SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen
maahan muuttaneissa perheissä
Minna Veistilä
AMK-varhaiskasvatusseminaari 15.11.2013
Tässä esityksessä
- Siirin terveiset.
- Huomioita lapsuuden hyvinvoinnista.
- Huomioita maahan muuttaneisiin lapsiin liittyvästä
tutkimuksesta.
- Ajatuksia siitä, mitä voisimme tehdä.

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

2
Siiri
Minun ystäväni
Lapsuuden hyvinvointi
Kaksi näkökulmaa.
Minun ystäväni:
on kuin villasukka, joka talvella lämmittää
on kuin niityn kukka, joka saa minut hymyilemään

KyAMK | sosiaalityö

19.11.2013

5
Lapsi

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

6
Marjatta Bardy (1997, 2009): Lapsuus
- Lasten lapsuus – aikuisten lapsuus – lasten aikuisuus –
aikuisten aikuisuus  kysymys on näkökulmasta
- Lapsen iässä olevien ihmisten elämä - lapsiväestölle varattu
tila yhteiskunnan rakenteissa - aikuismielen rakenne aikuispolvien lapsuuksista koostunut kulttuurinen rakenne

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

7
Lasten hyvinvointi
Kansainvälinen tutkimus pääasiassa indikaattoreihin perustuvaa, esim.
Unicef: Child Well-Being in Rich Countries 4/2013 (Suomen sijoitus
suluissa /29 OECD-maata)
-

Material well-being (2.) (lapsiköyhyys, köyhyyserot)

-

Health and safety (3.)(lapsikuolleisuus, syntymäpaino)

-

Education (4.) (esiopetukseen ja toisen asteen koulutukseen
osallistuvat, PISA-tulokset)

-

Behaviour and risks (12.) (ylipaino, terveellinen syöminen, liikunta,
teiniraskaudet, päihteet, tappelu ja kiusaaminen)

-

Housing and environment (6.) (asumisväljyys, itsemurhat,
ilmansaasteet)

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

8
Lapsuudentutkimuksen käänne 2000-luvulla
Allison James jne: lapsen toimijuus ja osallisuus
Lapsen kuulemisen uuden sukupolven menetelmät: etnografiat,
sadutus, leikki, lasten haastattelut
Vastaanväittämätön paradigma?

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

9
Uusi tutkimus lasten hyvinvoinnista
Esim. Susanna Helavirta (2009): alakouluikäisen lapsen
hyvinvoinnin osatekijät:
- äiti hyvän elämän lähteenä
- sosiaalisten suhteiden laajuus
- lasten osallisuus ja osattomuus
- menestymisen vaade ja menestymättömyyden uhka
- vastavuoroinen huolenpito kodissa

KyAMK | Sosiaaliala

19.11.2013

10
Rakentuminen
Lapsen hyvinvointi ei ole stabiili tila.
Lapsen hyvinvointi rakentuu kontekstisidonnaisesti lapsen
lähikehityksen vyöhykkeillä. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat
siis lapseen, perheeseen, sukuun ja muihin yhteisöihin sekä
yhteiskuntaan liittyvät tekijät kussakin ajassa ja paikassa.
Varhaiskasvatus on yksi tärkeä konteksti, jossa lapsen
hyvinvointi rakentuu.
Rakentuminen tapahtuu arjen toimintana, neuvotteluina,
päätöksinä ja niiden toteutuksina. Jokainen varhaiskasvatukseen
liittyvä päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin.
KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

11
Maahan muuttaneet lapset
Joitakin tutkimuksia ja huomioita.
Maahan muuttaneet lapset Suomessa
- n. 60 000 alle 20-vuotiasta lasta, eniten entisestä
Neuvostoliitosta, Somaliasta ja Virosta
- Perheet ovat kantasuomalaisia useammin köyhiä ja
yksinhuoltajuus on yleisempää
- Eritahtinen kotoutuminen vanhempien kanssa,
koulukiusaaminen ja koulupudokkuus tiedetään ongelmiksi
- Muuta tietoa on vielä hyvin vähän.

