Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon for medlemmer VFK

25 views

Published on

Presentasjon i forbindelse med medlemsmøte i Vestfold fylkeskommune 24. april 2019.

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentasjon for medlemmer VFK

 1. 1.  Hva kan BF gjøre for deg? v/Jannicke Røgler forbundsleder i BF Møte for medlemmer i Vestfold fylkeskommune 24. april 2019 Nøtterøy videregående skole, Læringssenteret 1
 2. 2.  Stikkord • VFK sett utenfra • BFs tjenester • Veien videre i det nye fylket
 3. 3.  VFK sett utenfra • Utviklingsorientert fylkesbibliotek • Høy grad av bibliotekarer i skolene • Utviklingsorienterte med høy aktivitet • Brukertilpassede tjenester • TTT, brukeranalyser
 4. 4.  Vedtekter 4 § 1 FORMÅL Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig fagforbund. BFs formål er å arbeide for å sikre og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, høy kvalitet i utdanningen og i utøvelse av faget. BF skal arbeide for å styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet. § 2 MEDLEMSKAP 2.1 For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.
 5. 5.  § 13 ARBEIDSPLASSORGANISERING 5 13.1 På arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende fra BFs side å regne som tillitsvalgt. På arbeidsplasser med 2 eller flere medlemmer velges tillitsvalgt og varatillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen utgangen av februar. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret. 13.2 På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer velges årlig et klubbstyre med minst tre medlemmer, med tillitsvalgt som leder av klubbstyret. Valgmøtet avholdes innen utgangen av februar. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret. 13.3 Med arbeidsplass menes det partene forstår som forhandlingsområde. I tvilstilfelle avgjør fylkesstyret hva som menes med arbeidsplass.
 6. 6.  BFs tjenester • Lokale forhandlinger • Tillitsvalgtapparatet, klubb • Rådgivning • Medlemsfordeler • Kurs og møter • Politisk arbeid og påvirkning • Samarbeid med Unio
 7. 7.  Lokale forhandlinger • Forhandler for medlemmer i kapittel 3, 4 og 5 • Kapittel 4 avhenger av at det avsettes en sentral pott • Kravskriving • Bisitterordning
 8. 8.  Tillitsvalgtapparatet, klubb • Klubb med klubbstyre skaper kontinuitet • God arbeidsdeling og skolering av flere • Viktig innsikt i arbeidslivets spilleregler • Være vaktbikkje, f. eks gi innspill og kommentarer til budsjettbehandlingen • Bruk rollen som tillitsvalgt!
 9. 9.  Rådgivning
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.  Politisk arbeid og påvirkning Øystein A. Dahl, daværende HTV for BF i Finnmark fylkeskommune. Intervju i aviser og NRK.
 13. 13.  Samarbeid med Unio
 14. 14.  Veien videre i det nye fylket • Forslag om felles møte med Telemark til høsten • Ny klubb fra 1.1.2020 • Nytt valg til klubbstyre i 2020

×