SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Kunnallisen sosiaalipolitiikka sotepiirissä esimerkkinä Eksote
Tuija Nummela
Eksoten hallituksen ja yksilöhuoltojaoston
jäsen
Kouvola 12.11.2013
Kunta on paikka, jossa ihmiset elävät
ja toimivat
 Kunnallinen sosiaalipolitiikka on monta

ulottuvuutta, paikallinen demokratia, valtion ja
kuntien toteuttamat julkihallinnon toimet,
paikallisyhteisöjen ja järjestöjen toiminta sekä
yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto
 Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen
järjestämisestä, mutta kunnan ei tarvitse tuottaa
palveluja itse.
 Miten kunnallinen sosiaalipolitiikka toteutuu,
palvelut tuotetaan alueellisesti
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
(Eksote)


Terveyttä ja hyvinvointia – yhdessä!

​


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä,
hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perhe- ja sosiaali- sekä
vanhustenpalveluja. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa palvelusopimukset, jotka
perustuvat väestön palvelutarpeeseen.



Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi,
Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on
mukana Eksotessa vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon
osalta. Asukkaita Eksoten alueella on noin 133 000.



Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja
päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus,
sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä
väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat
vanhustenpalvelut.



Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin.
Eksote kunnallisen sosiaalipolitiikan
toimijana kuntapäättäjän näkökulma
 Toimintojen yhtenäistäminen ja yhteiset







toimintalinjat
Asiantuntijuuden jakaminen ja jalkauttaminen
Kehittämistyön mahdollistaminen
Sosiaalipalvelujen joustava kehittäminen ja
uudenlaiset palvelut esim. lastentalo
Palveluohjaus
Monialainen yhteistyö
Vahva sosiaalialan johtaminen
Kehittämistyön tuloksia 2009-2012
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Oppilashuollon uusi alueellinen toimintamalli
Neuvolaverkkouudistus ja toiminnan monipuolistaminen
Perheasioiden yksikkö perustettu
Perheneuvolan sivuvastaanotto käynnistynyt pohjoisella alueella
Liikkuva konsultaatio tiimi (KONSTI)
Perhepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen yhteinen lähetetiimi
Laasten ja nuorten talon suunnittelu yhdessä
mielenterveyspalvelujen kanssa (toteutunut 2013)
 Kehitysvammaisten asumisyksiköt mm. Savitaipale, Myllymäki,
Parikkala
 Lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantuvan yhteyteen
käynnistetty kotona selviytymistä tuleva avopalvelu
 Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa vahvistettu







Kehittämistyön tuloksia 2009-2012
Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Seteli- ja kehittämishankkeen tukema otettu useita palveluseteleitä











käyttöön
Aikuissosiaalityön Aktivointi- ja työllistämishankkeet (Nuorten TaidePaja)
Kuntouttavan työtoiminnan kampanja
Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja
etuuskäsittelijöiden työnjakoa on muutettu
Yhteinen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica otettu käyttöön koko
Eksoten alueella
Toimeentulotuen sähköinen hakupalvelu
Vammaispalvelussa henkilökohtaisen avun keskus Henkan pilotointi
Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi
Jalkauttava työ ja mielenterveystyö osaksi kehitysvammapalveluja
(Kaakon Soteinto)
Työhönvalmennusyksikkö PARKKI osana matalan kynnyksen palveluja
Muutoksenhaku
 Muutoksenhaku menettely kuvaa yhdestä

näkökulmasta palvelujärjestelmän toimivuutta.
 Viranhaltijapäätöksistä oikeus valittaa
yksilöhuoltojaostoon ja jaoston päätöksistä
alueelliseen hallinto-oikeuteen ja edelleen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Muutoksenhaku käytännössä 2012
 Vammaispalvelut: oikaisuvaatimukset 38







