Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Знаете ли, че... КЗП

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Знаете ли, че... КЗП

 1. 1.   Защита правата на потребителите
 2. 2. Чл. 9. (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език . (2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба. Чл. 13. (1) Стоките, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, трябва да бъдат придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя. Чл. 14. При поискване от потребителя и когато стоката позволява това, търговецът е длъжен да покаже начина на нейното действие.
 3. 3. Чл. 15. (1) Всеки търговец предварително поставя на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена. Чл. 19. (1) Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове. (2) Цената се обявява за съответната мерна единица и разфасовката, ако е различна от нея, или за брой. Законът урежда още нелоялните търговски практики и способи за продажба. Отделено е внимание и на безопасността и качеството на стоките и услугите. Засегнати са също неравноправните клаузи в потребителски договори.
 4. 4. Териториално подразделение: София град Телефон: 02/ 9330572 Адрес: пл. "Славейков" № 4А, ет. 4
 5. 5. 1. Наименование на органа, до който се подава жалбата, сигналът или предложението; 2. Имената, пощенски или електронен адрес на жалбоподателя; 3. Срещу кого се подава жалбата, сигналът или предложението, като се посочи наименованието на фирмата или на търговския обект, както и неговото седалище или адрес на управление; 4. Оплакванията и исканията на жалбоподателя; 5. Подпис на лицето, което подава жалбата, сигнала или предложението, или на неговия пълномощник; в случай че жалбата, сигналът или предложението са подадени чрез пълномощник, се прилага пълномощно; 6. Доказателства, с които жалбоподателят разполага (копие от касови бележки, фактури, договори и други, на които основава претенцията си).
 6. 6. Какво трябва да направи потребителят, ако закупи стоки с изтекъл срок на годност? Хранителите продукти не се заменят и не се връщат. Задължение на потребителя е да следи дали е изтекъл срокът на годност на стоката. Ако в магазина не е имало информация за срока на годност и потребителят е запазил касовата разписка, тогава има право на рекламация и може да изиска връщане на заплатената сума.
 7. 7. Какво да прави потребител, който е закупил хранителна стока, на която срокът на годност не е изтекъл, но след отварянето на опаковката у дома разбира, че е развалена? Ако потребителят закупи стока, на която не е изтекъл срокът на годност, но тя се окаже развалена е необходимо:  Да провери дали пази касовата бележка;  Да се върне в магазина, където е направена покупката и продавачът е задължен да върне парите на клиента. За продадена на потребителя некачествена стока отговорност носи магазина.
 8. 8. Възможно ли е да се замени качествено палто, което е купено преди седмица, защото потребителят е открил, че то не отива на ботушите му? Потребителят, по българското законодателство, няма право да замени закупена, качествена стока.
 9. 9. Потребителят е закупил скъпа музикална уредба, която след месец се разваля. Възможно ли е потребителят да изисква гарантирания ремонт или може да изиска нова качествена музикална уредба? Рекламация при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранция, ако такава е предоставена. При предявяването на рекламация потребителят има право да иска:  Възстановяване на заплатената сума;  Замяна на стоката с нова;  Отбив от цената;  Безплатен ремонт; Транспортирането на уредбата за ремонт или за замяна, както и връщането й на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 10. 10. Трябва ли да четете етикетите? Четете етикетите и не използвайте храна, съдържаща твърде много нежелателни за вас съставки, особено ако имате малки деца. Не очаквайте консумацията на „леки" продукти да извърши чудеса с фигурата ви; по-вероятно е да олекоти портфейла ви. Причината е, че този вид продукти са много по-скъпи, отколкото равностойните нормални храни, и че има големи различия в цените на отделните марки.
 11. 11. 1. Четете внимателно всички клаузи в договорите. При неяснота поискайте разяснения, а при нужда потърсете адвокат. 2. Не подписвайте договор преди да сте си изяснили смисъла на клаузите в него или на който пише, че сте запознат с условия, които не познавате. 3. Преди да сключите дългосрочен договор или договор на висока стойност, особено изготвен от другата страна, го проучете внимателно на спокойствие у дома. Посъветвайте се с адвокат. 4. При евентуален спор, от полза ще са Ви съпътстващите договора документи – касови бележки, фактури, гаранционни карти, предварителни и приемо-предавателни протоколи и др.
 12. 12. Фалшива викторина обещава ваучери за маркови стоки Холандското дружество R&D Media с търговско наименование “Djugo” подмамва потребители да се включат в мнима викторина, като обещава ваучер за определен продукт на известни търговски марки като Икеа, Есприт, Дизел и др. срещу 10 SMS-a от по 1 евро. Офертата е привлекателна, тъй като ваучерът е на стойност над 450 евро. В същото време измамата може да засегне хора от която и да е точка на земното кълбо, тъй като предложението е отправено по Интернет. Сигналът постъпи в Комисията за защита на потребителите (КЗП) по европейската система за обмен на информация за нелоялни търговски практики на Стария континент (CPC). Регламентът за включване във викторината (описан на сайта www.djugo.com) изисква изпращане на отговори на въпроси чрез кратки текстови съобщения на специален номер. Според предварителната информация за спечелването на награда са необходими 10 есемеса, но на практика се оказва, че следва да са доста повече. Проверка е установила, че никоя от посочените известни марки няма общо с играта и не предоставя ваучери за нея. На практика без тяхно знание „Djugo” използва имената им, за да създава впечатление, че е солидна и заслужаваща доверие компания.
 13. 13. Изземване на играчка Troy the Activity Truck В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за обявено изземване от Американската Комисия за Безопасност на Потребителските Стоки и Infantino LLC на детска играчка - камионът “Troy” /Troy the Activity Truck/, тъй като пластмасовите малки части от тръбичките на камиона могат да се отделят, представлявайки опасност от задавяне на малки деца.
 14. 14. Изземване на биберони Pampers® В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за обявено изземване от Американската Комисия за Безопасност на Потребителските Стоки и Key Baby LLC на Биберони Pampers® Natural Stages Infant Ortho и Bulb. Бибероните представляват опасност от задавяне на малки деца. Предлагат се в жълт, розов или син цвят и са изработени от силикон.
 15. 15. В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за обявено изземване от Американската Комисия за Безопасност на Потребителските Стоки и Liebherr на вградени хладилници , поради опасност от нараняване, тъй като вратата може да се отдели. Изземването, с цел извършване на ремонт, засяга хладилниците Liebherr, произведени в Австрия, с дъно с ширина 30 инча, чиито номера на модела и индексни номера са посочени в таблицата: Потребителите трябва своевременно да проверят своя хладилник, за да видят дали шарнирният щифт на вратата е разхлабен, което е видимо от подаващия се шарнирен щифт отгоре или отдолу. Ако шарнирът не е разхлабен и вратата функционира както трябва, потребителите могат да продължат да използват хладилника, докато бъде ремонтиран. Потребителите, които вече са закупили някои от посочените модели, следва незабавно да се свържат с търговеца от който са закупили стоката или да подадат сигнал в Комисия за защита на потребителите. Номерът на модела може да се намери на етикет, разположен зад долното чекмедже на лявата вътрешна страна на вратата на единичния хладилник.

×