SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN
ILTAPÄIVÄ 12.11.2013
UNOHTUUKO KUNNALLINEN SOSIAALIPOLITIIKKA
KUNTATALOUDEN KURIMUKSESSA?

Marjo Lakka ,TtM, fysioterapiayrittäjä,
kaupunginhallituksen jäsen
KOKEMUKSIA
KUNTAPÄÄTTÄMISESTÄ

VUONNA 1993 VALTIONOSUUSUUDISTUS
1990-LUVUN TALOUSLAMA SUOMESSA
VUONNA 2009 KOUVOLAN KUNTALIITOS
VUONNA 2013 KOUVOLAN KAUPUNGIN
YT-MENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN
MITÄ KUNNALLINEN
SOSIAALIPOLITIIKKA ON?
1. NORMIOHJATTUJEN SOSIAALIPOLIITTISTEN PALVELUJEN
TOTEUTTAMISTA, JOSSA YKSITTÄISET PALVELUT JA
PALVELURAKENTEET OVAT KESKIÖSSÄ
2. PALVELUT JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN OVAT OLEMASSA
SIKSI,KOSKA KUNNISSA ON AITO PYRKIMYS RATKAISTA
SOSIAALISIA ONGELMIA
3. SOSIAALIHUOLLON KOKONAISNÄKEMYSTÄ JA MONIA
TOIMINTOJA YHTEEN SOVITTAVAA TYÖORIENTAATIOTA
4. KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ, JOKA ON
LAAJA-ALAISTA ALUEEN SOSIAALISTEN OLOJEN
KEHITTÄMISTÄ
KUNTAPÄÄTTÄJÄ JA
SOSIAALIPOLITIIKKA
1. TIETÄMÄTTÖMYYS SOSIAALIPOLITIIKASTA
2. HALLINTORAJAT USEIN ESTEENÄ
3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNNISTAMINEN
4. PAIKALLISUUDEN MERKITYKSEN JA SISÄLLÖN
YMMÄRTÄMINEN
5. IHMISTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN
6. KYKY JA HALU KUUNNELLA KUNTALAISIA
7. KYVYTTÖMYYS TEHDÄ UUSIA POLIITTISIA
TOIMINTAEHDOTUKSIA TAI LINJAUKSIA
KOUVOLAN
VALINTOJA
1. KAUPUNKISTRATEGIA
VUOSILLE 2014-2020

ASIAKASLÄHTÖINEN
TOIMINTA
1. Asiakkaan kuuleminen
2. Ennaltaehkäisyyn
panostaminen
3. Yhteisöllisyyden
kehittäminen
KOUVOLAN
VALINTOJA

ASIAKASLÄHTÖINEN
PROSESSIORGANISAATIO, JOSSA

1. Prosessiajattelu
2.Selkeä johtamismalli
2. HYVINVOINTIPALVELUJEN 3.Sopimusohjaus
ORGANISAATIO
4. Asiakkaiden osallisuus
palvelutuotannon suunnittelussa
KOUVOLAN
VALINTOJA
3. RATAMO1 -HANKE

Perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja
sosiaalipalveluiden integrointi
yhdeksi toimivaksi
kokonaisuudeksi.
KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN
TULEVAISUUS JA HAASTEET
Kunnallinen sosiaalipolitiikka ei ole unohtunut
Haasteena voi olla:
1.Päätöksiä tehdään talous edellä
2.Hyvinvointipalvelut koetaan menoerinä
3.Sopeutumisen ja sopeuttamisen politiikka
4. Kuntien toimintatapa muuttuu tuotanto –ja
resurssilähtöiseksi
KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN
TULEVAISUUS JA HAASTEET
Ideaalitilanteessa kunnallinen sosiaalipolitiikka on
suunnitelmallista, demokraattisen päätöksenteon
ohjaamaa ja vaikuttavaa toimintaa kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kuntapäättäjän on ymmärrettävä, että päätöksiä on
tehtävä siten, että toiminnan ytimessä on ihmisen
arkielämä, näkemys siitä, että ihmiset ja heidän
toimintakykynsä ovat erilaisia ja että jokainen
tarvitsee joskus apua.
EI NIIN MÄNE, ETTEI JOTENNII
MÄNE….

More Related Content

More from Kai Kortelainen

Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Kai Kortelainen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Kai Kortelainen
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kai Kortelainen
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Kai Kortelainen
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäKai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (6)

Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 

Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioterapeutti Marjo Lakka, Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen, Kouvola