(jaosto muutti/palautti 0)
Valitukset HaO 3 (HaO palautti 0)
Valitukset KHO 2 (KHO palautti 0)
Toimeentulotuki: oikaisuvaatimukset 81
(jaosto muutti/palautti 3)
Valitukset HaO 15 (HaO muuttanut /antanut
uudelleen käsiteltaväksi 3)
MUUTOKSENHAUSSA näkyy linjaukset
kunnallinen sos.pol./alueellisuus
Asiakkaan näkökulmia
 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2012
 Toimeentulotukiasioissa neuvontavelvollisuutta ei

ole täysin pystytty toteuttamaan
 Päätösten perustelut epäselvät tai niukat
 Asiakkaan kuulemisen tärkeys, omaisten huoli
esim. vammaispalvelut, palvelusuunnitelmat
Asikastyytyväisyyskysely: aikuissosiaalityö
 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toteutti

yhteistyössä Saimaan AMK:n kanssa
aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyyskyselyn
2012
 Asiakkaat olivat keskimäärin tyytyväisiä kaikkiin
aikuissosiaalityön palveluprosessin vaiheisiin,
sosiaalitoimistojen käytännön toimintaan ja
henkilökuntaan
 Aikavarauksella asioineet olivat tyytyväisiä
palveluun, esille nousivat työntekijän
ystävällisyys, yksityisyyden säilyminen,
työntekijän osaaminen, aikataulujen pitäminen
Kehitettävää
 Yksityisyyden säilyminen palveluprosessin







kaikissa vaiheissa ja toiminnoissa
Neuvonnan jonotusaikojen lyhentäminen
Asiakaspäätteiden lisääminen ja niiden
sujuvuuden kehittäminen
Toimitilojen viihtyvyyden ja opasteiden
kehittäminen
Puhelimitse tapahtuvien yhteyksienoton
parantaminen
Asiakkaan tiedonsaannin ja neuvonnan
parantaminen
Yhteenveto
 Kunnallinen sosiaalipolitiikkaa voidaan joustavasti

kehittää alueellisesti
 Alueellinen tasa-arvo paranee esim.
omaishoidontuki
 Kehittämisosaaminen vahvistuu
 Vaarana sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen
ikuisuuskysymys, miten sovitetaan yhteen tasaarvo ja yksilöllisyys. Jääkö kuntalaisten tarpeet
huomioimatta, kun ajattelutapa on alueellinen

More Related Content

What's hot

Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaTHL
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...THL
 
Palveluseteli päivähoitopalveluissa
 Palveluseteli päivähoitopalveluissa Palveluseteli päivähoitopalveluissa
Palveluseteli päivähoitopalveluissa Palveluseteli-hanke
 
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...THL
 
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Palveluseteli-hanke
 
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...THL
 
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Timo Aronkytö
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaTHL
 
SDP ja kuntauudistus
SDP ja kuntauudistusSDP ja kuntauudistus
SDP ja kuntauudistusSDP
 
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitus
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitusSdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitus
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitusSDP
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
 
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Sitra / Hyvinvointi
 
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutukset
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksetToimeentulotukiuudistuksen vaikutukset
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksetTHL
 
Omaishoito
OmaishoitoOmaishoito
OmaishoitoSDP
 

What's hot (18)

Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Palveluseteli päivähoitopalveluissa
 Palveluseteli päivähoitopalveluissa Palveluseteli päivähoitopalveluissa
Palveluseteli päivähoitopalveluissa
 
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
Myrskyä vai tyyntä sote-aallokossa? Sosiaalilainsäädännön sovittaminen soteen...
 
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
 
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
 
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
 
Lehdistötiedote 22102009
Lehdistötiedote 22102009Lehdistötiedote 22102009
Lehdistötiedote 22102009
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Lape kick off Uosukainen Kimi
Lape kick off Uosukainen KimiLape kick off Uosukainen Kimi
Lape kick off Uosukainen Kimi
 
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
Hallituksen sote-linjaukset 7.11.2015
 
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformitHallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
 
SDP ja kuntauudistus
SDP ja kuntauudistusSDP ja kuntauudistus
SDP ja kuntauudistus
 
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitus
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitusSdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitus
Sdp ja vanhuspalvelulain sisältö sekä rahoitus
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
 