KyAMK | Sosiaaliala

19.11.2013

13
ETNOKIDS, Suomen Akatemia, THL ja Väestöliitto
- Tulossa mielenkiintoista tietoa maahan muuttaneiden
nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista!
- tutkitaan sosiaalisten kontekstien (perhe, koulu) merkitystä
maahanmuuttajanuorten terveydelle ja hyvinvoinnille.
- Aineistona 13-16-vuotiaiden nuorten haastattelut,
kyselylomakkeet ja terveystarkastukset, tutkimuspäällikkö
Tiina Laatikainen.
- Minna Säävälä: Koti, koulu ja maahanmuuttajien lapset 2012:
hyvinvointiriskit, kodin ja koulun yhteistyö: koulu ei näe
riskejä, kodit huolissaan osallisuudesta, syrjinnästä,
kiusaamisesta (valta-asetelma)
KyAMK | Sosiaaliala

19.11.2013

14
Child-sensitive elements of the construction of child wellbeing during an acculturation process. Exploring the
narratives of well-being of children with a Russian
background.
Aineiston keruun menetelminä sadut, tarinat ja haastattelut.
Analyysimenetelmänä dialoginen narratiivinen analyysi (Frank
2010).
Tulokset:
- hyvinvoinnin eri osa-alueiden rakentamisen tavat
- kontekstuaalinen ja kustomoitu hyvinvointi
- lasten strategiana assimilaatio, aikuisten integraatio
KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

15
The construction of child well-being
Dimensions of
well-being
Elements of
well-being

MATERIAL
SOCIAL

MENTAL/SPIRITUAL

HAVING

immigration
decision,
providing the
children a better
standard of life

choosing the
living area,
organizing
possibilities to
meet people

day care and school
choices, language choices

BEING and
DOING

negotiations of
family everyday
life, purchases and
travelling

negotiations of
media use and
hobbies, playing
and spending time
together, making
friends

defining the child as a
person, joining cultural
activities, making ethical
choices

LOVING

giving and
receiving basic
care, nutrition and
clothing,
promoting child
health

loving each other,
giving emotional
support, holding
the child in mind

joining religious
communities, taking care
of personal needs

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

16
Mitä voimme tehdä (maahan
muuttaneiden) lasten hyvinvoinnin
edistämiseksi?
Joitakin ehdotuksia.
Minun ystäväni:
ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan
vien sinut katsomaan, miten aurinko laskee puiden taakse ja saa
taivaan punertamaan

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

18
Kosketus omaan lapsuuteen
- tuntuma siihen, kuinka minä lapsena näin, koin, havaitsin
- mahdollistaa tänään kohtaamani lapsen kuulemisen,
tuntemisen, osallisuuden tukemisen, läsnäolon minuna
- mahdollistaa aidon kiinnostuksen ja uteliaisuuden juuri tätä
lasta kohtaan
 välittäminen

KyAMK | sosiaalityö

19.11.2013

19
Minun ystäväni
minä olen vielä pikkuinen,
ja siksi tahtoisin
oppia tään maailman
paljon paremmin
ja kun mä sitten joskus olen aikuinen,
niin toivon että oppimasta
koskaan lakkaa en

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

20
Aikuisen aikuisuuden eläminen
- niin rikkaasti kuin mahdollista
- jakaen sen elämän lasten kanssa
- luoden tässä ja nyt –tilanteissa lapsille hyviä lapsuuden
muistoja
- oppien lapsista ja lapsilta
 vastuu

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

21
Kulttuuristen skriptien tunnistaminen arjessa
Marja Katisko 2013: kulttuurinen skripti on tieto siitä, miten
toimitaan toistuvissa arkielämän tilanteissa.
- Millaisia ovat lähellämme elävien lasten kulttuuriset skriptit?
- Kuka niitä määrittelee?
- Miten suhtaudumme omastamme poikkeavaan skriptiin?

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

22
Tietoon perustuva toiminta
Varhainen vuorovaikutus, lapsen aivojen kehittyminen, lapsen
kasvu ja kehitys, perheiden arki ja elämäntilanteet, hyvinvoinnin
osa-alueet, kulttuuriset skriptit ja suojelevat, pedagogiset sekä
didaktiset lapsen kanssa työskentelyn menetelmät ovat todella
tärkeää tietoa lapsen kanssa työskentelevälle aikuiselle.
Tiedon tuleekin olla toimintamme ja ratkaisujemme taustalla,
mutta
- etualalla on ainutlaatuinen lapsi ja hänen perheensä!

