Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 3r_2019-20

124 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares 3r_2019-20

 1. 1. Reunió de mares i pares 3r ESO. Curs 2019-20 Institut Quercus. Sant Joan de Vilatorrada
 2. 2. Fulls repartits 1. Signatures d’assistència 2. BIQ (Butlletí Informatiu Quercus) 3. Enquesta de satisfacció via e-mail (3r trimestre)
 3. 3. Índex 1. Informacions generals de curs 2. A destacara aquest curs 3. Curriculum general, matèries optatives i treball de síntesi 4. Atenció a la diversitat 5. Avaluació 6. Tutoria 7. Gestió de l’assistència i comunicacions 8. Sortides, activitats i tallers 9. Calendari 10. Disciplina 11. Ús del mòbil 12. Agenda 13. Armariets 14. Ajudes 15. Quercus sostenible 16. Bústia de queixes 17. AMPA 18. Relació família Centre
 4. 4. 1. Informacions del curs Grups Tutors/es 3r A: 29 alumnes 3r A: Josep Figueroa (Matemàtiques) 3r B: 27 alumnes 3r B: Pere Bitriu (Naturals) 3r C: 26 alumnes 3r C: Isabel Herranz (Català) 3r D: 29 alumnes 3r D: Isabel Vicente (Anglès) Coordinació de nivell: Marcel Playà (Socials) Resta de l’Equip Docent Toni Rodríguez(Castellà) Txell Rosiñol (Socials i VAET) Leslie Olalla (Naturals) Mireia Casellas (EF) Quar Molas (Tecnologia) Ester Ruiz (Anglès) David Gès (Música)
 5. 5. 2. A destacar aquest curs ➔ ILEC: Impulsem la lectura* ➔ VAET* ➔ Música en anglès ➔ Fem dansa!* ➔ TIS: Tècnic d’Integració Social ➔ Desdoblaments a Anglès, Socials, Naturals i Tecnologia ➔ EGIBA ➔ Armariets a totes les aules de 3r d’ESO ➔ Cantina ➔ Dret a vaga
 6. 6. 2. A destacar aquest curs ➔ ILEC: Impulsem la lectura LA LECTURA ÉS A LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES. ★ Els alumnes aprenen a concentrar-se en una societat actualment molt carregada d’estímuls i informació. ★ Alumnat i professorat ho valoren molt positivament. ★ Aquest curs el centre tornarà a fer una compra de llibres nous, atenent als gustos i demandes dels alumnes. ★ 8h - 8h30’
 7. 7. 2. A destacar aquest curs ➔ VAET: Projecte d’intervenció i treball comunitari ★ Garantir que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. ★ L’alumne farà una dedicació de 10 hores dins d’aquest curs 2019-20 (sempre fora de l’horari de classes). ★ Exemples: escoles, llar d’avis, ajuntament, cross, biblioteca, activitats del poble (“Fira Embarrats”, Festa de la Primavera…), etc.
 8. 8. 2. A destacar aquest curs ➔ Fem dansa! - Projecte educatiu adreçat a alumnes de secundària (3r i 4t d'ESO) que té com a objectiu principal la participació en un espectacle de dansa contemporània i moviment, formant part del cos de dansa. L'espectacle es representarà a la Sala Gran del Kursaal. - Adreçat a l’alumnat que fa l’optativa d’Educació Física. - Voluntari
 9. 9. 3. Currículum general Català 3 hores Aula Flexible Castellà 3 hores Aula Flexible Anglès 3 hores Aula Flexible / 1 h desdoblament Matèmàtiques 4 hores Aula Flexible Ciències Experimentals 4 hores 1 h laboratori Ciències Socials 3 hores 1h desdoblament Tecnologia 2 hores 1 h taller Educació Física 2 hores Gimnàs Música 2 hores Aula Música Valors Ètics 1 hora Servei Comunitari Tutoria 1 hora Grup classe Optatives 2 hores Semestral
 10. 10. 3. Currículum: matèries optatives - Matèries semestrals (del 12/9 al 25/1 i del 28/1 al 10/6) - 2 hores setmanals Empresa Mitologia clàssica Alemany (anual) Francès (anual) Tallers d’escriptura Visual i Plàstica Vols fer una gimnastrada? / Mou-te ballant
 11. 11. 3. Currículum: treball de síntesi - El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per aconseguir que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries. - Es fa de 1r a 3r de l’ESO. - Aprenentatge competencial. - Del 9 al 15 de juny (17 retorn). - Tema: “Descobrim la Mediterrania” - Pernoctació 1 nit (“INOUT hostel BCN”)
 12. 12. 4. Mesures d’atenció a la diversitat - Aula Flexible: - 14 alumnes no conductuals. - Diferent metodologia de treball i criteris d’avaluació. - Dinàmica: entrada i sortida d’alumnat si s’escau o si no aprofita el recurs - Aula Oberta: diferent curriculum i metodologia. Amb estada a l’empresa. - Desdoblaments: ràtios d’alumnat més baixes / més professors/es a l’aula - Plans Individuals (PI) adaptació metodològica i criteris d’avaluació.