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
 
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutukset
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksetToimeentulotukiuudistuksen vaikutukset
Toimeentulotukiuudistuksen vaikutukset
 
Omaishoito
OmaishoitoOmaishoito
Omaishoito
 

Viewers also liked

Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Roy B. Blizzard
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenKai Kortelainen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Kai Kortelainen
 
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Roy B. Blizzard
 
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourGamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourRoy B. Blizzard
 
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Roy B. Blizzard
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Kai Kortelainen
 
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Roy B. Blizzard
 
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Roy B. Blizzard
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Kai Kortelainen
 
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Roy B. Blizzard
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Roy B. Blizzard
 
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ... Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...Roy B. Blizzard
 
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Roy B. Blizzard
 
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Roy B. Blizzard
 
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Roy B. Blizzard
 

Viewers also liked (17)

Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
 
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourGamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
 
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
 
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
 
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ... Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
 
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
 
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
 

Similar to Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummela, Eksoten hallituksen jäsen, Lappeenranta

Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Heini Maijanen
 
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas Lähde
 
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa THL
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...EHYT
 
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueilleMerja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueilleTHL
 
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Kolmas Lähde
 
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKarri Vainio
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiMinna Kivipelto
 
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016THL
 
Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioni
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Marjo Orava
 
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoroSatu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoroTHL
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...THL
 

Similar to Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummela, Eksoten hallituksen jäsen, Lappeenranta (20)

Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
 
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
Blomgren 30.3.2022 Oulu-tutkimushankkeen esittely ja aineiston tarjoamat mahd...
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
 
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
 
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueilleMerja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
 
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
 
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
 
Elinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissaElinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissa
 
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
Merja Tepponen, Eksote, OPER syysseminaari 2016
 
Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
 
Taltioni-esite
Taltioni-esiteTaltioni-esite
Taltioni-esite
 
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoroSatu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
 

More from Kai Kortelainen

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Kai Kortelainen
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Kai Kortelainen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Kai Kortelainen
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...Kai Kortelainen
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Kai Kortelainen
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Kai Kortelainen
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kai Kortelainen
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäKai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (9)

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummela, Eksoten hallituksen jäsen, Lappeenranta

