Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Знаете ли, че... КООП

731 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Знаете ли, че... КООП

 1. 1. Знаете ли, че... Търговия Ас. д-р М. Кътева
 2. 2. Kооперацията... • е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. • Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат това решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет. • Кооперацията е юридическо лице.
 3. 3. Първата кооперация в България е... Мирковското заемодавно, спестовно и земеделческо дружество „Орало”, с. Мирково, Пирдопска околия, създадена на 26 октомври 1890 г.
 4. 4. Национален кооперативен музей На 2 юли 2004 г. по повод 82-рия Международен кооперативен ден и 10-тия Международен ден на кооперациите в ООН и по инициатива на ръководството на Централния кооперативен съюз е открит Националният кооперативен музей, разположен в сградата на ЦКС – София, ул. Г. С. Раковски №99.
 5. 5. Кооперативната търговия формира 85% от приходите от стопанска дейност на кооперативните организации, което я определя и в бъдеще като основна и структуроопределяща дейност за кооперативната система.
 6. 6. Централният кооперативен съюз е национален съюз на потребителните кооперации в България. Той обединява и защитава интересите на: • 165 000 член-кооператора • 854 кооперации • 34 кооперативни съюза Кооперативните организации от системата на Централния кооперативен съюз осъществяват разнообразна стопанска дейност – търговия на едро и дребно, промишленост и услуги, туризъм, изкупуване, земеделие и гори и др.
 7. 7. Централният кооперативен съюз притежава: • 790 склада за търговия на едро • 7 127 търговски обекта за продажби на дребно • 2 351 заведения за обществено хранене • 776 хлебопекарни и цехове за производство на хлебни и тестени изделия • 43 обекта за производство на сладкарски и захарни изделия • 33 обекта за производство на газирани безалкохолни напитки • 17 обекта за производство на високоалкохолни напитки и вино • 3 обекта за бутилиране на минерална вода • 548 обекта за ракиеизваряване • 16 обекта за производство на мляко и млечни продукти • 10 обекта за производство на месо и месни продукти • 16 обекта за производство на плодово-зеленчукови консерви • 212 обекта за производство на дървени, метални, шивашки и други промишлени изделия • 196 пункта за изкупуване на билки, диворастящи плодове и гъби • 26 ферми • 2 хладилни бази • 7 хотелски комплекса • 1 специализирана болница за рехабилитация
 8. 8. Търговски марки на ЦКС • Включените магазини в търговска верига КООП надхвърлят 850 броя. • В началото на 2013 г. магазин КООП в София, кв. Красна поляна става първият изцяло оборудван с електронни етикети магазин в страната. • Магазините от търговска верига КООП предлагат над 120 стоки със собствена марка „КООП”, стоки от български производители, а също така стоки, произведени от национални и европейски кооперативни организации от целия свят. • Веригата КООП е част от движението за справедлива търговия Fairtrade, което предлага стоки, произведени в развиващите се страни, с което се осигурява заетост и нормален живот на населението в страните от Третия свят. • Кооперативните хотелски комплекси предлагат отлични условия за пълноценна почивка, отдих и забавление във Варна, Китен, Несебър, Вонеща вода и Пловдив.
 9. 9. “Кооп-търговия и туризъм” АД е акционерно дружество регистрирано със седалище в гр.София. Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с хранителни и промишлени стоки. Дружеството стопанисва магазините под марка КООП в София.
 10. 10. Продукти, предлагани в КООП
 11. 11. Продукти с марка КООП
 12. 12. Първи по рода си павилион КООП
 13. 13. Национален логистичен център КООП гр. София, бул. Никола Мушанов 116
 14. 14. Казус: Справедлива търговия Макар и слабо позната в България, в наши дни системата на справедлива търговия обхваща повече от един милион работници в 50 страни, а продуктите Fair Trade могат да бъдат кафе, чай, какaови изделия, тропически плодове (най-вече банани), текстилни тъкани и влакна, вино, ориз, цветя, билки, плодови сокове, мед, захар и памук. Te се познават по етикета – там често е описана историята на общността, която го е произвела. Споменато е и за какво се използват приходите от търговията - училища, болници, сиропиталища. Чрез поставянето на знак “fair trade” се гарантира, че не са експлоатирани деца и че на работниците е платено, така че да живеят над социалния минимум. Ползите от справедливата търговия са най-разнообразни – подобряват се условията на живот за работниците, наблюдава се по-висока мотивация за работа, повече внимание към работния процес, по-висока производителност и по- качествени стоки. По данни на Fairtrade Labelling Organization (FLO) Европа е основен пазар за социалните продукти - до 70% от тях, като най-голям дял имат Великобритания, Германия и Франция. Въпрос: Интересувате ли се от произхода на продукта и как е произведен?
 15. 15. Благодаря за вниманието!

×