Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Argumenter med statistikk

159 views

Published on

Presentasjon om hvordan du kan argumentere med tall og hvilke statistikkverktøy som finnes på bibliotekfeltet. Presentert på fagdag for BF Finnmark.

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Argumenter med statistikk

 1. 1. Argumentér med statistikk Presentasjon på årsmøtet til BF Finnmark 8. mars 2018 Jannicke Røgler, forbundsleder Bibliotekarforbundet
 2. 2. Egen fag- og yrkesbakgrunn › Master i bibliotekfag fra HIOA › IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 11 årene › Prosjektleder for ulike digitale tjenester som e-bøker, Norsk bibliotekindeks og nettkursene 23 ting › Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek › Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken › Privat virksomhet - Hydro, Aker Engineering, Statoil › Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling › Org. arbeid - IFLA, Samstat, NBF, BF Buskerud
 3. 3. Buskerudgeriljaen, en del av Buskerud fylkesbibliotek. På kasseringstokt siden 2007
 4. 4. Stikkord › Fylkesbibliotekets nettsider › Storbyundersøkelsen › Bibliotekutvikling.no – statistikkrapportering › Omløpsbegrepet › Bibliotekindeks › Google site: Statistikk i praksis • Lærebok om statistikk • Trafikktelling › KOSTRA – ny løsning våren 2018
 5. 5. Fylkesbibliotekets nettside om statistikk
 6. 6. Bibliotekutvikling.no
 7. 7. Tall for Finnmark i KOSTRA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Finnmark Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebiblio tek 260 850 250 674 266 567 233 162 221 879 208 665 191 679 190 166 126 983 Besøk i folkebiblio tek, totalt antall besøk 318 030 340 591 341 653 353 163 308 321 307 983 276 702 281 078 290 601 Bokbesta nd, total bokbesta nd i folkebiblio tek 573 537 588 600 585 480 582 687 581 466 534 704 514 061 485 302 470 818 OBS! 2016 er første år med 1. gangsutlån i KOSTRA
 8. 8. Beholdning av bøker 2016 – folkebibliotek
 9. 9. http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om- biblioteksstatistiken/
 10. 10. http://bibstat.kb.se/reports
 11. 11. sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
 12. 12. Artikkel om omløp i NTIK
 13. 13. Omløpsbegrepet › Omløpstallet er utlånet delt på bestanden › Omløpstallet er et mål for den faktiske bruken av en samling › Et omløpstall på 2,0 betyr at bøkene i gjennomsnitt lånes ut to ganger i året › Omløpstallet bør bygge på antall førstegangsutlån. En fornyelse må betraktes som en forlenget utlånsperiode › Omløpstallet kan betraktes som et operativt signal for kvaliteten på drift og samlingsutvikling i det enkelte bibliotek › Lave omløpstall er et varsel om at tiltak bør settes inn
 14. 14. Anbefaling for hele boksamlingen Minimum Tilfredsstillende Utmerket Storbyer 1,0 1,5 2,0 Over 20 tusen 0,8 1,3 1,8 10-20 tusen 0,6 1,1 1,6 • Terskelverdiene er basert på skjønn • Beregnet av dagens netto omløpstall • Faste verdier som kan være oppnåelige for alle bibliotek i løpet av fire-fem år • Forslaget er basert på faste avstander mellom kommunegrupper og mellom ambisjonsnivåer
 15. 15. Anbefaling barn/voksen fag/skjønn Innbyggere Barn skjønn M-T-U Voksen skjønn M-T-U Barn fag M-T-U Voksen fag M-T-U Storbyer 1,5 - 2,0 - 2,5 1,0 - 1,5 - 2,0 0,8 - 1,3 - 1,8 0,6 - 1,1 - 1,6 Over 20 tusen 1,3 - 1,8 - 2,3 0,9 - 1,4 - 1,9 0,7 - 1,2 - 1,7 0,4 - 0,9 - 1,4 10-20 tusen 1,2 - 1,7 - 2,2 0,8 - 1,3 - 1,8 0,7 - 1,2 - 1,7 0,4 - 0,9 - 1,4 M – Minimum T – Tilfredstillende U - Utmerket
 16. 16. Hvorfor måle bruken av nettsider › Mål - monitorere over tid › Analyser - forstå brukerne og deres atferd › Utvikle - forbedre dine nettsteder og tjenester › Resultat - økt brukervennlighet og relevans
 17. 17. Hvorfor måle på nasjonalt nivå? › Skape økt bevissthet om betydningen av nettsidene › Return of Investment › Sammenligninger med andre bibliotek og land › Måle effekten av felles kampanjer › Måle utvikling over tid › Profesjonalisering av digitale tjenester
 18. 18. Norsk bibliotekindeks består av følgende deler: › Hovedsiden for indeksen og admin › Piwik brukes til å samle inn data og som analyseverktøy for det enkelte bibliotek
 19. 19. Takk for oppmerksomheten Slideshare.net/janniro Jannicke.rogler@biblforb.no
 20. 20. Referanser: › http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/- /asset_publisher/jID5/content/publikasjon-innkj%C3%B8psordningen-for- sakprosa › Røgler og Høiviks artikkel i NTIK http://ntik.dk/2015/Nr3/Hoeivik.pdf › Bilder fra kasseringer: https://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/ › SAMSTAT http://samstat.wordpress.com/ › Jakten på det unike – statistikk https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/ › https://trangtihylla.wordpress.com/

×