SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Toteuttaako Hyvinvointipalvelujen
toimiala kunnallista
sosiaalipolitiikkaa
Kunnallinen sosiaalipolitiikan iltapäivä 12.11.2013
Toimialajohtaja Tiina Kirmanen
Imatran hyvinvointipalvelut
• Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen
palvelut yhdistyivät 1.1.2013 alkaen
hyvinvointipalveluiksi
• Mikä muuttui vai muuttuiko mitään?
Hyvinvointipalvelut ja kunnallinen
sosiaalipolitiikka
• Imatran kaupunki järjestää itse kaikki perustason palvelut
• Toteutettiin hyvinvoinnin perustason palveluiden integraatio,
tavoitteet:
-> asiakaslähtöiset palveluprosessit
-> johtamisen uudistuminen (ei johdeta virastoja vaan
palvelukokonaisuuksia)
-> kokonaisvaltainen hyvinvointinäkemys ja
elämänkaariajattelu
-> ennaltaehkäisevyys
-> palveluiden vaikuttavuuden lisääminen,
hyvinvointivaikutukset (vrt. laatu)
Miten hyvinvointi kunnassa syntyy?
Yksilöllisiä tarpeita vastaavat oikeaaikaiset palvelut silloin, kun
elämässä apua ja tukea tarvitaan

Hyvinvoinnin peruspalvelut tukevat
hyvää elämää, itsenäistä selviytymistä
ja osallisuutta elämän eri vaiheissa

Hyvinvoinnin
edellytykset –
kunnan
elinvoimaisuus

ERITYISPALVELUT

PERUSPALVELU
T

EDELLYTYKSET
Hyvinvoinnin edellytyksiä

ELÄMÄN MIELEKKYYS!
Osallisuus, hyväksytyksi tuleminen,
ihmissuhteet ja rakkaus

OMA VASTUU JA YHTEISÖLLISYYS!
Kannetaan vastuu itsestä, läheisistä ja
muista ihmisistä

TYÖ!
Monimuotoinen elinkeinoelämä, työpaikat
ja yritykset

ASUMINEN!
Turvallinen ja viihtyisä asuminen

VIIHTYISÄ, ESTEETÖN, TURVALLINEN
ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ!
Turvalliset kadut, puhdas vesi,
toimiva liikkuminen…
Kaikista keskeisistä kunnallisista politiikoista on
keskusteltava samassa pöydässä

•
•
•
•

Sosiaalipolitiikka
Hyvinvointipolitiikka
Työllisyyspolitiikka
Elinkeinopolitiikka

Elinvoimapolitiikka
Imatran hyvinvointipalvelut - Palvelutuotanto
Lasten ja
Lasten ja
nuorten
nuorten
palvelut
palvelut

Kasvatus ja opetusKasvatus ja opetuspalvelut
palvelut

Lasten ja nuorten
Lasten ja nuorten
kasvun tukeminen
kasvun tukeminen

PsykosoPsykososiaaliset
siaaliset
palvelut
palvelut

Hoito- ja
Hoito- ja
hoivahoivapalvelut
palvelut

Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalvelut

Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut

Mielenterveys- ja
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
päihdepalvelut

Aikuissosiaalityö ja
Aikuissosiaalityö ja
työllistäminen
työllistäminen

PalveluPalvelujohtaja
johtaja
Anne
Anne
Korhonen
Korhonen

Vammaispalvelut
Vammaispalvelut

Avopalvelut
Avopalvelut

Ympärivuorokautinen
Ympärivuorokautinen
hoito ja hoiva
hoito ja hoiva

PalveluPalvelujohtaja
johtaja
Kati
Kati
Homanen
Homanen

Tukipalvelut
Tukipalvelut

Vapaa-aikaVapaa-aikapalvelut
palvelut

Hallintopalvelut
Hallintopalvelut

PalveluPalvelujohtaja
johtaja
Ulla Laine
Ulla Laine
Hyvinvointipalvelut ja kunnallinen
sosiaalipolitiikka
• Kuntalaisia tuetaan ottamaan vastuuta
omasta ja läheistensä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä
• Miten kuntalaisten osallisuutta
(kuntalaisdemokratiaa) ja asiakkaiden
osallisuutta (käyttäjädemokratiaa) lisätään?
Uudesta rakenteesta uutta potkua
tekemiseen, esimerkkejä
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut
• Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden
hoito
• Asumispalveluiden pitkäjänteinen suunnittelu,
yhdessä teknisen toimen kanssa
• Liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyö
muiden hyvinvointipalveluiden kanssa
Uudesta rakenteesta uutta potkua
tekemiseen, esimerkkejä
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut
• Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden
hoito
• Asumispalveluiden pitkäjänteinen suunnittelu,
yhdessä teknisen toimen kanssa
• Liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyö
muiden hyvinvointipalveluiden kanssa

