Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Знаете ли, че... Пазарно поведение

504 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Знаете ли, че... Пазарно поведение

 1. 1. ПРИМЕРИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КЗК
 2. 2. "БЕЛЛА" Производството е образувано по самосезиране на КЗК по повод промоционална игра под надслов: "Стягайте багажа за LEKI пътешествия". Според рекламното съобщение всяка седмица от 2 ноември до 13 декември 2009 г. всеки, изпратил уникален код в скреч зона върху опаковката на шпекови колбаси "Леки", може да участва в раздаването на 4 самолетни уикенд екскурзии за двама до Париж, Лондон, Рим и Берлин. Също така в периода на играта могат да бъдат спечелени и 100 пътнически куфара "Самсонайт". Законът забранява действия, които с непазарни елементи влияят на решението на потребителя дали да купи дадена стока или не, като се отклонява вниманието му от търговските свойства на продукта.
 3. 3. ВИНАРСКА ИЗБА "ТОДОРОВ" Според антимонополния орган голямата награда на играта "С любоff от Тоdoroff. Обиколи Европа с Todoroff" - едноседмичен круиз за двама по Западното Средиземноморие превишава законоустановения праг, до който подобни пазарни стимули са допустими. Стойността на екскурзията надхвърля 100 пъти цената на предлаганите продукти, което нарушава Закона за защита на конкуренцията.
 4. 4. „ПЕПСИ“ Комисията се е самосизирала и е образувала производство във връзка с промоционална игра на интернет страницата www.all4class.com, проведена в периода 1 февруари – 20 май 2010 г. Антимонополистите считат, че дружеството е нарушило забраната за нелоялно привличане на клиенти с организирането и провеждането на играта „Един за всички, всички до САЩ. Най- добрият клас отива в САЩ”, като е обещало награда, надвишаваща цената на продаваната стока - продукт на марката Пепси с повече от 15 минимални работни заплати за страната. Общата стойност на наградата, 7-дневна екскурзия до САЩ за групово пътуване на 28 човека, възлиза на 99330,56 лв. При определяне на санкцията Комисията е отчела факта, че кампанията обхваща целия национален пазар и е насочена към уязвима и неукрепнала социална група, както и оказаното съдействие от страна на ответното дружество.
 5. 5. „РЕКИТ БЕНКИЗЕР БЪЛГАРИЯ“ Причина за образуване на производството е рекламно съобщение за промоционална игра, разпространявана в периода 15 юни - 31 август 2009 г. по телевизията и Интернет. Рекламното съобщение гласи, че до 31 август “VEET дава шанс да се спечелят 3 автомобила Opel Corsa”. Според ответното дружество рекламната кампания е осъществена на принципа на необвързан с покупката достъп до участие в играта. Условието за свободно участие не е отбелязано в телевизионните реклами, рекламните карета в списания и др., а присъства само върху рекламни стойки, банери и плакати в някои магазини, публикувано в значително по-дребен шрифт. С привличането на вниманието на потребителите към своите продукти чрез обещаната награда, която надхвърля значително по стойност допустимия законоустановен праг, ответното дружество е отнело потенциални клиенти от своите конкуренти, което противоречи на добросъвестната търговска практика.
 6. 6. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КЛИМАТИЦИ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) налага имуществена санкция в размер на 39 хил. лв. на „Тангра-АВ“ ООД, гр. София, за извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Тангра-АВ е регистрирало и използва домейна www.ataro- klima.com, изключително подобен с този на „Атаро Клима“ ЕООД - www.ataro.bg и повтарящ дословно неговото фирмено наименование. Двете дружества са конкуренти на пазара на вентилационна и климатична техника. За нарушението комисията налага санкция от 2% от оборота на дружеството за 2008 г., или 390 580 лв. В последствие Комисията намалява санкцията, тъй като след образуването на производството от Тангра-АВ незабавно са заличили имитиращия домейн и са оказали съдействие в хода на проучването.
 7. 7. ЗДРАВНАТА КАСА КЗК глоби здравната каса с 30 000 лв. за злоупотреба с монополно положение. Според комисията касата едностранно и в противоречие със законите на страната е наложила пределни цени на лекарствата, които плаща, и е намалила полагащите се надценки за аптеките с 8%. По този начин е ощетила както търговците на дребно, така и потребителите, тъй като за да компенсират загубите си аптеките са продавали на максималните надценки.
 8. 8. МТЕЛ ПРИДОБИ СПЕКТЪР НЕТ И МЕГАЛАН КЗК стига до извода, че осъществяването на планираната сделка ще стимулира конкурентите за адекватно пазарно поведение с цел отстояване и увеличаване на пазарните си позиции, което ще доведе до ползи за потребителите чрез по-бързото въвеждане на иновационни технологии и услуги.
 9. 9. „ГЕРМАНОС“ Търговецът е публикувал на интернет-страницата си рекламно съобщение, с което предлага за продажба лаптоп с определени параметри, които не отговарят на реалните за посочения модел, наличен в магазина. В офертата на web страницата на фирмата е посочено, че лаптопът има 2 GB рам, а се оказва, че всъщност е наполовина по-малко – 1 GB. Проверката на КЗП е по повод постъпила жалба на потребител. Гражданинът се е повлиял от оферта, която му е била предоставена при неговото посещение в магазин на „Германос”. В нея е било записано, че компютърът е с RAM памет 2 GB, но когато човекът е започнал да го ползва, установил, че реално разполага с 1 GB памет. След като клиентът предявил рекламация, търговецът надградил лаптопа с още 1 GB и така привел стоката в съответствие с договореното. На фирмата е наложена глоба, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, която е в размер до 15 000 лв.
 10. 10. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×