Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Mikromarc brukermøte

1,469 views

Published on

Foredrag holdt på Mikromarc sitt brukermøte

Published in: Education
 • Be the first to like this

Mikromarc brukermøte

 1. 1. Markedsføring av bibliotek ved bruk av blogger, RSS ++ Jannicke Røgler, IKT-rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Jannicke.rogler@bfk.no Lillestrøm 20. november 2008
 2. 2. Litt om meg Master i bibliotekfag des. 2008 Erfaring fra privat og offentlig virksomhet Siste to årene som IKT-rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek Leder for SIKT, med i Biblioteklaboratoriet Tilrettelegger av ”23 ting” til norsk Medlem i arbeidsgruppe for mobile og sosiale teknologier i ABM-utvikling
 3. 3. Agenda Kort presentasjon av Drammensbiblioteket Blogging RSS Markedsføring, markedsføring, markedsføring…
 4. 4. Men først litt om Drammen 60.000 innbyggere Ny bydel, Strømsø og Papirbredden Sambiblioteket stod ferdig desember 2006. Høgskolebibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek
 5. 5. Papirbredden
 6. 6. Drammensbiblioteket
 7. 7. Åbo akademiets definisjon av bibliotek 2.0 quot;Library 2.0 is a change in interaction between users and libraries in a new culture of participation catalysed by social web technologies”
 8. 8. # 2: Blogging Blogg (forkortelse av ordet weblog) er en form for dagbok eller nyhetsbrev på nettet Her kan du alene eller sammen med en gruppe skrive korte eller lange innlegg om hva som helst Ikke sjelden kombineres det faglige og det personlige i en blogg Bloggens form er enkel og rask Uformell og personlig stil
 9. 9. Blogging - eksempler Mange norske biblioteksblogger, se oversikt hos Høivik Drammensbibliotekets faglige blogg om bibliotekets popkult satsing http://drammenpopkult.wordpress.com/ Drammensbibliotekets blogg om det som er smalt og populært http://bibpop.wordpress.com/ Øvre Eiker bibliotek http://ovreeikerbibliotek.wordpress.com/ Musikkblogg på Albertslund bibliotek http://www.albertslundbibliotek.dk/musikblog/?cat=3 13 tips for å bli en bedre blogger
 10. 10. Kjennetegn ved en god bibliotekblogg Christina Andersens danske undersøkelse Personlig stemme Blogg i eget navn Bruk tagger og emneskyer Still spørsmål dersom du ønsker svar Lenk ut i verden Implementer bloggen på egen side Lag korte innlegg Benytt RSS Ansatte kommenterer
 11. 11. Albertslund
 12. 12. Øvre Eiker bibliotek - http://ovreeikerbibliotek.wordpress.com/
 13. 13. Carl Bildt får mye skryt, hvorfor?
 14. 14. #3 - RSS og Atom RSS står for “Really Simple Syndication” og er et filformat for å levere jevnlig oppdatert informasjon på webben Mange nettsteder gir deg nå muligheten å velge mellom RSS eller Atom Atom er et forsøk på å standarisere RSS formatet.
 15. 15. RSS -nyhetsstrømmer Helt grunnleggende for utveksling av informasjon Strømmene går begge veier Bruk RSS til å berike egne nettsider Gjør det enkelt for brukerne å abonnere på RSS fra dere
 16. 16. RSS ”Bloglines gjør at jeg kan klare å følge med på de viktigste nettstedene for bibliotekutvikling” (Sitat fra biblioteksjef)
 17. 17. http://www.pageflakes.com/dublincitypubliclibraries Pageflakes
 18. 18. Markedsføring
 19. 19. Gårsdagens markedsføring ”Pushe” ditt budskap ut til massene og håpe at noen biter på!
 20. 20. Vi vil gjøre nye ting med informasjon Kathryn Greenhill,Murdoch University Library
 21. 21. Målet: oppnå snøballeffekt Gi brukerne hva de vil ha Finn de viktigste brukerne og gjør de glade Tilby ulike verktøy til samme oppgave La brukerne spre “det glade budskap” Lytt til brukerne...gjør endringer basert på brukernes behov Mål trafikken på dine nettjenester
 22. 22. Hvorfor skal vi markedsføre oss på nett? Øke bruken av bibliotektjenestene Øke bruken av elektroniske ressurser Øke bruken av bibliotekets fysiske medier Øke kjennskapen til bibliotekets tjenester Styrke relasjonen mellom brukere og biblioteket (Undersøkelse fra Singapore)
 23. 23. Ta en angstfordriver! Bli kjent med sosiale teknologier Har du mulighet, ”ta 23 ting” kurset OBS! Det starter med sjefen Bibliotek 2.0 handler i stor grad om organisasjonsendringer
 24. 24. Fornuftig mann I Petter Bae Brandtzæg, bilde fra NTNU
 25. 25. eBorger rapporten 30% av nettsamfunnsbrukerne synes det er nyttig med tilgang til offentlig informasjon i nettsamfunn Wikipedia og Facebook er de mest populære brukerskapte tjenestene. Nesten 20% av Norges nettbefolkning i alderen 15-75 år er innom Facebook daglig Tåle mer åpenhet rundt dataene man sitter på 53% brukte nettsamfunn til kulturtips (Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders i SINTEF, rapporten)
 26. 26. Trender Du er ikke bare hva du kan og gjør Du er hva du kan dele og hva andre kan dele med deg Se på befolkningen som samarbeidspartnere (Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders i SINTEF, rapporten)
 27. 27. Fornuftig mann II Gunnar Urtegaard, bilde fra Bok og bibliotek
 28. 28. Paradigmeskifte Slipp samlingene fri Slipp brukerne til Slutt med smakebitkulturen Brukerne må få digital tilgang til den informasjonen som de opplever som mest relevant og interessant Innhold, innhold, innhold
 29. 29. Fornuftig mann III
 30. 30. Vi må være der brukerne er! Klisjé med mye sant i!
 31. 31. 1,3 mill nordmenn på Facebook Burde ikke alle bibliotekene være der da med sine tjenester?
 32. 32. Hva gjør vi? Attraktive nettsider Bruk RSS for alt det er verdt Start en blogg for tips og nyheter Små bibliotek bør vurdere blogg som nettløsning Presenter biblioteket ditt på Facebook Lag digitale fortellinger på ”Digitalt fortalt”
 33. 33. Suksesskriterier Må møte et behov De ansatte må selv bruke tjenestene og markedsføre dem Kjenn dine brukere, og hva de vil kunne bruke blogging og RSS til Få andre til å ta i bruk blogg og RSS
 34. 34. Spørsmål? Takk for meg! Jannicke.rogler@bfk.no slideshare.net/janniro

×