Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coneguem la ciutat

627 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coneguem la ciutat

 1. 1. INS PRÍNCEP DE GIRONAJUNY 2013ITINERARI AUTOCARBARCELONAConeguem la ciutatTreball de Síntesi 1r ESO
 2. 2. ITINERARIITINERARI1. INS Príncep de Girona2. Casa Batlló3. Monument Colom/ Maremàgnum4. Drassanes/ Museu Marítim5. Jardins Costa i Llobera6. Fundació Joan Miró7. Estadi Olímpic/ Palau Sant Jordi8. Poble Espanyol / Casa RamonaFont Màgica/Palau Nacional9. Columnes Venecianes10. Torres Venecianes11. Estació de Sants12. Plaça Escorxador/ Escultura Dona i Ocell13. Palau Reial/ Universitats14. Universitats15. Camp Nou16. Casa de les Punxes.
 3. 3. 1. INS Príncep de GironaEls orígens del Príncep de Girona.Sabies que el Príncep ja té 35 anys ?Sabies que va néixer als barracons,on ara hi ha una escola bressol?Quines peculiaritats ha viscut?Aquí tens un petit resum de la històriadel nostre centre.
 4. 4. El Príncep de Girona va començar a funcionar el curs 1978-79 com a institut deconveni entre el Ministerio de Defensa i el Ministerio de Educación y Ciencia, i acolliapreferentment els/les fills/es dels militars que estaven destinats a Barcelona (vedaquí que molts haguem sentit relacionar linstitut amb els militars).El van ubicar als barracons que hi ha entre linstitut actual i el Jovellanos . Hi haviaun barracó dedicat a les oficines, despatxos i sales de professorat, i la resta eren pera cadascun dels nivells que shi impartien: BUP i COU. També hi havia laboratoris defísica i química, biologia i geologia, una aula de música i uns vestuaris per aleducació física. Al cap de poc temps, el nivell de lalumnat va acabar sent força alt(hi havia molta demanda i els/les alumnes entraven per nota). Així, de seguida vaanar adquirint bona fama al barri.El Príncep de Girona tenia un director sorgit del claustre de professors/es i, almateix temps, un coronel que gestionava el personal que hi treballava, elmanteniment de ledifici i les instal·lacions. El coronel també era membre del ConsellEscolar, però a nivell docent pràcticament no intervenia.Finalment, l1 dabril del 1998 el Príncep de Girona va ser transferit a la Generalitat,igual que els terrenys (aquests, cedits per 99 anys), amb la condició que no shi potconstruir res que no estigui relacionat amb lensenyament públic no universitari.
 5. 5. 2. La Casa BatllóLactual Casa Batlló, és el resultat de la reformatotal d’una antiga casa convencional construïda l’any1877.Gaudí va rebre l’encàrrec de renovació total delimmoble del propietari Josep Batlló i Casanovas(industrial tèxtil). Sobre aquesta base, Gaudí vaconstruir aquesta sorprenent casa, una de les mésfantasioses i especials de Barcelona.El projecte dAntoni Gaudí i Cornet de l’any 1904,va ser fortament qüestionat per les autoritatsmunicipals de l’època, degut a una sèrie d’elementsdel disseny de Gaudí que superaven àmpliament elslímits de les ordenances municipals.Els canvis realitzats per Gaudí a l’antic edifici vanser totals. De fet, l’edifici de Gaudí és un edifici nou.
 6. 6. Gaudí hi va afegir la galeria, els balcons, les golfes i dos pisosaddicionals així com tota la ceràmica policroma.A linterior, els espais van ser completament reorganitzats per obteniruna ventilació i una il·luminació més naturals (el pati està recobert deceràmica progressivament més clara a mida que baixem des del terrat finsa la planta baixa per tal daconseguir una il·luminació uniforme ).A fora, Gaudí va realitzar una de les façanes urbanes més espectacularsi brillants del món. Va utilitzar els típics elements constructius modernistescom la ceràmica, la pedra, el ferro forjat amb un extraordinari resultat.La façana és impressionant tant si es contempla de dia com de nit.Van col·laborar en la realització de la façana els arquitectesJosep Maria Jujol i Joan Rubió i Bellver, els metal·listes Germans Badia,els fusters Casas i Bardes, el ceramista Sebastià Ribó i els Tallers Pelegrírealitzadors dels vitralls.La casa Batlló és una de les millors obres modernistes de la nostra ciutatdes de l’any 1906.
