Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió d'aula de 6è 10-11

898 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Reunió d'aula de 6è 10-11

 1. 1. REUNIÓ D’AULA DE 6è Curs 2010-2011
 2. 2. Tutors i mestres especialistes <ul><li>Felip Barba : Tutor 6èA </li></ul><ul><li>Carla Pi: Tutora 6èB </li></ul><ul><li>Núria Forns, Yolanda Ocón: Anglès </li></ul><ul><li>M. Luísa Parra : Castellà </li></ul><ul><li>Carme Rossell: Educació Física </li></ul><ul><li>Natàlia Nabais: Plàstica </li></ul><ul><li>Enric Serras : Música </li></ul><ul><li>M. Engràcia Navarro: Religió </li></ul>
 3. 3. OBJECTIUS GENERALS DE 6è <ul><li>Consolidar els hàbits de treball i d’estudi, com a pont per al pas a secundària. </li></ul><ul><li>Assolir les competències bàsiques en les diferents àrees, fent especial incidència en les instrumentals. </li></ul><ul><li>Fomentar l’esperit de col·laboració i d’equip entre tots els alumnes de la promoció. </li></ul>
 4. 4. Hàbits <ul><li>Autonomia. </li></ul><ul><li>Puntualitat i polidesa en la presentació de treballs. </li></ul><ul><li>Estudi diari. </li></ul><ul><li>És important tenir un temps i un lloc adients per a la realització de les tasques escolars. </li></ul>
 5. 5. Ús de l’agenda <ul><li>Eina de comunicació escola-família. </li></ul><ul><li>Ajuda a distribuir el temps i organitzar la feina. </li></ul><ul><li>Permet als pares saber puntualment què es demana als nois/es, i en quins terminis . </li></ul><ul><li>Cal mantenir-la neta i en bon ús, tot l’any. </li></ul><ul><li>Ha d’anar i venir de casa sempre amb l’alumne/a. </li></ul>
 6. 6. Distribució setmanal de les àrees 6è B Música I Tutoria Matemàtiques II Biblioteca English 16 17 Música II Castellano Matemàtiques I Matemàtiques Medi Ed. Física 15 16 Música I Religió/ Alternativa Català Català II English 12:10 13:00 Música II Plástica Medi Medi Català I Castellano 11:15 12:10 P A T I 10:45 11:15 Medi Informàtica Castellano Ciutadania Medi 9:55 10: 45 Castellano Català Català English Matemàtiques Matemàtiques 9 9:55 DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS HORA
 7. 7. Distribució setmanal de les àrees 6è A Castellà Biblioteca Ciutadania Música I Tutoria Matemàtiques II Medi 16 17 Música II Anglès Matemàtiques I Anglès Educació física Medi 15 16 Música I Medi Castellà Català II Religió/ Alternativa 12:10 13:00 Música II Català Informàtica Matemàtiques Català I Matemàtiques 11:15 12:10 P A T I 10:45 11:15 Medi Català Castellà Anglès 9:55 10: 45 Matemàtiques Castellà Plàstica Medi Català 9 9:55 DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS HORA
 8. 8. Educació per a la ciutadania <ul><li>Coneixement personal. </li></ul><ul><li>Relacions interpersonals. </li></ul><ul><li>Viure en societat. </li></ul><ul><li>Com podem contribuir al funcionament de la societat? </li></ul><ul><li>Drets i deures dels ciutadans. </li></ul><ul><li>Som ciutadans del món : viure en diversitat. </li></ul>
 9. 9. Aprenentatge online a l’àrea de Medi <ul><li>L’espai Moodle, una nova eina per a l’estudi. </li></ul><ul><li>Avantatges : </li></ul><ul><ul><li>Interactivitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>És una eina atractiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitat d’ús. </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecta el ritme d’aprenentatge de cada alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge i no només com a joc. </li></ul></ul>
 10. 10. Informàtica i Noves tecnologies <ul><li>L'adquisició de competències bàsiques de les TIC: processador de textos, presentacions, editors gràfics, correu electrònic, Internet... </li></ul>
 11. 11. Recordatori normes de funcionament <ul><li>Us recordem que cal seguir les normes que es van donar en el butlletí de inici de curs: puntualitat, material de classe, llibres folrats i etiquetatge, roba d’Educació Física, malalties, polls, etc. </li></ul><ul><li>Assistència: Les faltes han de ser justificades i per escrit . Tampoc no poden sortir els alumnes sols durant l’horari escolar. En cas de fer-ho cal avisar per escrit, i passar a recollir l’alumne per Secretaria del centre. </li></ul>
 12. 12. Relació família-escola Entrevistes família-mestres Al llarg del curs es farà una entrevista convocada pel tutor. Per resoldre qualsevol incidència contacteu amb els tutors a través de l’agenda o directament a través del telèfon de l’escola. Horaris : 6è A dimecres de 12’10 a 13h. 6è B dimecres de 9 a 10h. Informes Com sempre, es donarà als pares, a finals de cada trimestre, un informe valorant l’adquisició d’aprenentatges dels alumnes.
 13. 13. Sortides Barcelona Museu Marítim i Port 17 març Auditori de Cornellà Òpera : “El súperbarber de Sevilla” 25 novembre Barcelona Museu d’Història de la Ciutat i Barri Gòtic 10 novembre Vilassar de Dalt Teatre : “Belleza durmiente” 11 de maig Activitats d’E.F. pendents de confirmar Canillo (Andorra) Colònies “Casa Aina” 6 al 10 de juny 3r trimestre Vilassar de Dalt Teatre : “L’ombra dels Beatles” 28 gener 2n trimestre Vilassar de Dalt Teatre : “Meravelles de l’Orient 4 novembre Terrassa Museu de la ciència i Tècnica de Catalunya 5 octubre Sta. Fe del Montseny Sortida de convivència 16 de setembre 1r trimestre
 14. 14. Autoritzacions i pagaments <ul><li>Els pagaments de les excursions i sortides s’han de fer a la Caixa Laietana i cal retornar el resguard de l’ingrés juntament amb l’autorització de la sortida, degudament signada, en els terminis marcats . </li></ul>
 15. 15. Pas a Secundària <ul><li>Reunió de portes obertes per a les famílies, als IES, abans de la preinscripció. </li></ul><ul><li>És potestat i responsabilitat dels pares la tria del centre de Secundària més adient per al seu fill/la seva filla. </li></ul><ul><li>Quan surtin les disposicions del Departament per a la preinscripció, els tutors informarem puntualment alumnes i famílies, així que tinguem la informació. </li></ul><ul><li>Un cop finalitzat el procés de matriculació, hi ha una reunió de traspàs d’informació entre els tutors i els responsables dels IES. </li></ul>
 16. 16. Podeu veure aquesta presentació de la reunió d’avui a: http://blocs.xtec.cat/mar99

×