 13. 13. 5. Avaluació - Importància de la regulació de l’aprenentatge i de la nota i comprovar l’assolimnet de les competències. - Al llarg del curs hi ha una preavaluació (novembre), tres avaluacions parcials i l’avaluació final. La preavaluació serveix per aplicar mesures correctores, segons com s’hagi iniciat el curs. - Recuperacions trimestrals. - L’avaluació final determina les notes finals del curs, així com si l’alumne/a ha d’anar a les recuperacions de juny. - “Nota de tall” cicles formatius (1r a 3r ESO) - Nota final d’ESO: mitjana dels 4 cursos - Nova ordre del procés d’avaluació a l’ESO: NA, AS, AN, AE
 14. 14. 6. Tutoria Tutoria de grup Tutoria Individual Hi ha 1h setmanal de tutoria de grup El tutor individual fa un seguiment més personalitzat dels alumnes - Visió i dinàmica del grup. - Seguiment de les faltes d’assistència. És qui fa d’enllaç amb la família El divendres es fan les activitats del Pla d’Acció Tutorial: - Normes i hàbits - Delegats/des - Convivència i cohesió de grup - Avaluació - Autoestima i alimentació - Autoestima i prevenció d’addiccions - Sexualitat i afectivitat - Tallers de Consciència Emocional - Violència de gènere (Mossos d’Esquadra) - Responsabilitat (Policia Local) - Orientació Horaris entrevistes: - Josep Figueroa: dimecres a les 10h40’ - Pere Bitriu: divendres a les 9h30’ - Isabel Herranz: dimecres a les 12h50’ - Isabel Vicente: dilluns a les 10h40’ - Toni Rodríguez: dilluns a les 12h50’ - Mireia Casellas: dilluns a les 9h25’ - Quar Molas: dimarts a les 10h40’ - Txell Rosiñol: dilluns a les 11h35’ - Leslie Olalla: divendres a les 11h35’ - David Gès: dimecres a les 9h25’ - Ester Ruiz: dijous a les 10h40’ - Marcel Playà: dijous a les 11h35’
 15. 15. 7. Gestió de l’assistència i comunicacions - L’assistència és obligatòria. - A les 8 del matí es fa un control d’assistència i, en cas d’absència, es truca a casa per informar la família. - En cas d’absència (o retard) cal que els pares o tutors justifiquin la falta a l’agenda i que l’alumne l’ensenyi al tutor de grup el divendres. - Si s’acumulen 5 retards no justificats d’una assignatura es comptarà com una incidència. - En cas d’acumulació de faltes no justificades es podran aplicar sancions. - Els alumnes 3r d’ESO tenen dret a fer vaga. Rebreu una nota informativa. Cal justificar la falta d’assitència.
 16. 16. 8. Sortides, activitats i tallers - Al llarg del curs s’organitzaran diverses sortides. - Cada sortida s’haurà de pagar individualment. - Des del moment en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi haurà un termini per pagar-la i lliurar el resguard de pagament juntament amb l’autorització de la sortida al professor/a responsable de la sortida. - No s’accepten pagaments fora de termini, ja que si no hi ha prou alumnat assistent a la sortida, aquesta s’anul·la i es retornen els diners.