 7. 7. 3. Monument Colom/ Maremàgnum
 8. 8. Monument de Colom/MaremàgnumEl monument a Colom és a la plaça del Portal de la Pau, punt dunió entre el sudde la Rambla i el passeig de Colom, davant el port de Barcelona. Lestàtua, quedóna la benvinguda als visitants que arriben a la ciutat per la ronda del Litoral,està situada a sobre duna columna de ferro i tot el conjunt fa una alçària de 60metres. A linterior de la columna hi ha un ascensor que permet pujar fins a lasemiesfera que és sota els peus de lestàtua, des don es pot veure unapanoràmica de la ciutat.El monument és un homenatge al descobridor Cristòfol Colom; lestàtua té elbraç estès, i amb el dit índex assenyala cap al mar i no cap a Amèrica, que és justen sentit contrari. Aquesta posició del monument ha creat sempre moltacontrovèrsia.El monument a Colom, que es va inaugurar l1 de juny de 1888, es va construircom a punt culminant de les obres de millora del litoral de la ciutat que es van feramb motiu de lExposició Universal de Barcelona. El monument va ser impulsaren aquell moment per lalcalde de la ciutat, Francesc Rius i Taulet, el va concebreGaietà Buïgas i lestàtua, de set metres dalçària, és obra de lescultor RafaelAtché.Un dels punts de trobada més utilitzats a Barcelona és el Maremàgnum, unagradable centre comercial que es troba molt prop de la Rambla.
 9. 9. 4. Drassanes/ Museu Marítim
 10. 10. Drassanes/ Museu MarítimLes drassanes reials de Barcelona, és un edifici civil gòtic emplaçat a lafaçana marítima de la ciutat i que es va començar a bastir al final del segle XIIIdurant el regnat de Pere el Gran. És de les poques drassanes medievals quees conserven. Des del seu origen es van destinar a la construcció de lesgaleres de la flota de la Corona dAragó.El Museu Marítim de Barcelona es troba emplaçat a ledifici de lesDrassanes Reials de Barcelona, un espai dedicat a la construcció naval entreel segle XIII i el segle XVIII, surt documentat amb data de lany 1243, onsassenyalen els límits de Barcelona, fent esment dunes drassanes. Estàdeclarat museu dinterès nacional per la Generalitat de Catalunya.Amb data 23 doctubre de 1936 i per decret de la Generalitat es va crear elMuseu Marítim de Catalunya, Josep Tarradellas, conseller Primer de laGeneralitat, signava el decret :« La necessitat dinstal·lar el Museu Marítim de Catalunya en un lloc avinentper conservar-hi, valorats, els exemplars del Museu de lInstitut Nàutic de laMediterrània”.
 11. 11. 5. Jardins Costa i LloberaUna de les col·leccions de cactus més importants del mónestà a Barcelona. Es tracta delsJardins de Mossèn Costa i Llobera, que ocupen més de sishectàrees de la muntanya de Montjuïc.Han estat tancats durant cinc anys per obres de millora i derehabilitació i, des daquest gener, tornen a estar oberts alpúblic.Hi ha cactus de pràcticament tots els indrets del món, des deSud-àfrica fins a Mèxic, passant per Austràlia, Xile, Califòrnia,el Marroc i Brasil.La gran majoria són exemplars propis de països amb climestropicals, subtropicals i subdesèrtics, que poden créixer enbones condicions en aquest indret gràcies a lorientació delpenya-segat de Montjuïc i a la climatologia de la ciutat.També trobem exemplars de Drago, atzavares, garrofers,oliveres, arbres ampolla, roures australians, potes de vaca idotze espècies diferents de palmeres.
 12. 12. 6. Fundació Joan MiróLa Fundació té la col·lecciópública més completa dobra deJoan Miró, integrada perpintures,escultures,ceràmiques,tèxtils, gravats i dibuixos delartista de totes les èpoques.