KyAMK | Sosiaalityö

19.11.2013

23
Otteita, Irja Askola: Lasinen lapsuus
Mitä tapahtuisi, jos lapset edellyttäisivät, että heidän tunteitaan,
pelkojaan, ilonaiheitaan ei vähätellä?
Mitä tapahtuisi jos lapset saisivat kokea, että heitä uskotaan, heihin
luotetaan, heidän sanansa otetaan vakavasti?
Mitä tapahtuisi, jos lapset saisivat itse kertoa, mikä on totta?
Keinutuoliin istahtaessani
jokainen tietää
on sadun aika
me rakennamme paikkaa
jossa voi pelotta hengittää.
KyAMK | Sosiaaliala

19.11.2013

24
Kiitos!
minna.veistila@kyamk.fi

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

UNICEF-kävely 20 vuotta - Annika Junnonaho ja Anna Veele
UNICEF-kävely 20 vuotta - Annika Junnonaho ja Anna Veele UNICEF-kävely 20 vuotta - Annika Junnonaho ja Anna Veele
UNICEF-kävely 20 vuotta - Annika Junnonaho ja Anna Veele
 
LOS_esitys
LOS_esitysLOS_esitys
LOS_esitys
 
Lapsen oikeudet 30 vuotta - Minna Suihkonen
Lapsen oikeudet 30 vuotta - Minna Suihkonen Lapsen oikeudet 30 vuotta - Minna Suihkonen
Lapsen oikeudet 30 vuotta - Minna Suihkonen
 
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
Jenni Simonen: Pulloon hukkunut vanhemmuus – päihdeperheissä elävien nuorten ...
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi KiilakoskiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Tomi Kiilakoski
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
 
Perheet eriarvoistuvat ja koulu lohkoutuu – miten tukea lasten ja nuorten hyv...
Perheet eriarvoistuvat ja koulu lohkoutuu – miten tukea lasten ja nuorten hyv...Perheet eriarvoistuvat ja koulu lohkoutuu – miten tukea lasten ja nuorten hyv...
Perheet eriarvoistuvat ja koulu lohkoutuu – miten tukea lasten ja nuorten hyv...
 
Syyspäivät 2014 - Liisa Susiluoto ja "Me UNICEFin voimavarana ja UNICEF minun...
Syyspäivät 2014 - Liisa Susiluoto ja "Me UNICEFin voimavarana ja UNICEF minun...Syyspäivät 2014 - Liisa Susiluoto ja "Me UNICEFin voimavarana ja UNICEF minun...
Syyspäivät 2014 - Liisa Susiluoto ja "Me UNICEFin voimavarana ja UNICEF minun...
 
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ihmisoikeus- ja globaalikasvatus Annika Jun...
 
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
UNICEF-päivä vapaaehtoisille 2021 Ohjelmatyö ja kansallinen lapsistrategia In...
 
Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa - Lena Jolkkonen ja Maria Mäntylä-Granda
Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa - Lena Jolkkonen ja Maria Mäntylä-GrandaAjankohtaista vapaaehtoistoiminnassa - Lena Jolkkonen ja Maria Mäntylä-Granda
Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa - Lena Jolkkonen ja Maria Mäntylä-Granda
 
Miten voin vapaaehtoisena muuttaa maailmaa
Miten voin vapaaehtoisena muuttaa maailmaaMiten voin vapaaehtoisena muuttaa maailmaa
Miten voin vapaaehtoisena muuttaa maailmaa
 
Kasvatus kannattaa 2012 - Vanhempainilta
Kasvatus kannattaa 2012 - VanhempainiltaKasvatus kannattaa 2012 - Vanhempainilta
Kasvatus kannattaa 2012 - Vanhempainilta
 
Järjestöt yhteistyössä erityislapsiperheiden tukena
Järjestöt yhteistyössä erityislapsiperheiden tukenaJärjestöt yhteistyössä erityislapsiperheiden tukena
Järjestöt yhteistyössä erityislapsiperheiden tukena
 
Venäläistaustaiset perheet Kaakkois-Suomessa sosiaalityön näkökulmasta – nost...
Venäläistaustaiset perheet Kaakkois-Suomessa sosiaalityön näkökulmasta – nost...Venäläistaustaiset perheet Kaakkois-Suomessa sosiaalityön näkökulmasta – nost...
Venäläistaustaiset perheet Kaakkois-Suomessa sosiaalityön näkökulmasta – nost...
 
Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla
Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polullaAskeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla
Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla
 
Kotimaan vaikuttamistyö - 2015
Kotimaan vaikuttamistyö - 2015Kotimaan vaikuttamistyö - 2015
Kotimaan vaikuttamistyö - 2015
 
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminta
 
Kansainvälinen vaikuttaminen ja ohjelmatyö Suomen UNICEFissa 2015
Kansainvälinen vaikuttaminen ja ohjelmatyö Suomen UNICEFissa 2015Kansainvälinen vaikuttaminen ja ohjelmatyö Suomen UNICEFissa 2015
Kansainvälinen vaikuttaminen ja ohjelmatyö Suomen UNICEFissa 2015
 

Similar to Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna Veistilä, Kyamk

Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Kai Kortelainen
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Anna-Liisa Lämsä
 
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiammeLasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
Anna-Liisa Lämsä
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling
sarilvonen
 
Lapset nuoret ja perheet Oulussa
Lapset nuoret ja perheet OulussaLapset nuoret ja perheet Oulussa
Lapset nuoret ja perheet Oulussa
Anna-Liisa Lämsä
 

Similar to Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna Veistilä, Kyamk (20)

17.8. Nuorisotyön tulevaisuus
17.8. Nuorisotyön tulevaisuus17.8. Nuorisotyön tulevaisuus
17.8. Nuorisotyön tulevaisuus
 
Koordinaatti.fi - Humak: nuorten tieto- ja neuvontatyön päämäärät / JF 16.9.13
Koordinaatti.fi - Humak: nuorten tieto- ja neuvontatyön päämäärät / JF 16.9.13Koordinaatti.fi - Humak: nuorten tieto- ja neuvontatyön päämäärät / JF 16.9.13
Koordinaatti.fi - Humak: nuorten tieto- ja neuvontatyön päämäärät / JF 16.9.13
 
Tomi Kiilakoski. Suomalaisnuorten kasvumaisemat. Nuorisotutkimuksen näkökulmi...
Tomi Kiilakoski. Suomalaisnuorten kasvumaisemat. Nuorisotutkimuksen näkökulmi...Tomi Kiilakoski. Suomalaisnuorten kasvumaisemat. Nuorisotutkimuksen näkökulmi...
Tomi Kiilakoski. Suomalaisnuorten kasvumaisemat. Nuorisotutkimuksen näkökulmi...
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 10: Viskari
Päihdepäivät 2018, seminaari 10: ViskariPäihdepäivät 2018, seminaari 10: Viskari
Päihdepäivät 2018, seminaari 10: Viskari
 
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
6.10. Nuoret, seksuaalisuus ja seksuaaliväkivalta webinaarin diat
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
 
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
Kuule nuoria - Sokran Kemin kiertoajelun aineisto 14.3.2017
 
Pori 3.11,2016 etsivä nuorisotyö
Pori 3.11,2016 etsivä nuorisotyöPori 3.11,2016 etsivä nuorisotyö
Pori 3.11,2016 etsivä nuorisotyö
 
Koulu ja nuorisotyö: yhteiset tavoitteet ja käytännöt
Koulu ja nuorisotyö: yhteiset tavoitteet ja käytännötKoulu ja nuorisotyö: yhteiset tavoitteet ja käytännöt
Koulu ja nuorisotyö: yhteiset tavoitteet ja käytännöt
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
 
Ta meets amis pechakucha
Ta meets amis pechakuchaTa meets amis pechakucha
Ta meets amis pechakucha
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
 
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiammeLasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme
 
Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling Icehearts Jani Söderling
Icehearts Jani Söderling
 
Silja kosola
Silja kosolaSilja kosola
Silja kosola
 
Lapset nuoret ja perheet Oulussa
Lapset nuoret ja perheet OulussaLapset nuoret ja perheet Oulussa
Lapset nuoret ja perheet Oulussa
 
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
 
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen
Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminenOps 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen
Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen
 

More from Kai Kortelainen

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Kai Kortelainen
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Kai Kortelainen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Kai Kortelainen
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Kai Kortelainen
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kai Kortelainen
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Kai Kortelainen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Kai Kortelainen
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Kai Kortelainen
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kai Kortelainen
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Kai Kortelainen
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Kai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (13)

