Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biblioteket –
sentral medspiller i Livslang Læring
Ved fylkesbiblioteksjef Trond Minken og
biblioteksjef i Ringerike Astri...
Bibliotekene i Buskerud
• Folkebibliotek i alle kommuner
• Skolebibliotek i alle videregående skoler
• Skolebibliotek i gr...
Folkebibliotekene bidrar til livslang læring …
Drammensbiblioteket: fanebærer
– Kunnskapspark, Sambibliotek/læringssenter
...
men …
• Svakt tilbud til voksne utdanningssøkende
• Mangel på kompetanse
• Varierende kvalitet på tjenestene
• For lite sa...
Folkebibliotek fordi
• De skal ”fremme opplysning, utdanning og annen
kulturell virksomhet…”
• Folkeopplysning:
– For alle...
Bibliotek og Prosjekt LLL
• Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012: ”Å
skape ein læringskultur basert på kompetanse ...
Strategi og tilnærmingsmåte
• Bygge på eksisterende institusjoner og
strukturer – og ildsjeler
• Lokal forankring – region...
Hva vil Fyb bidra til og med?
• Kommunikasjon og informasjonsflyt: ”webløft”
• Kompetanseheving
– praksisfellesskap, mento...
Case: Ringerike
Buskerudbibliotekene 2014
• Alle folkebibliotekene er ”ambassadører” for livslang
læring
• Bibliotekenes rolle i LLL-samme...
Oppsummering
Svært mange vil ha nytte av at bibliotekene aktiveres
gjennom prosjektet:
• Barn, unge, voksne, seniorer
• Me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lll 2010 10-27 tm

560 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lll 2010 10-27 tm

 1. 1. Biblioteket – sentral medspiller i Livslang Læring Ved fylkesbiblioteksjef Trond Minken og biblioteksjef i Ringerike Astrid Haug Startkonferanse / seminar om Prosjekt Livslang Læring i Buskerud onsdag 27. oktober 2010
 2. 2. Bibliotekene i Buskerud • Folkebibliotek i alle kommuner • Skolebibliotek i alle videregående skoler • Skolebibliotek i grunnskolene • Høgskolebibliotek • Biblioteknettverket
 3. 3. Folkebibliotekene bidrar til livslang læring … Drammensbiblioteket: fanebærer – Kunnskapspark, Sambibliotek/læringssenter Buskerud pluss - Lav terskel, individbasert service - Mange læringstilbud til barn og unge - Noen gode tilbud til voksne: studenter, seniorer, innvandrere - Veiledning ved behov i dataopplæring - Arbeidsplasser. Mange grupperom/lesesaler, ett studiesenter. - Tekniske fasiliteter - Til sammen mange samarbeidspartnere - Flere lovende prosjekter, f eks Hallingdalsløftet
 4. 4. men … • Svakt tilbud til voksne utdanningssøkende • Mangel på kompetanse • Varierende kvalitet på tjenestene • For lite samarbeid i og ut av kommunene • Dårlig økonomi, sårbar bemanning og ingen vikarer • Lite synlige, ”alt-for-alle” = utydelige
 5. 5. Folkebibliotek fordi • De skal ”fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet…” • Folkeopplysning: – For alle, i alle kommuner – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (St.meld. 23, 2008-2009) • Faget er kunnskapsorganisering og –formidling • Kultur + kunnskap = kunnskapskultur • Dannelse: livslangt perspektiv • Offentlig, ikke-kommersiell • Samarbeid på kryss og tvers • Bred og lang tradisjon • Gode forbilder: Finland, Sverige
 6. 6. Bibliotek og Prosjekt LLL • Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012: ”Å skape ein læringskultur basert på kompetanse og motivasjon for utdanning med utgangspunkt i lokale utfordringer” • HP mål for 2010-2013: – Buskerud fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av folkebibliotekene som læringsressurs og arena for leselyst. – Buskerud fylkeskommune skal bidra til at offentlig, privat og frivillig sektor samarbeider mer effektivt for å kunne møte kunnskapssamfunnets krav. • LLL et etablert område for bibliotekene, allerede utpekt som satsningsområde av Fylkesbiblioteket
 7. 7. Strategi og tilnærmingsmåte • Bygge på eksisterende institusjoner og strukturer – og ildsjeler • Lokal forankring – regional organisering • Samarbeid på kryss og tvers  synergi • Kompetanseheving med ”samse tak” • Sosiale medier/teknologier • Bred sammenheng – strategiske ”nedslag” - Overganger i livs- og utdanningsfaser - Grenseflater, mellom skole og omgivelser osv
 8. 8. Hva vil Fyb bidra til og med? • Kommunikasjon og informasjonsflyt: ”webløft” • Kompetanseheving – praksisfellesskap, mentor • Rolleavklaring i ”LLL økosystemet” • Støtte nøkkeltjenester og ildsjeler • ”Sertifisering”: normer • Forpliktende samarbeid innad • Bindeledd utad: tale bibliotekenes sak, formidle mellom forvaltningsledd mm
 9. 9. Case: Ringerike
 10. 10. Buskerudbibliotekene 2014 • Alle folkebibliotekene er ”ambassadører” for livslang læring • Bibliotekenes rolle i LLL-sammenheng tydelig og kjent • Kvalitetssikrede lokale og regionale læringsarenaer, ”Buskerudmodeller”? • Et praksisfellesskap av bibliotekspedagoger - utvidet bibliotekarrolle • God spredning av relevante tjenester • Forpliktende samarbeidsavtaler (Partnerskapsavtaler) – Fungerende 1. linjetjeneste for karriereveiledning
 11. 11. Oppsummering Svært mange vil ha nytte av at bibliotekene aktiveres gjennom prosjektet: • Barn, unge, voksne, seniorer • Mennesker i og utenfor arbeidslivet • Personer og grupper i en formell, uformell eller informell læringsprosess • Foreldre, lærere, instruktører og veieledere • Innflyttere og ”innfødte” i lokalsamfunn • Politikere og byråkrater • Arbeidstakere og arbeidsgivere • Studieforbundene, organisasjoner, kommuner, bedrifter osv

×