Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid

256 views

Published on

Forelesning på UIT for studenter i emnet bibliotek, samfunn og ledelse, tirsdag 29. august 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid

 1. 1. Biblioteket og bibliotekaren i en digital tid Jannicke Røgler, rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Forelesning på UIT for studenter i emnet bibliotek, samfunn og ledelse. Tirsdag 29. august kl. 14.15-16.00, SVHUM E0103
 2. 2. Hovedspørsmål • Introduksjon til biblioteket i den digitale tid • Hvilke kompetanser trenger biblioteksjefen/bibliotekaren • Hva gjør bibliotekene og NB for å utvikle bibliotekene/bibliotekarene og brukerne • Bidragsytere til å øke digital literacy i befolkningen (f.eks. 23 ting, 23 offentlige ting, Digidel etc). • Digitalisering og bibliotek • Eksempler og hovedutfordringer, e-bøker, e-lydbøker, statistikk, utvikle digitale kurs Open edX, helsebiblioteket, offentlige digitale tjenester, det hybride bibliotek,
 3. 3. Egen fagbakgrunn • Master i bibliotekfag fra HIOA • Søke opprykk til 1. bibliotekar på HiOA, Læringssenter- og bibliotek • IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 10 årene • Prosjektleder for ulike digitale tjenester som e-bøker i Buskerud, Norsk bibliotekindeks og nettkurs • Blogg: http://jannicke.webloft.no/ • Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 4. 4. Hvordan forbli relevant når “alt” finnes på denne?
 5. 5. Samfunnsoppdraget «Et godt folkebibliotek kan bidra til å minske kløften mellom de som kan og de som ikke kan, mellom de som har og de som ikke har.» (Bibliotekplan Troms, 2017 – 2028) «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn.» (David Lankes)
 6. 6. Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. • Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. • Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. • Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.
 7. 7. Rammevilkår – planer og strategier • Regionale bibliotekstrategier • Nasjonal bibliotekstrategi
 8. 8. 5 drivere for endring
 9. 9. 1. Et sosial paradigmeskifte
 10. 10. 1. Et sosial paradigmeskifte
 11. 11. 2. Stedsutvikling
 12. 12. 3. Opplevelse
 13. 13. 4. Skaperkultur
 14. 14. Bibliotekaren har alltid vært digital Fra kortkatalog til søkbar bibliotekbase Fikk nettsider før resten av kommunen Mange «early adapters» og nysgjerrige bibliotekarer Tidlig med sosiale medier Tidlig med å integrere nye medier «Hybride bibliotek»
 15. 15. Kjernekompetanse –undersøkelse fra 2012 • Artikkel i Bob i 2012 «Den viktigste kompetansen i 2015: • Birgitta Olander mener at en faglig, dyktig bibliotekar bør inneha følgende seks ferdigheter og kvalifikasjoner: • Social skills - Sosiale ferdigheter • Communication skills - Kommunikative ferdigheter, formidling • Information management skills - informasjonshåndtering- og forvaltning, kat & klass, metadata • ICT skills - IKT ferdigheter • Openness to change - Endringsvilje • Strategic competence - Strategisk kompetanse
 16. 16. Bestillerkompetanse Kilde: Pixabay.com • Kunne nok til å stille de riktige spørsmålene • Vite hvem man kan spørre • Faglig nettverk • Felles tjenester • Våge å tenke ut av boksen
 17. 17. Fylkesbibliotekets rolle • Kompetansesenter for bibliotekutvikling • Felles digitale tjenester • Felles prosjekter • Kursleverandør • Rådgiver i bibliotekspørsmål
 18. 18. Hva gjør fylkesbiblioteket for å møte utfordringene: • Kompetanseutvikling • Nettkurs • Formidling • Samlingsutvikling • Bibliotekrommet (mange bibliotek har utviklet rommet i Troms) • Statistikk som argumentasjon • KOSTRA • Norsk bibliotekindeks • Revidert folkebibliotekstatistikken • Felles tjenester • Webløft, transport, felles prosjekter