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 

Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna Veistilä, Kyamk

 • 1. Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahan muuttaneissa perheissä Minna Veistilä AMK-varhaiskasvatusseminaari 15.11.2013
 • 2. Tässä esityksessä - Siirin terveiset. - Huomioita lapsuuden hyvinvoinnista. - Huomioita maahan muuttaneisiin lapsiin liittyvästä tutkimuksesta. - Ajatuksia siitä, mitä voisimme tehdä. KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 2
 • 5. Minun ystäväni: on kuin villasukka, joka talvella lämmittää on kuin niityn kukka, joka saa minut hymyilemään KyAMK | sosiaalityö 19.11.2013 5
 • 7. Marjatta Bardy (1997, 2009): Lapsuus - Lasten lapsuus – aikuisten lapsuus – lasten aikuisuus – aikuisten aikuisuus  kysymys on näkökulmasta - Lapsen iässä olevien ihmisten elämä - lapsiväestölle varattu tila yhteiskunnan rakenteissa - aikuismielen rakenne aikuispolvien lapsuuksista koostunut kulttuurinen rakenne KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 7
 • 8. Lasten hyvinvointi Kansainvälinen tutkimus pääasiassa indikaattoreihin perustuvaa, esim. Unicef: Child Well-Being in Rich Countries 4/2013 (Suomen sijoitus suluissa /29 OECD-maata) - Material well-being (2.) (lapsiköyhyys, köyhyyserot) - Health and safety (3.)(lapsikuolleisuus, syntymäpaino) - Education (4.) (esiopetukseen ja toisen asteen koulutukseen osallistuvat, PISA-tulokset) - Behaviour and risks (12.) (ylipaino, terveellinen syöminen, liikunta, teiniraskaudet, päihteet, tappelu ja kiusaaminen) - Housing and environment (6.) (asumisväljyys, itsemurhat, ilmansaasteet) KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 8
 • 9. Lapsuudentutkimuksen käänne 2000-luvulla Allison James jne: lapsen toimijuus ja osallisuus Lapsen kuulemisen uuden sukupolven menetelmät: etnografiat, sadutus, leikki, lasten haastattelut Vastaanväittämätön paradigma? KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 9
 • 10. Uusi tutkimus lasten hyvinvoinnista Esim. Susanna Helavirta (2009): alakouluikäisen lapsen hyvinvoinnin osatekijät: - äiti hyvän elämän lähteenä - sosiaalisten suhteiden laajuus - lasten osallisuus ja osattomuus - menestymisen vaade ja menestymättömyyden uhka - vastavuoroinen huolenpito kodissa KyAMK | Sosiaaliala 19.11.2013 10
 • 11. Rakentuminen Lapsen hyvinvointi ei ole stabiili tila. Lapsen hyvinvointi rakentuu kontekstisidonnaisesti lapsen lähikehityksen vyöhykkeillä. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat siis lapseen, perheeseen, sukuun ja muihin yhteisöihin sekä yhteiskuntaan liittyvät tekijät kussakin ajassa ja paikassa. Varhaiskasvatus on yksi tärkeä konteksti, jossa lapsen hyvinvointi rakentuu. Rakentuminen tapahtuu arjen toimintana, neuvotteluina, päätöksinä ja niiden toteutuksina. Jokainen varhaiskasvatukseen liittyvä päätös vaikuttaa lasten hyvinvointiin. KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 11
 • 12. Maahan muuttaneet lapset Joitakin tutkimuksia ja huomioita.
 • 13. Maahan muuttaneet lapset Suomessa - n. 60 000 alle 20-vuotiasta lasta, eniten entisestä Neuvostoliitosta, Somaliasta ja Virosta - Perheet ovat kantasuomalaisia useammin köyhiä ja yksinhuoltajuus on yleisempää - Eritahtinen kotoutuminen vanhempien kanssa, koulukiusaaminen ja koulupudokkuus tiedetään ongelmiksi - Muuta tietoa on vielä hyvin vähän. KyAMK | Sosiaaliala 19.11.2013 13
 • 14. ETNOKIDS, Suomen Akatemia, THL ja Väestöliitto - Tulossa mielenkiintoista tietoa maahan muuttaneiden nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista! - tutkitaan sosiaalisten kontekstien (perhe, koulu) merkitystä maahanmuuttajanuorten terveydelle ja hyvinvoinnille. - Aineistona 13-16-vuotiaiden nuorten haastattelut, kyselylomakkeet ja terveystarkastukset, tutkimuspäällikkö Tiina Laatikainen. - Minna Säävälä: Koti, koulu ja maahanmuuttajien lapset 2012: hyvinvointiriskit, kodin ja koulun yhteistyö: koulu ei näe riskejä, kodit huolissaan osallisuudesta, syrjinnästä, kiusaamisesta (valta-asetelma) KyAMK | Sosiaaliala 19.11.2013 14
