Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid

310 views

Published on

Gjesteforelesning på UiT, 28. august 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid

 1. 1. Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid Jannicke Røgler, forbundsleder Bibliotekarforbundet Forelesning på UIT for studenter i emnet bibliotek, samfunn og ledelse. Tirsdag 28. august kl. 12.15-16.00,
 2. 2. Hovedspørsmål • Introduksjon til biblioteket i den digitale tid • Hvilke kompetanser trenger biblioteksjefen/bibliotekaren • Hva gjør bibliotekene og NB for å utvikle bibliotekene/bibliotekarene og brukerne • Bidragsytere til å øke digital literacy i befolkningen (f.eks. 23 ting, 23 offentlige ting, Digidel etc). • Digitalisering og bibliotek • Eksempler og hovedutfordringer, e-bøker, e-lydbøker, statistikk, utvikle digitale kurs Open edX, helsebiblioteket, offentlige digitale tjenester, det hybride bibliotek,
 3. 3. Egen fagbakgrunn • Master i bibliotekfag fra HIOA • IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek • Nå forbundsleder i Bibliotekarforbundet • Prosjektleder for ulike digitale tjenester som e-bøker i Buskerud, Norsk bibliotekindeks og nettkurs • Blogg: http://jannicke.webloft.no/ • Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro • Podkast – «Avansert søk»
 4. 4. Litt om meg - arbeidserfaring ❏ Bokhandel ❏ Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek ❏ Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken ❏ Arkiv – Hydro, Aker Engineering, Statoil ❏ Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling (nå del av NB) ❏ Buskerud fylkesbibliotek, prosjektleder for bl annet e-bøker og nasjonal løsning for nettsidestatistikk Fritt etter Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert» Ledererfaring: faglig leder, prosjektleder, konstituert biblioteksjef, avdelingsleder, forbundsleder ...mange veier til ledelse
 5. 5. Hvilke digitale bibliotektjenester bruker dere? Foto: Kristin Strøm
 6. 6. Hvordan forbli relevant når “alt” finnes på denne?
 7. 7. Samfunnsoppdraget «Et godt folkebibliotek kan bidra til å minske kløften mellom de som kan og de som ikke kan, mellom de som har og de som ikke har.» (Bibliotekplan Troms, 2017 – 2028) «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn.» (David Lankes)
 8. 8. Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. • Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. • Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. • Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.
 9. 9. Rammevilkår – planer og strategier • Regionale bibliotekstrategier. • Nasjonal bibliotekstrategi. Kulturministeren varslet at arbeidet med ny strategi skal settes i gang. • Ny kulturmelding med mye om bibliotek.
 10. 10. 5 drivere for endring
 11. 11. 1. Et sosial paradigmeskifte
 12. 12. 1. Et sosial paradigmeskifte
 13. 13. 2. Stedsutvikling
 14. 14. 3. Opplevelse
 15. 15. 4. Skaperkultur
 16. 16. Bibliotekaren har alltid vært digital Fra kortkatalog til søkbar bibliotekbase Fikk nettsider før resten av kommunen Mange «early adapters» og nysgjerrige bibliotekarer Tidlig med sosiale medier Tidlig med å integrere nye medier «Hybride bibliotek»
 17. 17. Hybride bibliotek • Synliggjøre de digitale tjenestene i bibliotekrommet • Kongsberg bibliotek først med infoskjerm hvor du kan låne e- bøker • Info.skjermer i det offentlige rom, flyplasser, kjøpesenter, togstasjoner etc.
 18. 18. Kjernekompetanse –undersøkelse fra 2012 • Artikkel i Bob i 2012 «Den viktigste kompetansen i 2015: • Birgitta Olander mener at en faglig, dyktig bibliotekar bør inneha følgende seks ferdigheter og kvalifikasjoner: • Social skills - Sosiale ferdigheter • Communication skills - Kommunikative ferdigheter, formidling • Information management skills - informasjonshåndtering- og forvaltning, kat & klass, metadata • ICT skills - IKT ferdigheter • Openness to change - Endringsvilje • Strategic competence - Strategisk kompetanse
 19. 19. Diskusjon • Hva mener du er de viktigste kompetansene til en bibliotekar? • Skille mellom fag, - folke- og skolebibliotek Foto: Kristin Strøm
 20. 20. Bestillerkompetanse Kilde: Pixabay.com • Kunne nok til å stille de riktige spørsmålene • Vite hvem man kan spørre • Faglig nettverk • Felles tjenester • Våge å tenke ut av boksen