 19. 19. Kildekritikk og Informasjons kompetanse
 20. 20. Kildekompasset
 21. 21. Digidel og Digihjelpen • Bibliotek som sentrale steder for økt digital deltagelse • Digidel 2015-2017 • Digidel.no med ulike kursressurser • Lokale veiledningsstjenester i kommunene • Digihjelpen 2017 – Samarbeid mellom KS og KMD
 22. 22. Digitalt førstevalg Nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med det offentlige. 800 000 voksne i Norge mangler grunnleggende IKT-ferdigheter (PIAAC, 2014)
 23. 23. Målet med 23 offentlige ting • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene • Utforske en ny måte å lære på gjennom nettkurs
 24. 24. 23 ting om sosiale medier
 25. 25. Brukeropplevelse og brukerinvolvering Kilde: wikimedia commons Kilde: Flickr
 26. 26. Åpen tilgang • Betaler for forskningen flere ganger • Prisen for vitenskapelige tidsskrifter • -
 27. 27. E-bøker • Buskerud startet opp i 2008 som først i Norge • Prinsipper for utlån utarbeidet av NBF • Utgjør kun 2 – 4 % av totalt bokutlån • Stor forskjell på folke- og fagbibliotek
 28. 28. Kulturrådets innkjøpsordning • 70 av eksemplarene er gjort digitale
 29. 29. E-lydbøker
 30. 30. Frie og åpne bibliotek VS proprietære systemer • Mest for pengene • Kontroll over egen utvikling • Community • Deichmanske leder an • Felles tjenester • Kompetanseutvikling
 31. 31. Bokanbefalin ger – en tjeneste fra Deichman
 32. 32. Webløftskolen
 33. 33. Deltagende bibliotek
 34. 34. Webstatistikk – Piwik og Norsk bibliotekindeks
 35. 35. NB og Bibliotekutvikling.no Prosjektmidler 1 Prosjektbase på Bibliotekutvikling.no 2 Digitale tjenester til folket og bibliotekene 3
 36. 36. Nasjonalbibliotekets digitale tjenester • NB.no • Aviser • Bilder • Digitalisering • Bibliotekutvikling.no • Norskbibliotekindeks.no • Tjenester direkte til innbyggere og bibliotek • Rettighetsproblematikk, gå på biblioteket for det man ikke kan få hjemme
 37. 37. Den rosa elefanten i rommet - NDB Kilde: Pixaby
 38. 38. 3 råd • Vær nysgjerrig og ta i bruk bibliotekets digitale tjenester • Læring hele livet for både innbyggere og bibliotekansatte • Ta i bruk nye felles tjenester og delta i felles prosjekter
 39. 39. Evig kamp på vegne av bibliotekbrukerne Kilde: Pixabay
 40. 40. Takk for oppmerksomheten – slideshare.net/janniro
 41. 41. Referanser: • Kolstad, Anett Kristin; Olsen, Heidi Kristin; Røgler, Jannicke (2012) Den viktigste kompetansen i 2015. BoB : Bok og bibliotek 79(6) s. 8-11 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og- retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige- artikler/id2567591/?q=%C3%A5pen%20tilgang • http://div.libriotech.no/kohapres/ • http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/library-ux/ • http://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/vil-fortsette- dialogen-om-innkjop-av-e-boker • http://www.mooc.no/course/ikomp/
 42. 42. Referanser: • http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/-/asset_publisher/jID5/content/publikasjon- innkj%C3%B8psordningen-for-sakprosa • Bilder av Aat Vos • http://slks.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/AAbne_biblioteker._Rapport.pdf • http://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/CFLBestPractices.pdf • Olander, B. (2010). Shaping the Information Professional of the Future. Evidence Based Library and Information Practice, North America, 5, mar. 2010. Lastet ned 22.10.2012: http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/7403>. • http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/planarbeid/regional-bibliotekplan-for-troms-2017-2028/

×