More Related Content

What's hot

Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL
 

What's hot (18)

Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...
Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...
Riitta Ratia-Nummelin. Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisille o...
 
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemusTerveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kuntien toiminnassa -esimerkkinä ravitsemus
 
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
 
Heli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOSHeli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOS
 
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
 
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
 
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
 
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissaValve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
Valve: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen ja toimenpiteet kunnissa
 
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/sähköinen hyvinvointikertomus
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/sähköinen hyvinvointikertomusJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/sähköinen hyvinvointikertomus
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/sähköinen hyvinvointikertomus
 
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -tilasto
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -tilastoTerveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -tilasto
Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -tilasto
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
 

Viewers also liked

Unidad 1Comunidad y sociedad
Unidad 1Comunidad y sociedadUnidad 1Comunidad y sociedad
Unidad 1Comunidad y sociedad
vic_uri07
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Kai Kortelainen
 
5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines
Rabi Iftikhar
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Kai Kortelainen
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Kai Kortelainen
 
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-HTUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
Regi Anggara
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kai Kortelainen
 

Viewers also liked (20)

15
1515
15
 
Kuinka osallistut murhamysteeriin
Kuinka osallistut murhamysteeriinKuinka osallistut murhamysteeriin
Kuinka osallistut murhamysteeriin
 
Proyectoo !!
Proyectoo !!Proyectoo !!
Proyectoo !!
 
Unidad 1Comunidad y sociedad
Unidad 1Comunidad y sociedadUnidad 1Comunidad y sociedad
Unidad 1Comunidad y sociedad
 
Geofroth at AGU 2008
Geofroth at AGU 2008Geofroth at AGU 2008
Geofroth at AGU 2008
 
Geology and Floodplain Management
Geology and Floodplain ManagementGeology and Floodplain Management
Geology and Floodplain Management
 
Intracanyon lava flows: Does the river give a dam
Intracanyon lava flows: Does the river give a damIntracanyon lava flows: Does the river give a dam
Intracanyon lava flows: Does the river give a dam
 
Pkh Gsa Digital Geology
Pkh Gsa Digital GeologyPkh Gsa Digital Geology
Pkh Gsa Digital Geology
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
 
Ok 5 float
Ok 5 floatOk 5 float
Ok 5 float
 
5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 
Ok 11 operasi cpu
Ok 11 operasi cpuOk 11 operasi cpu
Ok 11 operasi cpu
 
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-HTUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
 
Ok 10 org cpu
Ok 10 org cpuOk 10 org cpu
Ok 10 org cpu
 
Ok 2 rep data1
Ok 2 rep data1Ok 2 rep data1
Ok 2 rep data1
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Ok 1 intro
Ok 1 introOk 1 intro
Ok 1 intro
 

Similar to Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Tiina Kirmanen, Imatran kaupunki

Similar to Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Tiina Kirmanen, Imatran kaupunki (20)

Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä...
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
 
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
 
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut
 
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategiaTerveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
 
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
 
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
 
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
 
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
Hyvinvointitalous ja sote-uudistus TERVE-SOS 2018
 
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunenSosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
 
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva JuurikkalaUudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala
 
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
 
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
 
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
 
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia PaloIntegraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 

More from Kai Kortelainen

Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Kai Kortelainen
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Kai Kortelainen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Kai Kortelainen
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Kai Kortelainen
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kai Kortelainen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Kai Kortelainen
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kai Kortelainen
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Kai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (9)

Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 

Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Tiina Kirmanen, Imatran kaupunki