 21. 21. Fylkesbibliotekets rolle • Kompetansesenter for bibliotekutvikling • Felles digitale tjenester • Felles prosjekter • Kursleverandør • Rådgiver i bibliotekspørsmål
 22. 22. Hva gjør fylkesbiblioteket for å møte utfordringene: • Kompetanseutvikling • Nettkurs • Formidling • Samlingsutvikling • Bibliotekrommet (mange bibliotek i Troms har blitt nye) • Statistikk som argumentasjon • KOSTRA • Norsk bibliotekindeks • Revidert folkebibliotekstatistikken • Felles tjenester • Webløft, transport, felles prosjekter
 23. 23. Kildekritikk og Informasjons kompetanse
 24. 24. Kildekompasset
 25. 25. Digidel og Digihjelpen • Bibliotek som sentrale steder for økt digital deltagelse • Digidel 2015-2017 • Digidel.no med ulike kursressurser • Lokale veiledningsstjenester i kommunene • Digihjelpen 2017 – Samarbeid mellom KS og KMD
 26. 26. Digitalt førstevalg Nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med det offentlige. 800 000 voksne i Norge mangler grunnleggende IKT-ferdigheter (PIAAC, 2014)
 27. 27. Målet med 23 offentlige ting • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene • Utforske en ny måte å lære på gjennom nettkurs
 28. 28. 23 ting om sosiale medier
 29. 29. Brukeropplevelse og brukerinvolvering Kilde: wikimedia commons Kilde: Flickr
 30. 30. Åpen tilgang • Betaler for forskningen flere ganger • Prisen for vitenskapelige tidsskrifter • -
 31. 31. E-bøker • Buskerud startet opp i 2008 som først i Norge • Prinsipper for utlån utarbeidet av NBF • Utgjør kun 2 – 4 % av totalt bokutlån • Stor forskjell på folke- og fagbibliotek
 32. 32. Kulturrådets innkjøpsordning • 70 av eksemplarene er gjort digitale
 33. 33. eBokBib
 34. 34. BookBites
 35. 35. E-lydbøker
 36. 36. Diskusjon! • Hva likte du med BookBites? • Hva kan gjøres bedre med BookBites? • Hvordan er leseopplevelsen?
 37. 37. Frie og åpne bibliotek VS proprietære systemer • Mest for pengene • Kontroll over egen utvikling • Community • Deichmanske leder an • Felles tjenester • Kompetanseutvikling
 38. 38. Bokanbefalin ger – en tjeneste fra Deichman
 39. 39. Webløftskolen
 40. 40. Deltagende bibliotek
 41. 41. Webstatistikk – Piwik og Norsk bibliotekindeks
 42. 42. NB og Bibliotekutvikling.no Prosjektmidler 1 Prosjektbase på Bibliotekutvikling.no 2 Digitale tjenester til folket og bibliotekene 3
 43. 43. Nasjonalbibliotekets digitale tjenester • NB.no • Aviser • Bilder • Digitalisering • Bibliotekutvikling.no • Norskbibliotekindeks.no • Tjenester direkte til innbyggere og bibliotek • Rettighetsproblematikk, gå på biblioteket for det man ikke kan få hjemme
 44. 44. Nye bibliotekutvikling.no
 45. 45. Den rosa elefanten i rommet – Norsk digitalt bibliotek Kilde: Pixaby
 46. 46. 3 råd • Vær nysgjerrig og ta i bruk bibliotekets digitale tjenester • Læring hele livet for både innbyggere og bibliotekansatte • Ta i bruk nye felles tjenester og delta i felles prosjekter
 47. 47. Evig kamp på vegne av bibliotekbrukerne Kilde: Pixabay
 48. 48. Takk for oppmerksomheten – slideshare.net/janniro
 49. 49. Referanser: • Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke (2012) Den viktigste kompetansen i 2015. BoB : Bok og bibliotek 79(6) s. 8-11 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og- retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige- artikler/id2567591/?q=%C3%A5pen%20tilgang • http://div.libriotech.no/kohapres/ • http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/library-ux/ • http://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/vil-fortsette- dialogen-om-innkjop-av-e-boker • http://www.mooc.no/course/ikomp/
 50. 50. Referanser: • http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/-/asset_publisher/jID5/content/publikasjon- innkj%C3%B8psordningen-for-sakprosa • Bilder av Aat Vos • http://slks.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/AAbne_biblioteker._Rapport.pdf • http://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/CFLBestPractices.pdf • Olander, B. (2010). Shaping the Information Professional of the Future. Evidence Based Library and Information Practice, North America, 5, mar. 2010. Lastet ned 22.10.2012: http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/7403>. • http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/planarbeid/regional-bibliotekplan-for-troms-2017-2028/

×