen Erasmus@Work
 47. 47. MATE VAN TELEWERK EN WORK LIFE BALANCENick van der Meulen Erasmus@Work
 48. 48. MATE VAN TIME SHIFTING EN PRODUCTIVITEITNick van der Meulen Erasmus@Work
 49. 49. ALGEMEEN… EMPOWERMENT EN VERTROUWEN• Aanzienlijke variatie per organisatie van factoren die performances/outcomes (productiviteit, werknemerstevredenheid, innovativiteit, work life-balance) verklaren• Vrij sterk causaal verband tussen empowerment en performances/outcomes.• Correlaties verbeteren indien datasets worden samengevoegd• Vertrouwen correleert in meeste gevallen met werknemerstevredenheid en productiviteit• Sterk verband tussen empowerment en vertrouwen (zie ook Spreitzer, 2008)• Geen/zwak verband tussen empowerment en work life-balance
 50. 50. HET BELANG VAN EMPOWERMENT• Empowerment verhoogt productiviteit, omdat mensen ―go above and beyond the call of duty’ (Spreitzer, 2008)• Mensen met langere aanstelling (zekerheid) in de organisatie voelen zich meer empowered (Koberg et at, 1999) Empowerment en vertrouwen geen push buttons • Je kan mensen niet gebieden empowered te zijn • Om vertrouwen te krijgen, moet je vertrouwen geven
 51. 51. TE VEEL EMPOWERMENT? Angst voor verlies aan binding met organisatie? Maar… (Licht) curvilineaire correlatie tussen empowerment en commitment organisatieIn algemeen, empowermentpositieve invloed op organisatie 5commitment 4,5 4 3,5Vertrouwen heeft positieve invloed Affective commitment 3op de relatie tussen 2,5empowerment en 2organisatie commitment 1,5 1 Low self-determination High self-determination (empowerment) (empowerment) Eveliene Westgeest, 2011 (Erasmus@Work)
 52. 52. CONTROLHNW – van proces/gedragscontrole naar output controlHNW – output control is problematisch bij kenniswerkHNW – alternatieve vormen van control • Verborgen controle • Zelf management • Sociale controle • Wederzijdse controle (mutual control)
 53. 53. CONCLUSIES• HNW - een revolutie binnen evolutie op meerdere niveaus• HNW - serieuze zaak – zoeken naar nieuwe tijd- en plaatsordeningen• HNW - er bestaan HNW-low en high performers• HNW - complex - geen eenvoudige verbanden – multi causaal• HNW - positieve, negatieve en curvilineaire effecten• HNW - empowerment-vertrouwen-control nexus
 54. 54. Time is what prevents everything from happening at once Albert Einstein
 55. 55. REFLEXIVITEIT IN HNW Implementatie van HNW kan gepaard gaan met risico’sHNW als een ‘reflexive ‘practive’ waarin werkgevers en werknemers gezamenlijkbetekenis geven aan situaties in een voortdurend veranderde omgeving • Reflexiviteit – t.a.v. welke activiteit op welke locatie • Reflexiviteit – t.a.v. gebruik van technologie • Reflexiviteit – t.a.v. work life balance • Reflexiviteit – t.a.v. duurzaam reisgedrag
 56. 56. HYBRID HIGH PERFORMANCE WORKPLACE (HHPW)• Multi-locatie werkplekken (Hybrid)• Variatie in mate waarin verschillende activiteiten op verschillen werkplekken worden verricht (Gensler 2008): – Focus: productive capital – Collaborate: innovative capital – Learn: intellectual capital – Socialize: social capital• Triple Performance Core: People, Planet Profit – People: werknemerstevredenheid & Work Life Balance – Planet: duurzaam gedrag – Profit: productiviteit & innovativiteit• Reflexiviteit• Empowerment – Trust – Control Nexus
 57. 57. HYBRID HIGH PERFORMANCE WORKPLACE (HHPW)
 58. 58. DANK VOOR UW AANDACHT! Peter van Baalen Erasmus@WorkRotterdam School of Management pbaalen@rsm.nl 010-4082700
 59. 59. Van Mourik, (2008), KennisInstituut Mobiliteitsbeleid, Verkennnig Autoverkeer 2012

×