 • 1. Toteuttaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa Kunnallinen sosiaalipolitiikan iltapäivä 12.11.2013 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen
 • 2. Imatran hyvinvointipalvelut • Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhdistyivät 1.1.2013 alkaen hyvinvointipalveluiksi • Mikä muuttui vai muuttuiko mitään?
 • 3. Hyvinvointipalvelut ja kunnallinen sosiaalipolitiikka • Imatran kaupunki järjestää itse kaikki perustason palvelut • Toteutettiin hyvinvoinnin perustason palveluiden integraatio, tavoitteet: -> asiakaslähtöiset palveluprosessit -> johtamisen uudistuminen (ei johdeta virastoja vaan palvelukokonaisuuksia) -> kokonaisvaltainen hyvinvointinäkemys ja elämänkaariajattelu -> ennaltaehkäisevyys -> palveluiden vaikuttavuuden lisääminen, hyvinvointivaikutukset (vrt. laatu)
 • 4. Miten hyvinvointi kunnassa syntyy? Yksilöllisiä tarpeita vastaavat oikeaaikaiset palvelut silloin, kun elämässä apua ja tukea tarvitaan Hyvinvoinnin peruspalvelut tukevat hyvää elämää, itsenäistä selviytymistä ja osallisuutta elämän eri vaiheissa Hyvinvoinnin edellytykset – kunnan elinvoimaisuus ERITYISPALVELUT PERUSPALVELU T EDELLYTYKSET
 • 5. Hyvinvoinnin edellytyksiä ELÄMÄN MIELEKKYYS! Osallisuus, hyväksytyksi tuleminen, ihmissuhteet ja rakkaus OMA VASTUU JA YHTEISÖLLISYYS! Kannetaan vastuu itsestä, läheisistä ja muista ihmisistä TYÖ! Monimuotoinen elinkeinoelämä, työpaikat ja yritykset ASUMINEN! Turvallinen ja viihtyisä asuminen VIIHTYISÄ, ESTEETÖN, TURVALLINEN ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ! Turvalliset kadut, puhdas vesi, toimiva liikkuminen…
 • 6. Kaikista keskeisistä kunnallisista politiikoista on keskusteltava samassa pöydässä • • • • Sosiaalipolitiikka Hyvinvointipolitiikka Työllisyyspolitiikka Elinkeinopolitiikka Elinvoimapolitiikka
 • 7. Imatran hyvinvointipalvelut - Palvelutuotanto Lasten ja Lasten ja nuorten nuorten palvelut palvelut Kasvatus ja opetusKasvatus ja opetuspalvelut palvelut Lasten ja nuorten Lasten ja nuorten kasvun tukeminen kasvun tukeminen PsykosoPsykososiaaliset siaaliset palvelut palvelut Hoito- ja Hoito- ja hoivahoivapalvelut palvelut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Mielenterveys- ja Mielenterveys- ja päihdepalvelut päihdepalvelut Aikuissosiaalityö ja Aikuissosiaalityö ja työllistäminen työllistäminen PalveluPalvelujohtaja johtaja Anne Anne Korhonen Korhonen Vammaispalvelut Vammaispalvelut Avopalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautinen Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva hoito ja hoiva PalveluPalvelujohtaja johtaja Kati Kati Homanen Homanen Tukipalvelut Tukipalvelut Vapaa-aikaVapaa-aikapalvelut palvelut Hallintopalvelut Hallintopalvelut PalveluPalvelujohtaja johtaja Ulla Laine Ulla Laine
 • 8. Hyvinvointipalvelut ja kunnallinen sosiaalipolitiikka • Kuntalaisia tuetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä • Miten kuntalaisten osallisuutta (kuntalaisdemokratiaa) ja asiakkaiden osallisuutta (käyttäjädemokratiaa) lisätään?
 • 9. Uudesta rakenteesta uutta potkua tekemiseen, esimerkkejä • Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut • Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden hoito • Asumispalveluiden pitkäjänteinen suunnittelu, yhdessä teknisen toimen kanssa • Liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyö muiden hyvinvointipalveluiden kanssa
 • 10. Uudesta rakenteesta uutta potkua tekemiseen, esimerkkejä • Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut • Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden hoito • Asumispalveluiden pitkäjänteinen suunnittelu, yhdessä teknisen toimen kanssa • Liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyö muiden hyvinvointipalveluiden kanssa