 13. 13. 7. Estadi Olímpic/ Palau Sant Jordi
 14. 14. Estadi Olímpic/ Palau Sant JordiÉs una de les instal·lacions esportives més estimada pels barcelonins i és queaquí va ser on la ciutat va viure la seva brillant inauguració dels Jocs Olímpics de1992. Durant uns segons, mig planeta va estar pendent de la seva peveter i,després, durant les Olimpíades, va ser lescenari dalguns dels rècordsdatletisme que es van veure aquest any.LEstadi Olímpic actual és el resultat de la remodelació dun altre més antic queexistia a Barcelona des de 1929. Se li va dotar duna nova infraestructura iequipaments amb alta tecnologia i es va augmentar la seva capacitat fins als56.000 espectadors (amb lajuda de grades professionals es pot arribar fins a les77.000 persones de públic). Tot això ha fet que aquesta instal·lació esportivahagi estat reconeguda per la UEGA amb la categoria de Estadi 5 estrelles.De la mateixa manera que al Palau Sant Jordi, a lEstadi Olímpic també secelebren esdeveniments de tot tipus, tant esportius com socials. Els nomsdartistes i arquitectes que van intervenir en el seu disseny han fet que lEstadisuperi la categoria de instal·lació esportiva. La façana recuperada de lanticestadi és obra de Pere Domènech i Roure, el frontal el esculpir Vicenç Navarro iles estàtues que es poden veure sobre la porta dentrada són de Pau Gargallo.
 15. 15. 8. Poble Espanyol, Casa Ramona, Font Màgica,Palau NacionalEl Poble Espanyol de Barcelona vaser construït lany 1929 amb motiu delExposició Internacional de Barcelonaper donar a conèixer la riquesa idiversitat de les cultures del territoriespanyol.És un museu darquitectura a laire lliure a Barcelona, amb lareproducció de 117 edificis, carrers i places de lestat espanyol.Important mostra darts i oficis, i centre productor dartesania ambmés de 40 tallers-botiga.Es pot viure en directe lactivitat de tallers de diferents oficis tradicionalscom els de ceràmica, escultura, teixits, joieria, pintura, vidre, etc.
 16. 16. Casa RamonaLa fàbrica era propietat de Casimir Casaramona i Puigcercós,industrial cotoner, especialitzat en la confecció de mantes i tovalloles,que necessitava un nou edifici per substituir la fàbrica anterior, queshavia cremat.Casaramona va encarregar el projecte a Josep Puig i Cadafalch,un dels arquitectes més destacats del modernisme català, que vaprojectar una fàbrica modèlica..Va ser construïda totalment en maó vist, seguint el tradicionalsistema català de construcció. Les formes aconseguides amb aquestmaterial, en concret el remat de les façanes, els elements deferro forjat i lús, si bé que limitat, de pedra i de ceràmica (a les torresi en un mosaic amb les inicials del propietari) embelleixen el conjunt.Es va tenir especial cura de la il·luminació, vetllant per lescondicions higièniques dels treballadors: es van obrir finestrals i esvan alçar els sostres per inundar de llum, de sol i daire lesinstal·lacions, on havien de passar moltes hores els obrers.De seguida es va reconèixer el gran valor arquitectònic de ledifici,rebent el 1er premi del Concurs anual dedificis artístics concedit perlAjuntament de Barcelona.Lany 1976 va ser declarat Monument Històric dinterès Nacional.Està considerat un dels més importants conjunts del Modernismeindustrial.
 17. 17. Font màgica de MontjuïcAigua, llum, música i color ... màgia!!Situada als peus de la muntanya de Montjuïc, la Font Màgica s’ha convertiten una de les imatges típiques de la ciutat de Barcelona.És un espectacle digne de veure i viure, que emociona a tots elspresents: turistes i autòctons.La Font es va inaugurar el 19 de maig de 1929, coincidint amb la granExposició Universal que es va celebrar a la ciutat aquell mateix any. Elprojecte, presentat per l’enginyer Carles Buigas, pretenia donar unelement decoratiu diferenciador a l’Exposició.La Font Màgica forma part d’un conjunt ornamental de tota l’avingudaMaria Cristina. Començant al Palau Nacional, baixen una sèrie decascades que van formant estancs fins arribar a l’esplanada on es trona laFont. D’aquí i fins a la Plaça Espanya, l’avinguda està franquejada perdues fileres de fonts verticals que prenen color durant l’espectacle.La Font es converteix en espectacle en el moment que 29 jocs d’aiguacomencen a combinar-se d’una forma harmònica: l’aigua sembla queprengui vida quan comença a dibuixar formes i moviments sorprenents iinesperats que es combinen amb el color i la llum.Al cap d’anys de la seva construcció (cap als anys 80) es va introduir lamúsica com a element integrador de l’espectacle. Amb aquest detallmusical, l’aigua sembla que balli al seu so i ritme i la font es torni màgica!!!
