Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BF om meråpent

58 views

Published on

Presentasjon på NFFs møte i Trondheim 17. oktober 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BF om meråpent

 1. 1.  Bibliotekarforbundet om meråpent Jannicke Røgler, forbundsleder Bibliotekarforbundet NFF, Trondheim 17. oktober 2018 1
 2. 2.  Om Bibliotekarforbundet 2 BF er bibliotekarenes eget fagforbund med rundt 1800 medlemmer over hele landet. Vi organiserer bibliotekarer i både kommunal, statlig og privat sektor, i tillegg til bibliotekarstudenter.
 3. 3.  Antall meråpne bibliotek • Nasjonalbibliotekets statistikk for folkebibliotek for 2017 viser: • 98 meråpne hovedbibliotek. • 31 kommuner har meråpne filialer. • Variasjonen i antall timer hovedbiblioteket er ubetjent varierer mye, fra to til 123 timer per uke. • Fag- og forskningsstatistikken har ingen informasjon om ubetjente åpningstider.
 4. 4.  Meråpent som begrep 4 Åbne biblioteker Meröppet Staff-less libraries «Nytale» Ubetjent eller selvbetjent
 5. 5.  BF med søkelys på ubetjente åpningstider Fagbladet Bibliotekaren med temanummer i september BFs politikk på området Undersøkelse blant ansatte i bibliotekene Tillitsvalgkonferansen 5
 6. 6.  6
 7. 7.  7
 8. 8.  Sentrale problemstillinger: 8  Hva skjer med biblioteket som stedet for demokrati og dannelse dersom de bemannede åpningstidene reduseres og det i stedet for bibliotekansatte er vakter på biblioteket om kvelden?  Hva skjer med publikum på biblioteket når overvåkningen utvides i lokalet. Gir det noen uheldige konsekvenser for brukerne når kontrollen over bibliotekrommet økes?  Hva skjer med det demokratiske målet om å stå til rådighet for alle grupper, dersom noen grupper ikke får tilgang i den selvbetjente tiden?
 9. 9.  Punkter for bibliotekeier  Meråpent og automatisering av bibliotektjenester gir nye muligheter i bibliotekene. Det bidrar til å frigjøre personalressurser som eksempelvis kan brukes til mer veiledning, flere arrangement og utstillinger samt igangsetting av helt nye tiltak.  Et selvbetjent bibliotektilbud vil aldri kunne erstatte betjente åpningstider med profesjonell veiledning og service.  BF mener at det alltid er bedre med ansatte enn med innleid vaktpersonell. Bibliotek som bruker penger på vakter, bør heller vurdere andre løsninger som å øke bemanningen og utvide åpningstidene på kveldstid.  Hvert bibliotek er unikt. Da må også eventuelle problemer i ubetjent åpningstid løses gjennom lokale tilpasninger. 9
 10. 10.  Punkter for ansatte: 10  Personalet er en avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et bibliotek består i stor grad av personalets kompetanser innen blant annet veiledning, litteratur- og informasjonssøkning. Uten bibliotekpersonale er biblioteket kun en materialsamling.  Ansatte sikrer gjennom sitt arbeid med samlingsutvikling, tilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre formidlingstiltak at bibliotektilbudet holder høy kvalitet i den selvbetjente åpningstiden.  Meråpent gir mer arbeid for personalet med rydding av medier, inventar og søppel. Dette må løses på en måte som ikke på en uforholdsmessig måte går ut over andre viktige oppgaver.
 11. 11.  Punkter for publikum: 11  Publikum har ikke tilgang til veiledning eller hjelp av bibliotekarer i meråpen åpningstid.  Publikum må sikres tilstrekkelig opplæring i bibliotekets digitale løsninger.  Bibliotekarforbundet anbefaler å benytte begrepene selvbetjent eller ubetjent åpningstid overfor publikum.  Publikum har rett til å føle seg trygge på biblioteket uansett om det er bemannet eller ikke.  Publikum må være oppmerksom på at bibliotekrommet er kameraovervåket.  Biblioteket skal ikke være kameraovervåket når det er betjening tilstede.
 12. 12.  12 Spørreundersøkelse til tillitsvalgte om medbestemmelse, arbeidsoppgaver etc.
 13. 13.  13 Hvem var de viktigste initiativtakerne ved innføringen av ubetjente åpningstider? (Sett inntil 3 kryss)
 14. 14.  14 Hva opplevde du som den viktigste begrunnelsen for å innføre ubetjente åpningstider?
 15. 15.  15 Har det blitt tilført ekstra driftsmidler i forbindelse med innføringen av ubetjente åpningstider?
 16. 16.  16 På en skala fra 1 til 10 der 1 er minst fornøyd og 10 er mest fornøyd: Hvor fornøyd er du totalt sett med å jobbe i et bibliotek som har ubetjente åpningstider?
 17. 17.  Annet: En innleid person låser ytterste dør om kvelden, ansatte er på jobb men ikke i bibliotekrommet, fellesskranke 17
 18. 18.  18 Angi hvordan arbeidsoppgavene er endret i omfang etter innføringen
 19. 19.  Kommentarer:  At det blir mer rot betyr bare at biblioteket blir brukt, og det er kjempebra!  Populært for studenter og småbarnsforeldre  Hvordan skal vi få lært opp brukerne?  De teknologiske løsningene er ikke bra nok  Meråpent er dyrt: mer vasking, rydding, slitasje på bygget og møbler, vakthold og overvåking  Gir mye bedre muligheter for å avholde kurs og møter for personalet  Mindre kontroll over personer og hendelser 19
 20. 20.  20 15. og 16. November, Bergen. Tema: Meråpent
 21. 21.  21 Oppsummering:  Primært for å utvide servicen, ikke spare penger.  Lite uro og hærverk.  Bruk av vaktselskaper.  I Oslo er meråpent innført på mange filialer.  Stadig flere fag- og forskningsbibliotek innfører ubetjent.
 22. 22.  Takk for meg! Slideshare.net/janniro 22
 23. 23.  Referanser: • Alle bilder: Kristin Strøm • BF om meråpent: http://bibforb.no/merapne-bibliotek- politisk-uttalelse-fra-bf/ • Artikler om meråpent på bibforb.no under fag og politikk: http://bibforb.no/tema/fag-og-politikk/merapent/

×