 17. 17. 8. Sortides, activitats i tallers - Relació de sortides aprovades al llarg del curs: 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre - CosmoCaixa - Matagalls - Teatre anglès - TV3 - Espai Pedrolo - Santa Cecília - Viatge França (optativa) - Viatge Alemanya (optativa) - Lectura en veu alta - Teatre BCN - La Fageda - Caminada salut - Tibidabo - Sopar en família (8/5) - BCN: tdS Altres sortides, activitats i tallers a l’entorn durant tot el curs
 18. 18. 8. Sortides, activitats i tallers En cas de NO ASSISTÈNCIA: - Avís per part de la família abans de les 8:00 h. - Justificació a l’agenda en un termini màxim d’una setmana després de la realització de la sortida. La justificació cal ensenyar-la al professor/a responsable de la sortida. - Reclamació a Secretaria del retorn dels diners durant el període d’un mes després de la realització de la sortida.
 19. 19. 9. Calendari FESTIU FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 11/9, 1/11, 11/11, 6/12, 23/12-7/1, 6-13/4, 1/5, 24-25/6 5/12, 20-21/2, 4/5
 20. 20. 10. Disciplina - En cas d’actitud negativa (no treballar, no portar el material, molestar els companys, interrompre, faltar al respecte, utilitzar el mòbil sense autorització...) el professorat pot fer un full d’incidència o d’expulsió. - El tutor individual comunicarà les incidències i expulsions a la família. - Si el fet es considera greu o hi ha una reiteració d’incidències s’aplicaran mesures disciplinàries segons la normativa de Centre.
 21. 21. 11. Ús del mòbil - No està permès el seu ús a l’aula (sense autorització) - No es poden fer fotografies ni vídeos a cap lloc del centre. - Sanció a aquells alumnes que el facin servir, facin fotografies, ... - Reflexionar amb ells si és necessari que el duguin i si veiem que no és realment imprescindible, que no el portin. - Poden trucar des de Direcció quan hi ha qualsevol urgència. - El centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altra pertinença.
 22. 22. 12. Agenda - Eina escolar i no personal - Eina d’organització i control - Eina d’intercanvi família - professor/a - Traspàs d’informació - Justificació de faltes - Comunicació d’incidències
 23. 23. 13. Armariets - Hi ha armariets dins les aules de 3r d’ESO. - Qui les vulgui fer servir ho ha de demanar al tutor/a, que n’hi assignarà un. - S’ha de dur un cadenat.
 24. 24. 14. Ajudes - Ajuda econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. - Del 7 al 18 d’octubre.
 25. 25. 15. Quercus sostenible - Neteja de l’aula: a l’hora de tutoria - Neteja del pati: - - Cada dia 3 alumnes després del pati.
 26. 26. 16. Bústia de queixes i suggeriments - A l’entrada de l’institut i a la pàgina web del Quercus.
 27. 27. 17. AMPA (Contacte: pàgina web del Quercus) - Qui som? - Quan ens reunim? - Gestionem el programa de reutilització de llibres de lectura “Cuida’m” - Conveni signat amb IDDINK - Col·laboració amb l’organització d’actes - Quota AMPA: - Aquesta quota es fa efectiva juntament amb la matrícula i la quota de l’AMPA. - Cobreix el material col·lectiu i part de l’individual material d’aula - Fotocòpies que proporciona el professorat i el centre - material de tallers, laboratori… - Carpeta arxivadora i bock’n’roll - Agenda - TIS, Tècnic informàtic, Bibliotecària - Extraescolars: musical, balls llatins
 28. 28. 18. RELACIÓ FAMÍLIA - CENTRE - És molt important l’actuació i la col·laboració dels pares - Col·laboració en la visió positiva del centre - Justificació de les faltes d’assistència (en un termini d’una setmana) - Traspàs d’informació i presa d’acords. - Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració.
 29. 29. 19. PÀGINA WEB DEL CENTRE https://insquercus.cat/
 30. 30. 3r A
 31. 31. 3r B
 32. 32. 3r C
 33. 33. 3r D
 34. 34. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ

×