Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio benvinguda 3 anys

1,586 views

Published on

reunió de benvinguda per a les mares i pares dels alumnes de 3 anys

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunio benvinguda 3 anys

 1. 1. INCORPORACIÓ DEL NOU ALUMNAT DE 3 ANYS A L´ESCOLA GERMANS OCHANDO BENVINGUTS
 2. 2. OBJECTIUS: * DONAR A CONÈIXER A LES FAMÍLIES L´ESCOLA:EQUIP DIRECTIU.MESTRES DEL CICLE D´INFANTIL I ESPECIALISTES.DEPENDÈNCIES I SERVEIS.ORGANITZACIÓ I METODOLOGIAD´INFANTIL.* PENDRE CONTACTE AMB LES FAMILIES PERQUÈDURANT L´ESTIU COL.LABOREN EN L´ADAPTACIÓ DELSSEUS FILLS/ES A LESCOLA.
 3. 3. EQUIP DIRECTIUDIRECTOR: TOMÁS MONFORTE------MANUEL BALADACAP D´ESTUDIS: MANUEL BALADA---RAQUEL BARBERÀSECRETÀRIA: RAQUEL BARBERÁ-----RAFATRENCO
 4. 4. EQUIP DE CICLE DINFANTIL5 ANYS A BELEN5 ANYS B ESTHER ESPECIALISTES: INFANTIL 3 ANYS4 ANYS A ELO EDUCACIÓ FÍSICA:4 ANYS B MAITE RAQUEL/GEMMA ?3 ANYS A EMI RELIGIÓ:3 ANYS B NÚRIA Mª ANGELESREFORÇ BLANCAI RAQUEL
 5. 5. DEPENDÈNCIES I SERVEISPSICOPEDAGOGA.LOGOPEDA.MENJADOR ESCOLAR*
 6. 6. HÀBITS
 7. 7. SÓN MOLT IMPORTANTS A AQUEST NIVELL PER: FACILITAR LA INTEGRACIÓ DEL XIQUET-A EN EL MÓN SOCIAL QUE L`ENVOLTA.RIBUIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEUA AUTO COORDINACIÓ FAMILIA ESCOLA
 8. 8. JA SÓC MAJOR I PROMPTE ANIRÉ A L´ESCOLAPARLEU-ME DEL QUE ALLÍ TROBARE:COMPANYS, JOCS, ACTIVITATS,MESTRES,…ENSENYEU-ME A SER INDEPENDENTI AUTÒNOM
 9. 9. 1. ESTIMULANT EL LLENGUATGE: - PARLEU-ME MOLT (el què veiem, on anem, què fem, contescançons,…). - DONEU-ME ORDRES CLARES. - CONTESTEU LES MEUESPREGUNTES I ESCOLTEU-ME.
 10. 10. 2. ENSENYANT HÀBITS: - MANTENIU NORMES FIXES QUE PUGACOMPLIR. - RECOLLIR I GUARDAR ELS MEUS JOGUETS. - DORMIR SOL AL MEU LLIT. - VESTIR-ME, RENTAR-ME, PENTINAR-ME… - CONTROLAR LES MEUES NECESSITATS I ELQUE COMPORTA.
 11. 11. NORMES D´OBLIGATCOMPLIMENT PER A UNA BONA CONVIVÈNCIA.
 12. 12. PUNTUALITAT EN HORARISD´ENTRADA I EIXIDA PER LA PORTAD´INFANTIL.ASSISTÈNCIA DE FORMA REGULAR.LES FALTES ES JUSTIFICARAN PER ESCRIT AMB EL MODELFACILITAT.LES REUNIONS I/O CITACIONS SÓN MOLT IMPORTANTS (acudiusense xiquets per a no perdre detall)ELS CANVIS DE DOMICILI I/O TELÈFON COMUNICAR-LOS A LATUTORA I EN SECRETARIA.AVISAR PER ESCRIT DE LES PERSONES ENCARREGADES D´ARREPLEGAR AL XIQUET/A O DE QUALSEVOL INCIDÈNCIA.
 13. 13. LA ROBAPOSEU-ME ROBA CÒMODA QUE SIGA FÀCIL DEPOSAR I LLEVAR.MARQUEU EL MEU NOM EN MAYÚSCULES ENTOTES LES PRENDES.COSIU UNA CINTA LLARGA A LA ROBA PERPODER PENJAR-LA A LES PERXES SENSE QUECAIGA A TERRA.POSEU-ME CALCER AMB VELCRO.
 14. 14. MATERIAL QUE HE DE PORTAR:SAQUET (no motxilla) AMB EL NOM. (hi ha que revisar-lodiariament)GOT DE PLÀSTIC AMB EL NOM.TOVALLA XICOTETA AMB CINTA I NOM.TOVALLÓ AMB EL NOM.BABERO AMB CINTA I EL NOM.
 15. 15. L´ALIMENTACIÓRECORDEU QUE EL DESDEJUNI, A CASA, ÉS MOLTIMPORTANT.ESMORZARS VARIATS I SALUDABLES. CAL PORTAR-LOSAMB RECIPIENTS NO CONTAMINANTS I REUTILITZABLES. (NO UTILITZAR PAPER DALUMINI)NO DONEU LLEPOLIES, SUCS NI PASTISSERIA INDUSTRIAL(TAMPOC PER ALS ANIVERSARIS QUE ES CELEBREN ALAULA AMB ACTIVITATS EDUCATIVES)DIMECRES DIA DE LA FRUITA.
 16. 16. LA HIGIENEVIGILEU REGULARMENT EL MEU CABELL IAVISEU A LA MESTRA SI TINC PARÀSITS.ENSENYEU-ME COM ÉS DAGRADABLE ANARNET/A.ENSENYEU-ME A UTILITZAR EL WCCORRECTAMENT. HE D´ANAR JO SOL!!!!.
 17. 17. BOLQUERS FORA!!!!!ÉS MOLT IMPORTANT QUE QUAN ARRIBEN A L´ESCOLA JA NOPORTEN VOLQUER I CONTROLEN ESFÍNTERS.
