Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011

2,739 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011

 1. 1. Henkilökohtainen budjetti Arja Peiponen VTL, THM, eMBA Vanhuspalvelujohtaja 17.3.2011
 2. 2. Sosiaaliviraston vanhuspalvelut <ul><li>Omannäköinen vanhuus! </li></ul>Vanhusten palvelut visio vuoteen 2020
 3. 3. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko –hanke on vanhusten palveluihin kehitettävä uuden innovatiivisen kokonaisuuden yhteensovittamis- ja kehittämishanke julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyönä </li></ul><ul><li>Hankkeen taustalla on Vanhustyön keskusliiton tutkimus ”Omaishoito yhteistyönä” </li></ul>
 4. 4. Taustaa <ul><li>Monipuolinen vanhustenkeskus </li></ul><ul><li>Tavoitteena on yhdistää nykyinen kolmiportainen ympärivuorokautinen hoito ja hoiva yhdeksi kokonaisuudeksi </li></ul><ul><li>Ideana on, ettei vanhuksen hoidon tarpeen kasvaessa tarvitse siirtyä toiseen hoitopaikkaan, vaan hoitoresursurssit siirtyvät </li></ul><ul><li>Monipuolisen vanhustenkeskuksen kokeilu toteutettiin vuosina 2008-2009 Riistavuoren vanhustenkeskuksessa Helsingissä </li></ul>
 5. 5. Monipuolinen vanhustenkeskus <ul><li>Monipuolinen vanhustenkeskus – toimintamalli tarkoittaa monipuolisia, ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista edistäviä palveluita palvelukeskustoiminnoista ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan, yhdessä alueellisessa rakenteellisessa kokonaisuudessa. </li></ul><ul><li>Toimintamallin kehittelyn loppuvaiheessa syntyi ajatus ”seinättömästä vanhusten- keskuksesta” = asiakaskeskeinen palveluverkkoverkkohanke </li></ul>
 6. 6. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Hankkeessa korostuvat arjen toimivuuteen perustuvat asiakaslähtöiset työprosessit, palvelujen organisointi asiakkaan palveluketjujen mukaisesti ja organisaation kehittäminen palveluverkoston näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Hankkeessa tavoitellaan verkostonäkökulman laajentamista ja verkostojen rajapintojen selkeyttämistä, joka avaa yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia.  </li></ul>
 7. 7. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Hankkeessa toteutuu ns. public – private – people –partnership periaate ”seinättömässä vanhustenkeskuksessa” </li></ul><ul><li>Asiakkaan palvelut muodostavat kokonaisuuden, joita ei erotella palvelujen tuottajan mukaan </li></ul><ul><li>Palveluohjauksen avustuksella asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 8. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Hankkeessa luodaan henkilökohtainen budjetointi (Personal Budget) -ideaan perustuvaa toimintamalli ja sitä tukeva uudenlainen Care Manager (CM) palveluohjausmalli. </li></ul><ul><li>CM toimintaa kehitetään asiakasohjauksen lisäksi asiakkaan palveluverkostojen johtamiseen. </li></ul>
 9. 9. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Lähtökohtana ovat asiakas ja hänen tarpeensa </li></ul><ul><li>Päämääränä on mahdollistaa ulkopuolista tukea tarvitsevien henkilöiden turvallinen asuminen kotona </li></ul><ul><li>Hankkeessa kehitetään monipuolisesti palvelusetelin uusia käyttöalueita </li></ul><ul><li>Hankkeessa tutkitaan nykylainsäädännön mahdollistamat puitteet henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoon ja mahdolliset vallitsevan lainsäädännön muutostarpeet </li></ul>
 10. 10. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Hankkeen kohderyhmänä ovat Lauttasaaressa asuvat: </li></ul><ul><ul><li>omaishoitoperheet, joissa hoidettava on yli 65 -vuotias (yht. n. 50 perhettä) sekä </li></ul></ul><ul><ul><li>kotihoidon tukipalveluasiakkaat (siivous, ateriapalvelu, kauppapalvelu, turvapuhelin, pyykkipalvelu, kylvetysapu, apteekin annosjakelu) ja tilapäiset asiakkaat (yhteensä n. 50 asiakasta) </li></ul></ul>
