SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Socca
Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia
tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa
Saila Nevanen
Socca
Socca

15.11.2013

1
Katse lapseen -hanke
• Kaste –rahoitteinen Lapsen Ääni kehittämishanke
• Mukana pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin yliopisto,
alueen ammattikorkeakoulut ja Socca
• Toimintarakenteena pääkaupunkiseudun yhteinen
varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusrakenne VKKMetro
• Kehittämisen ytimessä tutkimuspäiväkodit ja –neuvolat
• Kehittämisen tukena, kuntien ohjaajat, hanketyöntekijät,
vertaisryhmätapaamiset, dokumentointipajat ja koulutus
• Tutkimuksen ja käytännön välille kaksisuuntaista
vuoropuhelua
Socca

15.11.2013

2
Kehittämisen kolme polkua:

1.Yliopiston
käytäntötutkimuksellinen
tuki

2. Neuvolan ja päivähoidon
yhteistyön kehittäminen -parikit

Katse
lapseen

Hyve-prosessin vaiheet –
dokumentointipajat –
Mukana kaikki ph -yksiköt
3. Päivähoitoyksiköiden omat
kehittämistehtävät
hyvinvointiteemaan liittyen

Socca

3
Hyve -malli
• Pääkaupunkiseudulla käytössä oleva nelivuotiaan
lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin arviointi vanhempien,
päivähoidon ja neuvolan yhteistyönä.
• Koostuu päivähoidossa käytävästä
varhaiskasvatuskeskustelusta sekä neuvolan
terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksesta.
• Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia sekä
vahvistaa vanhempien, päivähoidon ja neuvolan
yhteistyötä.
• Tarvittaessa tarjotaan tukea, esimerkiksi jos on
ennakoitavissa vaikeuksia koulun aloittamisen kanssa.
Socca

15.11.2013

4
Socca

5
Nelivuotistarkastuksen hyvät
käytännöt

Socca

6
Tutkimuksellinen tuki
kehittämistyölle

Socca

7
Hyve-lomake
• Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus
ja leikki
• Tarkkaavaisuus, motivoituminen, ajattelu, muisti ja
oppiminen
• Kielellinen kehitys
• Motoriset taidot
• Lapsen ja perheen esille tuomat asiat

jj

Socca

15.11.2013

8
Lisäkysymykset
Vanhemmille
–
–
–
–
–

Socca

Toimintaympäristön ja päivärytmin sopivuus
Lapsen kaverit
Kiusaaminen
Oman päivähoitoryhmän aikuiset
Lapsen aktiivisuus häntä koskevissa asioissa

15.11.2013

9
Lisäkysymykset
• Lapsille
–
–
–
–
–
–

Socca

Parasta tekemistä / kurjaa päivähoitoryhmässä
Kaverit
Kiusaaminen
Mistä on kehuttu / kiitetty?
Mistä asioista lapset saa päättää?
Mistä asioista aikuiset päättävät päivähoidossa?

15.11.2013

10
Tarkastelun näkökulmat

• Voimavarat, jotka kuvaavat lapsen hyvinvointia (Kiili
2006)
–
–
–
–

Socca

Sosiaaliset voimavarat
Inhimilliset voimavarat
Materiaaliset voimavarat
Kulttuuriset voimavarat

15.11.2013

11
Voimavarojen tarkastelu
• Neuvolan ja päivähoidon lähtökohdat hyvinvointitiedon
tuottamiselle on erilaiset
• Päivähoito kirjasi paljon lapsen tietoihin, taitoihin ja
vuorovaikutustaitoihin liittyviä voimavaroja
• Lapsen ominaisuuksista ja yksilöllisistä kyvyistä lähtevä
tarkastelu ei ohjaa tarkastelemaan toiminta ja
vuorovaikutusympäristöä
• Lisäkysymysten avulla saatiin tietoa lapsen
näkökulmasta omaan hyvinvointiinsa
• Päivähoidon ja vanhempien arvioit päivähoidon laadusta
olivat yhteneväisiä lukuun ottamatta kiusaamista ja
aktiivisuutta koskevia kysymyksiä
Socca

15.11.2013

12
Päivähoidon ja neuvolan yhteistyö
•
•
•
•

Hyve –malli antaa hyvän lähtökohdan yhteistyölle
Kartoittaa mahdollisuuksia ja tuen tarpeita
Tekee yhteistyön näkyväksi vanhemmille
Erilaiset tiedontuottamisen ja kirjaaminen menetelmät ja
ennakkokäsitykset ja –odotukset ovat haasteita
• Moniammatillinen yhteistyö edellyttää yhteistä oppimista
• Tuen tarpeiden lisäksi on tärkeää kirjat myös
voimavaroja
• Positiivisiin asioihin keskittyminen ja voimavarojen
tarkasteleminen ovat perusteltuja keinoja pyrkiä
lisäämään lasten hyvinvointia
Socca