 • 15. Child-sensitive elements of the construction of child wellbeing during an acculturation process. Exploring the narratives of well-being of children with a Russian background. Aineiston keruun menetelminä sadut, tarinat ja haastattelut. Analyysimenetelmänä dialoginen narratiivinen analyysi (Frank 2010). Tulokset: - hyvinvoinnin eri osa-alueiden rakentamisen tavat - kontekstuaalinen ja kustomoitu hyvinvointi - lasten strategiana assimilaatio, aikuisten integraatio KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 15
 • 16. The construction of child well-being Dimensions of well-being Elements of well-being MATERIAL SOCIAL MENTAL/SPIRITUAL HAVING immigration decision, providing the children a better standard of life choosing the living area, organizing possibilities to meet people day care and school choices, language choices BEING and DOING negotiations of family everyday life, purchases and travelling negotiations of media use and hobbies, playing and spending time together, making friends defining the child as a person, joining cultural activities, making ethical choices LOVING giving and receiving basic care, nutrition and clothing, promoting child health loving each other, giving emotional support, holding the child in mind joining religious communities, taking care of personal needs KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 16
 • 17. Mitä voimme tehdä (maahan muuttaneiden) lasten hyvinvoinnin edistämiseksi? Joitakin ehdotuksia.
 • 18. Minun ystäväni: ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan vien sinut katsomaan, miten aurinko laskee puiden taakse ja saa taivaan punertamaan KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 18
 • 19. Kosketus omaan lapsuuteen - tuntuma siihen, kuinka minä lapsena näin, koin, havaitsin - mahdollistaa tänään kohtaamani lapsen kuulemisen, tuntemisen, osallisuuden tukemisen, läsnäolon minuna - mahdollistaa aidon kiinnostuksen ja uteliaisuuden juuri tätä lasta kohtaan  välittäminen KyAMK | sosiaalityö 19.11.2013 19
 • 20. Minun ystäväni minä olen vielä pikkuinen, ja siksi tahtoisin oppia tään maailman paljon paremmin ja kun mä sitten joskus olen aikuinen, niin toivon että oppimasta koskaan lakkaa en KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 20
 • 21. Aikuisen aikuisuuden eläminen - niin rikkaasti kuin mahdollista - jakaen sen elämän lasten kanssa - luoden tässä ja nyt –tilanteissa lapsille hyviä lapsuuden muistoja - oppien lapsista ja lapsilta  vastuu KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 21
 • 22. Kulttuuristen skriptien tunnistaminen arjessa Marja Katisko 2013: kulttuurinen skripti on tieto siitä, miten toimitaan toistuvissa arkielämän tilanteissa. - Millaisia ovat lähellämme elävien lasten kulttuuriset skriptit? - Kuka niitä määrittelee? - Miten suhtaudumme omastamme poikkeavaan skriptiin? KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 22
 • 23. Tietoon perustuva toiminta Varhainen vuorovaikutus, lapsen aivojen kehittyminen, lapsen kasvu ja kehitys, perheiden arki ja elämäntilanteet, hyvinvoinnin osa-alueet, kulttuuriset skriptit ja suojelevat, pedagogiset sekä didaktiset lapsen kanssa työskentelyn menetelmät ovat todella tärkeää tietoa lapsen kanssa työskentelevälle aikuiselle. Tiedon tuleekin olla toimintamme ja ratkaisujemme taustalla, mutta - etualalla on ainutlaatuinen lapsi ja hänen perheensä! KyAMK | Sosiaalityö 19.11.2013 23
 • 24. Otteita, Irja Askola: Lasinen lapsuus Mitä tapahtuisi, jos lapset edellyttäisivät, että heidän tunteitaan, pelkojaan, ilonaiheitaan ei vähätellä? Mitä tapahtuisi jos lapset saisivat kokea, että heitä uskotaan, heihin luotetaan, heidän sanansa otetaan vakavasti? Mitä tapahtuisi, jos lapset saisivat itse kertoa, mikä on totta? Keinutuoliin istahtaessani jokainen tietää on sadun aika me rakennamme paikkaa jossa voi pelotta hengittää. KyAMK | Sosiaaliala 19.11.2013 24