Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лизингово посредничество

1,382 views

Published on

някои определения и казуси

Published in: Education
  • Be the first to comment

Лизингово посредничество

  1. 1. Лизингово посредничество
  2. 2. Лизинговите търговски операции могат да бъдат разглеждани в аспект: като лизингово посредничество За определени стопански субекти лизинговите търговски операции могат да изразяват основния им предмет на дейност и да формират основните им доходи. Т.е. Те формират собствен парк от машини, техника и оборудване и ги предоставят на трети лица за ползване. По този начин извършват лизингова дейност по занятие, следователно е налице лизингово посредничество.
  3. 3. В края на лизинговия период:  Получателят има право да върне оборудването;  Получателят може да го замени с ново и да продължи експлоатацията му;  Получателят може да заплати оборудването по остатъчна стойност.
  4. 4. Двустранна лизингова сделка Лизингодател Собствен машинен парк Лизингополучател Изплащане на лизингови вноски Отдаване на имущество на лизинг
  5. 5. Тристранна лизингова сделка Доставчик Лизингодател (Лизингов агент) Лизингополучател Доставка на имущество Прехвърляне правото на собственост Заплащане на стойността на имуществото Договор за предоставяне правото на препродажба Отдаване на имущество на лизинг Изплащане на лизингови вноски
  6. 6. Финансов лизинг Доставчик на имуществото Лизингов агент Застрахователна компания Лизингополучател Запитване до лизинговия агент за възможностите и условията на лизинга Избор на необходимото оборудване Финансова институция Договор за покупко-продажба Договор за лизинг Необходими средства за авансово плащане Гаранции на доставчика Отпускане на кредит Застрахователна полица Застрахователни и финансови рискове Погасяване на кредита Погасяване на кредита Доставка на оборудването Авансово плащане + лизингови вноски Монтаж на оборудването Първи етап: проучване на пазара Втори етап: подготовка и скл. на договора Трети етап: действия след сключване на договора за лизинг
  7. 7. Казус: Физическо лице иска да закупи автомобил на лизинг. Проучва няколко лизингови компании. Посещава и представителства на оторизирани дилъри на автомобили. Решава, че оптималният вариант, който може да си позволи, е: Договор за финансов лизинг с опция за придобиване от ДСК Лизинг От фирмата му предлагат договор със срок на лизинга до 60 месеца. Минимална първоначална вноска = 10% от стойността на автомобила. Стойност на автомобила = 20 000 евро без ДДС Преференциален лихвен процент = 4,90% при финансиране в евро Остатъчна стойност: 5% Еднократна комисионна по обслужване на сделката = 1,5% от финансираната сума Застраховка Каско = 4,5% от финансираната сума Регистрация на автомобила = 250 лв. Данък МПС до края на годината = 20 лв. 1. Колко е сумата за плащане при подписване на договора за лизинг в BGN, ако 1 евро = 1,9558 лв. 2. 2. Ако този кандидат-купувач е ваш приятел, какво бихте го посъветвали?
  8. 8. Казус 2: Физическо лице иска да закупи автомобил на лизинг. Проучва няколко лизингови компании. Посещава и представителства на оторизирани дилъри на автомобили. Решава, че оптималният вариант, който може да си позволи, е: Договор за финансов лизинг с опция за придобиване от “Лизингова компания” АД От фирмата му предлагат договор със срок на лизинга до 60 месеца. Минимална първоначална вноска = 10% от стойността на автомобила. Стойност на автомобила = 40 000 евро без ДДС Преференциален лихвен процент = 4,90% при финансиране в евро Остатъчна стойност: 10% Еднократна комисионна по обслужване на сделката = 2,5% от финансираната сума Застраховка Каско от Алианц България = 3,5% от финансираната сума Регистрация на автомобила = 250 лв. Данък МПС до края на годината = 23 лв. 1. Колко е сумата за плащане при подписване на договора за лизинг в BGN, ако 1 евро = 1,9558 лв. 2. 2. Ако този кандидат-купувач е ваш приятел, какво бихте го посъветвали?
  9. 9. Благодаря за вниманието!

×