 11. 11. Omaishoito Helsingissä <ul><li>Vuonna 2010 Helsingissä oli omaishoidon tuen piirissä 1978 yli 65-vuotiasta henkilöä. </li></ul><ul><li>Omaishoidon tuen saajien määrä on yli kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. </li></ul><ul><li>Yli 65-vuotiaiden omaishoitoperheiden palvelujen ohjaajina toimii Helsingissä 14 omaishoidontuen sosiaaliohjaajaa suomenkielisten palveluissa ja yksi ruotsinkielisissä palveluissa. </li></ul><ul><li>Yhden omaishoidon sosiaaliohjaajan asiakasmäärä on noin 130. </li></ul>
 12. 12. Omaishoito Helsingissä <ul><li>Omaishoitoperheille tarjotaan erilaista tukea ja palveluja, mm: </li></ul><ul><ul><li>Omaishoidon toimintakeskustoimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>(4 toimintakeskusta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ns. tuuraajapalvelu (10 tuuraajaa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sijaisomaishoitajatoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>Omaishoidon lomituksen palveluseteli </li></ul></ul>
 13. 13. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Lauttasaari-hanke on mukana Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmassa </li></ul><ul><ul><li>Ohjelman tavoitteena uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa ja edistää palvelujen saatavuutta, laatua sekä vaikuttavuutta. Ohjelman avulla pyritään kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää uudistavia, asiakaslähtöisiä yhteistyö- ja toimintamalleja. </li></ul></ul>
 14. 14. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Helsingin kaupungin elinkeinotoimen Yritysmyönteinen kumppani –hanke ja Helsingin yrittäjät ry vetoinen Palveleva Helsinki hanke ovat kiinteästi mukana hankkeessa </li></ul><ul><li>Palvelumuotoilun (service design) keinoja käytetään hyväksi kehittämisessä ja palvelumuotoilun avulla hanketta visualisoidaan eri tavoin </li></ul>
 15. 15. Service Design - Palvelumuotoilu <ul><li>” Palvelumuotoilu on uusi ja kehittyvä muotoilun osaamisala, jolla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin käyttäjälähtöisesti. ” </li></ul><ul><li>” Palvelumuotoilu on elämyksellisten, haluttavien ja käytettävien palvelujen kehittämistä ja johtamista, jossa suunnitellaan palvelun aineellisista ja aineettomista tekijöistä johdonmukainen yli kanavarajojen kulkeva kokonaisuus.” </li></ul><ul><ul><li>Linkkejä: </li></ul></ul><ul><ul><li>www.servicedesign-network.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.servicedesign.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.service-design.de </li></ul></ul><ul><ul><li>www.servicedesign.fi </li></ul></ul><ul><li>(Lähde: Koivisto, Mikko (2007): Mitä on palvelumuotoilu? Taideteollinen korkeakoulu) </li></ul>
 16. 16. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Palvelumuotoilua käytetään hyödyksi projektin kaikissa vaiheissa </li></ul><ul><ul><li>Toimintamallin suunnittelussa ja </li></ul></ul><ul><ul><li>toteutuksessa asiakkaiden sekä kaupungin, yritysten, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>projektin hallinnoinnissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelumuotoilun avulla muodostetaan palveluntuottajien verkosto </li></ul></ul>
 17. 17. Asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke <ul><li>Hankkeella on myös kansainvälistä uutuusarvoa ja mielenkiintoa. </li></ul><ul><li>Hankkeelle haetaan WDC –statusta. </li></ul><ul><li>Hanketta arvioidaan monipuolisesti hankkeen kokonaisuuden, eri toimijoiden ja heidän työnsä sekä asiakashyödyn ja asiakastoiminnan näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Tärkeä osa hankkeen tuloksia on hankkeen ja sen arvioinnin perusteella laadittava erilainen julkaisutoiminta. </li></ul>
 18. 18. Henkilökohtainen budjetti (Personal Budget / Health Budget) <ul><li>Uudenlaisena toimintamallina se lisää kansalaisten omaa päätäntävaltaa palvelujen hankinnassa </li></ul><ul><li>Tarkoituksena on tutkia henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuutta </li></ul><ul><li>Helsingissä on alustavasti tarkasteltu omaishoitoperheiden nykyistä palvelujen käyttöä, tulotasoa ja jatkossa selvitetään halukkuutta ottaa henkilökohtainen budjetti käyttöön vaihtoehtona nykyisille palveluille </li></ul>