 18. 18. LA SALUTLA SALUT ÉS MOLT IMPORTANT, SI ESTIC MALALT NOEM PORTEU A LESCOLA I AVISEU A LA MESTRA.SI HE DE PRENDRE MEDICACIÓ PROCUREU QUE NOSIGA EN HORARI ESCOLAR.SI TINC ALGUN TIPUS D´AL.LÈRGIA, ENFERMETAT,COMUNIQUE-HO.SI EM POSE MALALT, MEMBRUTE O BANYE USAVISARAN PER TELÈFON.
 19. 19. DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segoncicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. OBJECTIUS DEL CICLE DINFANTIL L’Educació Infantil contribuirà al fet que les xiquetes i els xiquets desenrotllen les capacitats que els permeten: a) Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències. b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. c) Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals. d) Desenrotllar les seues capacitats afectives. e) Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes. f) Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
 20. 20. g) Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme. h) Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions. i) Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes. j) Conéixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interés i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures pròximes. k) Valorar les diverses manifestacions artístiques. l) Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions. ÀREESEls continguts s’organitzaran d’acord amb les àrees següents:– El coneixement de si mateix i autonomia personal.– El medi físic, natural, social i cultural.– Els llenguatges: comunicació i representació.
 21. 21. COMPETÈNCIES BÀSIQUES:C. EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA.C. MATEMÀTICA.C. EN EL CONEIXIMENT I LA INTERACCIÓ EN EL MÓN FÍSIC.C. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.C. SOCIAL I CIUTADANA.C. CULTURAL I ARTÍSTICA.C. PER APRENDRE A APRENDRE.C. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. COMPETÈNCIES: són les habilitats que et fan ser capaç dutilitzar els sabers adquirits i aplicar-los a la vida real.
 22. 22. METODOLOGIATREBALL PER PROJECTES: són una de les activitats centrals, es tracta d’unprocés d’investigació al voltant d’un tema o d’una qüestió. Ens plantegem preguntes,fem una recerca d’informació, la classifiquem, investiguem i traem conclusions queexposem de diferents maneres (llibret, exposicions, xarrades a pares i companys, … )RUTINES: les rutines ens permeten situar-nos dins de l’aula, per a començar hem desaludar-nos, vore si estem tots, el dia que és, mirar l’horari per saber que ens toca fer …RACONS:els racons són espais d’aprenentatge dins de l’aula on els xiquets aprenen demanera més autònoma, podem variar però normalment podem trobar de joc simbòlic, biblioteca, matemàtiques o jocs de taula, plàstica, ordinador, construccions, … TALLERS: també poden tindre temàtiques molt variades, en ells tractem de obrir als xiquets/tes a un ampli ventall de disciplines per tal de que troben els seus interessos, les seues preferències. Poden ser de poesia, música, plàstica, premsa, ciències, matemàtiques, teatre, conte.. TREBALLEM AMB MATERIAL SOCIALITZAT :QUOTA.
 23. 23. PROJECTES QUE ES FAN A L’ESCOLARECICLA-ESCOLA.PROJECTE APRENENTATGE-SERVEI AMB LATERCERA EDAT.PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ:TALLERS DE NADAL.TALLERS DE PASQUA.
 24. 24. FESTES-CORRELLENGUA-HALLOWEEN-LA TARDOR-EL NADAL-SANT ANTONI-LA PAU-CARNESTOLTES-PASQUA-FI DE CURS
 25. 25. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSITÈNCIA.ESPEREM LA VOSTRA COL.LABORACIÓ.ENS VEIEM EN SETEMBRE.TUTORIA ELS DIMECRES DE 12 A 13 (hi ha que apuntar-se a secretaria).
 26. 26. BLOG: EL CORRALET DINFANTILhttp://www.emiochando.blogspot.com.es/

×