Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió tutoria famílies 1r eso b

595 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió tutoria famílies 1r eso b

 1. 1. Reunió tutorian famílies 1r ESO18 octubre 2010<br />Institut Príncep de Girona<br />Barcelona<br />
 2. 2. Índex<br />1.Presentació tutores.<br />2.Marc horari general.<br />3.Faltes d’ assistència.<br />4.Calendari escolar.<br />5. Avaluacions.<br />6. Festes a celebrar.<br />7. Sortides acadèmiques.<br />8. Assegurança escolar.<br />9. Normes de convivència.<br />10. Treball de síntesi.<br />11. Biblioteca.<br />12. Avisos.<br />13. Precs i preguntes.<br />
 3. 3. Tutora: Nunci Herreras. <br />Tutor: Raimon Fort.<br />Hores visita a concertar personalment.<br />Demanar les entrevistes amb el tutor o tutora o qualsevol professor o professora sempre a través de l’agenda.<br />1. Presentació tutores<br />
 4. 4. 2. Marc horari<br />
 5. 5. Des de l’ institut es truca a la família si l’alumne o l’ alumna falta a primera hora del matí o de la tarda.<br />Els pares han de trucar si saben que el seu fill o filla faltarà.<br />Els alumnes o les alumnes que arriben 10 minuts desprès de l’hora d’entrada a l’institut, la primera hora del matí o de la tarda, no podran accedir–hi fins a l’hora següent.<br />3. Faltes d’ assistència i puntualitat<br />
 6. 6. Festes de lliure disposició: 11 octubre, 7 de desembre i 7 de gener.<br />Festes oficials: 24 de setembre, 12 d’octubre, 6 de desembre, 8 de desembre i 13 de juny.<br />Vacances Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener.<br />Setmana festiva blanca: del 7 al 11 de març.<br />Vacances Setmana Santa: del 16 al 25 d’abril.<br />4. Calendari escolar<br />
 7. 7. Al marge de la preavaluació, amb informe a la família, que es donarà a les acaballes d’octubre, per aquest curs les dates de lliurament de notes són:<br />1a avaluació: 22 de desembre.<br />2a avaluació: a partir del 25 de març.<br />3a avaluació i final : a partir del 17 de juny.<br />Proves extraordinàries : del 20 al 23 de juny<br />Lliurament de notes definitives: 30 de juny.<br />5. Avaluacions<br />
 8. 8. Castanyada: 29 d´octubre<br />Nadal : 22 de desembre tot el matí.<br /><ul><li>Jornada esportiva : jornada intercentres durant el mes de març.
 9. 9. Sant Jordi : activitats de Sant de Jordi al llarg de la setmana.</li></ul>6. Festes a celebrar<br />
 10. 10. Les sortides acadèmiques són obligatòries i cal signar les corresponents autoritzacions:<br />Quines?<br />Com funciona la nostra biblioteca?<br />Sortida TutoriaCanal Olímpic, Castelldefels.<br />Teatre Debat Caixa Fòrum.<br />Visitar pessebres Nadal i Temple Tibidabo.<br />Visita El Far.<br />Visita Mercat de l’Estrella.<br />XerradaInternet segur.<br />Visita per BCN en autobús.<br />Patinatge sobre gel.<br />Animacions lectores català, castellà i anglès.<br />7. Sortides acadèmiques<br />
 11. 11. Cobreix qualsevol incidència durant l’horari escolar o extraescolar. <br />S’acostuma a trucar els pares per tal que acompanyin el seu fill o la seva filla a la clínica assignada: Servei Mèdic Maragall C/Segle XX, número 7 <br />També es pot encarregar un professor o professora.<br />8. Assegurança escolar<br />
 12. 12. Cal arribar puntual a l’institut. <br />Cal que tot alumnat romangui al centre durant el seu horari lectiu. <br />Cal entre classe i classe, esperar al professorat a les aules.<br />Cal estar en silenci, asseguts correctament i tenir les taules de manera ordenada, tal com marca el tutor o la tutora.<br />Cal prendre apunts, preguntar amb correcció , fer les activitats que encomana el professor o professora i portar els deures cada dia. <br />Cal portar tot el material escolar que us demana el professorat cada dia.<br />Cal deixar a casa els mòbils, mp3, nintedos.<br />Cal conservar en bon ús el material propi, el dels companys i companyes i el de l’ institut. Els desperfectes ocasionats pel seu mal ús, correran a càrrec dels infractors o infractores.<br />Cal deixar el tabac i les substàncies tòxiques i nocives. <br />Cal vestir adequadament. <br />9. Normes de convivència<br />
 13. 13. És un treball anual, en grup, que es desenvolupa al llarg d’una setmana. Serveix per aplicar a una situació pràctica els coneixements adquirits en les diferents àrees i per valorar el que ha après el noi o la noia. Es fa al voltant del projecte de treball:<br />Conèixer Barcelona i es realitza durant el mes de juny.<br />10. Treball de síntesi<br />
 14. 14. Disposa de més de 10.000 llibres i 8 ordinadors connectats a Internet. <br />Estarà oberta dilluns, dimarts i dijous amb horari de 17:30 a 19:30.<br />11. Biblioteca<br />
 15. 15. Curset informàtica famílies.<br />Correu tutoria: tutoriapg.1esob@gmail.com<br />Evalúa: http://www.iespgirona.cat/<br /> Programa Èxit. <br />Activitats AMPA.<br />12. Avisos<br />
 16. 16. 13. Precs i preguntes i.......<br />

×