 18. 18. Palau NacionalConstruït per a lExposició Universal de Barcelona del 1929segons un projecte dels arquitectes Enric Catà, EugenioCendoya i Pere Domènech i Roure. A causa del seuemplaçament ha esdevingut un dels símbols de la ciutat i desde 1934 allotja el Museu Nacional dArt de Catalunya. Entre el1990 i el 1992 va patir un procés de rehabilitació, període enel que també es creà el nou Museu Nacional dArt deCatalunya.Ledifici, destil monumental, té una planta rectangular i dospisos, i és organitzat al voltant del Gran Saló Oval. A lafaçana, coronada per una gran cúpula destil romà, salcenquatre torres, dues de les quals sinspiren en les torresxorigueresques de la catedral de Santiago de Compostela. Ladecoració de la gran cúpula conté pintures de Josep deTogores, M. Humbert i Francesc dAssís Galí, quemagnifiquen el passat dEspanya dins la línia de patriotismeque caracteritzava la dictadura de Primo de Rivera.
 19. 19. 9. Columnes VenecianesLes quatre columnes que Puig i Cadafalch va construir a Montjuïc el1919 i que el dictador Primo de Rivera va fer enderrocar el 1928, perquèeren un símbol de catalanitat.El 10 de novembre de 2009, l’ Ajuntament de BCN va presentaroficialment el projecte de la seva construcció, i acabar la seva realitzacióen un termini de set mesos. La presentació fou en el moment delpiromusical de la Mercè, incorporant les quatre columnes com a part de laposada en escena de lespectacle.Les obres per fer de nou les quatre columnes i adequar-les a lentornvaren uns dos milions deuros.Les columnes originals feien uns vint metres dalt per dos metres dediàmetre i estaven col·locades a la plaça Amèrica, avui plaça CarlesBuïgas, en el mateix emplaçament on ara hi ha la Font Màgica. En la seva reconstrucció s’ ha mantingut el mateix diàmetre, peròlalçada és de 18,7 metres perquè no sobrepassin els dos pavellonslaterals de la plaça del Marquès de Foronda (Maria Cristina i Alfons XII),que també són obra de Puig i Cadafalch. La disminució de lalçada es fatambé per donar una millor perspectiva al monument.Les torres originals saguantaven directament sobre el sauló de la plaça,però ara es col·loquen sobre una peanya de 20 metres quadrats de pedradel Figaró.
 20. 20. 10. Torres VenecianesAquestes torres es van començar a aixecar a partir de1928 segons un projecte de larquitecte Ramon Reventósi Farrarons, qui també va participar en els projectes delTeatre Grec i del Poble Espanyol, ambdós inclosos en elprojecte de lExposició.Es troben emplaçades entre les dues grans columnatesque tanquen la plaça Espanya i el Palau Tèxtil i el Palaude Comunicacions i Transports.Es van servir com model del campanar de la catedralde San Marcos de Venècia, don prenen el nom de Torres“Venecianes” com les hi coneix popularment.
 21. 21. 11. Estació de SantsBarcelona Sants i Sants Estació per antonomàsia Sants, és una estació deferrocarril i del metro de Barcelona situada al barri de Sants.És la principal estació ferroviària de la ciutat, hi fan parada totes les línies deRodalies de Catalunya i la majoria de trens de mitjana i llarga distància que circulenper Catalunya, connectant-la amb la resta dEspanya i amb el sud de França.Lestació es va construir com a estació terminal de lalínia Barcelona-Martorell-Vilafranca-Tarragona, després de traslladar lestació terminaldel centre a la plaça de Catalunya al barri de Sants.Lany 1977 es va construir lenllaç entre Plaça Catalunya i lestació de Sants. Sobreledifici de lestació hi ha un aparcament i un hotel.
