Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИ И ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ КАТО ОМНИКАНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

646 views

Published on

Настоящият доклад акцентира върху същността на каналите за достигане до крайните потребители и важността на интегрирането им с цел оптимизиране на дейността и повишаване на конкурентоспособността на търговците на дребно. Целта, която си поставя авторът, е разширяване и задълбочаване на научните изследвания, свързани с омниканалната търговия на дребно.

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИ И ДИГИТАЛНИ КАНАЛИ КАТО ОМНИКАНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

 1. 1. Международна научна конференция ПОСТКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ В БИЗНЕСА 27 ноември 2015 г. ХТМУ - София
 2. 2. Настоящият доклад акцентира върху същността на каналите за достигане до крайните потребители и важността на интегрирането им с цел оптимизиране на дейността и повишаване на конкурентоспособността на търговците на дребно. Целта, която си поставя авторът, е разширяване и задълбочаване на научните изследвания, свързани с омниканалната търговия на дребно.
 3. 3. Тенденциите в развитието на търговията на дребно извеждат на преден план доминиращата роля на модерната търговия. Тя се характеризира с оперирането на търговските вериги, които чрез мрежата си от обекти предлагат широк асортимент стоки под един покрив, обслужват огромен брой потребители и реализират големи обороти. Разпознаваемостта и успехът на традиционните канали сред потребителите се дължи на възможността за пряк контакт със стоките, персоналното обслужване от квалифицирани служители в търговските обекти, удобството от близостта на магазините до дома или офиса, удълженото работно време, допълнителните услуги.
 4. 4. Същевременно, търговците на дребно, които желаят да стартират бизнес, но разполагат с по-малко финансови средства, се насочват към изграждането и поддържането на електронни магазини. Инвестициите в дигитални канали (електронен магазин, мобилно приложение, присъствие в социалните мрежи) за достигане до крайните клиенти са значително по-малки в сравнение с традиционните канали, тъй като не се налага изграждането и поддържането на физически магазини, обучаването на служители за обслужване в търговска зала, поддържането на търговски парк, складови площи и стокови наличности.
 5. 5. В конкурентната борба между традиционните и дигитални канали на преден план излиза потребителят с неговите желания. Съвременните потребители все по-често ценят личното си време, поради което търсят и споделят информация за желани продукти и услуги в интернет чрез публикации в специализирани форуми или в социалните мрежи. Това поражда необходимостта търговците да са близо не само физически, но и онлайн.
 6. 6. Фигура 1. Еволюционно развитие на търговията на дребно
 7. 7. Фигура 2. Омниканална структура на търговец на дребно
 8. 8. Омниканалността позволява потребителите да получават информация посредством всички възможни канали и всякакви мобилни устройства. Често те предпочитат да използват дигиталните канали за проучване и поръчка, а след това да вземат стоката от предварително избран физически магазин на търговеца. Това, от една страна, позволява на потребителите гъвкавост при вземането на решение за покупка, икономия на време и прозрачност при получаването на стоките. От друга страна, търговците трябва да инвестират в софтуер за управление на големите бази данни, които се обменят между каналите, за да развиват успешна търговска дейност, достигайки до по-голям брой потребители чрез различни инициативи, събития, промоции, персонални оферти.
 9. 9. Фигура 3. Сравнителна характеристика на предимствата на традиционните и дигиталните канали
 10. 10.  Премахване на границите между традиционна и електронна търговия;  Използване на всякакво мобилно устройство за постоянен достъп до информация за стоките и услугите, навсякъде, по всяко време, на всеки етап от процеса на покупка, посредством който и да е канал на търговеца;  Гъвкавост при вземане на решението за покупка;  Избиране, поръчване и плащане на желаните от потребителите стоки изцяло по електронен път, и последващо получаване от избран физически магазин на омниканалния търговец в удобно време - т.нар. Click&Collect метод за пазаруване;  ROPO-ефект на безпроблемно преминаване между каналите на търговеца от момента на възникване на потребност до момента на нейното задоволяване, т.е. потребителят започва с избора на стока в електронния магазин на търговеца, а завършва покупката си като получи желания артикул от друг канал – традиционният магазин на търговеца.
 11. 11.  Справяне с вертикалната и хоризонтална конкуренция;  Завладяване на по-голям пазарен дял;  Възможност за предлагане на уникални търговски оферти, съобразени с индивидуалните предпочитания на потребителите;  Предлагане на богат асортимент стоки в реално време;  Развиване на онлайн експанзия паралелно с откриването на нови физически търговски обекти;  Навременно и пълно предоставяне на информация на потребителите по всички възможни канали;  Проследяване, анализ и контрол на протичащите процеси в каналите посредством специализиран софтуер.
 12. 12. Тенденциите в омниканалната търговия на дребно разкриват, че проактивните потребители преди реализиране на покупка все по-често се информират по конкретни въпроси, свързани с продуктите, чрез използването на мобилни приложения. Засилва се делът на мобилните поръчки и разплащания. Влиянието на социалните мрежи е все по-голямо. Поради това търговците следва да инвестират в управление на информационните си потоци, за да комуникират по нов, по-бърз и иновативен начин с потребителите. Очакванията на изследователите са, че силата на рекламните кампании ще отслабва за сметка на споделените от приятели и непознати впечатления, които ще оказват все по-голямо влияние при избора на стока или търговец. Пазарният успех на последните е гарантиран, само ако успешно взаимодействат с потребителите, така че да им предлагат това, което те желаят да купят, а не това, което търговецът иска да продаде.
 13. 13. ас. д-р Марияна Кътева УНСС, катедра „Икономика на търговията“ mkateva@unwe.bg

×