15.11.2013

13
Lisätietoja ja materiaaleja

http://www.socca.fi/vkk-metro

Socca

15.11.2013

14

More Related Content

What's hot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaTHL
 
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...Autismiliitto
 
Tervetuloa työpajapäivään!
Tervetuloa työpajapäivään!Tervetuloa työpajapäivään!
Tervetuloa työpajapäivään!THL
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetTHL
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!THL
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeTHL
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoTHL
 
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...THL
 
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenvetoTyöpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenvetoTHL
 

What's hot (10)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
 
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...
Päivi Norvapalo, Autismi- ja Aspergerliitto, katsaus tulevaisuuteen, Autismin...
 
220915 arviointi
220915 arviointi220915 arviointi
220915 arviointi
 
Tervetuloa työpajapäivään!
Tervetuloa työpajapäivään!Tervetuloa työpajapäivään!
Tervetuloa työpajapäivään!
 
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteetLapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
Lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuuden tiedolla johtamisen haasteet
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunta - Sopivaa tukea oikeaan aikaan!
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönottoMaakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...
Tuotoksia ensimmäisestä mape työpajasta varhaiskasvatus, koulu ja oppilait...
 
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenvetoTyöpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
 

Viewers also liked

Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...Kai Kortelainen
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Kai Kortelainen
 
5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutinesRabi Iftikhar
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäKai Kortelainen
 
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-HTUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-HRegi Anggara
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kai Kortelainen
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Kai Kortelainen
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Kai Kortelainen
 
surface computing
surface computingsurface computing
surface computingSunil Sahu
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Kai Kortelainen
 

Viewers also liked (19)

Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
 
Ok 11 operasi cpu
Ok 11 operasi cpuOk 11 operasi cpu
Ok 11 operasi cpu
 
Ok 1 intro
Ok 1 introOk 1 intro
Ok 1 intro
 
Ok 5 float
Ok 5 floatOk 5 float
Ok 5 float
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
 
5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines5asm the stackandsubroutines
5asm the stackandsubroutines
 
String
StringString
String
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 
Ok 10 org cpu
Ok 10 org cpuOk 10 org cpu
Ok 10 org cpu
 
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-HTUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
TUGAS AUTOCAD TUTORIAL REGI ANGGARA TKJ X-H
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Ok 2 rep data1
Ok 2 rep data1Ok 2 rep data1
Ok 2 rep data1
 
Pertemuan IV Teori
Pertemuan IV TeoriPertemuan IV Teori
Pertemuan IV Teori
 
Ok 6 alu
Ok 6 aluOk 6 alu
Ok 6 alu
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
 
surface computing
surface computingsurface computing
surface computing
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
 
Teknologi multimedia
Teknologi multimediaTeknologi multimedia
Teknologi multimedia
 

Similar to Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa, Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaTHL
 
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Sanna Mäkinen
 
Kulttuurikasvatusohjelma
KulttuurikasvatusohjelmaKulttuurikasvatusohjelma
KulttuurikasvatusohjelmaKuPeKasvatus
 
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenKoordinaatti
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenMatleena Laakso
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenSuomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaArja Kemppainen
 
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...Uusi koulutus -foorumi
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...THL
 
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuriOppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuriMatleena Laakso
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 THL
 
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutenaPerhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutenaTHL
 
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittelyToimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittelyTHL
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiTHL
 
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteetOpettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteetHeikki Ervast
 
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016Miika Lehtonen
 

Similar to Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa, Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca (20)

Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
 
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
Välittävät verkostot? Tukiverkostot koulutuspolulta poikenneiden nuorten kuva...
 
Kulttuurikasvatusohjelma
KulttuurikasvatusohjelmaKulttuurikasvatusohjelma
Kulttuurikasvatusohjelma
 
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi VirkkiLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Päivi Virkki
 
Jyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää ElämäJyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää Elämä
 
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
 
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi TuukkanenLapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
Lapsiystävällinen kunta -verkosto 08/2016 tapaaminen - Terhi Tuukkanen
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
 
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
Kirsi Verkka, Helsingin opetusvirasto: "Osallisuus ja yhteisöllisyys perusope...
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin...
 