 22. 22. 12. Plç. Escorxador/ Dona i OcellAbsolutament integrat en la trama urbana dissenyadaper Ildefons Cerdà a finals del segle XIX per expandirBarcelona, el Parc de Joan Miró ocupa el solar delantic escorxador de la ciutat, equivalent a quatre illesde lEixample.Hi destaquen les importants plantacions de pins,alzines i palmeres, així com lescultura Dona i Ocell,obra del gran pintor, escultor i ceramista a qui shadedicat el parc.
 23. 23. 13. Palau ReialEl Palau de Pedralbes, antic palau reial, va ser unobsequi del comte de Güell a Alfons XIII. Una finca ruralque els arquitectes Eusebi Bona i Francesc de PaulaNebot van condicionar (1924) per quan el rei es traslladésa Barcelona.Lentrada es troba situada en el punt més baix del jardí.Saccedeix a una plaça on arriben els camins laterals i leixprincipal que estructura longitudinalment tot el jardí i acabaen la façana del palau.Lespai està presidit per Mediterrània, un bonic nufemení obra de lescultora Eulàlia Fàbregas de Sentmenat,col·locat al mig de lestany lany 1962
 24. 24. 14. UniversitatsA banda i banda de l’eix marcat per l’avingudaDiagonal agrupa: A la zona nord, els ensenyaments de l’àmbitjurídic, econòmic i de ciències socials, A la zona sud, els de ciències experimentals iles facultats de Farmàcia i de Belles Arts.
 25. 25. 15. Camp NouLa Construcció del Camp Nou - El vell camp de Les Corts es va quedar petit amblarribada de Kubala i es va fer necessari un canvi demplaçament. Des de la seva fase degestació fins al dia de la seva inauguració, el 24 de setembre del 1957, la construcció delCamp Nou va passar per moments complicats però finalment es va convertir en realitat. Enaquest apartat sexplica com es va dur a terme aquest ambiciós projecte.LEvolució del Camp Nou - Des del dia de la seva inauguració, el Camp Nou ha anatmillorant la seva cara dia a dia y sha adaptat al pas del temps. Amb els anys, el Club haremodelat diverses zones de la instal·lació i dels seus voltants, ha construït noves àrees i haequipat lestadi amb la millor tecnologia. Aquestes són les remodelacions que ha patit elCamp Nou.Grans Esdeveniments al Camp Nou - A part de ser el lloc on el FC Barcelona juga elsseus partits, el Camp Nou ha servit, en nombroses ocasions, com a seu de diversosesdeveniments de gran importància internacional. El públic de lEstadi ha vist als millorsequips de futbol, però també ha pogut presenciar events com ara la visita del Papa i elconcert de Bruce SpringsteenAltres Intal·lacions - Altres instal·lacions que té el FC Barcelona per desenvolupar lesvariades activitats que ofereix: el Miniestadi, La Masia, La Pista de Gel i la futura CiutatEsportiva.Altres Estadis del FC Barcelona - El Barça però, no només ha jugat al Camp Nou. Haarribat a jugar en nou estadis diferents, un dels més recordats Les Corts, lestadi queKubala va fer petit.
 26. 26. 16.La Casa de les PunxesProjectat per Josep Puig i Cadafalch i construït l’any 1905.Aquest es un dels edificis més espectaculars de l’eixampla dela ciutat.L’edifici mostra una certa aparença "medieval" i també s’hiendevina una influencia nòrdica.La façana es construïda en maó vist, encara que tambés’utilitza la pedra en la construcció de les tribunes, en elsremats i en les portes.Els grans plafons que coronen l’edifici representen unrellotge de sol, una imatge de Sant Jordi amb la inscripció"Sant Patró de Catalunya torneu-nos la llibertat" i altresmotius religiosos o patriòtics.Segons Permanyer, alguns dels artistes que van col·laboraramb Puig i Cadafalch varen ser: Alfons Juyol que va fer lesescultures en pedra, Eudald Amigó que va fer les vidrieres,Enric Monserda que va realitzar la decoració interior i ManelBallarín que va desenvolupar els treballs de ferro forjat.

×