 19. 19. Esimerkki Personal Budgets (UK) <ul><li>Personal Budgets -kokeilu v. 2005-2008 Surrey County Council, Etelä-Englanti </li></ul><ul><li>Tavoitteena </li></ul><ul><ul><li>lisätä asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman palvelunsa järjestämiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>parantaa palvelujen saatavuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>käyttää palveluun tarkoitettu raha luovasti ja joustavasti </li></ul></ul><ul><ul><li>resurssien läpinäkyvä ja tasavertainen allokointi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>käyttö nykyisen rahakehyksen puitteissa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>riittävä valvonta julkisen rahan käytön varmistamiseksi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yksilöllisen budjetin rakentaminen asiakkaan tarpeista käsin </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Kokemuksia henkilökohtaisen budjetin käytöstä (UK) <ul><li>Iso-Britanniassa National Health Service (NHS) on käynnistänyt vuonna 2009 kolme vuotta kestävän kokeilun henkilökohtaisen terveys/hyvinvointibudjetin toteuttamiseksi. </li></ul><ul><li>Kokemukset rohkaisevia ”asiakkaat tuntevat olonsa sitoutuneemmiksi palveluun ja suhtautuvat positiivisemmin”. </li></ul><ul><li>Tehokkaampia, joustavampia, räätälöityjä palveluita ja palvelupaketteja. </li></ul><ul><li>Lisää asiakkaiden palveluiden valinnanvapautta ja kontrollia ”omiin palveluihin” ja omaan elämänhallintaan, kun palvelut on järjestetty asiakkaan valinnan ja kiinnostusten mukaan. </li></ul><ul><li>Paikallisesti tarjottavien palveluiden rooli tärkeä valikoiman takaamiseksi. </li></ul>
 21. 21. Henkilökohtainen budjetti <ul><li>Englannissa nuoremmat ikäryhmät innokkaampia käyttämään henkilökohtaista budjettia </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen budjetti muuttaa palveluohjaajien työn painopistettä </li></ul><ul><ul><li>rahoituksen suunnittelu haaste </li></ul></ul><ul><ul><li>asiakkaiden kustannustietous kasvoi, kun saivat itse valita palveluntuottajan </li></ul></ul><ul><ul><li>asiakkaan oman valinnan mahdollisuus lisää tyytyväisyyttä </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtaisen budjetin käyttö ei ratkaise kaikkien palvelutarpeita, mutta tuo parannuksia ja helpottaa asiakkaiden elämää </li></ul></ul>
 22. 22. Tutkimusyhteistyö <ul><li>Tutkimuslaitosta/korkeakoulua (Kuopion yliopisto) alihankkijana käyttäen arvioidaan hanketta ja tutkitaan sen vaikuttavuutta. </li></ul><ul><li>Tutkimusalihankkijana toimii myös Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti (Sotera), joka on Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö. </li></ul>
 23. 23. Hankkeen organisointi <ul><li>Hankkeen aikataulu 1.10.2010 - 31.3.2013 </li></ul><ul><li>Hanke käynnistynyt käytännössä 2/ 2011, suunnittelu ja alustava kartoitusvaihe tehty jo 2009. </li></ul><ul><li>2 henkilöä (projektipäällikkö, projektityöntekijä) palkattuina työntekijöinä </li></ul><ul><li>Valmisteleva ryhmä </li></ul><ul><li>Projektiryhmä </li></ul><ul><li>Ohjausryhmä </li></ul><ul><li>Erilaiset teemakohtaiset työryhmät </li></ul><ul><li>Vertailukehittämistahot </li></ul><ul><li>Vastuutaho Helsingin kaupunki/ sosiaalivirasto/ vanhuspalvelut </li></ul>
 24. 24. Hankkeen rahoitus <ul><li>Helsingin kaupunki 50 % </li></ul><ul><li>Tekes 50 % </li></ul><ul><li>Yhteensä enintään 566 000 euroa </li></ul>