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuriOppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutenaPerhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
Perhekeskus mahdollistaa palvelujen antamisen kokonaisuutena
 
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittelyToimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
 
Monitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointiMonitoimijainen arviointi
Monitoimijainen arviointi
 
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteetOpettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
 
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016
Sdq koulutus-miika-esitys-2015-06-02-paiv2016
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 

More from Kai Kortelainen

Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenKai Kortelainen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Kai Kortelainen
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kai Kortelainen
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Kai Kortelainen
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Kai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (7)

Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa, Varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

 • 1. Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuottamassa Saila Nevanen Socca Socca 15.11.2013 1
 • 2. Katse lapseen -hanke • Kaste –rahoitteinen Lapsen Ääni kehittämishanke • Mukana pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin yliopisto, alueen ammattikorkeakoulut ja Socca • Toimintarakenteena pääkaupunkiseudun yhteinen varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusrakenne VKKMetro • Kehittämisen ytimessä tutkimuspäiväkodit ja –neuvolat • Kehittämisen tukena, kuntien ohjaajat, hanketyöntekijät, vertaisryhmätapaamiset, dokumentointipajat ja koulutus • Tutkimuksen ja käytännön välille kaksisuuntaista vuoropuhelua Socca 15.11.2013 2
 • 3. Kehittämisen kolme polkua: 1.Yliopiston käytäntötutkimuksellinen tuki 2. Neuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen -parikit Katse lapseen Hyve-prosessin vaiheet – dokumentointipajat – Mukana kaikki ph -yksiköt 3. Päivähoitoyksiköiden omat kehittämistehtävät hyvinvointiteemaan liittyen Socca 3
 • 4. Hyve -malli • Pääkaupunkiseudulla käytössä oleva nelivuotiaan lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin arviointi vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyönä. • Koostuu päivähoidossa käytävästä varhaiskasvatuskeskustelusta sekä neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksesta. • Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia sekä vahvistaa vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyötä. • Tarvittaessa tarjotaan tukea, esimerkiksi jos on ennakoitavissa vaikeuksia koulun aloittamisen kanssa. Socca 15.11.2013 4
 • 8. Hyve-lomake • Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki • Tarkkaavaisuus, motivoituminen, ajattelu, muisti ja oppiminen • Kielellinen kehitys • Motoriset taidot • Lapsen ja perheen esille tuomat asiat jj Socca 15.11.2013 8
 • 9. Lisäkysymykset Vanhemmille – – – – – Socca Toimintaympäristön ja päivärytmin sopivuus Lapsen kaverit Kiusaaminen Oman päivähoitoryhmän aikuiset Lapsen aktiivisuus häntä koskevissa asioissa 15.11.2013 9
 • 10. Lisäkysymykset • Lapsille – – – – – – Socca Parasta tekemistä / kurjaa päivähoitoryhmässä Kaverit Kiusaaminen Mistä on kehuttu / kiitetty? Mistä asioista lapset saa päättää? Mistä asioista aikuiset päättävät päivähoidossa? 15.11.2013 10
 • 11. Tarkastelun näkökulmat • Voimavarat, jotka kuvaavat lapsen hyvinvointia (Kiili 2006) – – – – Socca Sosiaaliset voimavarat Inhimilliset voimavarat Materiaaliset voimavarat Kulttuuriset voimavarat 15.11.2013 11
 • 12. Voimavarojen tarkastelu • Neuvolan ja päivähoidon lähtökohdat hyvinvointitiedon tuottamiselle on erilaiset • Päivähoito kirjasi paljon lapsen tietoihin, taitoihin ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä voimavaroja • Lapsen ominaisuuksista ja yksilöllisistä kyvyistä lähtevä tarkastelu ei ohjaa tarkastelemaan toiminta ja vuorovaikutusympäristöä • Lisäkysymysten avulla saatiin tietoa lapsen näkökulmasta omaan hyvinvointiinsa • Päivähoidon ja vanhempien arvioit päivähoidon laadusta olivat yhteneväisiä lukuun ottamatta kiusaamista ja aktiivisuutta koskevia kysymyksiä Socca 15.11.2013 12
 • 13. Päivähoidon ja neuvolan yhteistyö • • • • Hyve –malli antaa hyvän lähtökohdan yhteistyölle Kartoittaa mahdollisuuksia ja tuen tarpeita Tekee yhteistyön näkyväksi vanhemmille Erilaiset tiedontuottamisen ja kirjaaminen menetelmät ja ennakkokäsitykset ja –odotukset ovat haasteita • Moniammatillinen yhteistyö edellyttää yhteistä oppimista • Tuen tarpeiden lisäksi on tärkeää kirjat myös voimavaroja • Positiivisiin asioihin keskittyminen ja voimavarojen tarkasteleminen ovat perusteltuja keinoja pyrkiä lisäämään lasten hyvinvointia Socca 15.11.2013 13