 • 1. Kunnallisen sosiaalipolitiikka sotepiirissä esimerkkinä Eksote Tuija Nummela Eksoten hallituksen ja yksilöhuoltojaoston jäsen Kouvola 12.11.2013
 • 2. Kunta on paikka, jossa ihmiset elävät ja toimivat  Kunnallinen sosiaalipolitiikka on monta ulottuvuutta, paikallinen demokratia, valtion ja kuntien toteuttamat julkihallinnon toimet, paikallisyhteisöjen ja järjestöjen toiminta sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto  Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä, mutta kunnan ei tarvitse tuottaa palveluja itse.  Miten kunnallinen sosiaalipolitiikka toteutuu, palvelut tuotetaan alueellisesti
 • 3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)  Terveyttä ja hyvinvointia – yhdessä! ​  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perhe- ja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa palvelusopimukset, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen.  Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana Eksotessa vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Asukkaita Eksoten alueella on noin 133 000.  Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut.  Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin.
 • 4. Eksote kunnallisen sosiaalipolitiikan toimijana kuntapäättäjän näkökulma  Toimintojen yhtenäistäminen ja yhteiset       toimintalinjat Asiantuntijuuden jakaminen ja jalkauttaminen Kehittämistyön mahdollistaminen Sosiaalipalvelujen joustava kehittäminen ja uudenlaiset palvelut esim. lastentalo Palveluohjaus Monialainen yhteistyö Vahva sosiaalialan johtaminen
 • 5. Kehittämistyön tuloksia 2009-2012 Perhe- ja sosiaalipalvelut Oppilashuollon uusi alueellinen toimintamalli Neuvolaverkkouudistus ja toiminnan monipuolistaminen Perheasioiden yksikkö perustettu Perheneuvolan sivuvastaanotto käynnistynyt pohjoisella alueella Liikkuva konsultaatio tiimi (KONSTI) Perhepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen yhteinen lähetetiimi Laasten ja nuorten talon suunnittelu yhdessä mielenterveyspalvelujen kanssa (toteutunut 2013)  Kehitysvammaisten asumisyksiköt mm. Savitaipale, Myllymäki, Parikkala  Lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantuvan yhteyteen käynnistetty kotona selviytymistä tuleva avopalvelu  Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa vahvistettu       
 • 6. Kehittämistyön tuloksia 2009-2012 Perhe- ja sosiaalipalvelut  Seteli- ja kehittämishankkeen tukema otettu useita palveluseteleitä          käyttöön Aikuissosiaalityön Aktivointi- ja työllistämishankkeet (Nuorten TaidePaja) Kuntouttavan työtoiminnan kampanja Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden työnjakoa on muutettu Yhteinen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica otettu käyttöön koko Eksoten alueella Toimeentulotuen sähköinen hakupalvelu Vammaispalvelussa henkilökohtaisen avun keskus Henkan pilotointi Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi Jalkauttava työ ja mielenterveystyö osaksi kehitysvammapalveluja (Kaakon Soteinto) Työhönvalmennusyksikkö PARKKI osana matalan kynnyksen palveluja
 • 7. Muutoksenhaku  Muutoksenhaku menettely kuvaa yhdestä näkökulmasta palvelujärjestelmän toimivuutta.  Viranhaltijapäätöksistä oikeus valittaa yksilöhuoltojaostoon ja jaoston päätöksistä alueelliseen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • 8. Muutoksenhaku käytännössä 2012  Vammaispalvelut: oikaisuvaatimukset 38      (jaosto muutti/palautti 0) Valitukset HaO 3 (HaO palautti 0) Valitukset KHO 2 (KHO palautti 0) Toimeentulotuki: oikaisuvaatimukset 81 (jaosto muutti/palautti 3) Valitukset HaO 15 (HaO muuttanut /antanut uudelleen käsiteltaväksi 3) MUUTOKSENHAUSSA näkyy linjaukset kunnallinen sos.pol./alueellisuus
 • 9. Asiakkaan näkökulmia  Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2012  Toimeentulotukiasioissa neuvontavelvollisuutta ei ole täysin pystytty toteuttamaan  Päätösten perustelut epäselvät tai niukat  Asiakkaan kuulemisen tärkeys, omaisten huoli esim. vammaispalvelut, palvelusuunnitelmat
 • 10. Asikastyytyväisyyskysely: aikuissosiaalityö  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toteutti yhteistyössä Saimaan AMK:n kanssa aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyyskyselyn 2012  Asiakkaat olivat keskimäärin tyytyväisiä kaikkiin aikuissosiaalityön palveluprosessin vaiheisiin, sosiaalitoimistojen käytännön toimintaan ja henkilökuntaan  Aikavarauksella asioineet olivat tyytyväisiä palveluun, esille nousivat työntekijän ystävällisyys, yksityisyyden säilyminen, työntekijän osaaminen, aikataulujen pitäminen
 • 11. Kehitettävää  Yksityisyyden säilyminen palveluprosessin      kaikissa vaiheissa ja toiminnoissa Neuvonnan jonotusaikojen lyhentäminen Asiakaspäätteiden lisääminen ja niiden sujuvuuden kehittäminen Toimitilojen viihtyvyyden ja opasteiden kehittäminen Puhelimitse tapahtuvien yhteyksienoton parantaminen Asiakkaan tiedonsaannin ja neuvonnan parantaminen
 • 12. Yhteenveto  Kunnallinen sosiaalipolitiikkaa voidaan joustavasti kehittää alueellisesti  Alueellinen tasa-arvo paranee esim. omaishoidontuki  Kehittämisosaaminen vahvistuu  Vaarana sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen ikuisuuskysymys, miten sovitetaan yhteen tasaarvo ja yksilöllisyys. Jääkö kuntalaisten tarpeet huomioimatta, kun ajattelutapa on alueellinen