 25. 25. Hankkeen toimijat <ul><li>Helsingin kaupunki </li></ul><ul><ul><li>sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue (mm. omaishoito ja sosiaaliohjaus) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveyskeskus (kotihoito, terveysasema) </li></ul></ul><ul><ul><li>kulttuuri- ja liikuntatoimi </li></ul></ul><ul><ul><li>elinkeinopalvelu (Yritysmyönteinen kumppani –hanke) </li></ul></ul><ul><ul><li>hyvinvointiverkosto (eri hallintokunnat) </li></ul></ul><ul><li>Helsingin Yrittäjät ry:n Palveleva Helsinki –hanke </li></ul><ul><li>Yksityisiä yrityksiä ja yrittäjiä </li></ul><ul><li>Järjestöjä, säätiöitä, evankelis-luterilainen seurakunta, vapaaehtoistyön yhteisöjä </li></ul><ul><li>Tutkimusyhteistyötahot (mm. Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopiston KWRC) </li></ul><ul><li>Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus </li></ul><ul><li>Kansainväliset verkostot (mm. ENSA European Network for Social Authorities) </li></ul><ul><li>Vertailukehittämistahot (mm. Kainuun AKI Aktiiviasiakas –hanke, kuusikkokunnat) </li></ul><ul><li>Keskeinen kohde: Lauttasaaren alueen omaishoidon ja kotihoidon palvelut </li></ul>
 26. 26. TOIMIJAVERKOSTO -yritykset ja yrittäjät <ul><li>PALVELUOHJAUS </li></ul><ul><li>neuvonta, uudet asiakkaat </li></ul>PALVELUT –rajattu palvelutarjotin ASIANTUNTIJAT ALOITUSINFO LAADUNHALLINTA tms. HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI -Omaishoidon palvelut, kotihoidon palvelut ym. PALVELUKORTTI PALVELUSETELI yms. SOPIMUSLAINSÄÄDÄNTÖ <ul><li>kokonaisrahoituksen järjestäminen </li></ul><ul><li>vertailukehittäminen </li></ul>Lauttasaari-hanke
 27. 27. Palveluverkosto nyt HELSINGIN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Aalto-yliopisto/ Sotera -Tutkimus ja arviointi Kolmas sektori Terveyskeskus -Kotihoito (KOHO) Sosiaalivirasto -Vanhuspalvelut (VAVA) Elinkeinopalvelut -Yritysmyönteinen kumppani-hanke (HYMY ja HYMY SOTEKU) - Service Design Case Lauttasaaren ASIAKASKEINEN PALVELUVERKKO Yrityksiä PALVELEVA HELSINKI -hanke OMAISHOIDON PALVELUT KODINHOITOPALVELUT ” Verkoston kutoja” Vapaaehtoistoimijat Kuopion yliopiston KWRC -Tutkimus ja arviointi
 28. 28. Palveluverkosto 2013 PERSONAL BUDGET -palveluseteli CARE MANAGER palvelunohjaus-malli HELSINGIN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut SOCIAL ENTERPRISES Vapaaehtoistoimijat Terveyskeskus -Kotihoito (KOHO) Sosiaalivirasto -Vanhuspalvelut (VAVA) Elinkeinopalvelut -Yritysmyönteinen kumppani-hanke (HYMY ja HYMY SOTEKU) - Service Design Yritysverkosto PALVELEVA HELSINKI -hanke Tutkimus ja arviointi Case Lauttasaaren ASIAKASKEINEN PALVELUVERKKO SEINÄTÖN VANHUSTEN KESKUS OMAISHOITAJAPERHEET KOTIHOITOASIAKKAAT Kolmas sektori
 29. 29. Hankkeen aikataulu <ul><li>Kevät 2011: </li></ul><ul><li>Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen </li></ul><ul><li>Care Manager -toimintamallin hahmottaminen </li></ul><ul><li>Palvelutuottajien verkoston rakentaminen </li></ul><ul><li>Syksy 2011: </li></ul><ul><li>Asiakkaiden palveluverkosto/ rajattu palvelutarjotin </li></ul><ul><li>Care Manager -toimintamalli </li></ul><ul><li>Personal Budget -rahoitus- ja toimintamalli </li></ul><ul><li>Palveluverkoston toimintamalli </li></ul><ul><li>Vuosi 2012: Pilotoinnit </li></ul><ul><li>Vuosi 3/2013: </li></ul><ul><li>Loppuraportointi ja arviointi sekä kehittämisehdotukset </li></ul><ul><li>Hanke päättyy </li></ul>Vertailukehittäminen Vaikuttavuuden arviointi eri tasoilla
 30. 30. Käytetyt lähteet <ul><li>Eloniemi-Sulkava U. ym: Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden omaishoitoperheiden tukimallin vaikuttavuus. Tutkimusraportti 14. vanhustyön keskusliitto 2007 </li></ul><ul><li>Glendinning C. ym: Evaluation of the Individual Budgets Pilot Programme. Final report. Ibsen (Indiviual Budgets Evaluation Network) October 2008 </li></ul><ul><li>Peiponen A, Hinttala M-L: Monipuolinen vanhustenkeskus – toimintamalli. Työryhmän loppuraportti 31.1.2007 (julkaisematon lähde) </li></ul>
 31. 31. Kiitos! <ul><li>Lisätietoja: </li></ul><ul><li>Susanna Hyvärinen, projektipäällikkö +358 40 1485 786 </li></ul><ul><li>Hanna Torppa, projektityöntekijä +358 40 1485 816 </li></ul><ul><li>Helena Soini, vanhustyön kehittämispäällikkö +358 40 3347 251 </li></ul><ul><li>Arja Peiponen, vanhuspalvelujohtaja +358 9 31043180 </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul>

×